Khóa luận Phương pháp Monte Carlo và thuật toán giải bài toán quy hoạch

(Bản scan) Khóa luận đã đạt được một số kết quả sau; 1. Hệ thống được một số kiến thức cơ bản, cần thiết về lý thuyết của môn phương pháp Monte Carlo và thuật toán, thuật toán Monte Carlo tổng quát, thuật toán Monte Carlo theo tọa độ 2. Giới thiệu tổng quát về ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình VB, giải một lớp bài toán quy hoạch phi tuyế bằng phương pháp Monte Carlo

pdf40 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3428 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phương pháp Monte Carlo và thuật toán giải bài toán quy hoạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf606.pdf
Tài liệu liên quan