Giải pháp tăng trưởng xanh về xã hội tại các khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An

Thử nhất, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia xây dựng, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động và con em họ. Tham gia xây dựng các trường học, nhà tre đô thu hút học sinh là con em của cán bộ công nhân vicn và người dân xung quanh. Tô chức và hỗ trợ kinh phí cho các chương trình khuyến khích, động viên học sinh nghèo học giỏi trong địa bàn KCN. 77n? hai, các DN phải cam kết thực hiện trách nhiệm xà hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân. Xây dựng chính sách khuyến khích các DN chủ động xây dựng đời sống vãn hóa công nhân; kịp thời biểu dương, khen thường các điên hình tiên tiến và xừ phạt nghiêm minh các DN vi phạm quy định pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc còng nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp tăng trưởng xanh về xã hội tại các khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_phap_tang_truong_xanh_ve_xa_hoi_tai_cac_khu_cum_cong_ng.pdf
Tài liệu liên quan