Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Toán - Quảng Ngãi

Ghi chú: - Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một trong các cách giải, mọi cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa theo biểu điểm qui định ở từng bài. -Đáp án có chỗ còn trình bày tóm tắt, biểu điểm có chỗ còn chưa chi tiết cho từng bước biến đổi, lập luận; tổ giám khảo cần thảo luận thống nhất trước khi chấm. -Điểm toàn bộ bài không làm tròn số.

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 4378 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Toán - Quảng Ngãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG NGÃI Năm học 2009 - 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : Toán Thời gian làm bài:120 phút Bài 1. (1,5điểm). 1. Thực hiện phép tính : A = 2. Cho biểu thức P = với . a) Chứng minh P = a -1. b) Tính giá trị của P khi . Bài 2. (2,5 điểm). 1. Giải phương trình x2- 5x + 6 = 0 2. Tìm m để phương trình x2- 5x - m + 7 = 0 có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn hệ thức . 3. Cho hàm số có đồ thị (P) và đường thẳng (d) : a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d). Bài 3. (1,5 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ? Bài 4. (3,5điểm). Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua tâm O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N với M nằm giữa S và N. Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E. a) Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn. b) Chứng minh OI.OE = R2. c) Cho SO = 2R và MN = . Tính diện tích tam giác ESM theo R. Bài 5. (1,0 điểm). Giải phương trình ------------------------- Hết -------------------------- Ghi chú : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh…………………………………………Số báo danh……………. Giám thị 1 :……………..……………….Giám thị 2 :………………………………. SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG NGÃI Năm học 2009 - 2010 HUỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN Tóm tắt cách giải Biểu điểm Bài 1 : (1,5 điểm) Bài 1.1 (0,5 điểm) Bài 1.2. (1,0 điểm) a) Chứng minh P = a - 1: P = Vậy P = a - 1 b) Tính giá trị của P khi 0,25điểm 0,25điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 2 : (2,5 điểm) 1. (0,5 điểm) Giải phương trình x2 5x + 6 = 0 Ta có Tính được : x1= 2; x2 = 3 2. (1,0 điểm) Ta có = 25 + 4m 28 = 4m 3 Phương trình (1) có hai nghiệm 4m 3 0 Với điều kiện , ta có: =13 25 - 2(- m + 7) = 13 2m = 2 m = 1 ( thỏa mãn điều kiện ). Vậy m = 1 là giá trị cần tìm 3.(1,0 điểm) a) Vẽ Parabol (P) và đường thẳng (d) : Bảng giá trị tương ứng: x -2 -1 0 1 2 y = -x + 2 4 3 2 1 0 y = x2 4 1 0 1 4 y x 1 b) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình : x2 + x -2 = 0 ; Giải phương trình ta được x1 = 1 và x2 = -2 Vậy tọa độ giao điểm là (1 ; 1) và (-2 ; 4) 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 3 (1,5 điểm) Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể nước là x (h) và thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nước là y (h). Điều kiện : x , y > 5. Trong một giờ, vòi thứ nhất chảy được bể. Trong một giờ vòi thứ hai chảy được bể. Trong một giờ cả hai vòi chảy được : bể. Theo đề bài ta có hệ phương trình : Giải hệ phương trình ta được x = 7,5 ; y = 15 ( thích hợp ) Trả lời : Thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể nước là 7,5 (h) (hay 7 giờ 30 phút ). Thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nước là 15 (h). 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 4 (3,5 điểm) Vẽ hình đúng a) Chứng minh tứ giác IHSE nội tiếp trong một đường tròn : Ta có SA = SB ( tính chất của tiếp tuyến) Nên SAB cân tại S Do đó tia phân giác SO cũng là đường cao SOAB I là trung điểm của MN nên OI MN Do đó Hai điểm H và I cùng nhìn đoạn SE dưới 1 góc vuông nên tứ giác IHSE nội tiếp đường tròn đường kính SE b) SOI đồng dạng EOH ( g.g) mà OH.OS = OB2 = R2 ( hệ thức lượng trong tam giác vuông SOB) nên OI.OE = c) Tính được OI= Mặt khác SI = Vậy SESM = 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm  0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 5 (1,0 điểm) Phương trình : (*) Điều kiện Áp dụng tính chất với mọi a, b Ta có : Mặt khác Từ (1) và (2) ta suy ra : (*) ( thích hợp) Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là x = 2009 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Ghi chú: - Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một trong các cách giải, mọi cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa theo biểu điểm qui định ở từng bài. -Đáp án có chỗ còn trình bày tóm tắt, biểu điểm có chỗ còn chưa chi tiết cho từng bước biến đổi, lập luận; tổ giám khảo cần thảo luận thống nhất trước khi chấm. -Điểm toàn bộ bài không làm tròn số. SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG NGÃI Năm học 2009 - 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi môn Toán ( Hệ không chuyên) Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ TOÁN Phân môn Mức độ Mạch kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng CỘNG Đại số Các phép tính về căn bậc hai. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. Bài 1.1 0,5 Bài 1.2a 0,5 Bài 1.2b 0,5 3 bài (7 câu) 5,5 điểm Phương trình bậc hai. Phương trình bậc hai chứa tham số. Bài 2.1 0,5 Bài 2.2 1,0 Hàm số ; đồ thị hàm số Bài 2.3 1,0 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Bài 3. 1.5 Hình học Đường tròn; các yếu tố trong đường tròn; tứ giác nội tiếp; diện tích tam giác Bài 4.a 1,5 Bài 4.b 1,0 Bài 4.c 1,0 1 bài (3 câu) 3,5 điểm Bài tập nâng cao Bài 5 1,0 1 bài 1,0 điểm TỔNG CỘNG 4 câu 3,5 điểm 4 câu 4,0 điểm 3 câu 2,5 điểm 5 bài (11 câu) 10 điểm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe thi Tuyen sinh lop 10 nam hoc 20092010 Toan khong chuyen.8361.doc
Tài liệu liên quan