• Tài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt NamTài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt Nam

  Các giải pháp trên đây mang tính lâu dài, trong ngắn hạn Báo cáo đề xuất các biện pháp sau đây: (1) Trong thời gian tới cần đặt mục tiêu tăng hiệu quả đầu tư, trước hết là đầu tư của Nhà nước, thay vì quá tập trung vào tăng vốn đầu tư. Một trong các biện pháp có thể làm được ngay là giảm hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho đầu tư vào tài sản vốn ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016

  The FT-IR spectra of FA and FA modified by VTMS (MFA) are shown in Figure 3.2. The peaks at 3442 and 1624 cm−1 are observed for FA which correspond to the hydroxyl groups on the surface of sample [5]. On the other hand, the peaks, appeared at 1066, 795 and 449 cm−1, can be attributed to the asymmetric stretching, symmetric stretching and bending...

  pdf705 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhânGiáo trình Kê toán thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

  Hoàn thuế Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau: - Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế. - Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế. - Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhâ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệpGiáo trình Kê toán thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (1) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại điểm 1 mục 5.2.6.3.1 nêu trên và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. (2) Thu nhập của doan...

  pdf70 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩuGiáo trình Kê toán thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

  Thời hạn nộp thuế - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ n...

  pdf44 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệtGiáo trình Kê toán thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Theo quy định tại các văn bản hiện hành, người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế TTĐB đã nộp trong các trường hợp sau: (1) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm: a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài. ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Viet Nam’s private sector after ten years of the country’s WTO membershipViet Nam’s private sector after ten years of the country’s WTO membership

  The 4IR brings the opportunities for “leapfrog” development to all countries and enterprises but, at the same time, signals the risk of being lagged behind if they do not have proper strategies to avoid “missing the 4IR train”. Effective support from the government and proactive innovation from enterprises are required if non-state enterpri...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2019 - Kết nối vì phát triển và thịnh vượng chungBáo cáo Phát triển Việt Nam năm 2019 - Kết nối vì phát triển và thịnh vượng chung

  Nghiên cứu gần đây đã phát triển các mô hình định lượng về phân phối không gian của hoạt động kinh tế (Redding và Rossi-Hansberg 2017). Mô hình này kết hợp các tính năng của dữ liệu, chẳng hạn như số lượng lớn các địa điểm với địa lý không đồng nhất, năng suất, tiện nghi và các yếu tố địa phương, cũng như chi phí thương mại và đi lại. Mô hình nà...

  pdf172 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và thịnh vượngTài liệu Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và thịnh vượng

  Những cải cách theo hướng như trên sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động hiện nay của khu vực hộ kinh doanh, tránh được tình trạng buộc phải chuyển đổi hoặc lên đời thành doanh nghiệp vốn không được hưởng ứng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua do những bất cập về chi phí tuân thủ và yêu cầu tuân thủ các quy định quá ngặt nghèo sau khi chuyển đổi. Các c...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Vị trí của ngành cà phê và vai trò của xuất khẩu cà phêVị trí của ngành cà phê và vai trò của xuất khẩu cà phê

  Cơ cấu sản xuất chưa hợp lý, tập trung quá lớn vào cà phê Robusta trong khi đó lại chưa quan tâm đến mở rộng cà phê Arabica là loại cà phê đang được thị trường ưa chuộng giá cao. Cà phê vối được trồng phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên nhu cầu thế giới lại thích tiêu dùng cà phê chè. Điều này đặt ra cho Việt Nam vấn đề là nếu không thay đổi cơ cấu ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0