• Bất khả kháng và nghĩa vụ hoàn trả tài sảnBất khả kháng và nghĩa vụ hoàn trả tài sản

  Kết luận và khuyến nghị Chúng tôi cho rằng, các quy định về bất khả kháng trong pháp luật dân sự Việt Nam, ngoài sự bất hợp lý về vị trí (đặt tại quy định về thời hiệu), còn chưa thực sự rõ ràng để khẳng định bất khả kháng có được coi là căn cứ miễn nghĩa vụ hoàn trả hay không. Vì vậy, cần sửa đổi BLDS năm 2015 theo hướng, bổ sung quy định ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong môi trường kinh doanh hiện nayCông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong môi trường kinh doanh hiện nay

  - Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu chung của các doanh nghiệp là hướng tới lợi nhuận. Vì mục tiêu lợi nhuận tối đa mà các doanh nghiệp có thể kinh doanh với bất cứ giá nào, có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích của các doanh nghiệp khác và thậm chí phương hại tới lợi ích quốc gia20. Trong nhiều năm qua, đã có không ít trường hợp doanh nghi...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Những nội dung về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệtNhững nội dung về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Thứ mười một, Dự thảo luật cần quy định rõ hơn các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các đặc khu trong nước và nước ngoài cũng như hợp tác vùng, khu vực và quốc tế trong phát triển kinh tế, xã hội khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các đặc khu. Vi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạnHoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn

  Thứ năm, bổ sung quy định khuyến khích người dân tham gia vào quá trình kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn Hiện nay, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là do cơ quan nhà nước đảm nhiệm. Pháp luật hiện hành chưa thấy có quy định tạo điều kiện cho ngư...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chế độ chính sách cho các thành viên hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hộiChế độ chính sách cho các thành viên hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội

  2.4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, nhất là thành viên Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Chương trình bồi dưỡng cần bám sát chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, đúng thời điểm, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, chương trình, nội dung các hội nghị bồi dưỡng ĐBQH cần được tiếp tục thiết kế theo hướng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Khắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam về định giá tài sản trí tuệKhắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam về định giá tài sản trí tuệ

  Để việc định giá TSTT được chính xác thì cần phải xem xét đến các yếu tố: “độc quyền” hay “không độc quyền” khi chuyển quyền sử dụng TSTT; các TSTT của các đối thủ cạnh tranh tương ứng với các TSTT đang được tiến hành định giá đang có trên thị trường (bao gồm thị trường trong nước và thị trường ngoài nước) và sẽ có trên thị trường; quyền sử dụn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề quyền đại diện trong công ty qua thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mạiVấn đề quyền đại diện trong công ty qua thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại

  Thứ nhất, các công ty hay ngân hàng cần quy định rõ ràng hơn phạm vi đại diện trong giấy hoặc văn bản uỷ quyền. Cụ thể, hợp đồng uỷ quyền nên liệt kê chi tiết các hành động trong phạm vi đại diện bao gồm những hoạt động hợp lý nhằm thực hiện hoạt động đại diện. Thứ hai, cần thống nhất trong quy định của BLDS, Luật...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyềnTổ chức xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền

  Phải có cơ chế giám sát hoạt động tổ chức lấy ý kiến và giải trình ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo. Việc giám sát có thể được thực hiện bởi chính các cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh. Các cơ quan này sẽ phải xem xét, đánh giá việc tổng hợp hoặc giải trình ý kiến của cơ quan soạn thảo, nếu thấy chưa đầy đủ hoặc ý kiến gi...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Những khó khăn trong tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và giải pháp khắc phụcNhững khó khăn trong tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và giải pháp khắc phục

  Một là, quỹ đất sạch chưa thật sự hấp dẫn, còn manh mún nên khó kêu gọi đầu tư. Vị trí, khả năng sinh lợi và sự phù hợp của quỹ đất sạch với mục đích dự án là những khó khăn tồn tại trong thời gian qua khi kêu gọi đầu tư. Điều này là hệ quả của những bất cập từ công tác quy hoạch, từ vấn đề nhà đầu tư chưa thể hiện được nhu cầu của mình tro...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển trong tư tưởng nhà nước pháp quyền về tính tối thượng của hiến pháp và thượng tôn pháp luậtHiến pháp năm 2013 và sự phát triển trong tư tưởng nhà nước pháp quyền về tính tối thượng của hiến pháp và thượng tôn pháp luật

  Những phân tích trên cho thấy, quy định của Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện bước phát triển mới về tính tối thượng của Hiến pháp và thượng tôn pháp luật trong NNPQ XHCN Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, để bảo đảm cho tính tối thượng của Hiến pháp và sự thượng tôn pháp luật hiện diện thường trực trong đời sống của Nhà nước và xã hôi, chúng tôi c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0