• Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thámXây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám

  Kết luận - Nghiên cứu đã điều tra, thu thập xác định và phân loại các điểm du lịch tự nhiên sinh thái, lễ hội và nét đặc sắc văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Đã xây dựng được CSDL nền bao gồm tất cả các thông tin về cơ sở hạ tầng, giao thông, sông suối, - Đã biên tập hoàn thiện được CSDL tổng hợp tiềm năng du lịch tỉnh Lào Cai (bao gồ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 10/01/2022 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • 150 câu hỏi ôn tập Tin học đại cương150 câu hỏi ôn tập Tin học đại cương

  Câu 145 .Có thể thực hiện các phép toán nào trên con trỏ ? A. Nhân, chia B. Nhân, chia, cộng, trừ C. Chia D. Cộng, trừ Câu 146 .Cho hàm thực hiện trên mảng một chiều a gồm n phần tử kiểu int sau đây : void thihocky(int *a, int *n) { int i; for(i=0; i

  pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượngGiáo trình môn Lập trình hướng đối tượng

  Các thành phần của thư viện iostream (với thực thể char) 1) Các lớp trong iostream (có thể tham khảo thêm trong thư viện này).  Lớp ios_base  Lớp ios  Lớp istream  Lớp ostream  Lớp ifstreamChương 17. C|c lớp thư viện C++  Lớp ofstream  Lớp fstream  Lớp istringstream  Lớp ostringstream  Lớp streambuf  Lớp filebuf  Lớp strin...

  pdf231 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toánBài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

  Cài đặt thuật toán với các cấu trúc dữ liệu (tiếp) Phân tích thòi gian tính của thuật toán 9 Vòng lặp for ỏ dòng 1 đòi hỏi thời gian O(|V|) 9 Việc khởi tạo đống min ở dòng 3 đòi hỏi thời gian O(|V|) 9 Vòng lặp while bắt đau từ dòng 4 lặp |V| Ian do đó thao tác Extract-Min thực hiện |V| lan và đòi hỏi thòi gian tông cộng 0(1 V| log |V|) 9 Thao ...

  pdf594 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Luồng trên mạngBài tập Luồng trên mạng

  Bà mối ▶ Có m chàng trai, n cô gái và k bà mối. Mỗi bà mối p có một danh sách L p gồm các chàng trai và cô gái là khách hàng của bà ta. ▶ Bà mối p có thể se duyên cho bất cứ cặp trai-gái nào là khách hàng của bà ta, nhưng không đủ sức tổ chức quá dp đám cưới. ▶ Hãy xây dựng thuật toán căn cứ vào danh sách Lp, dp đưa ra cách tổ chức nhiều nh...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 4: Lập lịch di chuyển cho RobotBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 4: Lập lịch di chuyển cho Robot

  Input: • Dòng đầu tiên là số đỉnh n < 100 và số cạnh m của đồ thị G. • m dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số x y w thể hiện: Đồ thị G có cạnh fx, yg với trọng số w. • dòng tiếp theo chứa bốn số a b c d là đỉnh bắt đầu và kết thúc của hai robot. • dòng cuối cùng là số r > 0. Output: Bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng là hai số u v thể hiện các đỉnh mà ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 3: Tìm kiếm trên đồ thị lớnBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 3: Tìm kiếm trên đồ thị lớn

  B. Vẫn từ tập dữ liệu sgb-words, ta xây dựng đồ thị có hướng D với tập đỉnh là “ mọi từ trong sgb-words”, và một từ u có cung nối với một từ v khác nếu bốn chữ cuối của u xuất hiện trong v (tính cả số lần xuất hiện). Đồ thị có hướng D có 94, 084 cung và 5757 đỉnh. Đường đi có hướng ngắn nhất từ words tới graph là words ! dross ! soars ! orcas ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 2: Tô màu đồ thịBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 2: Tô màu đồ thị

  Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu ra 4 5 1 2 2 3 3 4 4 1 1 5 graph dothi { 5 [fillcolor=red, style=filled]; 4 [fillcolor=red, style=filled]; 1 [fillcolor=green, style=filled]; 3 [fillcolor=green, style=filled]; 2 [fillcolor=red, style=filled]; 1 -- 2; 2 -- 3; 3 -- 4; 4 -- 1; 1 -- 5; } Với dữ liệu ra dothitomau.dot, ta biên dịch với ch...

  pdf2 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 1: Nén câyBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 1: Nén cây

  Dòng đầu tiên thể hiện số cạnh của cây; mỗi dòng tiếp theo thể hiện một cạnh của cây. Với dữ liệu này, chương trình nên output ra mã Prufer: 6 0 2 6 2 9 9 2 Test chương trình: Để test chương trình của mình, bạn có thể sử dụng mã nguồn sinh cây gán nhãn ngẫu nhiên từ mã Prufer (trong thư mục PruferCodes); và sử dụng cây này như Input của chương...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Mạng viễn thông - Chương 4: Softswitch và mạng thế hệ sau NGNGiáo trình Mạng viễn thông - Chương 4: Softswitch và mạng thế hệ sau NGN

  Định tuyến OSPF-TE, IS-IS-TE Giao thức định tuyến dùng cho việc khám phá một cách tự động về topo mạng, thông báo các tài nguyên khả dụng. Một số tăng cường chính gồm: -Cho biết loại bảo vệ tuyến (1+1. 1:1, không bảo vệ, lưu lượng phụ thêm). -Nhận và thông báo các liên kết không có địa chỉ IP-link ID . -Giao diện ID vào và ra. -Khám phá tu...

  pdf64 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0