Hệ thống bài tập nguyên hàm, tích phân

Bài 2: Cho hình phẳng D giới hạn bởi y2 = (4 – x)^3 và y^2 = 4x. 1)Tính diện tích miền D. 2)Tính thể tích tròn xoay do D quay quanh Ox. Bài 3: Gọi (D) là miền giới hạn bởi các đường y = -3x+10, y = 1 và parabol (P): y = x^2.Tính vật thể tròn xoay do ta quay (D) quanh trục Ox tạo nên (Miền (D) nằm ngoài (P)) Bài 4: Gọi miền giới hạn bởi các đường y = 0 , (P) y = 2x-x^2 là (D). Tính thể tích vật thể được tạo thành do ta quay (D) : 1)Quanh trục Ox. 2)Quanh trục Oy Bài 5: Cho hình tròn có tâm I(2 , 0) , bán kính R = 1 , quay quanh trục Oy. Tính thể tích của vật thể tròn xoay được tạo nên.

doc44 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2671 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống bài tập nguyên hàm, tích phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docON TAP NGUYEN HAM VA TICH PHAN (DA SUA)_2.doc
Tài liệu liên quan