• Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

  7.1. Kết luận Kết quả hồi quy cho thấy giá đất ở tại quận Gò Vấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố: An ninh, lộ giới, lợi thế kinh doanh, khoảng cách đến mặt tiền, trục giao thông, trình độ dân trí, và vị trí trung tâm. Sử dụng mô hình để ước tính giá đất cho 8 bất động sản ở quận Gò Vấp làm rõ kết quả giá đất ước tính từ mô hình và giá đất ước tí...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ giữa chı́nh phủ và doanh nghiệp: Thúc đẩy tăng năng suất thay cho lợi nhuậnQuan hệ giữa chı́nh phủ và doanh nghiệp: Thúc đẩy tăng năng suất thay cho lợi nhuận

  Một khi hành vi của công viên chức được ủy quyền khó giám sát và khó đo lường, cần phải nghĩ đến việc thiết kế một hợp đồng khuyến khích họ. Con người thường rất nhạy đối với hệ thống khuyến khích, sự nỗ lực cống hiến của công chức phải gắn liền với lợi ích mà họ nhận được, nếu lợi ích của họ không được quan tâm thì chính họ là lực lưởng cản ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng nguyên tắc cam kết (và tính nhất quán) trong nghệ thuật gây ảnh hưởngSử dụng nguyên tắc cam kết (và tính nhất quán) trong nghệ thuật gây ảnh hưởng

  Để một người nghiện thuốc cai thành công thì cần phải được sự hỗ trợ bởi các biện pháp khác nhau. Cụ thể là có 2 biện pháp hỗ trợ: bằng thuốc và không dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc còn được gọi là biện pháp tư vấn giúp điều chỉnh nhận thức - chuyển đổi hành vi. Biện pháp này được xem là biện pháp cơ bản trong hỗ trợ cai nghiện thuốc lá...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Ngang bằng lãi suất và câu chuyện Fed thắt chặt tiền tệ - tăng lãi suấtNgang bằng lãi suất và câu chuyện Fed thắt chặt tiền tệ - tăng lãi suất

  Các yếu tố tiền tệ (êe) Các yếu tố thuộc nhóm tiền tệ này phản ánh tác động thông qua thành phần giảm giá kỳ vọng của nội tệ (êe). Trong thực tế, êe đo bằng phí bù rủi ro tỷ giá hay phí bù rủi ro tiền tệ (Exchange risk premium or currency premium). Phí bù rủi ro tiền tệ chính là khoản thặng dư kỳ hạn (forward premium) hay khoản khấu trừ kỳ hạn ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và châu ÁẢnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và châu Á

  - Giải pháp. Cần phải cải thiện môi trường đầu tư nhằm để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Đặc biệt khi Mỹ chấm dứt QE3 thì Nhật Bản bắt đầu thực hiện chương trình QE, đây là yếu tố tích cực đối với Việt Nam. Chúng ta có thể sẽ được hưởng lợi từ chính sách nới lỏng của Nhật Bản thông qua thu hút vốn ODA, đầu tư gián tiếp, đầu tư trực tiếp, cũ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Intergenerational mobility of earnings and income among sons and daughters in Viet NamIntergenerational mobility of earnings and income among sons and daughters in Viet Nam

  This paper uses household survey data to investigate intergenerational mobility of earnings and income for sons and daughters in Vietnam. The baseline IGE estimates explicitly reveal that Vietnam has the intermediate degrees of individual earnings and individual income mobility across generations for both sons and daughters by the conventional ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Flood insurance market in Vietnam: Challenging but potentially profitableFlood insurance market in Vietnam: Challenging but potentially profitable

  The flood insurance program We would now like to ask you a number of questions related to the possible introduction of a flood insurance in Vietnam. Such an insurance would help your family to cover any future financial risks as a result of extreme flood events like the one in year 2000. The objective of the flood insurance program is to compen...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Triển khai hoạt động tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp – Đánh giá trường hợp các khu công nghiệp tỉnh Đồng NaiTriển khai hoạt động tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp – Đánh giá trường hợp các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

  Tăng trưởng xanh là định hướng, mục tiêu cần đạt được của hầu hết quốc gia trong bối cảnh hiện nay. Đó là bước chuyển tiếp quan trọng để hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững hơn, trong đó nhấn mạnh đến nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nhưng vẫn bảo tồn được nguồn tài nguyên thiên nhiên. Là một thành phần quan trọng trong nền sản xuất...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Mô hình đề xuất về n ng lực cạnh tranh ngành sản xuất đồ gỗ Việt NamMô hình đề xuất về n ng lực cạnh tranh ngành sản xuất đồ gỗ Việt Nam

  Model of the competitiveness of VTIS The tests confirm that the groups of factor that affect to the competitiveness of the furniture enterprises in Vietnam. They consist of 6 groups with 16 factors: * The group E1: Organization and Enterprise management - E11: Performance Efectiveness of the management system - E12: Structure capacity of p...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0

 • Thách thức trong tăng trưởng kinh tế vùng trung du - miền núi Bắc BộThách thức trong tăng trưởng kinh tế vùng trung du - miền núi Bắc Bộ

  K t luận và những khuy n nghị bước đầu Nghiên cứu đánh giá và phân tích những thách thức trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng TDMNBB. Trong công cuộc nỗ lực phát triển kinh tế những năm gần đây, vùng TDMNBB đã đạt được nhưng thành tựu đáng kể về tăng trưởng kinh tế và bước đầu tiến dần có cơ cấu kinh tế hợp lý. Đây là những t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0