• Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo quy định của bộ luật lao động năm 2019Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo quy định của bộ luật lao động năm 2019

  Kiến nghị Chúng tôi cho rằng, so với BLLĐ năm 2012, sự thay đổi của BLLĐ 2019 về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLD là chưa thật sự phù hợp. Một mặt, bởi vì đơn phương chấm dứt HĐ nói chung và HĐLĐ nói riêng có là một quyền tự nhiên và cơ bản thì đây vẫn có bản chất là một sự bội ước, hai lời, vì thế việc hạn chế các quyền này hay ít r...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chíHoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí

  Hiện nay, Luật Xử lý VPHC năm 2012 không xem “thu hồi giấy phép trong hoạt động báo chí” là một hình thức xử phạt. Do đó, nếu thừa nhận chế tài này thì chỉ nên xem đây là biện pháp khắc phục hậu quả và áp dụng đối với trường hợp một chủ thể VPHC khi “mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép trong hoạt động báo chí trái pháp luật...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Một số bất cập trong quy định về chấm dứt hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt NamMột số bất cập trong quy định về chấm dứt hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam

  Theo khoản 1 Điều 419 BLDS 2015, thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 419; Điều 13 và Điều 360 BLDS 2015. Trong khi đó, Điều 13 và Điều 360 BLDS 2015 chỉ nêu nguyên tắc chung là nếu một bên gây thiệt hại cho một bên khác thì phải bồi thường cho bên này toàn bộ thiệt hại, tr...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công ở Việt NamNâng cao hiệu quả thực thi chính sách công ở Việt Nam

  Năm là, để góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công, cần nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi chính sách. Một nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiệu quả thấp trong thực thi một số chính sách công ở Việt Nam đó là, năng lực và phẩm chất còn bất cập của một bộ phận cán bộ, công chức. Một bộ phận cán bộ, cô...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và các kiến nghịThực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và các kiến nghị

  Năm là, nhận thức của các chủ thể hoạt động trong chợ đầu mối về đảm bảo ATTP còn hạn chế Là nơi cung cấp nguồn thực phẩm cho khắp thành phố, việc đảm bảo ATTP trong kinh doanh, buôn bán ở chợ đầu mối phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật về ATTP. Vì thế, các chủ thể tham gia vào hoạt động của chợ đầu mối cũng phải tuân thủ các quy định nà...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lýMột số vấn đề trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là một chủ trương lớn, quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, của cả hệ thống chính trị, nhằm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Trích dẫn hợp lý tác phẩm - Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc Đại họcTrích dẫn hợp lý tác phẩm - Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc Đại học

  (4) Người phản biện, thẩm định, đánh giá. Đây là “cánh cửa” rất quan trọng, thậm chí “định đoạt” số phận của tác phẩm là phải sửa lại hay hủy bỏ. Bằng kinh nghiệm, kỹ năng của mình người giữ vai trò này có quyền đặt ra câu hỏi, truy vấn đến cùng những điều họ cho là bất thường hay những nội dung chưa thật sự thuyết phục, qua đó có thể phát ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bảo đảm quyền của người đồng tính theo pháp luật Việt Nam hiện nayBảo đảm quyền của người đồng tính theo pháp luật Việt Nam hiện nay

  Thứ ba, gấp rút ban hành, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều trong quy định của pháp luật hình sự. Cần nhanh chóng ban hành Nghị quyết của Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành hành các Điều 141 về tội Hiếp dâm, Điều 142 về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Điều 143 về tội Cưỡng dâm, Điều 144 về tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đế...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Những vấn đề cần hoàn thiệnĐăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Những vấn đề cần hoàn thiện

  Như vậy, vô hình trung, quy định khoản 2 Điều 325 và khoản 2 Điều 326 của BLDS năm 2015 đã tước bỏ quyền và đã xâm phạm đến lợi ích của chủ thể trong một hợp đồng đã được thiết lập và tồn tại trước đó. Giải pháp phải có sự đồng ý của chủ thể còn lại cũng đã được thiết kế tại Thông tư 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường5. Theo đ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phươngTrách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/ NĐ-CP về trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao - Sửa đổi Điều 1 của Nghị định theo hướng mở rộng phạm vi TNGT, không chỉ thực hiện khi có yêu cầu mà còn được thực hiện khi các chủ thể thấy cần thiết, dựa trên nhu cầu; - Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Nghị định...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0