Mạng xã hội và vận động chính sách

Bước 3: Tập hợp dữ kiện ❖ Đặt tên cho chiến dịch của bạn: Giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Phấn đấu thành Singapore thu nhỏ (Thông điệp ăn khách, bắt mắt, cuốn hút); ❖ Tóm tắt Vấn đề (bằng vài dòng): Không có sự tham gia của cấp phường khó mà quản lý được vỉa hè ❖ Các dữ kiện, số liệu, cần thiết cho Phí vỉa hẻ ❖ Giải pháp của bạn: Giải pháp tài chính, ngoài ra còn những giải pháp nào? ❖ Trình bày thân thiện, gắn với thân phận con người ❖ Ai ủng hộ bạn thúc đẩy Dự án chính sách này ❖ Liên hệ với ai. ❖ Các thông tin thêm (website) Bước 4: Đặt tên cho vấn đề chính sách ❖ Làm nổi bật ý tưởng của bạn trong vô tận các ý tưởng khác: ▪ Thuế cao- DN không thể lớn ▪ Bệnh viện như trại tỵ nạn; ▪ 1.5 triệu/tháng: đồng lương chết đói; ❖ Dự thảo Nghị quyết: Phí vỉa hè: ▪ Đặt tên để tìm kiếm hậu thuẫn, ủng hộ: ▪ Đặt tên để thúc đẩy phản biện, nghi ngờ: ❖ Dự thảo Nghị quyết: Xã hội hóa trường công: ▪ Đặt tên để tìm kiếm hậu thuẫn, ủng hộ: ▪ Đặt tên để thúc đẩy phản biện, nghi ngờ:

pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mạng xã hội và vận động chính sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Mạng xã hội & Vận động chính sách L6: 07/11/2019 Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Tra cứu tài liệu online: Quy trình lập pháp & Nguồn pháp luật ❖ Từ điển lập pháp Hoa Kỳ và các bang Bảng từ vựng lập pháp Hoa Kỳ ❖ U.S. Code: Bộ pháp điển Hoa Kỳ ❖ U.S. Code of Federal Regulations https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse ❖ Từ điển soạn thảo văn bản pháp luật Bảng từ vựng các khái niệm liên quan đến lập pháp ❖ Hệ thống VBPQ: Chính phủ: Truy cứu lĩnh vực VBPQ và Chỉ đạo của Chính phủ ❖ Nguồn Công báo Chính phủ & Các địa phương: Truy cứu VBPQ TW và Địa phương ❖ Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp: Xậy dựng Bộ pháp điển điện tử Vietnam Code ❖ Công bố án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao ❖ Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Chuyển hóa chính sách thành VBQPPL Trung ương ❖ Luật Ban hành VBPQPL 2015, các điều 15-30, 63-69 ❖ Quy trình chuyển hóa Chính sách thành Nghị quyết, Luật của Quốc hội ▪ Những cá nhân, tổ chức nào có thẩm quyền đề xuất chính sách? ▪ Chính sách sẽ được thể hiện ở dạng VBPQ PL nào ở Trung ương (Điều 15-30) ▪ Nếu có nhiều đề xuất, cơ quan nào xác định thứ tự ưu tiên? ▪ Cơ quan nào soạn thảo Nghị quyết, Luật của Quốc hội ▪ Cơ quan nào cho ý kiến, thẩm tra, và thẩm định Dự thảo Nghị quyết, Luật? ▪ Hồ sơ dự thảo, các phiên thảo luận, hình thức thông qua dự thảo như thế nào ▪ Quy trình, hình thức tổ chức các Phiên họp thẩm định tại các Ủy ban của Quốc hội Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Chuyển hóa chính sách thành VBQPPL địa phương ❖ Luật Ban hành VBPQPL 2015, các điều 111-126 ❖ Quy trình chuyển hóa Chính sách thành Nghị quyết của HĐND ▪ Những cá nhân, tổ chức nào có thẩm quyền đề xuất chính sách? ▪ Chính sách sẽ được thể hiện ở dạng VBPQ PL nào ở địa phương? ▪ Nếu có nhiều đề xuất, cơ quan nào xác định thứ tự ưu tiên? ▪ Cơ quan nào soạn thảo Nghị quyết của HĐND? ▪ Cơ quan nào cho ý kiến, thẩm tra, và thẩm định Dự thảo? ▪ Hồ sơ dự thảo, các phiên thảo luận, hình thức thông qua dự thảo? ▪ Quy trình, hình thức tổ chức các Phiên họp thẩm định tại Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND TPHCM Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 1. Nhận biết vấn đề chính sách 2. Nghiên cứu vấn đề chính sách 3. Tập hợp dữ kiện 4. Định dạng, đặt tên cho Dự án chính sách 5. Định vị các tác nhân ủng hỗ và phản đối 6. Xác lập liên minh 7. Biên soạn các tài liệu truyền thông, giáo dục 8. Bắt đầu chiến dịch truyền thông 9. Tiếp cận đại biểu dân cử 10. Giám sát tiến độ thực hiện Áp dụng chiến lược 10 bước vận động hành lang Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Dân chủ đại diện (Bầu cử) Đảng phái Chính trị Tổ chức xã hội Mạng xã hội Truyền thông & Tự do thông tin Sự tham gia của người dân dẫn tới thay đổi Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Mục tiêu Nhóm chủ trương, hoạt động Đưa tin Điều tra Các nhóm quan tâm Tổ chức xã hội Xã hội dân sự Hành động tập thể: o Tẩy chay o Kiến nghị o Phản biện o Biểu tình Sự kiện Quan tâm của công chúng Quan tâm, cảm tình Thông điệp Tầm quan trọng đối với xã hội Đối thoại chính sách Báo chí Chương trình hành động Chính quyền chịu sức ép điều chỉnh chính sách Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Bước 3: Tập hợp dữ kiện ❖ Đặt tên cho chiến dịch của bạn: Giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Phấn đấu thành Singapore thu nhỏ (Thông điệp ăn khách, bắt mắt, cuốn hút); ❖ Tóm tắt Vấn đề (bằng vài dòng): Không có sự tham gia của cấp phường khó mà quản lý được vỉa hè ❖ Các dữ kiện, số liệu, cần thiết cho Phí vỉa hẻ ❖ Giải pháp của bạn: Giải pháp tài chính, ngoài ra còn những giải pháp nào? ❖ Trình bày thân thiện, gắn với thân phận con người ❖ Ai ủng hộ bạn thúc đẩy Dự án chính sách này ❖ Liên hệ với ai. ❖ Các thông tin thêm (website) Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Bước 4: Đặt tên cho vấn đề chính sách ❖ Làm nổi bật ý tưởng của bạn trong vô tận các ý tưởng khác: ▪ Thuế cao- DN không thể lớn ▪ Bệnh viện như trại tỵ nạn; ▪ 1.5 triệu/tháng: đồng lương chết đói; ❖ Dự thảo Nghị quyết: Phí vỉa hè: ▪ Đặt tên để tìm kiếm hậu thuẫn, ủng hộ: ▪ Đặt tên để thúc đẩy phản biện, nghi ngờ: ❖ Dự thảo Nghị quyết: Xã hội hóa trường công: ▪ Đặt tên để tìm kiếm hậu thuẫn, ủng hộ: ▪ Đặt tên để thúc đẩy phản biện, nghi ngờ: Law & Public Policy ➢ © Phạm Duy Nghĩa, Fall 2019 FSPPM-MPP’2021 Vận động chính sách & Công nghệ mới ❖ Lợi thế: ▪ Giảm chi phí, Gây ấn tượng lớn hơn, Tiếp cận nhanh và xa hơn, ▪ Thực hành hầu hết cả 10 bước 1-10 với nguồn tin và công cụ online.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mang_xa_hoi_va_van_dong_chinh_sach.pdf