• Ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp may mặc, nông nghiệp và hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamẢnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp may mặc, nông nghiệp và hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thứ năm, hoàn thiện môi trường kiểm soát trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một doanh nghiệp, tác động đến ý thức của mọi thành viên trong tổ chức. Môi trường kiểm soát ảnh hưởng đến cách thức kinh doanh của doanh nghiệp và đến các mục tiêu được thiết lập. Cá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Trái phiếu thị trường trái phiếuĐề tài Trái phiếu thị trường trái phiếu

  Giải pháp Thực hiện nâng cấp hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ bằng việc tự động hoá hệ thống lưu ký. Kết nối thị trường trong nước với các nước trong khu vực để tạo 1 thị trường đủ lớn nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài Ban hành mẫu bản cáo bạch chung cho các tổ chức phát hành trái phiếu và công bó thông tin về kế hoạch ngân sách trung h...

  pptx55 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Tác động giá trị kinh tế gia tăng (EVA) và tỷ suất sinh lời trên tài sản đến giá trị cổ đông được tạo ra của các doanh nghiệp Việt NamTác động giá trị kinh tế gia tăng (EVA) và tỷ suất sinh lời trên tài sản đến giá trị cổ đông được tạo ra của các doanh nghiệp Việt Nam

  Thảo luận EVA là thước đo còn khá mới ở thị trường Việt Nam, việc đánh giá đúng thành quả hoạt động còn là công việc khá khó khăn. Việc sử dụng các thước đo truyền thống còn nhiều hạn chế. Một vài doanh nghiệp vận dụng thước đo EVA như vật liệu viễn thông (SACOM), công ty cổ phần dầu thực vật Tường An Trong thời đại toàn cầu hóa, các doanh ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Tác động của chính sách cổ tức và sở hữu nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Việt NamTác động của chính sách cổ tức và sở hữu nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Việt Nam

  KẾT LUẬN Kết quả ước lượng thể hiện tỷ suất cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức có tương quan âm với biến động giá cổ phiếu, cho thấy chính sách cổ tức có ảnh hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu. Đồng thời, nghiên cứu tìm ra bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với biến động giá cổ phiếu. Điều này giúp kh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0

 • The impact of accounting disclosures on individual investors’ decision making in Viet Nam stock marketThe impact of accounting disclosures on individual investors’ decision making in Viet Nam stock market

  The T-Test compared the influencing degree of each financial report with a specific verification value (One-Sample T-test) and between each pair of financial statements (Paired Sample T-test). The results indicate no difference between the results of the sample testing and the inference for the population. The information in IS has the highest i...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí MinhCác yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

  Kết luận Cấu trúc vốn doanh nghiệp vẫn là một trong những chủ đề mà các nhà nghiên cứu quan tâm để gia tăng giá trị doanh nghiệp. Tại Việt Nam đã tồn tại nhiều nghiên cứu về chủ đề này, tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu ở nước ta mới chỉ phân tích một khía cạnh về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nói chung mà chưa phân tích cụ thể về các yếu t...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chủ đề: Repo chứng khoánThị trường chứng khoán - Chủ đề: Repo chứng khoán

  c. Ảnh hưởng bởi tốc độ xuống dốc của thị trường Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến kết quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khiến giá các loại chứng khoán giảm mạnh  gây rủi ro cho nhà đầu tư lẫn các công ty chứng khoán.

  pptx33 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp đề cương thị trường chứng khoánTổng hợp đề cương thị trường chứng khoán

  * Duy trì tính linh hoạt của thị trường đối với một loại chứng khoán khi chứng khoán đó được phát hành ra thị trường. * Tăng khả năng thực hiện giao dịch một loại chứng khoán có thể sinh lời do sự cạnh tranh về giá cả đặt ra giữa các nhà tạo lập thị trường khác nhau đối với cùng loại chứng khoán đó. * Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tới loại c...

  docx69 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 2: Chứng khoánĐầu tư chứng khoán - Chương 2: Chứng khoán

  Đặc điểm Tính sinh lời - Đo lường: lợi nhuận quá khứ: Lợi nhuận quá khứ bình quân + Trường hợp một danh mục đầu tư Lợi nhuận quá khứ bình quân cho 1 danh mục đầu tư là số bình quân gia quyền của HPY với quyền số là tỷ trọng của giá trị từng khoản đầu tư riêng lẻ so với giá trị của toàn danh mục

  docx73 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 0

 • Đầu tư chứng khoán - Chương 8: Công ty chứng khoánĐầu tư chứng khoán - Chương 8: Công ty chứng khoán

  5.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán. a. Khái niệm: Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán CK, nhận mua một phần hay toàn bộ CK của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số CK còn lại chưa được phân phối hết

  ppt27 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0