• Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí MinhCác yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

  Kết luận Cấu trúc vốn doanh nghiệp vẫn là một trong những chủ đề mà các nhà nghiên cứu quan tâm để gia tăng giá trị doanh nghiệp. Tại Việt Nam đã tồn tại nhiều nghiên cứu về chủ đề này, tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu ở nước ta mới chỉ phân tích một khía cạnh về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nói chung mà chưa phân tích cụ thể về các yếu t...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chủ đề: Repo chứng khoánThị trường chứng khoán - Chủ đề: Repo chứng khoán

  c. Ảnh hưởng bởi tốc độ xuống dốc của thị trường Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến kết quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khiến giá các loại chứng khoán giảm mạnh  gây rủi ro cho nhà đầu tư lẫn các công ty chứng khoán.

  pptx33 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp đề cương thị trường chứng khoánTổng hợp đề cương thị trường chứng khoán

  * Duy trì tính linh hoạt của thị trường đối với một loại chứng khoán khi chứng khoán đó được phát hành ra thị trường. * Tăng khả năng thực hiện giao dịch một loại chứng khoán có thể sinh lời do sự cạnh tranh về giá cả đặt ra giữa các nhà tạo lập thị trường khác nhau đối với cùng loại chứng khoán đó. * Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tới loại c...

  docx69 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 2: Chứng khoánĐầu tư chứng khoán - Chương 2: Chứng khoán

  Đặc điểm Tính sinh lời - Đo lường: lợi nhuận quá khứ: Lợi nhuận quá khứ bình quân + Trường hợp một danh mục đầu tư Lợi nhuận quá khứ bình quân cho 1 danh mục đầu tư là số bình quân gia quyền của HPY với quyền số là tỷ trọng của giá trị từng khoản đầu tư riêng lẻ so với giá trị của toàn danh mục

  docx73 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 8: Công ty chứng khoánĐầu tư chứng khoán - Chương 8: Công ty chứng khoán

  5.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán. a. Khái niệm: Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán CK, nhận mua một phần hay toàn bộ CK của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số CK còn lại chưa được phân phối hết

  ppt27 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 7: Thị trường otcĐầu tư chứng khoán - Chương 7: Thị trường otc

  Báo giá định tính: + Báo giá hoạt động là con số phỏng chừng cung cấp cho người mua và người bán các chỉ dẫn về giá. Báo giá hoạt động được sử dụng trong trường hợp người tạo thị trường cần xử lý đặc biệt một giao dịch cụ thể được yêu cầu thay đổi cho phù hợp với thị trường như khối lượng lệnh quá lớn làm ảnh hưởng thị trường hoặc khối lượng l...

  ppt24 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 6: Thị trường thứ cấp – sở giao dịch chứng khoán TP HCMĐầu tư chứng khoán - Chương 6: Thị trường thứ cấp – sở giao dịch chứng khoán TP HCM

  Giá tham chiếu: a. Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó; b. Giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch là giá thực hiện trong lần khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của ngày giao dịch. Nếu trong lần khớp lệnh định kỳ xác định giá đón...

  ppt62 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 5: Thị trường sơ cấp – phát hành chứng khoánĐầu tư chứng khoán - Chương 5: Thị trường sơ cấp – phát hành chứng khoán

  2. Nhà đầu tư nước ngoài: a) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài bỏ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; b) Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; c) Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần phải mở tài k...

  ppt40 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 4: Thị trường công cụ phái sinhĐầu tư chứng khoán - Chương 4: Thị trường công cụ phái sinh

  Giá trị của chứng quyền: Xác định bởi hai yếu tố: Giá trị nội tại: là khoản chênh lệch giữa giá trị thị trường của CK và giá mua CK xác định trên chứng quyền. Thời hạn của chứng quyền: thời gian cho đến khi hết hạn càng dài, thì giá trị của chứng quyền càng cao.

  ppt31 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 3: Thị trường trái phiếuĐầu tư chứng khoán - Chương 3: Thị trường trái phiếu

  Rủi ro của TP * Rủi ro lãi suất. Giá của TP sẽ thay đổi ngược chiều với sự thay đổi của lãi suất. * Rủi ro tái đầu tư. Tùy thuộc vào chiến lược tái đầu tư * Rủi ro thanh toán. Là rủi ro mà người phát hành TP có thể vỡ nợ * Rủi ro lạm phát. Là rủi ro sức mua * Rủi ro tỷ giá hối đoái. TP mua bằng ngoại tệ, thời điểm đáo hạn thanh toán ...

  ppt39 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 0