• Báo cáo toàn cảnh sáng chế về AtazanavirBáo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

  Nghiên cứu được trình bày ở đây nhằm đề xuất lộ trình hữu ích để nghiên cứu bối cảnh sáng chế về thuốc được phê duyệt để điều trị một hoặc nhiều chỉ định. Bảng liệt kê dưới đây đưa ra tóm lược nhanh về các quy trình được trình bày. 1. Tìm hiểu lịch sử đặt tên thuốc. 2. Sử dụng tên lâm sàng chung để tạo ra tập hợp bao vây các giai đoạn sau của s...

  pdf58 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Chuyển giao công nghệ thành côngTài liệu Chuyển giao công nghệ thành công

  Vai trò của luật sư Về mặt lý tưởng, việc mời luật sư tham gia từ đầu đến cuối quá trình đàm phán là rất quan trọng. Nếu không thể thì cần phải thường xuyên liên lạc với cố vấn pháp lý để sử dụng bản Danh mục các điều khoản và để có sự xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý trước khi dự thảo hợp đồng, cũng như trong quá trình dự thảo hợp đồng. Kết th...

  pdf28 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Dữ liệu lớn và xu hướng đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệuTài liệu Dữ liệu lớn và xu hướng đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu

  Các nhà hoạch định chính sách cũng nên tránh các quy định hạn chế không cần thiết về thu thập và chia sẻ dữ liệu. Khi những hạn chế sử dụng là cần thiết chúng cần được thực hiện với sự kiềm chế. Các quy định của pháp luật ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu có thể dẫn đến một tình huống gọi là “bi kịch chống lại những cái chung”. Điều này xảy ra khi...

  pdf66 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Hệ thống tra cứu sáng chếTài liệu Hệ thống tra cứu sáng chế

  Tìm kiếm nâng cao Người sử dụng truy cập vào hệ thống chọn chức năng Tìm kiếm nâng cao trên menu chức năng Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau Các thành phần của màn hình chính: Liên kết (connector): dùng để nối giữa các dòng với nhau, mặc định là liên kết “Và” (AND) Mục tìm kiếm (fields): hay là trường tìm kiếm, xem chi tiết dưới đây. Kiểu tìm...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thámXây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám

  Kết luận - Nghiên cứu đã điều tra, thu thập xác định và phân loại các điểm du lịch tự nhiên sinh thái, lễ hội và nét đặc sắc văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Đã xây dựng được CSDL nền bao gồm tất cả các thông tin về cơ sở hạ tầng, giao thông, sông suối, - Đã biên tập hoàn thiện được CSDL tổng hợp tiềm năng du lịch tỉnh Lào Cai (bao gồ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 10/01/2022 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • 150 câu hỏi ôn tập Tin học đại cương150 câu hỏi ôn tập Tin học đại cương

  Câu 145 .Có thể thực hiện các phép toán nào trên con trỏ ? A. Nhân, chia B. Nhân, chia, cộng, trừ C. Chia D. Cộng, trừ Câu 146 .Cho hàm thực hiện trên mảng một chiều a gồm n phần tử kiểu int sau đây : void thihocky(int *a, int *n) { int i; for(i=0; i

  pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượngGiáo trình môn Lập trình hướng đối tượng

  Các thành phần của thư viện iostream (với thực thể char) 1) Các lớp trong iostream (có thể tham khảo thêm trong thư viện này).  Lớp ios_base  Lớp ios  Lớp istream  Lớp ostream  Lớp ifstreamChương 17. C|c lớp thư viện C++  Lớp ofstream  Lớp fstream  Lớp istringstream  Lớp ostringstream  Lớp streambuf  Lớp filebuf  Lớp strin...

  pdf231 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toánBài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

  Cài đặt thuật toán với các cấu trúc dữ liệu (tiếp) Phân tích thòi gian tính của thuật toán 9 Vòng lặp for ỏ dòng 1 đòi hỏi thời gian O(|V|) 9 Việc khởi tạo đống min ở dòng 3 đòi hỏi thời gian O(|V|) 9 Vòng lặp while bắt đau từ dòng 4 lặp |V| Ian do đó thao tác Extract-Min thực hiện |V| lan và đòi hỏi thòi gian tông cộng 0(1 V| log |V|) 9 Thao ...

  pdf594 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Luồng trên mạngBài tập Luồng trên mạng

  Bà mối ▶ Có m chàng trai, n cô gái và k bà mối. Mỗi bà mối p có một danh sách L p gồm các chàng trai và cô gái là khách hàng của bà ta. ▶ Bà mối p có thể se duyên cho bất cứ cặp trai-gái nào là khách hàng của bà ta, nhưng không đủ sức tổ chức quá dp đám cưới. ▶ Hãy xây dựng thuật toán căn cứ vào danh sách Lp, dp đưa ra cách tổ chức nhiều nh...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 4: Lập lịch di chuyển cho RobotBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 4: Lập lịch di chuyển cho Robot

  Input: • Dòng đầu tiên là số đỉnh n < 100 và số cạnh m của đồ thị G. • m dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số x y w thể hiện: Đồ thị G có cạnh fx, yg với trọng số w. • dòng tiếp theo chứa bốn số a b c d là đỉnh bắt đầu và kết thúc của hai robot. • dòng cuối cùng là số r > 0. Output: Bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng là hai số u v thể hiện các đỉnh mà ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0