Đề tài Hệ thống Luật dân sự Việt Nam

Cơ chế quản lý, cơ chế tổ chưc bộ máy, đội ngũ cán bộ chấp hành viên, trình độ thủ tục hợp lý, sự quan tâm của chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của của các cơ quan tổ chức có liên quan, ý thức chấp hành pháp luật và tôn trọng pháp luật của công dân, các điều kiện về kinh tế, xã hội thực tế Tuy nhiên, về phía cơ quan thi hành án-người trực tiếp thực hiện việc thi hành án cần phải được tổ chức đủ mạnh và quan tâm đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để họ thực hiện thi hành án đạt hiệu quả. Đó chính là yếu tố chủ quan mà chúng ta có thể củng cố trực tiếp. Cùng với nó là việc định ra các thủ tục thi hành đơn giản, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chỉ khi chúng ta biết cách phát huy hết sức mạnh nội tại và vận dụng những điều kiện khách quan, chắc chắn sẽ đẩy mạnh hoạt động thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao.

doc27 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống Luật dân sự Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68161.DOC
Tài liệu liên quan