• Việc làm xanh: quan niệm, thách thức và cơ hội đối với Việt NamViệc làm xanh: quan niệm, thách thức và cơ hội đối với Việt Nam

  - Chỉ rõ lộ trình với các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn thích hợp trong điều kiện của Việt Nam: trước mắt tập trung cho xanh hóa việc làm hiện tại và dần dần xây dựng các chương trình việc làm tương ứng với phát triển các ngành mũi nhọn với nhiều tiềm năng xanh. - Cơ chế đánh giá, giám sát: từ trên xuống và từ dưới lên với sự giám sát chặt ch...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chất lượng việc làm của lao động làm công ăn lương ở Việt NamChất lượng việc làm của lao động làm công ăn lương ở Việt Nam

  Một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng việc làm, đặc biệt chú trọng việc làm trong khu vực phi chính thức Có bước chuyển căn bản từ giải quyết việc làm theo số lượng sang tập trung nâng cao chất lượng việc làm, đảm bảo việc làm ổn định, có thu nhập cao. Cần có chính sách quan tâm hơn đến chất lượng việc làm trong khu vực phi chín...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước về lao động thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầuQuản lý nhà nước về lao động thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu

  Thứ tư, hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu và chính sách phân phối thu nhập. Thực tế quá trình hồi phục và phát triển ở các nước cho thấy: những nước thắng lợi là những nước theo đuổi mô hình tăng trưởng được dẫn dắt bởi tiền lương (thu nhập của người lao động)9 chứ không phải bằng việc duy trì bất bình đẳng cao10. Bởi vì, lý thuyết...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Một số đánh giá về chất lượng lao động Việt NamMột số đánh giá về chất lượng lao động Việt Nam

  Hướng cải cách các chính sách động lực này là: - Phát triển thị trường lao động định hướng xã hội chủ nghĩa đồng bộ với các loại thị trường khác như thị trường khoa học và công nghệ, thị trường vốn. Chỉ có trong môi trường đó, giá trị và giá trị sử dụng của đội ngũ lao động kỹ thuật mới được đánh giá đúng; trở thành căn cứ khách quan để sử...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Phân tích thị trường lao động Hưng Yên và Bắc NinhPhân tích thị trường lao động Hưng Yên và Bắc Ninh

  Mức tiền lương cao sẽ khiến cho chi phí lao động cao, tuy nhiên ở khía cạnh khác, nó phản ánh sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Với mức tiền lương cao, các doanh nghiệp Hưng Yên sẽ có cơ hội thu hút lao động nhiều hơn, giảm khó khăn trong tuyển dụng lao động. Hiện tại, các doanh nghiệp Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Thông tin thị trường lao động thành phố Vinh – Nghệ An qua kết quả điều tra lặp lạiThông tin thị trường lao động thành phố Vinh – Nghệ An qua kết quả điều tra lặp lại

  + Thực hiện chính sách khuyến khích các tập đoàn kinh tế lớn, xây dựng các trường dạy nghề trình độ cao. + Thực hiện chính sách tiền lương, tiền công cao tương xứng với chất lượng và giá trị lao động cho lao động có trình độ cao do thị trường quyết định và theo cơ chế thoả thuận. + Thực hiện chính sách khen thưởng và tôn vinh lao động có t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường lao động Việt NamVai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường lao động Việt Nam

  - Về định hướng chính sách (i) Ban hành các biện pháp quyết liệt để chấm dứt hiện tượng chủ sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm cho người lao động. (ii) Nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy định tham gia BHXH đối với những người lao động làm việc trong khu vực ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhỏ,. để có thể thực hiện các chế độ cho mọi đố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đóng góp của năng suất ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động tới tăng trưởng năng suất giai đoạn 2005-2014Đóng góp của năng suất ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động tới tăng trưởng năng suất giai đoạn 2005-2014

  Một số khuyến nghị (1) Chính phủ nên xem xét để có những kế hoạch để điều tiết dịch chuyển lao động, vốn cũng như đầu tư vào các ngành nghề có năng suất lao động cao nhằm tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, tập trung vào những ngành có khả năng tăng trưởng cao, hạn chế dàn trải việc đầu tư. (2) Chính phủ cũng có thể tận dụng những nguồn lực t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tác động của chính sách điều chỉnh lãi suất đến cầu lao động trong các doanh nghiệpTác động của chính sách điều chỉnh lãi suất đến cầu lao động trong các doanh nghiệp

  - Tỷ lệ vay vốn của các doanh nghiệp FDI thấp và ổn định ở mức 5%- 7% cho thấy tính chủ động về nguồn vốn của các doanh nghiệp này trong khi doanh nghiệp nhà nước lại có nhu cầu vay vốn khá cao.Tỷ lệ các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước có vay vốn không có nhiều thay đổi trong giai đoạn điều chỉnh lãi suất cho thấy việc giảm lãi s...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện cơ chế ba bên nhằm góp phần cải thiện quan hệ lao động tại Việt NamHoàn thiện cơ chế ba bên nhằm góp phần cải thiện quan hệ lao động tại Việt Nam

  Tăng cường năng lực đại diện cho NSDLĐ trong QHLĐ Để nâng cao năng lực đại diện cho NSDLĐ trong QHLĐ cần tập trung vào các nội dung sau: - Hình thành tổ chức đại diện cho NSDLĐ ở cấp ngành và xác định mối quan hệ giữa tổ chức đại diện NSDLĐ cấp Quốc gia, cấp ngành với chủ sử dụng lao động cấp DN. - Nâng cao năng lực tham gia hoạch định c...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0