Khóa luận Toán tử dương trong không gian Hilbert

Cho T là một toán tử dương trong không gian Hilbert X. Cho S là một căn bậc hai dương của T và giao hoán với bất kỳ toán tử tuyến tính nào giao hoán với T. Cho S' là một căn bậc hai khác của T và giao hoán với bất kỳ toán tử tuyến tính liên tục nào giao hoán với T. Khi đps S' = ST với J là một ánh xạ đối lập và giao hoán với bất kỳ toán tử tuyến tính liên tục nào giao hoán với T

pdf43 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1871 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Toán tử dương trong không gian Hilbert, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyenThiLy.pdf