Đồ án Thiết kế dao

(Bản scan) Dao phay lăn răng được dùng đê gia công các bánh rảng hình irụ ăn khớp ngoài, răng thăng hoặc răng nghiêng, bánh vít.Phay lãn răng lả phương thức gia công bảng phương pháp bao hĩnh, nó nhấc lại sự àn khớp giừa bánh ràng và thanh ràng trong đó dao đóng vai trò thanh ràng, còn phôi đóng vai trò bánh răng. Do hạn chế về mặt không gian máy do vậy người ta thay thanh răng băng trục vít. Để tạo ra mặt trước cua ràng các lười cat dược chê tạo có các rầnh dọc (thường là rãnh xoắn), đe tạo ra các góc sau. ờ mặt sau cùa răng dược hớt lưng. Theo nguyên lý ản khớp, muốn cặp bánh răng nghiêng ản khớp đung thi các răng cua chúng phái ản khớp chinh xác với cùng một bánh răng không gian (dạng sinh ràng thảng khôi thuỳ). Dao phay Lãn rãng có môđuyn m = 6 Là dao có môduyn trung bình. Với mòduỵn này. kích thước cùa dao không lớn lấm. Dê đơn giàn cho quá trinh che tạo. ta chọn kềt cấu dao phay nguyên khối. Chọn càp chinh xác cua dao phay Làn ràng là câp chinh xác A. Mặt trước cùa cùa rãng dao là mặt xuân Acsimct. hướng cùa đường vít ngược và thảng góc với hướng cua đường vít râng dao trcn trụ chia trung binh lính toán.

pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế dao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_an_thiet_ke_dao.pdf
  • docxBVT-DAO-2.docx
  • dwgdao chuot lo then hoa fi 40.dwg
  • dwgdao tien hinh ga nghieng.DWG
  • docxdo_an_dao_khuong_3976.docx
  • docdo_an_dao4.doc
  • dwgĐồ án dao bản chuẩn.dwg
  • dwgĐồ án dao full 0401 2007.dwg