• Kinh nghiệm của nhật bản về đánh giá tác động sáp nhập doanh nghiệpKinh nghiệm của nhật bản về đánh giá tác động sáp nhập doanh nghiệp

  Một là, Chính phủ cần ban hành một Nghị định riêng đưa ra quy định hướng dẫn chi tiết đối với quá trình rà soát sáp nhập. Hai là, nội dung hướng dẫn cần nêu rõ phương thức đánh giá tác động của vụ việc. Trong đó, xác định khung đánh giá cơ bản và cách thức tiếp cận đối với từng hình thức sáp nhập: chiều ngang, dọc hay hỗn hợp. Ba là, cần hệ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Các loại hình chứng khoán phái sinhCác loại hình chứng khoán phái sinh

  Hợp đồng quyền chọn bán. Khác với Hợp đồng quyền chọn mua, Hợp đồng quyền chọn bán được nhà đầu tư sử dụng như một công cụ nhằm tự bảo vệ khi họ dự báo giá chứng khoán có khả năng sụt giảm trong tương lai. Ví dụ, nhà đầu tư có 10.000 cổ phiếu CTG với giá 30.000đ/cổ phiếu trong thời điểm hiện tại và lo lắng giá sẽ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nayThực hiện quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Kiến nghị bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật Một là, thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình, kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo. Cơ quan có thẩm quyền phải xác minh bản kê khai tài sản...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Một số bất cập trong quy định về hoạt động thanh tra lại và kiến nghị hoàn thiệnMột số bất cập trong quy định về hoạt động thanh tra lại và kiến nghị hoàn thiện

  Vấn đề có liên quan mật thiết với thời hiệu thanh tra lại là một cuộc thanh tra có thể bị thanh tra lại mấy lần. Pháp luật thanh tra hiện hành không quy định việc thanh tra lại được tiến hành chỉ một lần hay có thể nhiều hơn. Chẳng hạn, đối với hoạt động do Thanh tra huyện tiến hành có thể bị thanh tra lại bởi Thanh tra tỉnh, sau đó Thanh tr...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Các hình thức pháp lý của loại hình công ty đối nhânCác hình thức pháp lý của loại hình công ty đối nhân

  Thứ nhất, như đã nêu, pháp luật các nước thường quy định sự tồn tại của một số hình thức công ty đối nhân khác nhau. Sự đa dạng các hình thức công ty đối nhân góp phần tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tại các quốc gia này có thể lựa chọn các loại hình công ty phù hợp với nhu cầu, mong muốn. Tuy nhiên, trái ngược với các quốc gia khác, Luật Doan...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọnXây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

  Một là, cần nghiên cứu để xây dựng hệ tiêu chí nhằm xác định VBQPPL được xây dựng và ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đó, cần quy định rõ điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành VBQPPL theo nguyên tắc chỉ áp dụng quy trình rút gọn đối với những dự án, dự thảo VBQPPL dự kiến xây dựng, ban hành không ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Thúc đẩy quyền có việc làm trong điều kiện công nghiệp 4.0Thúc đẩy quyền có việc làm trong điều kiện công nghiệp 4.0

  Cần có chính sách thỏa đáng để khai thác, phát huy có hiệu quả nguồn lực mới cho việc làm trước hết là trong những ngành mũi nhọn về công nghệ của quốc gia; nâng cao chất lượng hoạt động của các vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao; có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nhận diện các mô thức giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt NamNhận diện các mô thức giới hạn quyền con người trong pháp luật Việt Nam

  Phân quyền cho chính quyền địa phương Phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đang là xu hướng tất yếu trong việc tổ chức chính quyền địa phương trên thế giới48. Nguyên tắc này cũng đã được ghi nhận tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Sự tự chủ này phải nằm trong khuôn khổ cơ quan nhà nước trung ương cho phép. Luật Thủ đô năm ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt NamĐào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Một là, tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu của học viên bằng cách giao các nhiệm vụ cụ thể (viết thu hoạch theo một hồ sơ vụ án cụ thể, viết tiểu luận ngắn về một chủ đề nào đó, tập viết các bản án, soạn thảo các văn bản tố tụng, soạn thảo hợp đồng ) để học viên thực hiện đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm khuyến khích các học...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ở một số quốc gia và những gợi mở cho Việt NamThủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ở một số quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam

  Mô hình Việt Nam phù hợp với mục tiêu lý tưởng về vai trò của Nhà nước trong bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, bảo đảm trật tự xã hội. Tuy nhiên, do không phân biệt giữa pháp nhân và thể nhân nên một cơ chế tố tụng chung được áp dụng đồng đều chắc chắn sẽ gây nên những khó khăn trong điều tra, khởi tố vụ án đối với pháp nhân - bởi nhữn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0