• Một số vấn đề về lao động trong thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp khu vực AseanMột số vấn đề về lao động trong thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp khu vực Asean

  (7). Phát triển bền vững (7.1). Các doanh nghiệp/cơ sở nên áp dụng các quy trình bền vững từ các khâu như: quản lý các nguồn lực hiệu quả, sản xuất bền vững, quản lý chất thải hiệu quả nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các tác động bất lợi đến cộng đồng và môi trường. (7.2). Các doanh nghiệp/cơ sở sẽ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu ph...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tăng trưởng kinh tế với chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tếTăng trưởng kinh tế với chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế

  Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị (như dệt may, da giày, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất điện – điện tử và thậm chí là ngành dược, v.v.) thì nhu cầu lao động có CMKT ngày càng tăng, và tăng nhanh hơn nhu cầu lao động không có chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy, Việt N...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tếThị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế

  Sáu là, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tôn trọng và bảo vệ quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện quyền thương lượng tập thể thực chất. Nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra lao động trong t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Dịch chuyển việc làm theo kỹ năng và mối quan hệ với tăng trưởng kinh tếDịch chuyển việc làm theo kỹ năng và mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế

  Kết luận và hàm ý chính sách Giai đoạn từ 2010 đến nay, tỷ trọng lao động có trình bằng cấp/chứng chỉ tăng gần 4 điểm phần trăm, trong đó có sự đóng góp chủ yếu bởi lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cho trong giai đoạn kinh tế khó khăn, những lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao sẽ tận dụng được những lợi thế của bản t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Quy định khả năng đi biển của tàu biển trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển: Sự hài hòa hóa pháp luật hàng hải Việt Nam và pháp luật hàng hải quốc tếQuy định khả năng đi biển của tàu biển trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển: Sự hài hòa hóa pháp luật hàng hải Việt Nam và pháp luật hàng hải quốc tế

  Lợi ích của sự hài hòa hóa pháp luật về khả năng đi biển của tàu biển nên được nhìn nhận từ trọng tâm của vấn đề không có một quy định thống nhất nào về khái niệm "tàu biển" theo pháp luật quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực hàng hải. Do đó, thay vì đi tìm kiếm một thỏa thuận chung về khái niệm "tàu biển" còn ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu mô hình chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và khả năng áp dụng tại Việt NamNghiên cứu mô hình chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và khả năng áp dụng tại Việt Nam

  Đánh giá Khả năng áp dụng mô hình EPR Từ rất nhiều thuận lợi và khó khăn nêu trên, có thể nhận định rằng mô hình EPR hoàn toàn có khả năng áp dụng được ở Việt Nam tuy nhiên cần hệ thống chế tài hợp lý và chặt chẽ giữa 3 bên: Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và đối tượng sử dụng: *. Đối với Nhà nước - Thành lập Hội đồng Ủy ban định giá (thành ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp khái niệm về cảng thông minh và bài học từ trường hợp điển hình cảng hamburgTổng hợp khái niệm về cảng thông minh và bài học từ trường hợp điển hình cảng hamburg

  Kết luận và bài học rút ra Cảng thông minh không còn là một vấn đề mới mẻ nhưng có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với việc phát triển cảng biển nói riêng và lĩnh vực hàng hải nói chung. Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tổng hợp những kiến thức chung nhất về cảng thông minh, cung cấp cách nhìn toàn diện nhất về cảng thông minh. Bên cạnh đó...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Phân tích so sánh các bến cảng container quốc tế của Myanmar và Việt NamPhân tích so sánh các bến cảng container quốc tế của Myanmar và Việt Nam

  Conclusion and recommendations The study compares the major international container terminals in Vietnam and Myanmar, using the framework of five factor groups, i.e. port infrastructure, port connectivity, port management, port operation and port charge. The study has come up with a comparative report to provide a better understanding about ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá thực trạng khối lượng hàng hóa ngoại thương đường biển Việt NamĐánh giá thực trạng khối lượng hàng hóa ngoại thương đường biển Việt Nam

  Conclusion In conclusion, the volume of Vietnam’s seaborne trade increased and the growth rate of Vietnam’s seaborne trade volume was significantly higher than the world’s. Vietnam's seaborne exports were divided into three main types: container, liquid and dry. Container trade grew strongly in size and accounted for a high proportion. For s...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Kinh tế lượngGiáo trình môn Kinh tế lượng

  Dự báo theo đường xu hướng dài hạn Mô hình xu hướng tuyến tính Chúng ta sử dụng mô hình xu hướng tuyến tính nếu tin rằng biến Y tăng một lượng không đổi trong một đơn vị thời gian. (7.1) hoặc dạng (7.2) Ứng với dữ liệu ở hình 7.2, phương trình đường xu hướng là gt = 3,6544- 0,029t Với gt = tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ, tính bằng %. t...

  pdf153 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0