Thiết kế Cầu qua sông (gồm 8 phần)

Nội dung các phần thuyết minh, tính toán và các bản vẽ - Lập dự án khả thi ( Bản vẽ A1) 30% - Thiết kế kĩ thuật phương án chọn + Thiết kế kết cấu nhịp ( bản vẽ A1) .40% + Thiết kế trụ, mố ( bản vẽ A1) .10% + Thi công phương án TKKT ( bản vẽ A1) .15% - Hoàn thiện . 5%

docx2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế Cầu qua sông (gồm 8 phần), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Khoa: Cầu Đường Bộ Môn: Cầu Hầm NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Số:…………………. Họ và tên sinh viên: Hoàng Xuân Thao Lớp : 47CĐ3 Mssv: 2414-47 Chuyên ngành: Cầu Hầm. 1. Đầu đề thiết kế: Thiết kế Cầu qua sông 2. Các số liệu ban đầu dể làm thiết kế: MCN sông, địa chất (có số liệu tra cứu ) åLo= 340 m. Sông thông thuyền cấp: II K =10.5 + 2x1.0 (m); Đoàn ô tô HL93K; HL93M; TT người: 300Kg/m2. 3. Nội dung các phần thuyết minh, tính toán và các bản vẽ - Lập dự án khả thi…………………………..( Bản vẽ A1)…………30% - Thiết kế kĩ thuật phương án chọn + Thiết kế kết cấu nhịp……………………( bản vẽ A1)………….40% + Thiết kế trụ, mố…………………………( bản vẽ A1)………….10% + Thi công phương án TKKT……………..( bản vẽ A1)………….15% - Hoàn thiện………………………………………...……………………5% 5. Cán bộ hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Phi Lân 6. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: Ngày tháng năm 2007 7. Ngày hoàn thành nhiệm vụ thiết kế: Ngày 08 tháng 06 năm 2007 Cán bộ hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp đã được bộ môn thông qua ngày tháng năm Trưởng bộ môn Học sinh đã hoàn thành và nộp đồ án cho tổ bộ môn ngày tháng năm Sinh viên làm thiết kế Hoàng Xuân Thao

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxXDCD1.docx
  • docxXDCD2.docx
  • docxXDCD3.docx
  • docxXDCD4.docx
  • docxXDCD5.docx
  • docxXDCD6.docx
  • docxXDCD7.docx
  • docxXDCD8.docx
Tài liệu liên quan