Phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp

Qua quá trình chứng minh trên đây cho thấy tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (/^p) chính là tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung và được tính khái quát như công thức 5: /y(a)=/y-/w. Trong đó, chỉ số (tốc độ) phát triển nguồn lực (lN) được tính như là a) chỉ số bình quân số học gia quyền giữa 2 chỉ số vốn (lK) và chỉ số lao động (lL) với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (a) và hệ số đóng góp của lao động (p) nếu tính theo phương pháp hach toán và b) được tính như là chỉ số bình quân hình học gia quyền giữa 2 chỉ số vốn (lK) và chỉ số lao động (lL) với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (a) và hệ số đóng góp của lao động (p) nếu tính theo hàm sản xuất Cobb- Douqlass. Sự khác nhau của kết quả tính toán tốc độ tăng TFP theo phương pháp hạch toán và phương pháp dùng hàm sản xuất Cobb -Douglass chủ yếu phụ thuộc vào trị số khác nhau của các hệ số đóng góp của vốn (a) và hệ số đóng góp của lao động (p). Còn nếu có quyền số a và p bằng nhau, thì việc tính lN theo chỉ số bình quân số học gia quyền hay chỉ số bình quân hình học gia quyền kết quả khác nhau không đáng kể

pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphuong_phap_tinh_toc_do_tang_nang_suat_cac_nhan_to_tong_hop.pdf
Tài liệu liên quan