Ứng dụng phương pháp wavelet trong khử nhiễu chuỗi thời gian

Tóm tắt: Bài này giới thiệu về phương pháp phân tích wavelet, so sánh một số điểm của phương pháp này với phép phân tích Fourier. Trên cơ sở đó trình bày phép biến đổi wavelet rời rạc để khử nhiễu chuỗi thời gian rời rạc, cách khử nhiễu này dựa trên cách chọn hàm wavelet, ước lượng phương sai nhiễu, xác định ngưỡng. Cuối cùng đưa ra một số độ đo để so sánh sai số và tính hiệu quả của các cách khử nhiễu khác nhau. Tác giả: Tô Anh Dũng, Hoàng Văn Hà

doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng phương pháp wavelet trong khử nhiễu chuỗi thời gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docung_dung_phuong_phap_wavelet_trong_khu_nhieu_chuoi_thoi_gian.doc