Bài tập thực hành Cơ sở dữ liệu - Bài 2: Thao tác Cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL

Yêu cầu thực hành a. Truy vấn cơ bản 1. Cho biết thông tin (mã cầu thủ, họ tên, số áo, vị trí, ngày sinh, địa chỉ) của tất cả các cầu thủ’ 2. Hiển thị thông tin tất cả các cầu thủ có số áo là 7 chơi ở vị trí Tiền vệ. 3. Cho biết tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại của tất cả các huấn luyện viên. 4. Hiển thi thông tin tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam thuộc câu lạc bộ Becamex Bình Dương 5. Cho biết mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và vị trí của các cầu thủ thuộc đội bóng ‘SHB Đà Nẵng’ có quốc tịch “Bra-xin”Bài tập thực hành CSDL 6. Hiển thị thông tin tất cả các cầu thủ đang thi đấu trong câu lạc bộ có sân nhà là “Long An” 7. Cho biết kết quả (MATRAN, NGAYTD, TENSAN, TENCLB1, TENCLB2, KETQUA) các trận đấu vòng 2 của mùa bóng năm 2009 8. Cho biết mã huấn luyện viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, vai trò và tên CLB đang làm veiecj của các huấn luyện viên có quốc tịch “ViệtNam” 9. Lấy tên 3 câu lạc bộ có điểm cao nhất sau vòng 3 năm 2009 10. Cho biết mã huấn luyện viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, vai trò và tên CLB đang làm việc mà câu lạc bộ đó đóng ở tỉnh Binh Dương. b. Các phép toán trên nhóm 1. Thống kê số lượng cầu thủ của mỗi câu lạc bộ 2. Thống kê số lượng cầu thủ nước ngoài (có quốc tịch Việt Nam) của mỗi câu lạc bộ 3. Cho biết mã câu lạc bộ, tên câu lạc bộ, tên sân vận động, địa chỉ và số lượng cầu thủ nước ngoài (có quốc tịch khác Việt Nam) tương ứng của các câu lạc bộ có nhiều hơn 2 cầu thủ nước ngoài. 4. Cho biết tên tỉnh, số lượng cầu thủ đang t hi đấu ở vị trí tiền đạo trong các câu lạc bộ thuộc địa bàn tỉnh đó quản l 5. Cho biết tên câu lạc bộ, tên tỉnh mà CLB đang đóng nằm ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng vòng 3, năm 2009 c. Các toán tử nâng cao 1. Cho biết tên huấn luyện viên đang nắm giữ một vị trí trong một câu lạc bộ mà chưa có số điện thoại 2. Liệt kê các huấn luyện viên thuộc quốc gia Việt Nam chưa làm công tác huấn luyện tại bất kỳ một câu lạc bộ nào 3. Liệt kê các cầu thủ đang thi đấu trong các câu lạc bộ có thứ hạng ở vòng 3 năm 2009 lớn hơn 6 hoặc nhỏ hơn 3 4. Cho biết danh sách các trận đấu (NGAYTD, TENSAN, TENCLB1, TENCLB2, KETQUA) của câu lạc bộ (CLB) đang xếp hạng cao nhất tính đến hết vòng 3 năm 2009

pdf2 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập thực hành Cơ sở dữ liệu - Bài 2: Thao tác Cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập thực hành CSDL BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 Thao tác Cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL 1. Nội dung - Viết scrip thêm/xóa/sửa dữ liệu - Kiểm tra ràng buộc khóa chính, khóa ngoại - Tạo rule để kiểm tra ràng buộc miền giá trị - Truy vấn dữ liệu với công cụ Query Analyzer - Truy vấn dữ liệu với phép tích, phép kết - Truy vấn dữ liệu nâng cao 2. Ràng buộc quan hệ trong QLBongDa 3. Yêu cầu thực hành a. Truy vấn cơ bản 1. Cho biết thông tin (mã cầu thủ, họ tên, số áo, vị trí, ngày sinh, địa chỉ) của tất cả các cầu thủ’ 2. Hiển thị thông tin tất cả các cầu thủ có số áo là 7 chơi ở vị trí Tiền vệ. 3. Cho biết tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại của tất cả các huấn luyện viên. 4. Hiển thi thông tin tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam thuộc câu lạc bộ Becamex Bình Dương 5. Cho biết mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và vị trí của các cầu thủ thuộc đội bóng ‘SHB Đà Nẵng’ có quốc tịch “Bra-xin” Bài tập thực hành CSDL 6. Hiển thị thông tin tất cả các cầu thủ đang thi đấu trong câu lạc bộ có sân nhà là “Long An” 7. Cho biết kết quả (MATRAN, NGAYTD, TENSAN, TENCLB1, TENCLB2, KETQUA) các trận đấu vòng 2 của mùa bóng năm 2009 8. Cho biết mã huấn luyện viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, vai trò và tên CLB đang làm veiecj của các huấn luyện viên có quốc tịch “ViệtNam” 9. Lấy tên 3 câu lạc bộ có điểm cao nhất sau vòng 3 năm 2009 10. Cho biết mã huấn luyện viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, vai trò và tên CLB đang làm việc mà câu lạc bộ đó đóng ở tỉnh Binh Dương. b. Các phép toán trên nhóm 1. Thống kê số lượng cầu thủ của mỗi câu lạc bộ 2. Thống kê số lượng cầu thủ nước ngoài (có quốc tịch Việt Nam) của mỗi câu lạc bộ 3. Cho biết mã câu lạc bộ, tên câu lạc bộ, tên sân vận động, địa chỉ và số lượng cầu thủ nước ngoài (có quốc tịch khác Việt Nam) tương ứng của các câu lạc bộ có nhiều hơn 2 cầu thủ nước ngoài. 4. Cho biết tên tỉnh, số lượng cầu thủ đang t hi đấu ở vị trí tiền đạo trong các câu lạc bộ thuộc địa bàn tỉnh đó quản l 5. Cho biết tên câu lạc bộ, tên tỉnh mà CLB đang đóng nằm ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng vòng 3, năm 2009 c. Các toán tử nâng cao 1. Cho biết tên huấn luyện viên đang nắm giữ một vị trí trong một câu lạc bộ mà chưa có số điện thoại 2. Liệt kê các huấn luyện viên thuộc quốc gia Việt Nam chưa làm công tác huấn luyện tại bất kỳ một câu lạc bộ nào 3. Liệt kê các cầu thủ đang thi đấu trong các câu lạc bộ có thứ hạng ở vòng 3 năm 2009 lớn hơn 6 hoặc nhỏ hơn 3 4. Cho biết danh sách các trận đấu (NGAYTD, TENSAN, TENCLB1, TENCLB2, KETQUA) của câu lạc bộ (CLB) đang xếp hạng cao nhất tính đến hết vòng 3 năm 2009 .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_thuc_hanh_co_so_du_lieu_bai_2_thao_tac_co_so_du_lieu.pdf
  • pdfHuongdanthuchanh_So2.pdf