• Bài giảng Đầu tư và tiết kiệmBài giảng Đầu tư và tiết kiệm

  Đồng nhất thức Tiết kiệm-Đầu tư trong nền kinh tế mở (3)  Giả sử NFP và NTR # 0 thì CA # NX  CA = Sp − I + (T − G)  Cán cân vãng lai = (Tiết kiệm tư nhân − Đầu tư) + (Thuế − Chi tiêu chính phủ)  Thị trường ngoại hối:  IM + Dòng vốn ra = EX + Dòng vốn vào  IM – EX = Dòng vốn vào – Dòng vốn ra  IM – EX = Thâm hụt thương mại  Dòng vố...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Định giá công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu cho mục đích gọi vốn và đầu tưĐịnh giá công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu cho mục đích gọi vốn và đầu tư

  Gợi ý chính sách Những kết quả của nghiên cứu này cung cấp thêm nguồn tham khảo cho các chủ sở hữu công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu và các nhà đầu tư để xem xét khi định giá cho mục đích gọi vốn và đầu tư. Việc định giá có thể dựa trên nhiều phương pháp khác nhau và để huy động vốn thành công nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng, công ty khởi nghiệ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 1

 • Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt NamXây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Yếu tố “Thể chế xã hội”. Thể chế là tập hợp những quy tắc chính thức, các quy định không chính thức hay những nhận thức chung có tác động kìm hãm, định hướng hoặc chi phối sự tương tác của các chủ thể chính trị với nhau trong những lĩnh vực nhất định. Các thể chế được tạo ra và đảm bảo thực hiện bởi cả nhà nước và các tác nhân phi nhà nước ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt NamTác động của tỷ giá đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  Bài báo đã sử dụng mô hình VAR để kiểm định tác động của tỷ giá đến vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 1996-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ giá thực tác động đến vốn FDI vào Việt Nam với ý nghĩa thống kê 10%. Cụ thể, sự mất giá của VND ở độ trễ 3 tác động làm giảm FDI vào Việt Nam. Mặt khác, nghiên cứu tìm thấy rằng, vốn FDI vào Việt Nam c...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiThúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Kết luận Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang phát triển rất nhanh cho nên cần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp thuộc khu vực này thông qua loại bỏ rào cản. Kết nối xuôi diễn ra hiệu quả do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài coi tư nhân là thị trường tiêu thụ song kết nối ngược để doanh n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Các nhân tố thu hút đầu tư thiên thần vào startupCác nhân tố thu hút đầu tư thiên thần vào startup

  Kết luận Tại Việt Nam, trong những năm gần đây hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bắt đầu được chú trọng. Năm 2017, Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có quy đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan các nghiên cứu về môi trường đầu tư tại các địa phươngTổng quan các nghiên cứu về môi trường đầu tư tại các địa phương

  Kết luận Môi trường đầu tư vốn có nhiều cách tiếp cận khác nhau, kế thừa kinh nghiệm của các nghiên cứu trước, tác giả chọn và phân loại các yếu tố môi trường đầu tư thành năm yếu tố chính là: chính trị - pháp luật, cơ sở hạ tầng, chi phí, thị trường và yếu tố văn hóa xã hội. Nhìn chung, khi môi trường chính trị - pháp luật ổn định, cơ sở h...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Ship’s manoeuvring characteristics: Recent updatesShip’s manoeuvring characteristics: Recent updates

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Bài báo đã đưa ra những thay đổi cập nhật mới của Ủy ban Điều động ITTC trong quy trình kiểm tra các đặc tính điều động của con tàu. Bên cạnh đó, những quy định của IMO về các tiêu chí đánh giá đặc tính điều động tàu cũng được liệt kê và làm sáng tỏ, giúp bạn đọc có thể cập nhật thêm những khái niệm và cơ sở lý thuyết tron...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư trực tiếp (FDI) của nhật bản ở Ấn Độ (1991-2011)Đầu tư trực tiếp (FDI) của nhật bản ở Ấn Độ (1991-2011)

  Thứ hai, tăng cường và thường xuyên tổ chức đối thoại giữa hai chính phủ Nhật Bản và Ấn Độ, bao gồm tăng cường trao đổi cấp chính phủ và trao đổi cấp địa phương. Trong các cuộc đối thoại chiến lược cấp cao, cần nhanh chóng xúc tiến quá trình ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế Ấn Độ - Nhật Bản toàn diện, thiết lập một ủy ban trong Cục Chính sách ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiNâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Thứ nhất, thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xác định rõ nhu cầu, yêu cầu và cơ cấu lao động của từng ngành nghề, lĩnh vực, địa phương; về những yêu cầu đối với chuyên môn, kỹ thuật và các năng lực khác mà người lao động cần đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh thế giới đang biến đồi nhanh chóng dư...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0