• Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Kinh tế họcGiáo trình Kế toán doanh nghiệp - Kinh tế học

  3.3.3. Đường Phillips dài hạn Trong ngắn hạn tỷ lệ thất nghiệp thực tế có thể không bằng tỷ lệ thất nghiệp dự kiến nhưng trong dài hạn chúng sẽ bằng nhau bởi sự tác động của các chính sách tài khoá và tiền tệ. Đó là cơ sở để xây dựng đường Phillips dài hạn. Trong dài hạn tỷ lệ lạm phát thực tế bằng tỷ lệ lạm phát dự kiến, nghĩa là gp = gpc. Th...

  pdf140 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Luật kinh tếGiáo trình Kế toán doanh nghiệp - Luật kinh tế

  Chương XIV. Giải quyết tranh chấp lao động Chương này gồm 41 Điều, chia thành 5 mục. Mục 1 “Những qui định chung về giải quyết tranh chấp lao động” qui định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động”; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động; quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao ...

  pdf167 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Bài tập tổng hợp Nguyên lý kế toán (Có đáp án)Bài tập tổng hợp Nguyên lý kế toán (Có đáp án)

  I, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1. Nợ TK 621 : 64.000.000 Nợ TK 627 : 8.000.000 Nợ TK 641 : 3.000.000 Nợ TK 642 : 5.000.000 Có TK 152 : 80.000.000 2. Nợ TK 622 : 18.000.000 Nợ TK 627 : 4.000.000 Nợ TK 641 : 4.000.000 Nợ TK 642 : 6.000.000 Có TK 334 : 32.000.000 3 Nợ TK 622 : 18.000.000*19% = 3.420.000 Nợ TK 627 : 4.000.000...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Lê Thị Nguyệt ChâuBài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Lê Thị Nguyệt Châu

  Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.  Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu c...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuế tài sản - Lê Thị Nguyệt ChâuBài giảng Thuế tài sản - Lê Thị Nguyệt Châu

  Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0

 • Cực trị hàm nhiều biến trong các mô hình kinh tế ToánCực trị hàm nhiều biến trong các mô hình kinh tế Toán

  Qua trình bày trên, tác giả hy vọng việc giải quyết các bài toán về mô hình tối ưu trong kinh tế có áp dụng lý thuyết cực trị hàm nhiều biến không còn là vấn đề khó khăn đối với người học. Trong vấn đề này, những việc người học cần phải làm là trước hết, chuyển chính xác mô hình kinh tế thành mô hình kinh tế toán; thứ hai, xác định dạng của ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực trình bày Báo cáo tài chính quốc tế tại tổng công ty điện lực Miền TrungChuyển đổi Báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực trình bày Báo cáo tài chính quốc tế tại tổng công ty điện lực Miền Trung

  Có thể thấy rằng, VAS và IAS (IFRS) vẫn còn tồn tại một khoảng cách đáng kể ảnh hưởng đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc thực hiện IAS (IFRS) thực sự là một thách thức về mức độ phát triển của thị trường, trình độ, năng lực của kiểm toán viên, kế toán viên và cả các nhà đầu tư trên thị trường. Đối với thị trường chứng khoán, việc ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trịTác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Với sự phát triển của các hệ thống doanh nghiệp cung cấp cho các kế toán quản trị quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn và các loại dữ liệu, lưu trữ dữ liệu lớn hơn, và sức mạnh tính toán tốt hơn, các hệ thống doanh nghiệp kết hợp dữ liệu bổ sung này giờ đây có thể sử dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu để trả lời các câu hỏi bao gồm: Phân tích mô...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà NẵngSự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng

  Để đánh giá chất lượng HTTTKT, cách tiếp cận phổ biến hiện nay là đánh giá thông qua sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. Sự hài lòng của người sử dụng là cảm nhận của họ về khả năng đáp ứng nhu cầu của HTTTKT thông qua chất lượng thông tin kế toán, chất lượng hệ thống xử lý thông tin, chất lượng đội ngũ người làm công tác kế toán và...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0

 • Nhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyếtNhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyết

  This study adds to the literature by proposing a theoretical model of factors affecting user satisfaction of AIS in the context of Vietnam. The four factors affecting AIS user satisfaction included in the model are Information quality, System quality, Quality of accounting staff, and Perceived usefulness. Among the factors, System quality and...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0