• Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 3: Tìm kiếm trên đồ thị lớnBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 3: Tìm kiếm trên đồ thị lớn

  B. Vẫn từ tập dữ liệu sgb-words, ta xây dựng đồ thị có hướng D với tập đỉnh là “ mọi từ trong sgb-words”, và một từ u có cung nối với một từ v khác nếu bốn chữ cuối của u xuất hiện trong v (tính cả số lần xuất hiện). Đồ thị có hướng D có 94, 084 cung và 5757 đỉnh. Đường đi có hướng ngắn nhất từ words tới graph là words ! dross ! soars ! orcas ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 2: Tô màu đồ thịBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 2: Tô màu đồ thị

  Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu ra 4 5 1 2 2 3 3 4 4 1 1 5 graph dothi { 5 [fillcolor=red, style=filled]; 4 [fillcolor=red, style=filled]; 1 [fillcolor=green, style=filled]; 3 [fillcolor=green, style=filled]; 2 [fillcolor=red, style=filled]; 1 -- 2; 2 -- 3; 3 -- 4; 4 -- 1; 1 -- 5; } Với dữ liệu ra dothitomau.dot, ta biên dịch với ch...

  pdf2 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Lập trình về đồ thị - Bài 1: Nén câyBài tập Lập trình về đồ thị - Bài 1: Nén cây

  Dòng đầu tiên thể hiện số cạnh của cây; mỗi dòng tiếp theo thể hiện một cạnh của cây. Với dữ liệu này, chương trình nên output ra mã Prufer: 6 0 2 6 2 9 9 2 Test chương trình: Để test chương trình của mình, bạn có thể sử dụng mã nguồn sinh cây gán nhãn ngẫu nhiên từ mã Prufer (trong thư mục PruferCodes); và sử dụng cây này như Input của chương...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Mạng viễn thông - Chương 4: Softswitch và mạng thế hệ sau NGNGiáo trình Mạng viễn thông - Chương 4: Softswitch và mạng thế hệ sau NGN

  Định tuyến OSPF-TE, IS-IS-TE Giao thức định tuyến dùng cho việc khám phá một cách tự động về topo mạng, thông báo các tài nguyên khả dụng. Một số tăng cường chính gồm: -Cho biết loại bảo vệ tuyến (1+1. 1:1, không bảo vệ, lưu lượng phụ thêm). -Nhận và thông báo các liên kết không có địa chỉ IP-link ID . -Giao diện ID vào và ra. -Khám phá tu...

  pdf64 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Mạng viễn thông - Chương 3: Mạng băng rộng B-ISDN và công nghệ ATMGiáo trình Mạng viễn thông - Chương 3: Mạng băng rộng B-ISDN và công nghệ ATM

  Phân biệt giao thức (Protocol Discriminator) : các thông điệp trên SVC là thông điệp báo hiệu hay thông điệp thuộc về các giao thức khác nhau. Tham chiếu cuộc gọi (Call reference) : Được sử dụng để xác định cuộc gọi tại giao diện cục bộ tương ứng với thông tin đang chuyền. Giá trị tham chiếu cuộc gọi được gán bởi phía gốc cuộc gọi, là duy nhất ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Mạng viễn thông - Chương 2: Mạng IDN và N-ISDNGiáo trình Mạng viễn thông - Chương 2: Mạng IDN và N-ISDN

  Mạng báo hiệu Yêu cầu đối với xây dựng mạng báo hiệu. Mạng báo hiệu phải có cấu trúc đơn giản. Phải có độ tin cậy. Thời gian trễ ngắn. Giá thành hợp lí. Cặp STP: để nâng cao độ tin cậy của STP thì các SP thường làm việc với nhau thành từng cặp. Thường thì lưu lượng báo hiệu được chia giữa 2 STP trên cùng một tải chung. Trong trường hợp có s...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Mạng viễn thông - Chương 1: Mạng và kỹ thuật mạng viễn thôngGiáo trình Mạng viễn thông - Chương 1: Mạng và kỹ thuật mạng viễn thông

  Đồng bộ chủ-tớ (Master-Slaver): Đồng hồ có độ tin cậy cao được lắp ở trạm chủ và tín hiệu đồng hồ được phân phối qua mạng cho các trạm tớ thông qua mạng phân phối đồng hồ. Đồng bộ tương hỗ: Đồng hồ biến đổi được lắp đặt tại mỗi trạm trong mạng được điều khiển 1 cách tương hỗ bởi các tín hiệu đồng hồ của các trạm khác để tạo ra 1 đông hồ thống ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lớn môn Mạng thông tinBài tập lớn môn Mạng thông tin

  Chuyển mạch theo Majh ảo (virtual circuit) -Đường đi được tạo trước khi gửi các gói dữ liệu -Các gói yêu cầu cuộc gọi và chấp nhận dược dung để tạo kết nối(handshake) -Mỗi đường đi được gán một số ID -Mõi gói chứa ID của đường đi thay vì địa chỉ máy đích -không cần tìm đường cho từng gói -Đường đi không dành riêng -Trước khi gói được chuyển ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở lí thuyết thông tin - Chương 5: Mã tích chập. Thuật toán giải mã Viterbi - Phạm Hải ĐăngBài giảng Cơ sở lí thuyết thông tin - Chương 5: Mã tích chập. Thuật toán giải mã Viterbi - Phạm Hải Đăng

  Ví dụ: mã tích chập Đầu vào m=[1,1,0,0,1,0,1,0] Từ mã thu được Xuất phát từ trạng thái 0 (giá trị các D-FF được reset về giá trị bit ‘0’). Tại t=5: Mở rộng sơ đồ lưới, tính khoảng cách Hamming Ví dụ: mã tích chập Đầu vào m=[1,1,0,0,1,0,1,0] Từ mã thu được Xuất phát từ trạng thái 0 (giá trị các D-FF được reset về giá trị bit ‘0’). Tại t=5: ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở lí thuyết thông tin - Chương 4: Mã vòng CRC - Phạm Hải ĐăngBài giảng Cơ sở lí thuyết thông tin - Chương 4: Mã vòng CRC - Phạm Hải Đăng

  Cho đa thức bản tin m(x) và đa thức sinh g(x). Từ mã dạng hệ thống được xây dựng theo công thức sau:  Thực hiện phép chia đa thức lấy phần dư d(x)  Từ mã dạng hệ thống của bản tin m(x) được tính như sau  Từ mã c(x) thỏa mãn điều kiện chia hết cho đa thức sinh g(x), có bậc lớn hơn (n-k) và nhỏ hơn n.  Từ mã được biểu diễn dạng vector 11/1...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0