Khóa luận Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy

(Bản scan) Luận văn đã đat được một số kết quả sau: 1. hệ thống được một số kiến thức cơ bản, cần thiết về lý thuyết của đa thức nội suy lagrange và đa thực nội suy newton làm công cụ để giải quyết các bài toán về tìm giái trị các điểm khi biết các mốc nội suy cho trước 2. Giới thiệu tổng quát về ngôn ngữ lập trình C# 3. Viết chương trình chạy thử bằng ngôn ngữ lập trình C#

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2324 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf581.pdf