• Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt NamTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam

  Kết luận Kết quả phân tích từ mô hình kinh tế lượng không gian cho thấy FDI có tác động làm tăng bất bình đẳng thu nhập tại các tỉnh của Việt Nam, bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng lan tỏa không gian. Điều này có thể xuất phát từ việc doanh nghiệp FDI thường đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với kỹ năng và kỷ luật của người lao động. ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm quốc tế về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và một số gợi ý cho Việt NamKinh nghiệm quốc tế về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và một số gợi ý cho Việt Nam

  Thứ ba, điều chỉnh thuế suất hàng hóa tiêu thụ nội địa để bù đắp một phần cho khoản giảm thu từ thuế xuất nhập khẩu, hướng tới việc cân đối ngân sách nhà nước. Thứ tư, xác định rõ ràng và cụ thể mục tiêu và đối tượng ưu đãi tài chính. Danh sách các ngành, lĩnh vực được hưởng mức độ ưu đãi đầu tư cao hơn cần được rà soát cẩn thân, kỹ lưỡng đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài: một số vấn đề về thực trạng và giải phápTài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài: một số vấn đề về thực trạng và giải pháp

  Hoàn thiện các quy định kiểm soát môi trường - Rà soát lại danh mục các dự án chưa triển khai, không triển khai, tạm dựng hoạt động, giải thể các dự án có tác động xấu đến môi trường, các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu để có phương án chuyển giao cho các nhà đầu tư tiềm năng khác. - Hạn chế thu hút FDI vào các ngành sử dụng nhiều năng lượng, ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0

 • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ 2010 đến nayTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ 2010 đến nay

  KẾT LUẬN Thanh Hóa nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, trong những năm vừa qua nguồn vốn FDI đ và đang góp phần t ch cực, có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - x hội của tỉnh Đây là động lực th c đẩy mạnh m cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Tuy nhiên, quá trình thu h t FDI nhằm phát triển kinh tế - x hội của tỉnh Thanh Hó...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá về môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ dưới góc độ nhà đầu tư nước ngoàiĐánh giá về môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ dưới góc độ nhà đầu tư nước ngoài

  Sự hài lòng của nhà đầu tư về môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ Từ tổng hợp phiếu điều tra các nhà đầu tư, chúng tôi có kết quả thống kê như bảng 6. Qua các chỉ số này, có thể đánh giá được có khoảng 30% các nhà đầu tư không hài lòng; khoảng 30% cho là bình thường, khoảng 40% các nhà đầu tư hài lòng và rất hài lòng về môi trường đầu tư của tỉn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0

 • Vai trò và lợi thế của tỉnh Trà Vinh trong phát triển cảng biểnVai trò và lợi thế của tỉnh Trà Vinh trong phát triển cảng biển

  Như vậy, có thể khẳng định tỉnh Trà Vinh có ưu thế vượt trội so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL vì đã sẵn có hai dự án trọng điểm cùng thời điểm, cùng địa điểm (Dự án Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu và Trung tâm Điện lực Duyên Hải). Đây là ưu thế do con người tạo ra, không hẳn là chỉ do điều kiện tự nhiên. Đặc biệt, hai dự ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0

 • Tác động của quản trị công lên đầu tư công ở các quốc gia đang phát triển: Bằng chứng thực nghiệmTác động của quản trị công lên đầu tư công ở các quốc gia đang phát triển: Bằng chứng thực nghiệm

  Kết luận và hàm ý chính sách Xuất phát từ thực tiễn là môi trường quản trị công/thể chế có tác động nhất định lên đầu tư công, bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của môi trường quản trị công lên đầu tư công cho dữ liệu bảng cân bằng của 72 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2002 - 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đầu tư và tiết kiệmBài giảng Đầu tư và tiết kiệm

  Đồng nhất thức Tiết kiệm-Đầu tư trong nền kinh tế mở (3)  Giả sử NFP và NTR # 0 thì CA # NX  CA = Sp − I + (T − G)  Cán cân vãng lai = (Tiết kiệm tư nhân − Đầu tư) + (Thuế − Chi tiêu chính phủ)  Thị trường ngoại hối:  IM + Dòng vốn ra = EX + Dòng vốn vào  IM – EX = Dòng vốn vào – Dòng vốn ra  IM – EX = Thâm hụt thương mại  Dòng vố...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

 • Định giá công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu cho mục đích gọi vốn và đầu tưĐịnh giá công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu cho mục đích gọi vốn và đầu tư

  Gợi ý chính sách Những kết quả của nghiên cứu này cung cấp thêm nguồn tham khảo cho các chủ sở hữu công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu và các nhà đầu tư để xem xét khi định giá cho mục đích gọi vốn và đầu tư. Việc định giá có thể dựa trên nhiều phương pháp khác nhau và để huy động vốn thành công nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng, công ty khởi nghiệ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 1

 • Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamXây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Yếu tố “Thể chế xã hội”. Thể chế là tập hợp những quy tắc chính thức, các quy định không chính thức hay những nhận thức chung có tác động kìm hãm, định hướng hoặc chi phối sự tương tác của các chủ thể chính trị với nhau trong những lĩnh vực nhất định. Các thể chế được tạo ra và đảm bảo thực hiện bởi cả nhà nước và các tác nhân phi nhà nước ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0