• Giáo trình Kê toán thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhânGiáo trình Kê toán thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

  Hoàn thuế Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau: - Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế. - Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế. - Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhâ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệpGiáo trình Kê toán thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (1) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại điểm 1 mục 5.2.6.3.1 nêu trên và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. (2) Thu nhập của doan...

  pdf70 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩuGiáo trình Kê toán thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

  Thời hạn nộp thuế - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ n...

  pdf44 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệtGiáo trình Kê toán thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Theo quy định tại các văn bản hiện hành, người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế TTĐB đã nộp trong các trường hợp sau: (1) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm: a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài. ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Kinh tế họcGiáo trình Kế toán doanh nghiệp - Kinh tế học

  3.3.3. Đường Phillips dài hạn Trong ngắn hạn tỷ lệ thất nghiệp thực tế có thể không bằng tỷ lệ thất nghiệp dự kiến nhưng trong dài hạn chúng sẽ bằng nhau bởi sự tác động của các chính sách tài khoá và tiền tệ. Đó là cơ sở để xây dựng đường Phillips dài hạn. Trong dài hạn tỷ lệ lạm phát thực tế bằng tỷ lệ lạm phát dự kiến, nghĩa là gp = gpc. Th...

  pdf140 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Luật kinh tếGiáo trình Kế toán doanh nghiệp - Luật kinh tế

  Chương XIV. Giải quyết tranh chấp lao động Chương này gồm 41 Điều, chia thành 5 mục. Mục 1 “Những qui định chung về giải quyết tranh chấp lao động” qui định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động”; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động; quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao ...

  pdf167 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Bài tập tổng hợp Nguyên lý kế toán (Có đáp án)Bài tập tổng hợp Nguyên lý kế toán (Có đáp án)

  I, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1. Nợ TK 621 : 64.000.000 Nợ TK 627 : 8.000.000 Nợ TK 641 : 3.000.000 Nợ TK 642 : 5.000.000 Có TK 152 : 80.000.000 2. Nợ TK 622 : 18.000.000 Nợ TK 627 : 4.000.000 Nợ TK 641 : 4.000.000 Nợ TK 642 : 6.000.000 Có TK 334 : 32.000.000 3 Nợ TK 622 : 18.000.000*19% = 3.420.000 Nợ TK 627 : 4.000.000...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Lê Thị Nguyệt ChâuBài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Lê Thị Nguyệt Châu

  Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.  Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu c...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuế tài sản - Lê Thị Nguyệt ChâuBài giảng Thuế tài sản - Lê Thị Nguyệt Châu

  Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0

 • Cực trị hàm nhiều biến trong các mô hình kinh tế ToánCực trị hàm nhiều biến trong các mô hình kinh tế Toán

  Qua trình bày trên, tác giả hy vọng việc giải quyết các bài toán về mô hình tối ưu trong kinh tế có áp dụng lý thuyết cực trị hàm nhiều biến không còn là vấn đề khó khăn đối với người học. Trong vấn đề này, những việc người học cần phải làm là trước hết, chuyển chính xác mô hình kinh tế thành mô hình kinh tế toán; thứ hai, xác định dạng của ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 675 | Lượt tải: 0