Kỷ yếu hội thảo khoa học môn Toán

Chia góc vuông Oxy thành lưới ô vuông đơn vị. Các hàng và cột được đánh thứ tự từ dưới lên, từ trái sang phải. Ban đầu ô (1;1) một viên bi. Thực hiên thuật toán sau: mỗi lần lấy ra khỏi góc một viên bi nằm ở ô (p;q) nào đó mà tại các ô (p+1; q) và (p; q+1) không có bi

pdf132 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỷ yếu hội thảo khoa học môn Toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKyyeumonToan2010.pdf
Tài liệu liên quan