Khóa luận Một số đặc trưng của ánh xạ đóng, mở và ánh xạ liên tục

(Bản scan) Một số kết quả đạt được như sau: 1. trình bày một số vấn đề cơ bản về topo đại cương 2. Hệ thống một số tính chất và chứng minh ánh xạ đóng, mở và ánh xạ liên tục 3. Đưa ra chứng minh Nhận xét 2.2.3, bổ đề 2.2.5 làm cơ sở cho việc chứng minh các bổ đề, mệnh đề, định lý, hệ quả trong bài

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số đặc trưng của ánh xạ đóng, mở và ánh xạ liên tục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf668.pdf