Câu hỏi bài tập phần Dẫn luận ngôn ngữ

Câu 5: Theo Charles Hockett- một nhà ngôn ngư học nổi tiếng người Mĩ: Khả năng dùng để nói dối và lừa gạt là nét đăng trưng của ngôn ngư. Anh (chị) bình luận như thế nào về ý kiến đó? Câu 6: Một số người cho rằng ngôn ngư hoạt động theo quy luật tự nhiên nghĩa là nó trải qua các giai đoạn: nảy sinh, trưởng thành, hưng thịnh, suy tàn và diệt vong. Hãy phân tích nhưng sai lầm của quan điểm này và một ngôn ngư mà anh (chị ) biết để chứng minh. Câu 7: Chứng minh rằng ngôn ngư phát triển không đồng đều giưa các mặt. Câu 8: Hãy trình bày tóm tắt nhân tố chủ quan và khách quan làm cho ngôn ngư biến đổi và phát triển. Câu 9: Hãy trình bày nội dung chính sách ngôn ngư của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Câu 10. Ngôn ngư – Tư duy trừu tượng- con người: cái nào có trước? Giải thích?

pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi bài tập phần Dẫn luận ngôn ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi bài tập Dẫn luận ngôn ngư Câu 1: Hãy phát biểu quan niệm của Anh ( chị ) về: ngôn ngư, hoạt động ngôn ngư, lời nói. Câu 2: Sự khác nhau cơ bản giưa ngôn ngư và lời nói, lấy VD chứng minh? Câu 3: Anh (chị) hảy cho biết dạy ngôn ngư khác với hoạt động ngôn ngư ở chỗ nào? Ở tiểu học dạy ngôn ngư hay dạy hoạt động ngôn ngư? Tại sao? Câu 4: Thảo luận về mối quan hệ giưa ngôn ngư và lời nói dựa trên nhưng ý kiến sau của Saussure: “Tách ngôn ngư ra khỏi lời nói, người ta đồng thời cũng tách luôn: 1.cái gì có tính chất xã hội với cái gì có tính chất cá nhân; 2.cái gì có tính chất cốt yếu với cái gì có tính chất thứ yếu và ít nhiều ngẫu nhiên” “Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: Ngôn ngư là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả nhưng hiệu quả của no ́;nhưng lời nói lại cần thiết để cho ngôn ngư được xác lập.” Câu 5: Theo Charles Hockett- một nhà ngôn ngư học nổi tiếng người Mĩ: Khả năng dùng để nói dối và lừa gạt là nét đăng trưng của ngôn ngư. Anh (chị) bình luận như thế nào về ý kiến đó? Câu 6: Một số người cho rằng ngôn ngư hoạt động theo quy luật tự nhiên nghĩa là nó trải qua các giai đoạn: nảy sinh, trưởng thành, hưng thịnh, suy tàn và diệt vong. Hãy phân tích nhưng sai lầm của quan điểm này và một ngôn ngư mà anh (chị ) biết để chứng minh. Câu 7: Chứng minh rằng ngôn ngư phát triển không đồng đều giưa các mặt. Câu 8: Hãy trình bày tóm tắt nhân tố chủ quan và khách quan làm cho ngôn ngư biến đổi và phát triển. Câu 9: Hãy trình bày nội dung chính sách ngôn ngư của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Câu 10. Ngôn ngư – Tư duy trừu tượng- con người: cái nào có trước? Giải thích?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcau_hoi_bai_tap_phan_dan_luan_ngon_ngu.pdf
Tài liệu liên quan