Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT

Tiêu chuẩn chia hết Đối với số nguyên tùy ý a và số tự nhiên bất kỳ m để trả lời câu hỏi a có chia hết cho m không? Trong rất nhiều trường hợp có thể dựa vào tiêu chuẩn chia hết. Bởi vậy việc tìm ra các tiêu chuẩn chia hết dễ vận dụng là hết sức cần thiết. Căn cứ vào các tính chất của dãy số dư nhận được khi chia lũy thừa cơ số 10 cho m, mà có thể xác định các tiêu chuẩn chia hết tiện ích khác nhau.

pdf174 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 5060 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTai lieu BDHSG1.6374.pdf