Đề thi môn: Xác suất thống kê - Mã môn học: 1001020

Câu I (4 điểm) 1. Lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm từ một lô hàng có 8 sản phẩm loại 1 và 4 sản phẩm loại 2. Tính xác suất lấy được ít nhất 2 sản phẩm loại 1. 2. Một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu làm việc ba ca: sáng, chiều, tối, trong đó 40% sản phẩm được sản xuất ca sáng; 35% sản phẩm được sản xuất ca chiều; 25% sản phẩm được sản xuất ca tối. Tỷ lệ phế phẩm trong các ca tương ứng là: 5%, 7%; 10%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy đem kiểm tra. Tính xác suất để sản phẩm đem kiểm tra không phải là phế phẩm. 3. Một người đem bán 5 lô hàng; mỗi lô có 10 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm hỏng. Người mua lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 4 sản phẩm kiểm tra, nếu lô nào cả 4 sản phẩm kiểm tra đều tốt thì mua lô đó. Gọi X là số lô người này bán được. Tính kỳ vọng và phương sai của X.

pdf1 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn: Xác suất thống kê - Mã môn học: 1001020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM ĐỀ THI MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN M· m«n häc: 1001020 BỘ MÔN TOÁN Thêi gian 75 phót -----*----- Ngày thi: 08/01/2015 – Giờ thi: 13g Được sử dụng tài liệu Câu I (4 điểm) 1. Lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm từ một lô hàng có 8 sản phẩm loại 1 và 4 sản phẩm loại 2. Tính xác suất lấy được ít nhất 2 sản phẩm loại 1. 2. Một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu làm việc ba ca: sáng, chiều, tối, trong đó 40% sản phẩm được sản xuất ca sáng; 35% sản phẩm được sản xuất ca chiều; 25% sản phẩm được sản xuất ca tối. Tỷ lệ phế phẩm trong các ca tương ứng là: 5%, 7%; 10%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy đem kiểm tra. Tính xác suất để sản phẩm đem kiểm tra không phải là phế phẩm. 3. Một người đem bán 5 lô hàng; mỗi lô có 10 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm hỏng. Người mua lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 4 sản phẩm kiểm tra, nếu lô nào cả 4 sản phẩm kiểm tra đều tốt thì mua lô đó. Gọi X là số lô người này bán được. Tính kỳ vọng và phương sai của X. Câu II (6 điểm) Khảo sát thu nhập X (triệu đồng/tháng) của một số người chọn ngẫu nhiên từ tỉnh A, ta thu được bảng số liệu sau Thu nhập X 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 Số người 28 35 45 50 38 30 Biết thu nhập X của những người ở tỉnh A có phân phối chuẩn. 1. Hãy ước lượng thu nhập trung bình của một người ở tỉnh A trong một tháng với độ tin cậy 95%. 2. Với mức ý nghĩa 1% có thể chấp nhận báo cáo " Mức thu nhập trung bình của một người ở tỉnh A là 8500000 đồng/tháng " hay không? 3. Hãy ước lượng tỷ lệ người có thu nhập trên 9000000 đồng/tháng ở tỉnh A với độ tin cậy 98%. 4. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ người có thu nhập không quá 6000000 đồng/tháng ở tỉnh A là 15%. Hãy kết luận về ý kiến này với mức ý nghĩa 2%. ---------------------------------- Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Trưởng bộ môn Nguyễn Văn Toản

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdtxs_1001020_hki_14_15_0904.pdf