• Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016

  The FT-IR spectra of FA and FA modified by VTMS (MFA) are shown in Figure 3.2. The peaks at 3442 and 1624 cm−1 are observed for FA which correspond to the hydroxyl groups on the surface of sample [5]. On the other hand, the peaks, appeared at 1066, 795 and 449 cm−1, can be attributed to the asymmetric stretching, symmetric stretching and bending...

  pdf705 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Về vai trò của vốn FDI - Nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung QuốcVề vai trò của vốn FDI - Nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung Quốc

  Những kết luận chủ yếu từ nghiên cứu này, bao gồm: 1. Sự tập trung của doanh nghiệp FDI trong các ngành thâm dụng lao động khiến hiệu ứng lan tỏa kĩ thuật của các doanh nghiệp này ở Việt Nam rất yếu kém. 2. Sự tập trung của doanh nghiệp FDI trong các ngành thâm dụng lao động làm chậm quá trình nâng cao tiền lương cho công nhân viên Việt N...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Về vai trò của vốn FDI - Nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung QuốcVề vai trò của vốn FDI - Nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung Quốc

  Những kết luận chủ yếu từ nghiên cứu này, bao gồm: 1. Sự tập trung của doanh nghiệp FDI trong các ngành thâm dụng lao động khiến hiệu ứng lan tỏa kĩ thuật của các doanh nghiệp này ở Việt Nam rất yếu kém. 2. Sự tập trung của doanh nghiệp FDI trong các ngành thâm dụng lao động làm chậm quá trình nâng cao tiền lương cho công nhân viên Việt N...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Về vai trò của vốn FDI - Nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung QuốcVề vai trò của vốn FDI - Nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung Quốc

  Những kết luận chủ yếu từ nghiên cứu này, bao gồm: 1. Sự tập trung của doanh nghiệp FDI trong các ngành thâm dụng lao động khiến hiệu ứng lan tỏa kĩ thuật của các doanh nghiệp này ở Việt Nam rất yếu kém. 2. Sự tập trung của doanh nghiệp FDI trong các ngành thâm dụng lao động làm chậm quá trình nâng cao tiền lương cho công nhân viên Việt N...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và châu ÁẢnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và châu Á

  - Giải pháp. Cần phải cải thiện môi trường đầu tư nhằm để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Đặc biệt khi Mỹ chấm dứt QE3 thì Nhật Bản bắt đầu thực hiện chương trình QE, đây là yếu tố tích cực đối với Việt Nam. Chúng ta có thể sẽ được hưởng lợi từ chính sách nới lỏng của Nhật Bản thông qua thu hút vốn ODA, đầu tư gián tiếp, đầu tư trực tiếp, cũ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Đặc khu kinh tế của Trung Quốc với việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường – Bài học kinh nghiệm với Việt NamĐặc khu kinh tế của Trung Quốc với việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường – Bài học kinh nghiệm với Việt Nam

  Kết luận Kinh tế thị trường là một thể chế kinh tế, một hệ thống các lực lượng kinh tế và các chủ thể kinh tế, một nền kinh tế mở, xem đó như một thành tố cấu trúc nền tảng, nội tại của hệ thống kinh tế - xã hội, tạo thành hệ thống kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đi lên CNXH. Một mặt, vừa khai thác tính tích cực của kinh tế thị ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Nhật Bản hướng tới xã hội siêu thông minhTài liệu Nhật Bản hướng tới xã hội siêu thông minh

  Một số vấn đề toàn cầu và xã hội quan trọng trong bối cảnh của một xã hội dịch vụ thông minh như dân chủ và chủ nghĩa tư bản, phân hóa thu nhập và48 bất động sản/nhà ở. Tuy nhiên, lớp dưới là những vấn đề trong gia đình như việc làm, việc nhà, gia đình và giáo dục, ngày càng trở nên tách biệt. Làm thế nào để tập hợp tất cả những điều này với nh...

  pdf49 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới của các doanh nghiệp hàng đầu thế giớiTài liệu Hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới

  Lần đầu tiên kể từ năm 2004, một công ty có trụ sở tại EU đã dẫn đầu thế giới về xếp hạng NC&PT: đó là hãng chế tạo xe hơi của Đức Volkswagen, với 9,5 tỷ euro đầu tư cho NC&PT. Hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc đứng thứ hai. Trong số các công ty khác thuộc top 10, có 5 công ty của Hoa Kỳ (ba công ty dược phẩm và hai công ty ICT), hai công t...

  pdf52 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Khuôn khổ chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh cacbon thấp ở các nước đang phát triển châu ÁTài liệu Khuôn khổ chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh cacbon thấp ở các nước đang phát triển châu Á

  - Đẩy mạnh hệ thống đổi mới quốc gia: thực hiện các can thiệp chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới nhằm đảm bảo cho quốc gia không chỉ có khả năng trong việc sản sinh tri thức mà còn cả khả năng triển khai, nội hóa và cải tiến một cách hiệu quả. Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh bằng cách làm tăng tỷ trọng của các công nghệ này chiếm trong tổn...

  pdf72 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của ÔxtrâyliaTài liệu Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia

  KẾT LUẬN Nhằm đáp ứng những nguyên tắc bền vững và duy trì quyền sử dụng nguồn tài nguyên để thu lợi nhuận, ngành khai thác khoáng sản cần phải đảm bảo việc đóng cửa mỏ toàn diện trong khuôn khổ các vấn đề rộng lớn hơn có tính đến chất lượng xã hội/kinh tế và phát triển bền vững. Một khung phát triển bền vững có tính bao trùm cần được sử dụng ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0