Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư

ĐẶC ĐIẾM CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH SUẤT THU LỢI NỘI TẠI 1- ưu điểm : J Có tính đến sự biến động của các chỉ tiêu theo thời gian và tính toán cho cả đời dự án. J Hiệu quả được biểu diễn dưới dạng số tương đối và có so với một trị số hiệu quả tiêu chuấn. J Có thể tính đến nhân tố trượt giá và lạm phát J Thường được dùng phổ biến trong kinh doanh. 2- Nhươc điểm: J Phương pháp này chỉ cho kết quả chính xác với điều kiện thị trường vốn hoàn hảo, một điều khó đảm bảo trong thực tế. J Khó ước lượng chính xác các chỉ tiêu cho cả đời dự án. J Việc tính toán trị số IRR tương đối phức tạp, nhất là với dòng tiền tệ đổi dấu nhiều lần

pdf49 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 2: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_quan_ly_chuong_2_mot_so_co_so_ly_luan_cua.pdf