• Chính sách an sinh xã hội đối với xu hướng già hóa dân số ở Việt NamChính sách an sinh xã hội đối với xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam

  Thứ tư, tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong việc xây dựng, vận động và thực hiện chính sách cho già hóa dân số và NCT. Các hoạt động vận động gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia chăm sóc NCT cần được thúc đẩy và nhân rộng; cần kết hợp với các cơ quan chuyên môn trong nghiên c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt NamQuyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam

  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa của DNXH Cần nâng cao nhận thức của người dân, các nhà đầu tư về những đóng góp to lớn của các DNXH hiện nay trong việc phát triển xã hội, giải quyết các nhu cầu xã hội cấp bách mà đôi khi các doanh nghiệp thông thường cố tình bỏ quên do không mang lại lợi nhuận. Các phương thức để tuyên truyền phổ bi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tạm ngừng phiên tòa trong tố tụng dân sựTạm ngừng phiên tòa trong tố tụng dân sự

  Quan điểm thứ hai cho rằng, Hội đồng xét xử phải ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử để tiếp tục tiến hành phiên tòa sau khi lý do tạm ngừng phiên tòa không còn10. Như đã nêu trên, khoản 2 Điều 259 BLTTDS năm 2015 chỉ quy định thông báo về việc tiếp tục phiên tòa sau khi lý do tạm ngừng phiên tòa không còn phải bằng văn bản mà không quy định ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thực tiễn thi hành pháp luật về thủy lợi và những vấn đề đặt raThực tiễn thi hành pháp luật về thủy lợi và những vấn đề đặt ra

  Năm là, tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động thủy lợi, phân công rõ trách nhiệm các bộ, ngành trong khai thác sử dụng nước (ngành nông nghiệp, ngành công thương, ngành giao thông, ngành tài nguyên và môi trường), tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ NSNN, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địaChế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địa

  Một số kiến nghị Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong xử lý đối với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địa phương chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau: Một là, cần bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về những tiêu chí để xác định tính không hợp pháp của văn bản khi áp dụng biện pháp bãi bỏ văn bản,...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2014Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2014

  Tóm lại, CTCP có rất nhiều ưu thế để cạnh tranh và khả năng mở rộng quy mô không bị giới hạn. Tuy nhiên, cả hai mô hình cơ cấu tổ chức của CTCP trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 hiện nay, vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế, bất cập và cần có sự nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện. 2. Kiến nghị Như đã trình bày, theo quy định tại điểm c, khoản ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ cho công chức hiện nayTăng cường giáo dục đạo đức công vụ cho công chức hiện nay

  Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công Hiện nay, nhiều nước trên thế giới rất coi trọng hệ thống quản lý đạo đức công vụ, trong đó chú trọng khung pháp lý và khung tổ chức (hệ thống tổ chức chuyên trách hay kiêm nhiệm từ trung ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chống lao động cưỡng bức, thực hiện cam kết của Việt Nam trong hiệp định đối tác xuyên Thái Bình DươngKiến nghị hoàn thiện pháp luật về chống lao động cưỡng bức, thực hiện cam kết của Việt Nam trong hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

  một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về lao động cưỡng bức 1. Ban hành quy định hướng dẫn chi tiết các dấu hiệu của LĐCB Với những lý do như đã trình bày, rõ ràng, các chỉ số về LĐCB là cần thiết nhằm xử lý nghiêm minh, tránh bỏ sót tội phạm CBLĐ; cũng như tạo hành lang pháp lý minh bạch giúp cơ quan thực thi pháp luật hoặc người lao động...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Trong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tuệTrong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ

  Thay cho lời kết Rõ ràng, với các phân tích nêu trên thì pháp luật Việt Nam hiện nay chưa tạo được một cách tiếp cận có hệ thống về sự tương quan giữa hai văn bản pháp luật này27. Bởi dưới góc độ thực thi pháp luật cạnh tranh, khía cạnh độc quyền có được từ việc nắm giữ quyền SHTT chưa được xem xét và chú trọng. Điều đó ít nhiều đã ảnh hưởn...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện quyền của người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các kiến nghị hoàn thiện pháp luậtThực hiện quyền của người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật

  - Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, cần nghiên cứu bổ sung quyền lựa chọn bác sĩ. Bệnh nhân có quyền lựa chọn bác sĩ hoặc các nhân viên y tế thích hợp với nhu cầu trị bệnh của mình. Bệnh nhân có quyền tham khảo ý kiến với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế khác khi thấy cần. Trong thực tế, các dịch vụ phẫu thuật hiện nay ở các b...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0