Y khoa, dược - Tâm lí học dị thường và lâm sàng

Trong một nghiên cứu điều tra trên 1000 ng-ời đàn ông tr-ởng thành bị loạn dục cải trang, Docter và Prince (1997) cho thấy 40% luôn luôn có khoái cảm tình dục hoặc cực khoái khi họ mặc đồ phụ nữ, chỉ có 9% trong số này nói rằng họ ch-a bao giờ cảm thấy nh- vậy. Cá nhân càng tr-ởng thành dần lên thì khoái cảm tình dục khi mặc đồ khác giới cũng giảm dần, thậm chí có thể mất hẳn. Tuy nhiên mong muốn mặc đồ khác giới cũng có thể vẫn tồn tại lâu dài, thậm chí còn mạnh dần lên, thậm chí có thể còn kèm theo cảm giác dễ chịu. Thiếu cơ hội để mặc đồ khác giới có thể gây ra trầm cảm hoặc bực bội. Do vậy điều dễ hiểu là nhiều ng-ời loạn dục cải trang vẫn mặc đồ lót phụ nữ bên trong đồ lót nam giới. Trong số những ng-ời đ-ợc Docter và Prince (1997) điều tra, 87% số này cho rằng họ hoàn toàn có đời sống tình dục khác giới; 83% đã có vợ hoặc đã từng lấy vợ tại thời điểm điều tra; 32% số bà vợ của những ng-ời này đã biết chồng mình mặc đồ lót phụ nữ tr-ớc khi làm đám c-ới; 28% hoàn toàn chấp nhận hành vi này khi đã biết; trong khi đó 19% hoàn toàn phản đối. Một điều cũng th-ờng gặp nữa là những ng-ời loạn dục cải trang th-ờng bỏ đ-ợc thói quen mặc đồ phụ nữ ngay trong những tháng hoặc năm đầu tiên khi có bạn gái, mặc dù vẫn có những ng-ời thỉnh thoảng lại thích mặc trở lại. Nhiều ng-ời thích sự giao hợp với phụ nữ một cách “bình th-ờng” trong khi đó một số lại thích mang đồ lót nữ để đạt đ-ợc khoái cảm tình dục. Do xã hội có thể phản ứng rất mạnh nên những hành vi loạn dục cải trang th-ờng xuất hiện ở những nơi có thể đ-ợc chấp nhận nh- ở gia đình, ở các câu lạc bộ hoặc tổ chức của những ng-ời loạn dục cải trang. Tuy nhiên Docter và Prince (1997) cũng thông báo có đến 71% số ng-ời trong mẫu nghiên cứu mặc đồ khác giới công khai: 10% mặc khi đi xe buyt hoặc xe lửa, 28% mặc khi đi ăn ở nhà hàng, 26% sử dụng toa lét phụ nữ và 22% tìm cách l-u trữ quần áo phụ nữ. Khi đ-ợc hỏi thích là giới nào, 11% vẫn muốn là đàn ông, 28% muốn trở thành phụ nữ và 60% là lựa chọn ngang nhau. Một số ng-ời cảm thấy ân hận và xấu hổ về những ý nghĩ và hành vi của mình. Những cá nhân nh- vậy có thể nhiều lần nỗ lực để trở thành bình th-ờng nh-ng không thành công. Họ có thể phá bỏ tủ đựng quần áo phụ nữ của mình sau đó lại s-u tầm, tích trữ đồ phụ nữ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Chu kỳ nh- vậy có thể lặp đi lặp lại ở những ng-ời trẻ tuổi, những ng-ời mà sau này dễ dàng chấp nhận hơn những cảm giác của mình. Trong mẫu nghiên cứu của Docter và Prince, 70% đã từng phá tủ quần áo ít nhất 1 lần, 45% đã từng nhờ cậy đến t- vấn.

pdf397 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Y khoa, dược - Tâm lí học dị thường và lâm sàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
e personality disorder in Switzerland, American Journal of Psychiatry, 149: 88-92. Mohr, D.C. and Goodkin, D.E. (1999) Treatment of depression in multiple sclerosis: review and meta-analysis, Clinical Psychology: Science and Practice, 6: 1-9. Mohr, D.C., Goodkin, D.E., Bacchetti, P.et al. (2002a) Psychological stress and the subsequent appearance of new brain MRI lesions in MS, Neurology, 55: 55-61. Mohr, D.C., Likosky, W., Bertagnolli, A. et al. (2002b) Telephone-administered cognitive - behavioral therapy for the treatment of depressive symptoms in multiple sclerosis, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68: 356-61. Montgomery, S.A., Dufour, H., Brion, S. et al. (1993) Guidelines for treatment of depressive illness with antidepressants, Journal of Psychopharmacology, 7: 19-23. Monti, P.M., Colby, S.M., Barnett, N.P. et al. (1999) Brief intervention for harm reduction with alcohol-positive older adolescents in a hospital emergency department, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67: 989-94. Moos, R.H., Cronkite, R.C., and Moos, B.S. (1998) Family and extrafamily resources and the 10- year course of treated depression, Journal of Abnormal Psychology, 107: 450-60. Morton, J., Andrews, B., Bekerian, D. et al. (1995) Recovered Memories. Leicester: British Psychological Society. Mowrer, O.H. (1947) On the dual nature of learning: a reinterpretation of “conditioning” and “problem-solving”, Harvard Education Review, 17: 102-48. Murphy, K. and Barkley, R.A. (1996) Attention deficit hyperactivity disorder adults: comorbidities and adaptive impairments, Comprehensive Psychiatry, 37: 393-401. Murphy, P.M., Cramer, D. and Lillie, F.J. (1984) The relationship between curative factors perceived by patients in their psychotherapy and treatment outcome: an exploratory study, British Journal of Medical Psychology, 57: 187-92. Murrey, J.B. (2000) Psychological profiles and child molesters, Journal of Psychology, 134: 211- 24. Myers, E.D. and Branthwaite, A. (1992) Out-patient compliance with antidepressant medication, British Journal of Psychiatry, 160: 83-6. Najavitis, L.M., Gasfriend, D.R., Barber, J.P. et al. (1998) Cocaine dependence with and without PTSD among subjects in the National Institute on Drug Abuse collaboration cocaine treatment study, American Journal of Psychiatry, 155:214-19. National Institutes of Health (1985) Electroconvulsive therapy, NIH Consensus Statement Online, 5: 1-23. Nazroo, J.Y. (1998) Genetic, Cultural or Socio-economic Vulnerability? Explaning Ethnic Inequalities in Health. Oxford: Blackwell. Neisser, U. and Harsch, N. (1992) Phantom flashbulbs: false recollections of hearing the news about Challenger, in E. Winograd and U. Neiser (eds) Affect and Accuracy in recall: Studies in Flashbulb Memories. Cambridge: Cambridge University Press. Neumeister, A., Praschak-Rieder, N., Hesselmann, B. et al. (1997) Rapid trytophan depletion in drug-free depressed patients with seasional affective disorder, American Journal of Psychiatry, 154: 1153-5. Newcomb, M.D. (1985) The role perceived relative parent personality in the development of heterosexuals, and transvestites, Archives of Sexual behavior, 14: 147-64. NIH Consensus Development Panel (1991) Rehabilitation of persons with traumatic brain injury, Journal of the American Medical Association, 182: 974-83. NIH Consensus Development Panel on Effective Treatment of Opiate Addiction (1998) Effective madical treatment of opiate addiction, Journal of the American Medical Association NIH Consensus Development Panel on Rehabilitation of Persons with Traumatic Brain Injury (1999) Rehabilitation of persons with traumatic brain injury, Journal of the American Medical Association, 282: 974-83. 384 Nutt, D.J. and Law, F.D. (2000) Pharmacological and psychological aspects of drugs abuse, in M.G. Gelder, J.J. Lopez-Ibor Jr and N.C. Andreasen (eds) New Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford: Oxford University Press. O’Connor, T.G., Deater-Deckard, K., Fulker, D. et al. (1998) Genotype-enviroment correlations in late childhood and early adolescence: antisocial behavioral problems and coercive parenting, Developmental Psychology, 34: 970-81. O’Farrell, T.J. and Falt-Stewart W. (2000) Behavioral couple therapy for alcoholism and drug abuse, Journal of Drug Abuse Treatment, 18: 51-4. Oie, T. and Shuttlewood, G.J. (1995) Comparison of specific and non-specific factors in a group cognitive therapy for depression, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 28: 221-31. Oke, S. and Kanigsberg, E. (1991) Occupational therapy in the treatment of inhdividuals with multiple personality disorder, Canadian Journal of Occupational Therapy, 58: 234-40. Oldenburg, B. and Harris, D. (1996) The workplace as setting for promoting health and preventing disease, Homeostasis in Health and Disease, 37: 226-32. O’Malley, S.S., Foley, S.H., Rounsaville, B.J. et al. (1998) Therapist competance and patient outcome in interpersonal psychotherapy of depression, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56: 496-501. Oppenheimer, R., Howells, K., Palmer, R.L. et al. (1985) Adverse sexual experience in childhood and clinical rating disorders: a preliminary description, Journal of Psychiatric Research, 19: 357-61. Orlinxky, D.E. and Howard, K.I. (1986) Process and outcome in psychotherapy and Behavior Change, 4th edn. New York: Wiley. Ovesey, L. and Person, E. (1973) Gender indentity and sexual pathology in men: a psychodynamic analysis of heterosexuality, transsexuallism, and transvestism, Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 1: 53-72. Owen, M., Liddell, M. and McGuffin, P. (1994) Alzheimer’s disease, British Medical Journal, 308: 672-3. Palumbo, R., Fontanillas, L., Salmaggi, A. et al. (1998) Streful life events and multiple sclerosis: a retrospective study, Italian Journal of Neurological Sciences, 19: 259-60. Paris, J. (1991) Rersonality disorders, parasuicide, and culture, Transcultural Psychiatric Research, 28: 25-39. Paris, J. (1996) Antisocial personality disorder: a biopsychocial model, Canadian Journal of Psychiatry, 41: 75-80. Paris, J. and Zweig-Frank, H. (2001) A 27-year follow-up of patients with borderline personality disorder, Comprehensive Psychiatry, 42: 482-7. Park, N.W., Proulx, G.B. and Towers, W.M. (1999) Evaluation of the Attention Process Training programme, Neuropsychological Rehabilitation, 9: 135-54. Parker, G. (1981) Parental representations of patients with anxiety neurosis, Acta Psychiatrica Scandinavica, 63: 33-6. Parker, G. and Lawton, D. (1990) Futher Analysis of the 1985 General Housohold Survey Data on Informal Care. Report 1: A Typology of Caring, Working Paper DHSS 716, 12.90. York: Social Policy Research Unit, University of York. Partonen, T. and Lonnqvist, J. (1998) Seasonal affective disorder, Lancet, 532: 1369-74. Pato, M.T., Zohar-Kadouch, R., Zohar J. et al. (1988) Return of symtoms after discontinuation of clomipramine in patients with obsessive-compulsive disorder, American Journal of Psychiatry, 145: 1521-5. Pavlov, I.P. ([1927] 1960) Conditioned Reflexes (ed. And trans. G.V. Anrep.). New York: Dover. Paykel, E.S. (1994) Life events, social support and depression, Acta Psychiatrica Scandinavica, 377: 50-8. Peele, S. (1992) Alcoholism, politics, and bureaucracy: the consensus against controlled-drinking therapy in America, Addictive Behaviors, 17: 49-62. 385 Pelham, W.E., Carlson, C., Sams, S.E. et al. (1993) Separare and combined effects of methylphenidate and behavior modification on boys with attention deficit/hyperactivity in the classroom, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61: 506-15. Peralta, V. and Cuesta, M.J. (1992) Influence of cannabis abuse on schizophrenic psychopathology, Acta Psychiatrica Scandinavica, 85: 127-30. Perreira, K.M. and Sloan, F. (2001) Life events and alcohol consumption among mature adults: a longitudinal analysis, Journal of Studies on Alcohol, 62: 501-8. Pharoah, F.M., Mari, J.J. and Streiner, D. (2000) Family intervention for schizophrenia (Cochrane Review), in The Cochrane Library, issue 4. Oxford: Update Software. Piaget, J. (1954) The Child’s Construction of Reality. London: Routledge & Kegan Paul. Pike, K.M. (1998) Long-term course of anorexia nervosa: response, relapse, remission, and recovery, Clinical Psychology Review, 18: 447-75. Pike, M.J. and Rodin, J. (1991) Mothers, daughters, and disordered eating, Journal of Abnormal Psychology, 100: 198-204. Pinkston E.M., Links N.L. and Young R.N. (1998) Home-based behavioral family therapy treatment of the impaired elderly, Behavior Therapy, 19: 331-44. Piper, W.E., Azim, H.F.A., Joyce, A.S. et al. (1991) Quality of object relations vs interpersonal functioning as a predictor of the therapeutic alliance and psychotherapy outcome, Journal of Nervous and Mental Disease, 179: 432-8. Piper, W.E., Joyce, A.S., McCallum, M. et al. (1993) Concentration and correspondence of transference interpretations in short-term psychotherapy, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61: 586-95. Piper, W.E., McCallum, M., Joyce, A.S. et al. (199a) Follow-up findings for interpretive and supportive forms of therapy and patient personality variables, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67: 267-73. Piper, W.E., Ogrodniczuk ,J.S., Joyce, A.S. (1999b) Prediction of dpopping out in time- limited,interpretive individual psychotherapy, Psychotherapy, 36: 114-22. Piper, W.E., McCallum, M., Joyce ,A.S. (2001) Patient personality and time: limited outcome in short-term individual psychotherapy, International Journal of Group Psychotherapy, 51: 525- 52. Pithers, W.D. (1990) Relapse prevention with sexual aggressors: a method for maintaining therapeutic gain and enhancing external supervision, in W.L. Marshall D.R. Laws and H.E. Barbaree (eds) Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender. New York: Plenum. Pols, R. and Hawks, D. (1991) Is there a Safe Level of Daily Consumption of Alcohol for Men and Women? Canberra: Australian Government Publishing Service. Potenza, M.N. (2001) The neurobiology of pathological gambling, Seminars in Clinical Neuropsychiatry, 6: 217-26. Powell, G.E. and Lindsay, S.J.E. (1994) The handbook of Clinical Adult Psychology. London: Routledge. Power, K.G., Simpson, R.J., Swanson, V. et al. (1990) A controlled study of cognitive behavior therapy, diazepam, and placebo in the management of generalised anxiety, Behavioral Psychotherapy, 17: 10-14. Prescott, C.A. and Kendler, K.S. (1999) Genetic and enviromental contributions to alcohol abuse and dependence in a population-based sample of male twins, American Journal of Psychiatry, 156: 34-40. Price, V.A. (1982) Type A Behavior Pattern: A Model for Research and Pracrice. New York: Academic Press. Productivity Commission (1999) Australia’s Gambling Industries: Inquiry Report. Melbourne: Productivity Commission. 386 Project MATCH Research Group (1998) Matching alcoholism treatments to client heretogeneity: project MATCH three-year drinking outcomes, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: 1300-11. Quinsey, V.I., Harris, G.T. and Rice, M.E. (1995) Actuarial prediction of sexual recidivism, Journal of Interpersonal Violence, 10: 85-105. Rachman, S.J. and de Silva, P. (1978) Abnormal and normal obsessions, Behaviour Research and Therapy, 16: 233-8. Raine, A., Reynolds, C. and Venables, P.H. (1998) Fearlessness, stimulation seeking, and large body size at 3 years as early predispositions to childhood aggression at age 11 years, Archives of General Psychiatry, 55: 745-51. Raine, A., Lencz, T., Birhle, S. et al. (2000) Reduced prefrontal gray matter volume and reduced autonomic activity in antisocial personality disorder, Archives of General Psychiatry, 57: 119- 27. Ralph, D. and McNocolas, T. (2000) UK management guidelines for erectile dysfunction, British Medical Journal, 321: 499-503. Rampello, L., Nicoletti, F. (2000) Dopamine and depression: therapeutic implications, CNS Drugs, 13: 35-45. Rapee, R., Mattick, R. and Murrell, E. (1986) Cognitive mediation of anxiety and panic: a cognitive account, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 17: 245-53. Raskin, M., Peeke, H.Y., Dickman, W. et al. (1982) Panic and generalized anxiety disorders. Developmental antecedents and precipitants, Archives of General Psychiatry, 39: 687-9. Reed, G.F. (1985) Obsessional Experience and Compulsive Behaviour. London: Academic Press. Reeve, W. and Ivison, D. (1985) Use of enviromental manipulation and classroom and modofield informal reality orientation with institutionalized, confused elderly patients, Age and Ageing, 14: 119-21. Regier, D.A., Rae, D.S., Narrow, W.E. et al. (1998) Prevalence of anxiety disorders and their comorbidity with mood and addictive disorders, British Journal of Psychiatry, 173 (suppl. 34): 24-6. Reichelt, K.L., Knivsberg, A.M., Lind, G. et al. (1991) Probable etiology and possible treatment of childhood autism, Brain Dysfunction, 4: 308-19. Reid, W.H. and Gacono, C. (2000) Treatment of antisocial personality, psychopathy, and other characterologic antisocial syndromes, Behavioral Science and Law, 18: 647-62. Reimers, T.M., Wacker, D.P., Cooper, L.J. et al. (1992) Clinical evaluation of the variables associated with treatment acceptability and their relation to compliance, Behavioral Disorders, 18: 67-76. Reimherr, F.W., Wender, P.H., Wood, D.R. et al. (1987) An open trial of 1-tyrosine in the treatment of attetion deficit disorder, residual type, American Journal of Psychiatry, 144: 1071- 3. Reskers, G.A. and Lovaas, O.I. (1974) Behavioral treatment of deviant sex role behaviours in a male child, Journal of Applied Behavioral Analysis, 7: 173-90. Remafedi, G., French, S., Story, M. et al. (1998) The relationship between suicide risk and sexual orientation: results of a population-based study, American Journal of Public Health, 88: 57-60. Revill, S. and Blunden, R. (1977) Home Training of Pre-school Children with Developmental Delay: Report of the Development and Evaluation of the Portage Service in South Glamorgan. Cardiff: Mental Handicap in Wales Applied Research Unit. Rey, J.M., Walter, G., Plapp, J.M. et al. (2000) Family enviroment in attention deficit hyperactivity, oppositional defiant and conduct disorders, Australia and New Zealand Journal of Psychiatry, 34: 453-7. Rice, M.E., Quinsey, V.L. and Harris, G.T. (1991) Sexual recidivism among child molesters released from a maximum security psychiatric institution, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59: 381-6. 387 Rice, M.E., Harris, G.T. and Cormier, C.A. (1992) An evaluation of a maximum security therapeutic community fo psychopaths and other metally disordered offenders, Law and Human Behavior, 16: 399-412. Rieker, P.P. and Bird, C,E. (2000) Sociological explanations of gender differences in mental and physical health, in C.E. Bird, P. Conrad and A.M. Fremont (eds) Handbook of Medical Sociology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Ritsher, J.E.B., Warner, V., Johnson, J.G. et al. (2001) Inter-generation longitudinal study of social class and depression: a test of socialcausation and social selection models, British Journal of Psychiatry, 178 (suppl. 40): s84-s90. Roberts, J.S. (2000) Schizophrenia epigenesis?, Theoretical Medicine and Bioethics, 21: 191-215. Robin,A.L., Siegel, P.T. and Moye, A. (1995) Family therapy versus individual therapy for anorexia: impact on family conflict, International Journal of Eating Disorders: 17: 313-22. Robins, L.N., Helzer, J.E., Croughan, J. et al. (1981) National Institute of Metal Health Diagnostic Interview Schedule. Its histiry, characteristics and validity. Archives of General Psychiatry, 38: 381-9. Roca, W., Cha, R. and Waring, S. (1998) Incidence of Dementia and Alzheimer’s Disease: a reanalysis of data from Rochester, Minnesota, 1975-1984, American Journal of Epidemiology, 48: 51-2. Rocca, P., Fronzo, V., Scotta, M. et al. (1997) Paroxetine efficacy in the treatment of generalized anxiety disorder, Acta Psychiatrica Scandinavica, 95: 444-50. Roeleveld, N., Zielhuis, G.A. and Gabreels, F. (1997) the prevalence of mental retardation: a critical review of recent literature, Developmental Medicine and Child Neurology, 39: 125-32. Rogers, C.R. (1961) On Becoming a Person. Boston MA: Hougton Mifflin. Rogers, S.L., Farlow M.R., Doody R.S.et al. (1998) A 24-week, double-blind, placebo-controlled trial of donepezil in patients with Alzheimer’ s disease, Neurology, 50: 136- 45. Roggla, H. and Uhl, A. (1995) Depression and relapses in treated alcoholic alcoholics, Iternational Journal of Addictions, 30: 337-49. Romme, M.A. and Escher, A.D. (1989) Hearing voices, Schizophrenia Bulletin, 15: 209-16. Roodney, B., McClelland, L., Crisp, A.H. et al. (1995) The incidence and prevalence of anorexia nervosa in three suburban health districts in south west London, U.K., International Journal of Eating Disorders, 18: 299-307. Rose, S., Lewontin, R.C. and Kamin, L.J. (1984) Not in our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature. New York: Penguin. Rose, S., Bisson, J. and Wessely, W. (2002) Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD), Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 1. Rosen, R.C. (2001) Psychogenic erectile dysfunction: classification and management, Urologic Clinics of North America, 28: 269-78. Rosenhan, D.L. (1973) On being sane in insane places, Science, 179: 250-8. Rosenthal, N.E., Sack, D.A., Gillin, J.C. et al. (1984) Seasonal affective disorder: a description of the syndrome and preliminary findings with light therapy, Archives of General Psychiatry, 41: 72-80. Ross, C.A. and Norton, R. (1989) Effects of hypnosis on the features of multiple personality disorder, American Journal of Clinical Hypnosis, 32: 99-106. Ross, C.A., Norton, R. and Wozney, K. (1989) Multiple personality disorder: an analysis of 236 cases, Canadian Journal of Psychiatry, 34: 97-101. Ross, C.A., Miller, S.D., Reagor, P. et al. (1991) Structured interview data on 102 cases of multiple personality disorder from four centres, American Journal of Psychiatry, 147: 596-600. Rossel, R. (1998) Multiplicity: the challenges of finding place in experience, Journal of Constructivist Psychology, 11: 221-40. Roth, A., Fonagy, P., Kadzin, A.E. et al. (1998) What Works for Whom? New York: Guilford. Rothschild, A. J. and Locke, C.A. (1991) Reexposure to fluoxetine after serious suicide attempts by three patients: the role akathisia, Journal of Clinical Psychiatry, 12: 491-3. 388 Royal College of Psychiatrists (RCP) (1986) Alcohol: Our Favourite Drug. London: RCP. Ruberman, W., Weinblatt, E., Goldberg, J.D. et al. (1984) Psychosocial influences on mortality after myocardial infraction, New England Journal of Medicine, 311: 552-9. Rubinstein, S. and Caballero, B. (2000) Is Miss America an undernourished role model?, Journal of the American Medical Association, 283: 1569. Rudd, M.D. (2000) The suicidal made: a cognitive-behavioral madel of suicidality, Suicide and Life Threatening Behavior, 30: 18-33. Rush, A.J., Weissenburgerr, J. and Eaves, G. (1986) Do thinking patterns predict depressive symtoms, Cognitive Therapy and Research, 10: 225-35. Russell, G.F.M., Szmukler, G.I., Dare, C. et al. (1987) An evaluation of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa, Archives of General Psychiatry, 44: 1047-56. Russon, L. and Alison, D. (1998) Palliative care does not mean giving up, British Medical Journal, 317: 195-7. Sadnovick, A.D., Eisen, K., Paty, D.W. et al. (1991) Cause of death in patients attending multiple sclerosis clinics, Neurology, 41: 1193-6. Salekin, R.T. (2002) Psychopathy and therapeutic pessimism: clinical lore or clinical reality? Clinical Psychology Review, 22: 79-112. Salkovskis, P. and Kirk, J. (1997) Obsessive-compulsive disorder, in D.M. Clark and C.G. Fairburn (eds) Scince and Practice of Cognitive Behaviour Therapy. Oxford: Oxford University Press. Salkovskis, P.M., Atha, C. and Storer, D. (1990) Cognitive-behavioural problem-solving in the treatment of patients who repeatedly attempt suicide: a controlled trial, British Journal of Psychiatry, 157: 871-6. Sarti, P. and Cournos, F. (1990) Medication and psychotherapy in the treatment of chronic schizophrenia, Psychiatric Clinics of North America, 13: 215-28. Satel, S.L. and Edell, W.S. (1991) Cocaine-induced paranoia and psychosis proneness, American Journal of Psychiatry, 141: 1708-11. Satz, P., Zaucha, K., Forney, D.L. et al. (1998) Neuropsychological, psychosocial, and vocational carrelates of the Glasgow Outcome Scale at 6 months post-injury: a study of moderate to severe traumatic brain injury patients, Brain Injury, 12: 555-67. Schenk, D., Barbour, R., Dunn, W. et al. (1999) Immunization with amyloid-beta attenuates Alzheimer-disease-like pathology in the PDAPP mouse, Nature, 400: 173-7. Schofield, W. (1964) Psychotherapy, the Purchase of Frienship. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Schotte, D.E. and Clum, G.A. (1987) Problem-solving skills in suicidal psychiatric patients, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55: 49-54. Schubert, D.S. and Foliart, R.H. (1993) Increased depression in multiple sclerosis patients: a meta- analysis, Psychosomatics, 34: 124-30. Schukit, M.A., Tsuang, J.W., Anthenelli, R.M. et al. (1996) Alcohol challenges in yong men from alcoholic pedigreers and control families: a report from the COGA project, Journal of Studies in Alcohol, 57: 368-77. Schwartz, C.E., Foley, F.W., Rao, S.M. et al. (1999) Stress and course of disease in multiple cslerosis, Behavioral Medicine, 25: 110-16. Schwartz, D.M. and Thomson, M.G. (1981) Do anorexics get well? Current reseach and future nedds, American Journal of Psychiatry, 138: 319-23. Schwarz, T. (1981) The Hillside Strangler: A Muderer’s Mind. New York ; New American Library. Schwitzer, A.M., Rodriguez, L.E., Thomas, C. et al. (2001) The eating disorders NOS diagnostic profile among college women, Journal of the American College of Health, 49: 157-66. Scott, J. (2001) Cognitive-behavioral management of patients with bipolar disorder who relapse while on lithium prophylaxis, Journal of Clinical Psychiatry, 62: 556-9. Scott, J., Garland, A. and Moorhead, S. (2001) A pilot study of cognitive therapy in bipolar disorders, Psychological Medicine, 31: 459-67. 389 Secker, J. 91998) Current conceptualisations of Metal health and mantal health promotion, Health Education Research Theory and Practice, 13: 57-66. Sel, R. (1997) Dissociation as complex adaptation, Medical Hypothesis, 48: 2205-8. Seligman, M.E.P. (1970) On the generality of the laws of learning, Psychological Review, 77: 406- 18. Seligman, M.E.P. (1975) Helplessness. San Francisco, CA: Freeman. Sellman, J.D., Sullivan, P.F., Dore. G.M. et al. (2001) A randomized controlled trial of motivational enhancement therapy (MET) for mild to moderate alcohol dependence, Journal of Studies in Alcohol, 62: 389-96. Semrud-Clikeman, M., Nielsen, K.H., Clinton, A. et al. (1999) An intervention approach for the children with teacher- and parent-indentified attentional difficulties, Journal of Learning Disabilities, 32: 581-90. Seto, M.C. and Barbaree, H.E. (1999) Psychopathy, treatment behavior, and sex offender recidivism, Journal of Interpersonal Violence, 14: 1235-48. Shadish, W.R., Montgomery, L.M., Wilson P. et al. (1993) Effects of family and marital psychotherapies: a meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61: 992- 1002. Shapiro, D.A. and Shapiro, D. (1983) Comparative therapy outcome research: methodological implications of meta-analysis, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45: 543-51. Shapiro, F. (1995) Eye Movement Desensitisation and Reprocessing: Basic Principles. New York: Guilford. Sharpe, L. (2002) A reformulated cognitive-behavioral model of problem gambling: a biopsychosocia perspective, Clinical Psychology Review, 22: 1-25. Sharpe, L., Tarrier, N., Schotte, D. et al. (1995) The role of autonomic aroysal in problem gambling, Addiction, 90: 1529-40. Shea, M.T., Elkin, I., Imber, S.D. et al. (1992) Course of depressive symptoms over follow-up: findings from the National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program, Archives of General Psychiatry, 49: 782-7. Shea, S.C. (1998) Psychiatric Interviewing: The Art of Understanding, 2nd edn. Philadelphia: Saunders. Sheard, M.H. (1971) Effect of lithium on human aggression, Nature, 20: 113-14. Sherer, M., Madison, C.F. and Hannay, H.J. (2000) A review of outcome after moderate and severe closed head injury with and introduction to life care planning, Journal of Head Truma and Rehabilitation, 15: 767-82. Shinohara, K., Yanagisawa, A., Kagota, Y. et al. (1999) Physiological changes in Pachinko players: beta-endorphin, catecholamines, immune system substances and heart rate, Applied Human Science, 18: 37-42. Simon, R. (1995) Gender, multiple roles, role meanings, and mental health, Journal of Helth and Social Behavior, 36: 182-94. Sinclair, J.D. (2001) Evidence about the use of naltrexone and for different ways of using it in the treatment of alcoholism, Alcohol and Alcoholism, 36: 2-10. Sinha, S., Anderson, J., John, V. et al. (2000) Recent advances in the understanding of the processing Of APP to beta amyloid peptide, Annals of the New York Academy of Science, 920: 206-8. Sinnakaruppan, I. And Williams, D.M. (2001) Head injury and family carers: a critical appraisal of case management programmes in the community, Brain Injury, 15: 653-72. Sirey, J.A., Bruce, M.L., Alexopoulos, G.S. et al. (2001) Stigma as a barrier to recovery: perceived stigma and patient-rated severity of illnes as predictors of antidepressont drug adherence, Psychiatric Services, 52: 1615-20. Skinner, B.F. (1953) Science and Human Behavior. New York: Macmillan. 390 Slade, P. and Brodie, D. (1994) Body-image distortion and eating disorder: a reconceptualization based on the recent literature, European Eating Disorders Review, 2: 32-46 Smith, A.J., Brown, R.T., Bunke, V. et al. (2002) Psychosocia adjustment and peer competence of siblings of children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disoder, Journal of Attention Disorder, 5: 165-77. Smith, C.A and Lazarus, R.S. (1993) Appraisal components, core relational themes and the emotions, Cognition and Emotion, 7: 233-96. Smith, M.L., Glass, G.V. (1997) Meta-analysis-analysis of psychotherapy outcome studies, American Psychologist, 32: 752- 60. Smith, M.L., Glass, G.V and Miller, T.I. (1980) The Benefits of Psychotherapy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Smith, T., Buch, G.A. and Gamby, T.E. (2000) Parent-directed, intensive early intervention for children with pervasive developmental disorder, Research in Development Disabilities, 21: 297-309. Smith, Y.L.S., vanGoozen, S.H.M. and Cohen-Kettenis, P.T. (2001) Adolescents with gender identity disorder who were accepted or rejects for sex reassignment surgery: a prospective follow-up study, Journal of the Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40: 472-81. Smyth, B.P.,O’Brien, M. and Barry, J. (2000) Trends in treated opiate misuse in Dublin: the emergence of chasing the dragon, Addiction, 95: 1217-23. Sohlberg, M.M. and Mateer, C.A. (2001) Improving attention and managing attentional problems: adapting rehabilitation techniques to adults with ADD, Annals of the New York Academy of Sciences, 931: 359-75. Soloff, P.H., Anselm, G., Nathan, R.S. et al. (1986) Paradoxical effect of amitriptyline on borderline patients, American Journal of Psychiatry, 143: 1630-5. Soloff, P.H., Cornelius, J.R., George, A. et al. (1993) Efficacy of phenelzine and haloperidol in borderline personality disorder, Archives of General Psychiatry, 50: 377-85. Solomon, R.L. (1980) The opponent-process theory of acquired motivation: the costs of pleasure and the benefits of pain, American Psychologist, 35: 691-712. Spanos, N.P. (1994) Multiple identity enactments and multiple personality disorder: a sociocognitive perspective, Psychological Bulletin, 116: 143-65. Spanos, N.P., Weekes, J.R. and Bertrand, L.D. (1985) Multiple personality: a social Psychological perspective, Journal of Abnormal Psychology, 94: 362-76. Spiegel, D. (1993) Multiple post-traumatic personality disorder, in R.P. Kluft and C.G. Fine (eds) Clinical Perspectives on Multiple Personality Disorder. Washington, DC: American Psychiatric Press. Spiegel, D. (1999) Commentary: deconstructing self-destruction, Psychiatry, 62: 329-30. Spiegel, D.A. and Barlow, D.H. (2000) Generalized anxiety disorders, in M.G. Gelder, J.J. Lopez- Ibor Jr. and N.C. Andreasen (eds) New Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford: Oxford University Press. Spiegel D.A., Bruce, T.J. Gregg, S.F. et al. (1994) Does cognitive behavior therapy assist slow- tape alprazolam discontinuation in panic disorder?, American Journal of Psychiatry, 151: 876- 81. Squire, L.R. and Slater, P.C. (1983) Electroconvulsive therapy and complaints of memory dysfunction: a prospective three-year follow-up, British Journal of Psychiatry, 142: 1-8. Stanton, M.D. and Shadish, W.R. (1997) Outcome, attrition, and family-couples treatment for drug abuse: a meta-analysis and review of the controlled, comparative studies, Psychological Bullentin, 122: 170-91. Steege, M.W., Wacker, D.P., Cigrand, K.C. et al. (1990) Use of negative reinforcement in the treatment of self-injurious behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, 23: 459-67. 391 Stein, D.J., Zungu-Dirwayi, N., van der Linden, G.J.H. et al (2002) Pharmacotherapy for Posttraumatic Stress Disorder, Cochrane Database of Systemaric Reveiws, issue 1. Stein, D.M. and Lambert, M.J. (1995) Graduate training in psychotherapy: are therapy outcomes enhanced?, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63: 182-96. Steiberg, M., Cichetti, D., Buchanan, J. et al.(1993) Clinical assessment of dissociative symptoms and disorders: the Structured Clinical interview for DSM-III dissociative disorders (SCID-D), Dissociation, 6: 3-15. Steiner, H., Smith, C., Rosenkranz, R.T. et al. (1991) The early care and feeding of anorexics, Child Psychiatry and Human Development, 21: 163-7. Steinhausen, H.C. and Glanville, K. (1983) Follow-up studies of anorexia nervosa: a review of research findingd, Psychological Medicine, 13: 239-49. Sterling, R.C., Gottheil, E., Weinstein, S.P. et al. (2001) The effect of therapist/ patient race- and sex-matching in individual treatment, Addiction, 96:1015-22. Stewart, R.M. and Brown, R.I. (1998) An outcome study of Gambles Anonymous, British Journal of Psychiatry, 152: 284-8. Stoller, R.J. (1968) Sex and Gender: Vol1. The Development of Masculinity and Femininity. New York: Jason Aronson. Strange, P.G. (1992) Brain Biochemistry and Brain Disorders. New York: Oxfod University Press. Strickland, B.R. (1992) Women and depression, Current Directions in Psychological Science, 1: 123-5. Strigeal-Moore, R.H. and Smolak, L. (2000) The influence of etniccity on eating disorders in women, in R.M. Esler and M. Hersen (eds) Handbook of Gender, Culture, and Helth. Mahwah, NJ: Erlbaum. Sullivan, H.S. (1953) The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: Norton. Sumaya, I., Rienzi, B.M., Deegan II, J.F. et al. (2001) Bright light treatment decreases depression in institutionalized older adults: a placebo-controlled crossover study, Journal of Gerontology, 56A: M356-M360. Suppes, T., Baldessarini, R.J., Faedda, G.L. et al. (1991) Risk of recurrence following discontinuation of lithium treatment in bipolar disorder, Archives of General Psychiatry, 48: 1082-8. Sutherland, I. And Wilner, P. (1998) Patterns of alcohol, cigarette and illicit drug use in English adolescents, Addiction, 93: 1199-208. Swanson, M.C. Bland, R.C. and Newman, S.C. (1994) Antisocial personality disorders, Acta Psychiatrica Scandinavica, suppl. 37: 63-70. Szasz, T.S. (1971) From the slaughterhouse to the madhouse, Psychotherapy Theory Research and Practice, 8: 64-7. Takei, N., van Os, J. and Murray, R.M. (1995) Maternal exposure to influenza and risk of schizophrenia: a 22-year study from the Netherlands, Journal of Psychiatric Research, 29: 435- 45. Tallmade, J. and Barkley, R.A. (1983) The interactions of hyperactive and normal boys with their fathers and mothers, Jouranal of Abnormal Child Psychology, 11:565-79. 392 Tan, E., Marks, I.M. and Marset, P. (1971) Bimedial leucotomy in obsessive-compulsive neurosis: a controlled serial inquiry, British Journal of Psychiatry, 118: 155-64. Tang, T.Z. and DeRubeis, R. (1999) Sudden gains and critical sessions in cognitive-behavioral therapy for depression, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67:1-11. Tarrier, N., Kinney, C., McCathy, E. et al. (2000) Two-year follow-up of cognitive-behavioral therapy and supportive counseling in the treatment of persistent symptoms in chronic schizophrenia, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68: 917-22. Taylor, A., Goldberg, D., Hutchinson, S. et al. (2001) High risk injecting behaviour among injectors from Glasgow: cross sectional community wide surveys 1990-1999, Journal of Epidemiology and Community Health, 55: 766-7. Taylor, B., Miller, E., Farringdon, C.P. et al. (1999) MMR vaccine and autism: no epidemiological evidence of causal association, Lacet, 353: 2026-9. Teasdale, J.D. (1993) Emotion and two kinds of meaning: cognitive therapy and applied cognitive science, Behaviour Research and Therapy, 31: 339-54. Teasdale, J. and Fennell, M. (1982) Immediate effect on depression of cognitive therapy interventions, Cognitive Therapy and Research, 6: 342-52. Teasdale, W. and Engberg, A.W. (2001) Suicide after traumatic brain injury: a population study, Journal of Neuroblogy, Neurosurgery and Psychiatry, 71: 436-40. Terman, M. (1988) On the question of mechanism in phototherapy for seasonal affective disorder: considerations of clinical efficacy and epidemiology, Journal of Biological Rhytms, 3: 155-72. Terman, M., Terman, J.S., Quitkin, F.M. et al. (1989) Light therapy for seasonal affective disorder: a review of efficacy, Neuropsychopharmacology, 2: 1-22. Terr, L.C. (1991) Unchained Memories. New York: Basic Books. Tharyan, P. (2002) Electroconvulsive therapy for schizophrenia, Cochrane Data-base of Systematic Reviews, issue 1. Tienari, P., Wynne, L.C., Moring, J. et al. (2000) Finnish adoptive family study: sample selectionand adoptee DSM-III-R, Acta Psychiatrica Scandinavica, 101: 433-43. Timko, C., Moos, R.H., Finney, J.W. et al. (2000) Long-term outcomes of alcohol use disorders: comparing untreated individuals with those in alcoholics anonymous and formal treatment, Journal of Studies in Alcohol, 61: 529-40. Torgersen, S. (1983) Genetic factors in anxiety disorders, Archives of General Psychiatry, 40: 1085-90. Torrey, E.F., Miller, J., Rawlings, R. et al. (1997) Seasonality of biths in schizophrenia and bipolar disorders: a review of the literature, Schizophrenia Research, 28: 1-38. Touchette, P.E., McDonald, R.F. and Langer, S.N. (1985) A scatter plot for indentifying stimulus control of problem behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, 18: 343-51. Treasure, T. (2001) The Mental Health Act and Eating disorders. Institute of Psychiatry, Division of Psychological Medicine, Eating Disorders Research Unit: www.iop.kcl.ac.uk. Treasure, J., Todd, G., Brolly, M. et al. (1995) A pilot study of a randomised trial of cognitive analytical therapy vs educational behavioral therapy for adult anorexia nervosa, Behaviour Research and Therapy, 33: 363-7. Truax, C.B. (1996) Reiforcement and nonreinforcement in Rogerian psychotherapy, Journal of Abnormal Psychology, 71: 1-9. 393 Tsuang, M.T. (2000) Schizophrenia: genes and enviroment, Biological Psychiatry, 47: 210-20. Tsuang, M.T., Simpson, S.J.C. and Fleming, J.A. (1986) Diagnostic criteria for subtyping schizoaffective disorder, in a. Marneros and M.T. Tsuang (eds) Schizoaffective Disorder, Berlin: Springer-Verlag. Tucker, T.K. and Ritter, A. (2000) Naltrexone in the treatment of heroin dependence: a litarature review, Drug and Alcohol Review, 19: 73-82. Turner, R.J., Lloyd, D.A. and Roszell, P. (1999) Personal resources and the social distribution of depression, American Journal of Community Psycholgy, 27: 643-72. Turner, R.M. (1989) Case study evaluations of a bio-cognitive-behavioral approach for the treatment of borderline personality disorder, Behavior Therapy, 20: 477-89. Uhlmann, V., Martin, C.M., Sheils, O. et al. (2001) Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease, Journal of Clinical Pathology: Molecular Pathology, 55: 1-6. Ulbrich, P.M., Warheit, G.J. and Zimmerman, R.S. (1989) Race, Socio-economic status, and psychological distress: an examination of differential vulnerability, Journal of Helth and Social Behavior, 30: 131-46. Ullrich, S., Borkenau, P. and Marneros, A. (2001) Personality disorder in offenders: categorical versus dimentional approaches, Journal of Personality Disorders, 15: 442-9. Van der Sande, R., Buskens, E., Allart, E. et al. (1997) Psychosocial interventin following suicide attempt: a systematic review of treatment interventions, Acta Psychiatrica Scandinavica, 96: 43-50. Van Goozen, S.H.M., Cohen-kettenis, P.T., Gooren, L.J.G. et al. (1995) Gender differences in behaviour: activating effects of cross-sex hormones, Psychoneuroendocrinology, 20: 343-63. Van Oppen, P., de Haan, E., van Balkom, A.J. et al. (1995) Cognitive therapy and exposure in vivo in the treatment of obsessive compulsive disorder, Behaviour Research and Therapy, 33: 379-90. Van Os, J. and Selten, J.P. (1998) Prenatal exposure to maternal stress and subsequent schizophrenia: the May 1940 invasion of The Netherlands, British Journal of Psychiatry, 172: 324-6. Vaughn, C,E. and Leff, J.P. (1976) The influence of family and social factors on the course of psychiatric patients, British Journal of Psychiatry, 129: 125-37. Vernberg, E.M., Jacobs, A.K. and Hershberger, S.L. (1999) Peer victimization and attitudes about violence during early adolescene, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 28: 386-95. Vitaro, F., Arseneault, L. and Tremblay, R.E. (1999) Impulsivity predicts problem gambling in low SES adolescent males, Addiction, 94: 5665-75. Wagenaar, A.C., Zobeck, T.S., Williams, G.D. et al. (1995) Methods used in studies of drink- drive control efforts: a meta-analysis of the literature from 1960 to 1991, Accident Analysis Review, 27: 307-16. Wahlberg, K-E., Jackson, D., Haley, H. et al. (2000a) Gene-enviroment interaction in vulnerability to schizophrenia: findings from the Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia, American Journal of Psychiatry, 154: 355-62. 394 Wahlberg, K.E., Wynne, L.C., Oja, H. et al. (2000b) Thought disorder index of Finnish adoptees and communication deviance of their adoptive parents, Psychological Medicine, 30: 127-36. Wakefield, A.J., Murch, S.H., Anthony, A. et al. (1998) Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children, Lancet, 351: 637-41. Walker, E.F. and Diforio, D. (1997) Schizophrenia: a neural diathesis-stress model, Psychological Rview, 4: 667-85. Walters, E.E. and Kendler, K.S. (1995) Anorexia nervosa and anorexic-like syndromes in population-based female twin sample, American Journal of Psychiatry, 152: 64-71. Ward, E. and Odgen, J. (1994) Experiencing vaginismus: sufferers’ beliefs about causes and effects, Sexual and Marital Therapy, 9: 33-45. Ward, T., Hudson, S.M. and Marshall, W.L. (1996) Attachment style in sex offenders: a preliminary study, Lournal of Sex Research, 33: 17-26. Wardle, J. and Marsland, L. (1990) Adolescent concerns about weight and eating: a social- developmental perspective, Journal of Psychosomatic Research, 34: 377-91. Warwick Daw, E., Payami, H., Nemens, E.J. et al. (2000) The number of trait loci in late-onset Alzheimer disease, American Journal of Human Genetics, 66: 196-204. Watson, J.B. and Rayner, R. (1920) Conditioned emotional reaction, Journal of Experimental Psychology, 3: 1-14. Watzlawick, P., Weakland, J. H. and Fisch, R. (1974) Change: Principles of Problem Formulation and Problem Resolution. New York: W.W. Norton. Weich, S., Sloggett, A. and Lewis, G. (1998) Social roles and gender difference in the prevalence of common mental disorders, British Journal of Psychiatry, 173: 489-93. Weiner, H.L., Lemere, C.A., Maron, R. et al. (2000) Nasal administration of amyloid-beta peptide decrceases cerebra amyloid burden in a mouse model of Alzheimer’s disease, Annals of Neurology, 48: 567-79. Wells, A. (1995) Meta-cognition and worry: a cognitive model of generalized anxiety disorder, Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23: 301-20. Wender, P.H., Kety, S.S., Rosenthal, D. et al. (1986) Psychiatric disorders in the biological and adoptive families of adopted individuals with affective disorders, Archives of General Psychiatry, 43: 923-9. Wender, P.H., Wolf, L.E. and Wasserstein, J. (2001) Adult with ADHD: an overview, Annals of the New York: Academy of Science, 931: 1-16. Wessex Institute for Health Research and Development (WIHRD) (1998) Surgical Gender Reassignment for Male to female Transsexual People, Development and Evaluation Committee Report. Southamton: WIHRD. Westra, H.A. and Stewart, S.H. (1998) Cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy: complementary or contradictory approaches to the treatment of anxiety? Clinical Psychology Review, 18:307-40. Wetzel, J.W. (1994) Depression: women-at-risk, in M.M. Olsen (ed.) Women’s Health and Social Work. Stroud: Hawthorn Press. Whalen, C.K., Henker, B. and Hinshaw, S.P. (1985) Cognitive-behavioral therapies for hyperactive children: premises, problems, and prospects, Journal of Abnormal Child Psychology, 13: 391-409. 395 Whitehouse, P.J., Struble, R.G., Clark, A.W. et al. (1982) Alzheimer disease: plagues, tangles, and the basal forebrain, Annals of Neurology, 12:494. Whittal, M.L. and Zaretsky, A. (1996) Cognitive-behavioral strategies for the treatment of eating disorders, in M.H. Pollack, M.W. Otto and J.F. Rosenbaum (eds) Challenges in Clinical Practice: Pharmacologic anf Psychosocial Strategies. New York: Guilford. Wicki, W., Angst, J. and Mericangas, K.R. (1992) The Zurich Study, XIV: epidemiology of seasonal depression, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 241: 301-6. Widiger, T.A. and Corbitt, E.M. (1995) Antisocial personality disorder, in W.J. Livesley (ed.) The DSM-IV Personality disorders: Diagnosis and Treatment of Mental disorders. New York: Guilford Widiger, T.A. and Costa, P.T. Jr (1994) Pessonality and personality disorders, Journal of Abnormal Psychology, 95: 43-51. Widiger, T.A., Frances, A. and Trull, T.J. (1987) A psychometric analysis of the social- interpepsonal and cognitive-perseptual items for the schizotypal personality disorder, Archives of General Psychiatry, 44: 786-95. Wiesma, D., Nienhuis, F.J., Slooff, C.F. et al. (1998) Natural course of schizophrenic disorders: a 15-year following of Dutch incidence cohort, Schizophrenic Bulletin, 24: 75-85. Wileman, S.M., Eagles, J.M., Andrew, J.E. et al. (2001) Light therapy for seasonal affective disorder in primary care, British Journal of Psychiatry, 178: 311-16. Wilkinson, M. (1992) Income distribution and life expectancy, British Medical Journal, 304: 165-8. Willemsen-Swinkels, S.H., Buitlaar, J.K., Nijhof, G.J. et al. (1995) Failure of naltrexone hydrochloride to reduce self-injurios and autistic behavior in mentally retasded adults: double- blind placebo-controlled studies, Archives of General Psychiatry, 52: 766-73. Williams, D.R. (1999) Race, socioeconomic status, and health: the added effects of racism and discrimination, Annals of the New York: Academy of Science, 896: 173-88. Williams, G-J., Power, K.G., Millar, H.R. et al. (1993) Comparison of eating disorders and other dietary/weight groups of perceived control, assertiveness, sef-esteem, and self-directed hostility, International Journal of Eating disorders, 4: 7-32. Wilson, B. (1989) Models of cognitive rehabilitation, in R.L. Wood and P.G. Eames (eds) Models of Brain Injury Rehabilitation. Baltimore, MD: John Hopkins University Press. Wilson, B.A., Emslie, H.C., Quirk, K. et al. (2001) Reducing everyday memory and planning problems by means of paging system: a randomised control crossover study, Journal of Neurology, Neurosurgegy and Psychiatry, 70: 477-82. Wilson, G.T. (1988) Alcohol use and abuse: a social learning analysis, in C.D. Chaudron and D.A. Wilkinson (eds) Theories on Alcoholism. Toronto: Addiction Research Foundation. Wilson, G.T. (1996) Treatment of bulimia nervosa: when CBT fails, Behaviour Research and Therapy, 34: 197-212. Winters, K.C. and Neale, J.M. (1985) Mania and low self-esteem, Journal of Abnormal Psychology, 94: 282-90. Wiser, S. and Goldfried, M.R. (1998) Therapist interventions and client emotional experiencing in expert psychodynamic-interpersonal and cognitive-behavioral therapies, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66: 634-40. 396 Wittchen, H.U. and Essau, C.A. (1993) Epidemiology of panic disorder: progress and unresolved issues. Journal of Psychiatric Research, 27 (suppl 1): 47-68. Wolfensberger, W. (1972) The Principle of Normalization in Human Services. Toronto: National Institutes of Mental Retardation. Wolfensberger, W. (1983) Social role valorization: a proposed new term for the principle of normalization, Mental Retardation, 21: 234-9. Wolfersdorf, M. (1995) Depression and suicidal behaviour: psychopathological differences between suicidal and non-suicidal depressive patients, Archives of Suicide Research, 1: 273-88. Wolpe, J. (1982) The Practice of Behavior Therapy, 3rd edn. New York: Pegamon. Wong, S. and Hare, R.D. (2002) Program Guidelines for the Institutional Treatment of Violent Psychopathic Offenders. Toronto: Multi-Health Systems. Woods, R. and Bird, M. (1999) Non-pharmacological approaches to treatment, in G.K. Wilcock, R.S. Bucks and K. Rockwood (eds) Diagnosis and Management of Dementia: a Manual for Memory Disorders Teams. Oxford: Oxford University Press. Woods, R. and Roth, A. (1996) Effectiveness of psychological therapy with older people, in A. Roth and P. Ponagy, What Works for Whom? A Critical Review of Psychotherapy Research. New York: Guilford. Woody, G.E., Luborsky, L., McLellan, A.T. et al. (1983) Psychotherapy for opiate addicts. Does it help? Archives of General Psychiatry, 40: 639-45. World Health Organization (1979) Schizophrenia: an International Follow-up Study. Chichester: Wiley. World Health Organization (WHO) (1992) Tenth Revision of the International Classification of Diseases. Geneva: WHO. World Health Organization (WHO) (1996) Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO. Yale, R. (1995) Developing Support Groups for Individuals with Early Stage Alzheimer’s Disease: Planning, Implementation and Evaluation. Baltimore, MD: Health Profession Press. Yalom, I.D., Green, R. and Fisk, N. (1973) Prenatal exposure to female hormones: effect on psychosocial development in boys, Archives of General Psychiatry, 28: 554-61. Yoast, R., Williams, M.A., Deitchman, S.D. et al. (2001) Report of the Council on Scientific Affairs: methadone maintenance and needle-exchange programs to reduce the medical and public helth consequences of drug abuse, Journal of Addictive Diseases, 20: 15-40. Yong, and Lindemann, M.D. (1992) An integrative schema-focused model for personality disorders, Journal 0f Cognitive Psychotherapy, 6: 11-23. Zerbe, K.J. (2001) The crucial role psychodynamic understanding in the treatment of eating disorders, Psychiatric Clinics of North America, 24: 305-13. Zhou, J-N., Hofman, M.A. and Black, K. (1995) A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality, Nature, 378: 68-70. Zilbergeld, B. (1992) The New Male Sexuality. New York: Bantam. Zlotnick, C., Elkin, I., Shea, M.T. et al. (1998) Does the gender of a patient or the gender of a therapist affect the treatment of patients with major depression? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66: 655-9. 397 Zola, S.M. (1998) Memory, amnesia, and the issue of recovered memory: neurobiological aspects, Clinical Psychology Review, 18: 915- 32. Zucker, K.J. and Bradley, S.J. (1995) Gender Identity Disorder and Psychosexual Problems in Children and Adolescents. New York: Guilford. Zucker, K.J. , Green, R., Garofano, C. et al. (1994) Prenatal gender preference of mothers of feminine and masculine boys: relation to sibling sex composition and bird order, Journal of Abnormal Child Psychology, 22: 1-13.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftam_ly_hoc_di_thuong_va_lam_sang_sach_dich_phuhmtu_926.pdf