Khung đảm bảo chất lượng đăng ký kinh doanh tại Nhật Bản

Thảo luận và kết luận Trong bài viết này, hai loại khung sẽ bắt đầu từ năm 2019 để đảm bảo chất lượng của BR đã được giới thiệu. Bằng những nỗ lực này, SBJ hy vọng rằng chúng ta có thể nắm bắt thông tin về các doanh nghiệp chính xác hơn và góp phần cải thiện chất lượng và phạm vi bao phủ của BR như là nguồn dữ liệu cơ bản cho số liệu thống kê chính thức. Mặt khác, chúng ta cần tiếp tục tìm ra những cách tốt hơn để nắm bắt thực trạng của các cơ sở chính xác hơn, đặc biệt là trong thời gian Tổng điều tra kinh tế. Phạm vi bao phủ của dữ liệu hành chính hiện không đủ để cập nhật đầy đủ BR. Ví dụ, có ít dữ liệu hành chính hữu ích tại các văn phòng chi nhánh và dữ liệu của các chủ sở hữu cá nhân rất khó cập nhật vì các chủ sở hữu cá nhân không bắt buộc phải đăng ký hợp pháp (họ không có mã số doanh nghiệp). Ngoài ra, dường như cũng khó có được thông tin về việc chấm dứt của các doanh nghiệp vì các công ty phá sản có xu hướng không gửi thông báo ngừng hoạt động kinh doanh. Dường như các tác động đối với nền kinh tế tại Nhật Bản của các văn phòng chi nhánh và các chủ sở hữu cá nhân là rất nhỏ, nhưng điều quan trọng đối với chúng tôi là thu thập tất cả thông tin về tất cả các cơ sở ở Nhật Bản bao gồm các văn phòng chi nhánh và các chủ sở hữu cá nhân để cung cấp Khung BR một cách chính xác nhất.

pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khung đảm bảo chất lượng đăng ký kinh doanh tại Nhật Bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 23 KHUNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI NHẬT BẢN Takashi IOKA*, Cục Thống kê Nhật Bản Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hai Khung đảm bảo chất lượng đăng ký thống kê kinh doanh (BR- Statistical Business Register) tại Cơ quan Thống kê Nhật Bản (SBJ). Khung đầu tiên là Tổng điều tra kinh tế 2019 được tiến hành từ tháng 6 năm 2019. Tại Nhật Bản, Tổng điều tra kinh tế đã được tiến hành với tần suất gần gấp đôi sau mỗi 5 năm (2009, 2012, 2014 và 2016). Kết quả của Tổng điều tra kinh tế đã được ghi nhận là nguồn dữ liệu cơ bản trong BR. Theo kết quả của Tổng điều tra kinh tế cuối cùng được thực hiện vào năm 2016, tất cả các doanh nghiệp ở Nhật Bản đã được ghi nhận trong BR với các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, số lượng nhân viên, phân ngành, doanh thu, v.v Trong Tổng điều tra kinh tế 2019, dữ liệu hành chính mới sẽ có tên là mã số doanh nghiệp sẽ được sử dụng cho mục đích đảm bảo chất lượng khung BR. Cơ quan Thuế quốc gia cấp mã số doanh nghiệp (13 chữ số) cho mỗi doanh nghiệp và công bố tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin về doanh nghiệp, giảm chi phí liên quan đến tham chiếu và trao đổi về thông tin doanh nghiệp, v.v... Bằng cách sử dụng dữ liệu mới này cho Tổng điều tra kinh tế 2019, dự kiến Khung BR sẽ được cập nhật hiệu quả và chính xác hơn. Khung thứ hai là liên kết hồ sơ, thông tin cơ bản mới nhất của các doanh nghiệp lớn sẽ được nhóm liên kết hồ sơ trong Trung tâm Thống kê quốc gia nắm bắt thường xuyên thông qua hệ thống hồ sơ tương tác. Liên kết hồ sơ và các doanh nghiệp lớn có thể trao đổi với nhau bằng cách truy cập hệ thống. Thông tin được thu thập bởi nhân viên liên kết hồ sơ sẽ được ghi lại kịp thời trong BR. Vai trò của các nhân viên liên kết hồ sơ không chỉ thu thập thông tin từ các doanh nghiệp lớn, mà còn giảm gánh nặng trả lời bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn trả lời các cuộc điều tra do chính phủ Nhật Bản thực hiện. Trong nỗ lực này, tính chính xác của dữ liệu về các doanh nghiệp lớn BR sẽ cải thiện hơn bao giờ hết. 1. Giới thiệu BR hiện tại ở Nhật Bản, chính thức được gọi là Khung cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đã được vận hành từ tháng 1 năm 2013, tầm quan trọng và nhu cầu đối với BR sẽ tăng lên sau mỗi năm. Trong bài viết này, hai loại khung sẽ bắt đầu từ năm 2019 để đảm bảo chất lượng BR trong SBJ sẽ được giới thiệu. Khung đầu tiên là Tổng điều tra kinh tế 2019 được tiến hành từ tháng 6 năm 2019 và khung thứ hai là liên kết hồ sơ. Trước khi đề cập đến các khung, các đặc điểm của BR và Tổng điều tra kinh tế sẽ được giới thiệu trước. * Các quan điểm bài viết là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh các chính sách của SBJ. 1.1. Sơ lược về đăng ký kinh doanh Trong Luật Thống kê quy định rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông sẽ phát triển BR tại Nhật Bản17. Dựa trên Luật, SBJ chịu trách nhiệm vận hành BR. BR hiện tại nhằm mục đích chủ yếu là cung cấp khung kinh doanh mới nhất hàng năm, được gọi là 1 Luật Thống kê (Điều 27): Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng thông tin bảng câu trong điều tra thống kê, đặt câu hỏi cho các pháp nhân và các tổ chức khác hoặc thông qua các phương pháp, nhằm mục đích góp phần sản xuất chính xác và hiệu quả số liệu thống kê của các cơ quan hành chính, các tổ chức công cộng địa phương và các cơ quan hành chính hợp nhất, và giảm gánh nặng cho người trả lời.  24 “Khung hàng năm”, cho khung chọn mẫu các cuộc điều tra kinh doanh được thực hiện bởi chính quyền quốc gia và địa phương cũng như các cơ quan hành chính hợp nhất và để giảm bớt gánh nặng cho người trả lời. Sau khi đổi mới năm 2013, BR đã lưu trữ nhiều dữ liệu điều tra (kết quả điều tra như Tổng điều tra kinh tế, Báo cáo thống kê tài chính của các tập đoàn theo ngành và dữ liệu hành chính bao gồm dữ liệu bảo hiểm lao động2, dữ liệu đăng ký thương mại và doanh nghiệp3 và công khai điện tử dữ liệu mạng lưới các nhà đầu tư4. Thông tin về tất cả các cơ sở và doanh nghiệp tại Nhật Bản (khoảng 6 triệu cơ sở) được lưu trữ trong BR. Chu kỳ duy trì BR như Biều đồ 1. Biểu đồ 1: Chu kỳ duy trì đăng ký kinh doanh 1.2. Sơ lược về Tổng điều tra kinh tế là nguồn dữ liệu chính cho đăng ký kinh doanh Nguồn dữ liệu chính cho BR dựa trên kết quả của Tổng điều tra kinh tế. Mục tiêu của Tổng điều tra kinh tế là xác định tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của các cơ sở và doanh nghiệp cũng như xác định cơ cấu công nghiệp toàn diện tại Nhật Bản và tạo thành thông tin tổng thể để thực hiện các cuộc điều tra thống kê khác nhau cho các cơ sở và doanh nghiệp. Tại Nhật Bản, Tổng điều tra kinh tế bao gồm hai cuộc điều tra như sau: 2 Dữ liệu bảo hiểm lao động: Dữ liệu về các doanh nghiệp mới thành lập và ngừng hoạt động được lấy từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hàng tháng. Sau khi có được dữ liệu, SBJ gửi thư yêu cầu tới các doanh nghiệp mới để có được dữ liệu về phân ngành, số lượng nhân viên, v.v 3 Dữ liệu đăng ký thương mại và doanh nghiệp: Dữ liệu về các doanh nghiệp mới thành lập, chuyển nhượng, thay đổi tên thương mại, sáp nhập và ngừng hoạt động được lấy từ Bộ Tư pháp hàng tháng. Sau khi có được dữ liệu, SBJ gửi thư yêu cầu tới các doanh nghiệp mới để có được dữ liệu về phân ngành, số lượng nhân viên, v.v 4 Hệ thống để các nhà đầu tư có được các tài liệu công bố bao gồm thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ và thông tin tài chính dựa trên Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính.  25 a) Tổng điều tra kinh tế về khung kinh doanh, để xác định cấu trúc cơ bản của các cơ sở và doanh nghiệp. b) Tổng điều tra kinh tế về hoạt động kinh doanh, để xác định tình hình hoạt động kinh tế của các cơ sở và doanh nghiệp. Hai cuộc điều tra đã được thực hiện khoảng 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2009. Do đó, Tổng điều tra kinh tế về khung kinh doanh đã được tiến hành vào năm 2009 và 2014, và Tổng điều tra kinh tế về hoạt động kinh doanh được thực hiện vào năm 2012 và 2016. Và năm 2019, Tổng điều tra kinh tế về khung kinh doanh cũng được tiến hành. Do đó, BR đã được cập nhật chính xác hai lần trong 5 năm bởi nguồn dữ liệu chính (dữ liệu Tổng điều tra kinh tế). Biểu đồ 2: Sơ lược về Tổng điều tra kinh tế Tổng điều tra kinh tế về khung kinh doanh (EC-BF) Tổng điều tra kinh tế về hoạt động kinh doanh (EC-BA) • Thu thập thông tin về khung kinh doanh để thực hiện các số liệu thống kê kinh doanh khác nhau. • Tập trung vào số lượng cơ sở, doanh nghiệp, nhân viên, v.v • Xác định tình hình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. • Tập trung vào số lượng bán hàng, chi phí, giá trị gia tăng, v.v Nguồn dữ liệu chính của Sổ đăng ký kinh doanh tại Nhật Bản (Cập nhật chính xác hai lần trong 5 năm) Giữa hai cuộc điều tra, BR được cập nhật thường xuyên bằng cách sử dụng dữ liệu hành chính và các kết quả cuộc điều tra khác. Phương pháp này đã rất hiệu quả cho việc duy trì BR tại Nhật Bản. 1.3. Khung đảm bảo chất lượng mới cho Đăng ký kinh doanh Tác động kinh tế của xã hội già hóa dân số đi kèm với tỷ lệ sinh con giảm, và sự thay đổi nhanh chóng của cấu trúc kinh tế và xã hội ở Nhật Bản. Để đối phó với những vấn đề đó, việc nắm bắt xu hướng kinh doanh chính xác bằng cách cải thiện số liệu thống kê kinh tế chính thức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong thời gian này, năm 2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tổ chức cuộc họp lần thứ 22 của Hội đồng Chính sách tài chính và kinh tế tại Văn phòng Thủ tướng. Tại cuộc họp, đã có cuộc thảo luận về cải thiện số liệu thống kê kinh tế, tập trung vào số liệu thống kê GDP và các chính sách cơ bản cho nền móng cải cách về thống kê kinh tế đã được quyết định. Trong chính sách, việc sử dụng hiệu quả “Số doanh nghiệp” để cải thiện tính chính xác của số liệu thống kê chính thức đã được đề cập. Năm 2017, theo chính sách cơ bản, Tổng thư ký Nội các Chính phủ đã đề nghị sử dụng số doanh nghiệp và tiến hành liên kết hồ sơ để cải thiện chất lượng và phạm vi bao phủ của BR làm nguồn dữ liệu cơ bản cho số liệu thống kê chính thức. SBJ bắt đầu đưa đề xuất của Tổng thư ký Nội các Chính phủ vào thực tế.  26 2. Phương pháp luận 2.1. Tổng điều tra kinh tế về khung kinh doanh 2019 Trong Tổng điều tra kinh tế 2019, số doanh nghiệp sẽ được sử dụng chủ yếu cho mục đích đảm bảo chất lượng của khung BR. Cơ quan Thuế quốc gia cấp mã số doanh nghiệp (ID duy nhất gồm 13 chữ số) cho mỗi doanh nghiệp và công bố tên và địa chỉ của trụ sở doanh nghiệp để cải thiện hiệu quả quản lý thông tin về doanh nghiệp, giảm chi phí liên quan đến tham chiếu và trao đổi thông tin doanh nghiệp, v.v Một trong những đặc điểm của dữ liệu hành chính mới này là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó với tên và địa chỉ của các doanh nghiệp thông qua internet58. Và mã số doanh nghiệp là một mã định danh ID duy nhất cho mỗi doanh nghiệp. Do đó, sự trùng lặp hoặc thiếu sót của các doanh nghiệp được lưu trữ trong BR sẽ được giảm bằng cách sử dụng mã số doanh nghiệp. Trong Tổng điều tra kinh tế 2019, SBJ sẽ bổ sung tên và địa chỉ của các doanh nghiệp được có mã doanh nghiệp vào danh sách các cơ sở cho các điều tra viên thực tế sẽ tìm hiểu tình trạng của các doanh nghiệp. Có thể một vài doanh nghiệp không được bổ sung do mã số doanh nghiệp không thực sự tồn tại (doanh nghiệp ảo, công ty giả, doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh thực tế của họ nằm ở những nơi khác nhau hoặc công ty chết, v.v). Do đó, hiệu quả là các điều tra viên thực tế đi bộ trên đường phố và kiểm tra tình trạng thực tế của các doanh nghiệp, đặc biệt là tình trạng của các 5 Trang web công bố số doanh nghiệp (https://www.houiin-banaou.nta.ao.jp/en/) có sẵn. doanh nghiệp được thêm từ mã số doanh nghiệp, trước khi lưu trữ chúng vào BR. Nếu các doanh nghiệp được thêm bởi mã số doanh nghiệp tồn tại, ngoài các cơ sở mới thành lập, các điều tra viên sẽ gửi bảng hỏi cho các doanh nghiệp đó để thu thập thông tin cơ bản và cần thiết cho khung BR như số lượng nhân viên, mã số doanh nghiệp, phân ngành, doanh thu v.v Để tham khảo, Tổng điều tra kinh tế 2019 sẽ là Tổng điều tra đầu tiên sử dụng máy tính bảng (thiết bị cầm tay). Các bản đồ và danh sách các cơ sở sẽ được tải xuống các thiết bị này của máy tính bảng và tất cả các điều tra viên sẽ sử dụng chúng và các thông tin mà điều tra xác định sẽ được chia sẻ với SBJ ngay lập tức. 2.2. Liên kết hồ sơ SBJ đang có kế hoạch giới thiệu liên kết hồ sơ từ năm 2019. Các thành viên của đội ngũ chuyên gia liên kết hồ sơ69 cùng với Trung tâm Thống kê quốc gia sẽ thường xuyên liên lạc với trụ sở của các nhóm doanh nghiệp lớn710 thông qua hệ thống hồ sơ tương tác và nắm bắt thông tin mới nhất về cấu trúc và hoạt động của các nhóm doanh nghiệp lớn. Thông tin được thu thập bởi các nhân viên liên kết hồ sơ sẽ được ghi lại kịp thời trong BR. Vai trò của nhân viên liên kết hồ sơ không chỉ là thu thập thông tin từ các doanh nghiệp lớn mà còn giảm gánh nặng phản ứng của họ bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ họ trả lời các cuộc điều tra do chính phủ Nhật Bản thực hiện. 6 Dự kiến sẽ có khoảng 50 nhân viên tham gia vào liên kết hồ sơ. 7 Dự kiến khoảng ba đến năm nghìn doanh nghiệp sẽ là đối tượng liên kết hồ sơ.  27 Biểu đồ 3: Mô hình liên kết hồ sơ 3. Kết quả Các khung đảm bảo chất lượng mới cho BR tại Nhật Bản sẽ bắt đầu từ năm 2019. Sau khi tiến hành Tổng điều tra kinh tế 2019 bằng cách sử dụng mã số doanh nghiệp, dự kiến Khung BR sẽ được cập nhật hiệu quả và chính xác hơn. Điều này có nghĩa là Khung BR chất lượng cao sẽ có sẵn cho Tổng điều tra kinh tế lần tiếp theo cho hoạt động kinh doanh năm 2021 và các số liệu thống kê chính thức khác bằng cách sử dụng kết quả của Tổng điều tra kinh tế 2019. Đối với liên kết hồ sơ, dự kiến tính chính xác của dữ liệu về các doanh nghiệp lớn trong BR sẽ cải thiện hơn bao giờ hết. Ngoài ra, dự kiến gánh nặng đáp ứng của các doanh nghiệp lớn sẽ giảm bớt bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ họ trả lời các cuộc khảo sát do chính phủ Nhật Bản thực hiện. 4. Thảo luận và kết luận Trong bài viết này, hai loại khung sẽ bắt đầu từ năm 2019 để đảm bảo chất lượng của BR đã được giới thiệu. Bằng những nỗ lực này, SBJ hy vọng rằng chúng ta có thể nắm bắt thông tin về các doanh nghiệp chính xác hơn và góp phần cải thiện chất lượng và phạm vi bao phủ của BR như là nguồn dữ liệu cơ bản cho số liệu thống kê chính thức. Mặt khác, chúng ta cần tiếp tục tìm ra những cách tốt hơn để nắm bắt thực trạng của các cơ sở chính xác hơn, đặc biệt là trong thời gian Tổng điều tra kinh tế. Phạm vi bao phủ của dữ liệu hành chính hiện không đủ để cập nhật đầy đủ BR. Ví dụ, có ít dữ liệu hành chính hữu ích tại các văn phòng chi nhánh và dữ liệu của các chủ sở hữu cá nhân rất khó cập nhật vì các chủ sở hữu cá nhân không bắt buộc phải đăng ký hợp pháp (họ không có mã số doanh nghiệp). Ngoài ra, dường như cũng khó có được thông tin về việc chấm dứt của các doanh nghiệp vì các công ty phá sản có xu hướng không gửi thông báo ngừng hoạt động kinh doanh. Dường như các tác động đối với nền kinh tế tại Nhật Bản của các văn phòng chi nhánh và các chủ sở hữu cá nhân là rất nhỏ, nhưng điều quan trọng đối với chúng tôi là thu thập tất cả thông tin về tất cả các cơ sở ở Nhật Bản bao gồm các văn phòng chi nhánh và các chủ sở hữu cá nhân để cung cấp Khung BR một cách chính xác nhất. Thái Học (dịch) Nguồn: Invited Paper Session (IPS) - Volume 1 (pp7-13), The 62nd ISI World Statistics Congress 2019, -Paper-Session(IPS)-Volume-1.pdf. Nhóm doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp mẹ Chuyên gia liên kết hồ sơ Qua điện thoại, thư điện tử hoặc hệ thống trực tuyến) Doanh nghiệp con Doanh nghiệp con Doanh nghiệp phụ thuộc Doanh nghiệp phụ thuộc Doanh nghiệp phụ thuộc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhung_dam_bao_chat_luong_dang_ky_kinh_doanh_tai_nhat_ban.pdf
Tài liệu liên quan