Thiết kế trụ sở công ty bảo hiểm nhân thọ - Hà Nội

Giới thiệu chung về kỹ thuật và tổ chức thi công 1. Đặc điểm công trình: *Tên công trình: trụ sở Công ty bảo hiểm nhân thọ - hà nội *Địa điểm:Đường lê duẩn -quận hai bà trưng -tp hà nội . *Đặc điểm chính: + Chiều cao nhà là 33.3 m với 9 tầng, tầng trệt cao 3 m tầng 1-7 cao 3.9 m tầng máI cao 3 m. + Nhà khung bê tông cốt thép chịu lực có xây chèn tường gạch 220 + Móng cọc bê tông cốt thép đài thấp đặt trên lớp bê tông đá mác 100, đỉnh đài đặt cốt -1,5m so với cốt 0.00. Cọc bê tông cốt thép mác 300 tiết diện 25x25(cm) dài 21,4 được chia làm 3 đoạn. + Mực nước ngầm ở độ sâu -5 m so với cốt ngoài nhà. + Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng không san lấp nhiều nên thuận tiện cho việc bố trí kho bãi xưởng sản xuất. *Đặc điểm về nhân lực và máy thi công: + Công ty xây dựng có đủ khả năng cung cấp các loại máy, kỹ sư ,công nhân lành nghề. + Công trình có đầy đủ nguyên vật liệu . + Hệ thống điện nước lấy từ mạng lưới thành phố thuận lợi và đầy đủ cho quá trình thi công và sinh hoạt của công nhân. 2. Điều kiện vốn và vật tư: - Vốn đầu tư được cấp theo từng giai đoạn thi công công trình . - Vật tư được cung cấp liên tục đầy đủ phụ thuộc vào giai đoạn thi công: ã Bê tông cọc và đài cọc dùng bê tông Mác 300 là bê tông thương phẩm của công ty Vinaconex. ã Bê tông dầm, sàn, cột: dùng bê tông thương phẩm Mác 300 của công ty Vinaconex. ã Thép: sử dụng thép Thái Nguyên loại I đảm bảo yêu cầu và có chứng nhận chất lượng của nhà máy. ã Dùng xi măng Hoàng Thạch PC40 có chứng nhận chất lượng của nhà máy. ã Đá, cát được xác định chất lượng theo TCVN. ã Gạch lát, gạch lá nem dùng sản phẩm của công ty Hữu Hưng. ã Khung Nhôm, cửa kính Singapo. ã Điện dùng cho công trình gồm điện lấy từ mạng lưới điện thành phố và từ máy phát dự trữ phòng sự cố. Điện được sử dụng để chạy máy, thi công và phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. ã Nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố. ã Nhân lực: được xem là đủ đáp ứng theo yêu cầu của tiến độ thi công. - Máy móc thi công gồm: ã Một máy đào đất. ã Một cẩu bánh xích. ã Một cần trục tháp. ã Xe vận chuyển đất. ã Đầm dùi, đầm bàn, máy bơm nước ngầm. 3. Tổ chức mặt bằng xây dựng: Mặt bằng xây dựng được thiết lập dựa vào đặc điểm của công trình, giai đoạn, tiến độ thi công, khối lượng công việc với sự đồng ý của nhà thầu và bên thi công. Phần kiến trúc Công trình được thiết kế trên cơ sở kiến trúc của nhà làm việc công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội đặt tại đường Lê Duẩn , Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội I.Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc 1,yêu cầu về công năng. Nhà làm việc công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội bao gồm các phòng làm việc cho bộ phận hành chính điều hành công ty: phòng giám đốc;các phòng phó giám đốc; phòng tổ chức; phòng tài chính kế toán và các phòng chức năng khác gồm: - Hội trường lớn dùng để tổ chức các cuộc họp lớn và nhỏ, các cuộc mít tinh, đại hội . -Các công trình phụ trợ như hệ thống giao thông ngang dọc, căng tin phục vụ ăn uống, các phòng vệ sinh.Yêu cầu với các công trình phụ trợ này là phải đảm bảo đầy đủ và tiện nghi cho người sử dụng. Hệ thống các phòng chức năng phải có sự liên hệ công năng với nhau, tiện cho việc qua lại, trao đổi thông tin liên tục và dễ dàng.Các phòng này đều được liên hệ mật thiết hành lang, cầu thang và phòng vệ sinh. Hệ thống điện nước,chiếu sáng phải được cung cấp đầy đủ và liên tục cho các phòng ,hệ thống thông gió, che nắng phải đảm bảo tiện nghi chất lượng cao cho người làm việc trong công trình. 2,Yêu cầu về mỹ thuật. Hình khối kiến trúc phải đẹp, bề thế và hài hoà với các công trình xung quanh.Mặt đứng kiến trúc phải được sử dụng các vật liệu hiện đại và trang trí hợp lý,không loè loẹt mà trang nhã, không rườm rà mà độc đáo.Bên trong công trình,các phòng đều phải được sử dụng các vật liệu cao cấp như sơn tường, vật liệu lát sàn ,trần,hành lang ,lan can cầu thang .Các thiết bị sử dụng trong các phòng như bàn ghế,tủ .đều sử dụng loại hiện đại,bền ,đẹp, bố trí hợp lí sao cho vừa tiện nghi cho quá trình làm việc,vừa tạo được không gian kiến trúc nhẹ hàng, linh hoạt và có tác dụng kích thích quá trình làm việc. 3,Mặt bằng quy hoạch. Mặt bằng quy hoạch của công trình có hình chữ nhật với chiều dài lớn hơn hai lần chiều rộng là 39x15,6 m2. Các công trình xung quanh đều có chiều cao thấp (bé hơn 10 m) và đều đang được sử dụng bình thường.Công trình sắp xây dựng nằm ngay bên cạnh đường hai chiều lớn tiện lợi cho việc vận chuyển vật liêụ và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác thi công.Ngoài ra, mặt tièn của công trình được quay ra phía mặt đường cần được chú ý về mặt đứng kiến trúc theo những yêu cầu thẩm mỹ nói trên.

doc48 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1082 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trụ sở công ty bảo hiểm nhân thọ - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÕ t¹o tõ v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh, chóng ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng chèt 3 chiÒu, v¸n thµnh ®­îc chèng bëi c¸c thanh chèng xiªn. a. cÊu t¹o: CÊu t¹o v¸n khu«n dÇm cho nh­ h×nh vÏ sau: 1. V¸n khu«n dÇm thÐp ®Þnh h×nh 2. V¸n khu«n sµn gç Ðp dµy 15 3. Xµ gå ®ì v¸n khu«n ®¸y dÇm 100x100 4. Xµ gå ®ì v¸n khu«n sµn 100x100 5. NÑp v¸n thµnh dÇm 50x60 6. Thanh chèng xiªn 60x60 7. Thanh c÷ ®¸y dÇm 50x50 8. Thanh ®Öm 50x50 9. KÝch ®Çu gi¸o b. TÝnh to¸n +TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®¸y dÇm: S¬ ®å tÝnh: coi v¸n khu«n ®¸y dÇm (1) nh­ dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c xµ gå (3), chÞu t¶i ph©n bè ®Òu. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n: T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n ®¸y dÇm cã bÒ réng b = 30 cm. Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp: q1 = g.b.h = 2400.0,3.0,6 = 432 (kG/m) Träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n : q2 = 10 (kG/m). Ho¹t t¶i ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn sö dông: P1 = 250 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 30 cm lµ: P1tt = 250.0,3 = 75 (kG/m) Ho¹t t¶i do ®æ bª t«ng: P2 = 600 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 30 cm lµ: P2tt = 600.0,3 = 180 (kG/m) VËy tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n cã chiÒu réng b = 30 cm lµ: Q = q1 + q2 + P1tt + P2tt = 1,2.(432 + 10 + 75 + 180) = 836 (kG/m). q = 836 kG/m Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : m« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc: M = W : m« men chèng uèn cña v¸n khu«n. Víi v¸n khu«n b = 30 cm cã W = 6,55 cm3; J = 28,46 (cm4) Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå lµ: l = 60 cm. + TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp thµnh dÇm: S¬ ®å tÝnh: coi v¸n khu«n thµnh dÇm (1) nh­ dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c nÑp thµnh dÇm (5), chÞu t¶i ph©n bè ®Òu. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n: T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n thµnh dÇm cã bÒ réng b = 20 cm. Träng l­îng do ¸p lùc ngang cña bª t«ng: P1 = g.h = 2400.0,6 = 1440 (kG/m) Ho¹t t¶i do ®æ bª t«ng: P2 = 600 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 20 cm lµ: P2tt = 600.0,2 = 120 (kG/m) q = 1872 kG/m VËy tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n cã chiÒu réng b = 20 cm lµ: Q = P1 + P2tt = 1,2.(1440 + 120) = 1872 (kG/m). : Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : m« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc: M = W : m« men chèng uèn cña v¸n khu«n. Víi v¸n khu«n b = 20 cm cã W = 4,42 cm3; J = 20,02 (cm4) Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng lµ: l = 60 cm. c. Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n dÇm: Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n dÇm nh­ sau: Dùng hÖ gi¸o chèng ®ì v¸n ®¸y dÇm, ®iÒu chØnh cao ®é cho chÝnh x¸c theo ®óng thiÕt kÕ. L¾p hÖ thèng xµ gå, l¾p ghÐp v¸n ®¸y dÇm. C¸c tÊm v¸n khu«n ®¸y dÇm ph¶i ®­îc l¾p kÝn khÝt, ®óng tim trôc dÇm theo thiÕt kÕ. - V¸n khu«n thµnh dÇm ®­îc l¾p ghÐp sau khi c«ng t¸c cèt thÐp dÇm ®­îc thùc hiÖn xong. V¸n thµnh dÇm ®­îc chèng bëi c¸c thanh chèng xiªn mét ®Çu chèng vµo s­ên v¸n, mét ®Çu ®ãng cè ®Þnh vµo xµ gå ngang ®ì v¸n ®¸y dÇm. §Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a hai v¸n thµnh ta dïng c¸c thanh chèng ngang ë phÝa trªn thµnh dÇm, c¸c nÑp nµy ®­îc bá ®i khi ®æ bª t«ng. 2. C«ng t¸c cèt thÐp dÇm. Cèt thÐp dÇm ®­îc ®¸nh gØ, lµm vÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc khi c¾t uèn. Sau ®ã ®­îc c¾t uèn theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. Cèt thÐp ®­îc vËn chuyÓn lªn cao b»ng cÇn trôc th¸p, sau ®ã ®­îc vËn chuyÓn vµo vÞ trÝ l¾p dùng. Sau khi l¾p xong v¸n khu«n ®¸y dÇm ta tiÕn hµnh l¾p ®Æt cèt thÐp, cèt thÐp ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ®óng quy c¸ch vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. Cèt ®ai ®­îc uèn b»ng tay, vËn chuyÓn lªn cao vµ l¾p buéc ®óng theo thiÕt kÕ. Sau khi l¾p ®Æt xong cèt thÐp dÇm ta tiÕn hµnh tiÕp c«ng t¸c v¸n khu«n thµnh dÇm. 3. C«ng t¸c bª t«ng dÇm. Bª t«ng dÇm ®­îc ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng cïng lóc víi bª t«ng sµn -Thi c«ng ®æ bª t«ng dÇm sµn tiÕn hµnh ®ång thêi b»ng bª t«ng th­¬ng phÈm, ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng.C«ng viÖc ®æ bª t«ng dÇm sµn cã thÓ tiÕn hµnh trong mét ngµy víi khèi l­îng toµn bé sµn cña mét tÇng. Khi ®æ bª t«ng dÇm sµn cÇn chó ý ®Çm kü c¸c vÞ trÝ nót khung v× ë ®©y thÐp rÊt dµy vµ bª t«ng khã vµo hÕt c¸c gãc khu«n.Dïng ®Çm dïi ®Ó ®Çm dÇm vµ ®Çm bµn ®Ó ®Çm mÆt sµn. III. thi c«ng sµn. C«ng t¸c v¸n khu«n sµn: Do diÖn tÝch sµn lín nªn ®Ó thi c«ng ®¹t n¨ng suÊt cao, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng ta dïng v¸n khu«n gç Ðp cã chiÒu dµy 1,5 cm. Xµ gå ®­îc dïng lµ lo¹i xµ gå gç cã tiÕt diÖn 80x100 mm; cã träng l­îng riªng 600 kG/m3; [s] = 110 kG/cm2; E = 1,2.105 kG/cm2. HÖ gi¸o ®ì sµn lµ gi¸o Pal cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Khung gi¸o h×nh tam gi¸c réng 1,2 m; cao 0,75 m; 1 m; 1,5 m. §­êng kÝnh èng ®øng: f76,3x3,2 mm §­êng kÝnh èng ngang: f42,7x2,4 mm. §­êng kÝnh èng chÐo: f42,7x2,4 mm. C¸c lo¹i gi»ng ngang: réng 1,2 m; kÝch th­íc f34x2,2 mm. Gi»ng chÐo: réng 1,697 m; kÝch th­íc f17,2x2,4 mm. a.TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì sµn: S¬ ®å tÝnh: coi v¸n khu«n nh­ dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c xµ gå ®ì sµn, chÞu t¶i ph©n bè ®Òu. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n: C¾t mét d¶i sµn cã bÒ réng b = 1 m.TÝnh to¸n v¸n khu«n sµn nh­ dÇm liªn tôc kª trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c thanh xµ gå ®ì v¸n khu«n sµn. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n sµn gåm: Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp: q1 = g.d.b = 2400.0,12.1 = 288 (kG/m) Träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n : q2 = 600.0,15.1 = 90 (kG/m). Ho¹t t¶i ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn sö dông: P1 = 250 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 1 m lµ: P1tt = 250.1 = 250 (kG/m) Ho¹t t¶i do ®æ hoÆc ®Çm bª t«ng: P2 = 600 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 1 m lµ: P2tt = 600.1 = 600 (kG/m) VËy tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n cã chiÒu réng b = 1 m lµ: Q = q1 + q2 + P1tt + P2tt = 288 + 90 + 250 + 600 = 1228 (kG/m). q = 1228 kG/m Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : M« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc. M = W : M« men chèng uèn cña v¸n khu«n. W = (cm3). J : M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn v¸n khu«n: J = (cm4). Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì sµn lµ: l = 50 cm b.Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n sµn: L¾p dùng hÖ thèng gi¸o Pal ®ì xµ gå. Xµ gå ®­îc ®Æt lµm hai líp v× vËy cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cao tr×nh mò gi¸o cho chÝnh x¸c. L¾p ®Æt xµ gå, líp xµ gå thø nhÊt tùa lªn mò gi¸o, líp xµ gå thø hai ®­îc ®Æt lªn líp xµ gå thø nhÊt vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 50 cm. Dïng c¸c tÊm gç Ðp cã kÝch th­íc lín ®Æt lªn trªn xµ gå. Trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp v¸n sµn cÇn chó ý ®é kÝn khÝt cña v¸n, nh÷ng chç nèi v¸n ph¶i tùa lªn trªn thanh xµ gå. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh cao tr×nh sµn nhê hÖ thèng kÝch ®iÒu chØnh ë ®Çu gi¸o. C«ng t¸c cèt thÐp sµn: Cèt thÐp sµn sau khi lµm vÖ sinh, ®¸nh gØ ®­îc vËn chuyÓn lªn cao b»ng cÇn trôc. Sau ®ã r¶i thµnh l­íi theo ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ, vµ ®­îc buéc b»ng thÐp f1 mm. Sau khi buéc xong thÐp sµn tiÕn hµnh kª thÐp ®Ó b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch líp bª t«ng b¶o vÖ. C«ng t¸c bª t«ng sµn: Bª t«ng dÇm sµn M¸c 300 dïng lo¹i bª t«ng th­¬ng phÈm vµ ®­îc ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng. Tr­íc khi ®æ bª t«ng ph¶i kiÓm tra ®é sôt cña bª t«ng vµ lÊy mÉu thö ®Ó lµm t­ liÖu thÝ nghiÖm sau nµy. Lµm vÖ sinh v¸n sµn cho thËt s¹ch, sau ®ã dïng vßi xÞt n­íc cho ­ít sµn vµ s¹ch c¸c bôi bÈn do qu¸ tr×nh thi c«ng tr­íc ®ã g©y ra. Bª t«ng ph¶i ®­îc ®Çm kü, nhÊt lµ t¹i c¸c nót cét mËt ®é thÐp rÊt dµy. Víi sµn ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu theo ®óng thiÕt kÕ ta ph¶i chÕ t¹o c¸c thanh c÷ ch÷ thËp b»ng thÐp, chiÒu dµi cña c÷ ®óng b»ng chiÒu dµy cña sµn ®Ó kiÓm tra th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. C«ng t¸c b¶o d­ìng bª t«ng: Bª t«ng míi ®æ xong ph¶i ®­îc che kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi m­a, n¾ng vµ ph¶i ®­îc gi÷ Èm th­êng xuyªn. Sau khi ®æ bª t«ng nÕu trêi qu¸ n¾ng hoÆc kh« th× ph¶i phñ ngay lªn trªn mÆt kÕt cÊu mét líp gi÷ ®é Èm nh­ bao t¶i, mïn c­a, r¬m, r¹, c¸t hoÆc vá bao xi m¨ng. §æ bª t«ng sau 4 ¸7 giê tiÕn hµnh t­íi n­íc b¶o d­ìng. Trong hai ngµy ®Çu cø 2 ¸ 3 giê t­íi n­íc mét lÇn, sau ®ã cø 3¸10 giê t­íi mét lÇn tuú theo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. Bª t«ng ph¶i ®­îc b¶o d­ìng gi÷ Èm Ýt nhÊt 7 ngµy ®ªm. TuyÖt ®èi tr¸nh g©y rung ®éng vµ va ch¹m sau khi ®æ bª t«ng. Trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng nÕu ph¸t hiÖn bª t«ng cã khuyÕt tËt ph¶i xö lý ngay. §æ bª t«ng sµn sau hai ngµy míi ®­îc lªn trªn lµm c¸c c«ng viÖc tiÕp theo, tr¸nh g©y va ch¹m m¹nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng bª t«ng. C«ng t¸c th¸o v¸n khu«n sµn: §é dÝnh cña v÷a bª t«ng vµo v¸n khu«n t¨ng theo thêi gian, v× vËy ph¶i th¸o v¸n khu«n khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é cÇn thiÕt. Thêi gian th¸o v¸n khu«n kh«ng chÞu lùc trong vßng tõ 1 ¸ 3 ngµy, khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é 25 kG/cm2. Thêi gian th¸o v¸n khu«n chÞu lùc cho phÐp khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi c­êng ®é thiÕt kÕ nh­ sau: víi dÇm, sµn nhÞp nhá h¬n 8 m th× cho phÐp th¸o khi bª t«ng ®¹t 70 % c­êng ®é thiÕt kÕ. Víi gi¶ thiÕt nhiÖt ®é m«i tr­êng lµ 250C, tra biÓu ®å biÓu thÞ sù t¨ng c­êng ®é cña bª t«ng theo thêi gian vµ nhiÖt ®é ta lÊy thêi gian th¸o v¸n khu«n chÞu lùc cña sµn lµ 10 ngµy. Theo quy ®Þnh vÒ thi c«ng nhµ cao tÇng ph¶i lu«n cã mét tÇng gi¸o chèng. Do ®ã thêi gian th¸o v¸n khu«n chÞu lùc phô thuéc vµo tèc ®é thi c«ng c«ng tr×nh. iv. Thi c«ng lâi cÇu thang m¸y. 1. C«ng t¸c cèt thÐp: C«ng t¸c cèt thÐp lâi ®­îc tiÕn hµnh ®Çu tiªn. Cèt thÐp lâi ®­îc ®¸nh gØ, lµm vÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc khi c¾t uèn. Sau ®ã ®­îc c¾t uèn theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. Cèt thÐp ®­îc vËn chuyÓn lªn cao b»ng cÇn trôc th¸p, sau ®ã ®­îc vËn chuyÓn vµo vÞ trÝ l¾p dùng. ThÐp lâi ®­îc nèi buéc, chiÒu dµi neo thÐp lµ 30d. Trong kho¶ng neo thÐp ph¶i ®­îc buéc Ýt nhÊt t¹i 3 ®iÓm, ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt. §ång thêi ph¶i ®Æt c¸c thanh c÷ thÐp f16, kho¶ng c¸ch 50 cm theo c¶ hai ph­¬ng ®Ó chèng hai mÆt trong v¸n khu«n tr¸nh hiÖn t­îng chiÒu dµy lâi bÞ thu hÑp. Sau khi l¾p ®Æt xong cèt thÐp lâi ta b¾t ®Çu tiÕn hµnh c«ng t¸c v¸n khu«n. 2. C«ng t¸c v¸n khu«n: V¸n khu«n lâi dïng lo¹i v¸n khu«n gç Ðp dµy 2 cm, dïng c¸c xµ gå tiÕt diÖn 100x100 mm nÑp ngang v¸n khu«n lâi. Dïng c¸c xµ gå gç 100x100 mm hoÆc c¸c xµ gå thÐp èng cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt ®Ó nÑp ®øng, sau ®ã dïng bul«ng vµ c¸c tÊm thÐp ®Öm cè ®Þnh kho¶ng gi÷a v¸n thµnh trong vµ v¸n thµnh ngoµi. Dïng cét chèng thÐp ®a n¨ng cã thÓ ®iÒu chØnh cao ®é, th¸o l¾p dÔ dµng vµ c¸c d©y c¨ng cã t¨ng ®¬ ®Ó chèng gi÷ æn ®Þnh cho lâi. Yªu cÇu ®èi víi v¸n khu«n: §­îc chÕ t¹o theo ®óng kÝch th­íc cÊu kiÖn. §¶m b¶o ®é cøng, ®é æn ®Þnh, kh«ng cong vªnh. Gän nhÑ tiÖn dông dÔ th¸o l¾p. KÝn khÝt, kh«ng ®Ó ch¶y n­íc xi m¨ng. a. cÊu t¹o: CÊu t¹o v¸n khu«n lâi cho nh­ h×nh vÏ sau:(h×nh II.1). b. TÝnh to¸n + TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang v¸n khu«n lâi: S¬ ®å tÝnh: V¸n khu«n lâi dïng lo¹i v¸n khu«n gç Ðp dµy 2 cm. C¾t mét d¶i v¸n khu«n cã bÒ réng 1 m theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®Ó tÝnh to¸n. Coi v¸n khu«n nh­ dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c nÑp ngang, chÞu t¶i ph©n bè ®Òu. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n: T¶i träng do ®æ hoÆc ®Çm bª t«ng : P1 = 200 kG/m2. T¶i träng do ¸p lùc ®Èy bªn cña bª t«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: P2 = 1,5.W0 + 0,6.W0.(H-1,5) W0 : träng l­îng cña bª t«ng. W0 = 2400 kG/m3. H : ChiÒu cao líp bª t«ng ch­a ®«ng cøng. H = 3,9 m. Þ P2 = 1,5.2400 + 0,6.2400.(3,9 -1,5) = 7056 (kG/m2). Tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n lâi cã bÒ réng b = 100 cm lµ: P = P1 + P2 = (200.1,2 + 7056.1,2).1 = 8707 (kG/m) q = 8707 kG/m Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : M« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc: M = W : M« men chèng uèn cña v¸n khu«n. W = (cm3). J : M« men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn. J = (cm4). Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang v¸n thµnh lâi lµ: l = 40 cm. + TÝnh to¸n nÑp ®øng v¸n thµnh lâi : Sö dông xµ gå gç 100x100 mm cã c¸c ®Æc tr­ng sau: M« men qu¸n tÝnh: J = (cm4). M« men chèng uèn: W = (cm3) S¬ ®å tÝnh: Coi xµ gå nh­ dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c nÑp ®øng, chÞu t¶i ph©n bè ®Òu. T¶i träng t¸c dông lªn xµ gå: q = (200.1,2 + 7056.1,2).1 = 8707 (kG/m). Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : m« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc : M = Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng v¸n thµnh lâi lµ: l = 55 cm. L¾p dùng v¸n khu«n lâi: - V¸n khu«n lâi ®­îc chÕ t¹o t¹i chç vµ l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ. Dïng c¸c tÊm v¸n khu«n lín cã kÝch th­íc 1,5x2 m; dµy 2 cm; ®ãng c¸c nÑp ngang theo ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ. Sau ®ã l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ. Dùa vµo l­íi tr¾c ®¹t chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim trôc cña c¸c t­êng lâi, l­íi tr¾c ®¹t nµy ®­îc x¸c lËp nhê m¸y kinh vÜ vµ th­íc thÐp. L¾p dùng v¸n khu«n lâi vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ, l¾p c¸c nÑp ®øng, sau ®ã dïng thanh chèng xiªn vµ d©y neo cã t¨ng ®¬ ®iÒu chØnh vµ cè ®Þnh lâi cho th¼ng ®øng, ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. Bªn c¹nh ®ã dïng c¸c bul«ng cè ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt v¸n ®¶m b¶o chiÒu dµy t­êng lâi, dïng c¸c kho¸ gãc liªn kÕt c¸c nÑp ngang v¸n khu«n ®Ó chèng biÕn d¹ng t¹i c¸c gãc do ¸p lùc ®Èy cña bª t«ng. KiÓm tra l¹i lÇn cuèi cïng ®é æn ®Þnh vµ ®é th¼ng ®øng cña lâi tr­íc khi ®æ bª t«ng. 3. C«ng t¸c bª t«ng lâi: Bª t«ng lâi dïng bª t«ng th­¬ng phÈm M¸c 300 ®­îc vËn chuyÓn ®Õn b»ng xe chuyªn dïng, sau ®ã ®­îc vËn chuyÓn lªn cao b»ng cÇn trôc th¸p. C«ng t¸c ®æ bª t«ng lâi ®­îc thùc hiÖn b»ng thñ c«ng. Quy tr×nh ®æ bª t«ng lâi ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: VÖ sinh ch©n lâi s¹ch sÏ, kiÓm tra l¹i ®é æn ®Þnh vµ ®é th¼ng ®øng cña cét lÇn cuèi cïng tr­íc khi ®æ bª t«ng. T­íi n­íc cho ­ít v¸n khu«n, t­íi n­íc xi m¨ng vµo chç gi¸n ®o¹n n¬i ch©n lâi. C«ng t¸c ®æ bª t«ng ®­îc tiÕn hµnh nhê èng vßi voi dÉn vµo th©n lâi. Cao tr×nh ®æ bª t«ng lâi ®Õn ngang cao tr×nh sµn. Mçi ®ît ®æ bª t«ng dµy kho¶ng 20 ¸ 30 cm, dïng ®Çm dïi ®Çm kü råi míi ®æ líp tiÕp theo. Trong qu¸ tr×nh ®æ ta tiÕn hµnh gâ nhÑ lªn thµnh v¸n khu«n lâi ®Ó t¨ng ®é lÌn chÆt cña bª t«ng. C«ng t¸c th¸o v¸n khu«n lâi: V¸n khu«n lâi ®­îc th¸o sau 2 ngµy khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é ³ 25 kG/cm2. V¸n khu«n lâi ®­îc th¸o theo tr×nh tù tõ trªn xuèng. Khi th¸o v¸n khu«n ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt tr¸nh g©y søt vì gãc c¹nh cÊu kiÖn. V¸n khu«n sau khi th¸o dì ®­îc lµm vÖ sinh s¹ch sÏ vµ kª xÕp ng¨n n¾p vµo vÞ trÝ. v.thi c«ng cÇu thang bé. CÇu thang bé ®­îc thi c«ng ®ång thêi víi lâi cÇu thang m¸y. Bª t«ng cÇu thang bé dïng lo¹i bª t«ng th­¬ng phÈm M¸c 300 nh­ lâi thang m¸y. BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng t¸c gièng nh­ c¸c phÇn tr­íc. Bª t«ng cÇu thang bé ®­îc ®­a trùc tiÕp lªn chiÕu nghØ hoÆc phÝa trªn cña sµn b¶n thang,dïng xÎng san ®Òu ra vµ ®Çm.Bª t«ng cÇu thang bé dïng ®é sôt bÐ ®Ó gi¶m ®é ch¶y khi ®æ ë b¶n nghiªng. V¸n sµn cÇu thang bé dïng lo¹i v¸n khu«n gç Ðp dµy 1,5 cm; xµ gå ®ì v¸n tiÕt diÖn 10x10 cm; cét chèng gç tiÕt diÖn 10x10 cm. BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng cña c¸c c«ng t¸c gièng nh­ c¸c phÇn tr­íc. ë ®©y ta chØ tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì v¸n sµn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng ®ì xµ gå, tÝnh to¸n xµ gå. 1. TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì sµn. S¬ ®å tÝnh: V¸n khu«n sµn dïng lo¹i v¸n khu«n gç Ðp dµy 1.5 cm. C¾t mét d¶i sµn cã bÒ réng b = 1 m.TÝnh to¸n v¸n khu«n sµn nh­ dÇm liªn tôc kª trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c thanh xµ gå ®ì v¸n khu«n sµn. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n: T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n sµn gåm: Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp: q1 = g.d.b = 2400.0,1.1 = 240 (kG/m) Träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n : q2 = 600.0,15.1 = 90 (kG/m). Ho¹t t¶i ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn sö dông: P1 = 250 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 1 m lµ: P1tt = 250.1 = 250 (kG/m) Ho¹t t¶i do ®æ hoÆc ®Çm bª t«ng: P2 = 400 kG/m2. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n réng b = 1 m lµ: P2tt = 400.1 = 400 (kG/m) VËy tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n cã chiÒu réng b = 1 m lµ: Q = q1 + q2 + P1tt + P2tt = 240 + 90 + 250 + 400 = 980 (kG/m). q = 980 kG/m Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : M« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc. M = W : M« men chèng uèn cña v¸n khu«n. W = (cm3 ). J : M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn v¸n khu«n: J = (cm4 ). Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì sµn lµ: l = 50 cm. 2. TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng xµ gå. S¬ ®å tÝnh: TÝnh to¸n xµ gå nh­ dÇm liªn tôc kª trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c cét chèng. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n: Dïng xµ gå gç ®ì v¸n khu«n sµn tiÕt diÖn 10x10 cm. T¶i träng t¸c dông lªn xµ gå ®­îc x¸c ®Þnh : q = 980.0,5 = 490 (kG/m). q = 490 kG/m TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng xµ gå gç: Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M : M« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc. M = W : M« men chèng uèn cña xµ gå. W = (cm3 ). J : M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn xµ gå : J = (cm4 ). Þ l £ (cm). Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: Þ l £ (cm). VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸C Cét chèng xµ gå ®ì sµn lµ: l = 90 cm. 3. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cét chèng. S¬ ®å tÝnh: - S¬ ®å tÝnh to¸n cét chèng lµ thanh hai ®Çu khíp chÞu nÐn ®óng t©m. T¶i träng t¸c dông lªn cét chèng: - T¶i träng t¸c dông lªn cét chèng : P = 490.0,9 = 441 (Kg). - ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét chèng : l = 3900 - 2.100 - 15 = 3685 (mm). - KiÓm tra kh¶ n¨ng lµm viÖc cña cét chèng. + Theo ®iÒu kiÖn bÒn : . Trong ®ã : [s]n : Kh¶ n¨ng chÞu uèn cho phÐp cña gç. [s]n = 110 (kG/cm2). A : DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét chèng. A = 10.10 = 100 (cm2). : HÖ sè uèn däc, x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tra b¶ng phô thuéc ®é m¶nh l J : M« men chèng uèn cña tiÕt diÖn. J = 833,3 (cm4). Víi l = 127, tra b¶ng víi gç ta cã : j = 0,25. Þ s = (kG/cm2) < [s]n = 110 (kG/cm2). + Theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh : l = 127 < [l] = 150. VËy cét chèng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc. VI. lËp biÖn ph¸p thi c«ng m¸i: M¸i cña c«ng tr×nh lµ m¸i t«n gi¶ ngãi ®Æt trªn hÖ thèng v× kÌo thÐp.C«ng t¸c thi c«ng m¸i bao gåm lËp biÖn ph¸p ®Ó l¾p ®Æt dµn v× kÌo, l¾p ®Æt xµ gå thÐp vµ l¾p m¸i t«n. 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: PhÇn l¾p gÐp m¸i ®­îc tiÕn hµnh sau khi ®· hoµn thµnh xong phÇn toµn khèi bª t«ng th©n. -Khi ®æ bª t«ng c¸c cét m¸i,ta ®· ®Æt s½n c¸c bu l«ng vµ b¶n ®Öm liªn kÕt dµn m¸i vµo cét ë nh÷ng vÞ trÝ ®Ønh cét theo thiÕt kÕ.Khi cÈu dµn m¸i lªn chØ cÇn ®Æt ®óng vµo vÞ trÝ ,r¸p l¹i vµ cè ®Þnh dµn. -§Ó thao t¸c l¾p ghÐp, ta cÇn cÊu t¹o mét hÖ sµn c«ng t¸c phôc vô cho c«ng t¸c l¾p ghÐp .Sµn c«ng t¸c ®­îc bè trÝ trªn hÖ gi¸o Pal,®Æt hai bªn vÞ trÝ sÏ ®Æt dµn v× kÌo. HÖ sµn sµn c«ng t¸c ®­îc lµm liÒn c¸c khèi ngang däc víi nhau vµ ch¹y theo hai bªn dµn thÐp ®Ó t¨ng ®é æn ®Þnh. 2. C«ng t¸c l¾p ghÐp: C¸c dµn thÐp ®­îc khuÕch ®¹i ë nhµ m¸y s¶n xuÊt, chë ®Õn c«ng tr­êng b»ng xe chuyªn dïng vµ dïng cÇn trôc th¸p cÈu lªn vÞ trÝ l¾p ®Æt.C«ng t¸c l¾p ®Æt dµn thÐp bao gåm bèn dµn dµi 11,8m, nÆng 5. §Ó cã vÞ trÝ mãc cÈu,dïng c¸c d©y c¸p mãc vµo hai ®Çu dµn. VÞ trÝ trÝ treo buéc vµ c¸ch treo buéc nh­ h×nh vÏ sau Thø tù l¾p ®Æt tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: -CÈu dµn lªn.Trªn sµn c«ng t¸c cã Ýt nhÊt hai ng­êi ®øng hai ®Çu vÞ trÝ ®Æt dµn, ®ãn dµn tõ cÇn trôc th¸p ®Ó ®­a dµn vµo vÞ trÝ.TiÕn hµnh vÆn bu l«ng liªn kÕt hai ®Çu dµn vµo vÞ trÝ ®Æt s½n.Sau ®ã dïng thanh chèng b»ng thÐp èng cã t¨ng ®¬ chèng t¹m dµn thÐp c¶ hai phÝa.( c¸ch chèng t¹m nh­ h×nh vÏ). -B­íc tiÕp theo, tiÕn hµnh ®­a xµ gå lªn vµ liªn kÕt xµ gå vµo dµn.Xµ gå cÈu lªn tËp trung sµn c«ng t¸c ®Ó chuyÓn ®i ®Õn c¸c vÞ trÝ l¾p ®Æt . -Cuèi cïng, l¾p m¸i t«n gi¶ ngãi.C¸c tÊm m¸i ®­îc cÈu lªn tËp trung sµn c«ng t¸c c«ng nh©n chuyÓn ®Õn vÞ trÝ vµ l¾p ®Æt. Mét sè chó ý khi thi c«ng phÇn m¸i: -VÞ trÝ ®Æt s½n c¸c ®inh bu l«ng khi ®æ bª t«ng cét m¸i ph¶i chÝnh x¸c, khíp víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ®Ó khi ®Æt dµn lªn lµ khíp ngay. -Khi liªn kÕt c¸c xµ gå ®Çu tiªn, cÇn ®iÒu chØnh ®Ó dµn th¼ng ®øng.§iÒu chØnh ®é th¼ng ®øng cña dµn b»ng c¸ch t¨ng gi¶m c¸c t¨ng ®¬ chèng kÕt hîp dïng c¸c qu¶däi ®Ó kiÓm tra. -C¸n bé kü thuËt cÇn kiÓm tra liªn tôc viÖc chÊp hµnh néi qui an toµn lao ®éng khi thi c«ng phÇn m¸i nh­: ng· cao, ®æ dµn, r¬i xµ gå,®iÖn giËt do hµn... viI. c«ng t¸c x©y t­êng vµ hoµn thiÖn. C«ng t¸c x©y. - C«ng t¸c x©y t­êng ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ngang trong mét tÇng. - §Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i chia ®éi thî thµnh tõng tæ. Trªn mÆt b»ng tÇng ta chia thµnh c¸c ph©n ®o¹n vµ ph©n khu cho tõng tuyÕn thî ®¶m b¶o khèi l­îng c«ng t¸c hîp lý, qu¸ tr×nh c«ng t¸c ®­îc nhÞp nhµng. - G¹ch dïng ®Ó x©y t­êng cã kÝch th­íc 10,5x22x6,5 cm; c­êng ®é chÞu nÐn Rn = 75 kG/cm2. G¹ch ®¶m b¶o kh«ng cong vªnh, nøt nÎ. Tr­íc khi x©y nÕu g¹ch kh« ph¶i nhóng n­íc. - Khèi x©y ph¶i ngang b»ng, th¼ng ®øng, bÒ mÆt ph¶i ph¼ng, vu«ng vµ kh«ng bÞ trïng m¹ch. M¹ch ngang dµy 12 mm, m¹ch ®øng dµy 10 mm. - V÷a x©y ph¶i ®¶m b¶o ®é dÎo, dÝnh, pha trén ®óng tû lÖ cÊp phèi vµ cã M¸c 50. - Ph¶i ®¶m b¶o gi»ng trong khèi x©y, Ýt nhÊt lµ 5 hµng g¹ch däc ph¶i cã 1 hµng ngang. - Sö dông gi¸o thÐp hoµn thiÖn ®Ó lµm dµn gi¸o khi x©y t­êng. C«ng t¸c tr¸t. - C«ng t¸c tr¸t ®­îc thùc hiÖn theo thø tù : trÇn tr¸t tr­íc t­êng, cét tr¸t sau, tr¸t trong tr­íc, tr¸t ngoµi sau. - Yªu cÇu : bÒ mÆt tr¸t ph¶i ph¼ng, th¼ng. - Kü thuËt tr¸t : tr­íc khi tr¸t ph¶i lµm vÖ sinh mÆt tr¸t, ®ôc thñng nh÷ng phÇn nh« ra bÒ mÆt tr¸t. Mèc tr¸t cã thÓ ®Æt thµnh nh÷ng ®iÓm hoÆc thµnh d¶i. - Dïng th­íc thÐp dµi 2 m ®Ó kiÓm tra, nghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t. C«ng t¸c l¸t nÒn. - C«ng t¸c l¸t nÒn ®­îc thùc hiÖn sau c«ng t¸c tr¸t trong. - ChuÈn bÞ l¸t : lµm vÖ sinh mÆt nÒn. - §¸nh ®é dèc b»ng c¸ch dïng th­íc ®o thuû b×nh, ®¸nh mèc t¹i 4 gãc phßng vµ l¸t c¸c hµng g¹ch mèc. - §é dèc cña nÒn h­íng ra phÝa cöa. - Quy tr×nh l¸t nÒn : + Ph¶i c¨ng d©y lµm mèc l¸t cho ph¼ng. + Tr¶i mét líp xi m¨ng t­¬ng ®èi dÎo M¸c 25 xuèng phÝa d­íi, chiÒu dµy m¹ch v÷a kho¶ng 2 cm. + L¸t tõ trong ra ngoµi cöa. + Ph¶i s¾p xÕp h×nh khèi viªn g¹ch l¸t phï hîp. + Sau khi ®Æt g¹ch dïng bét xi m¨ng g¹t ®i g¹t l¹i cho n­íc xi m¨ng lÊp ®Çy khe hë. Cuèi cïng r¾c xi m¨ng bét ®Ó hót n­íc vµ lau s¹ch nÒn. C«ng t¸c quÐt v«i. - C«ng t¸c quÐt v«i t­êng ®­îc thùc hiÖn sau c«ng t¸c l¸t nÒn. - Yªu cÇu : + MÆt t­êng ph¶i kh« ®Òu. + N­íc kh« ph¶i khuÊy ®Òu, läc kü. + Khi quÐt v«i chæi ®­a theo ph­¬ng th¼ng ®øng, kh«ng ®­a chæi ngang. QuÐt n­íc v«i tr­íc ®Ó kh« råi míi quÐt n­íc v«i sau. - Tr×nh tù quÐt v«i tõ trªn xuèng d­íi, tõ trong ra ngoµi. C«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa. - C«ng t¸c l¾p khung cöa ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi víi c«ng t¸c x©y t­êng, nghÜa lµ x©y t­êng ®ît 1 xong sÏ l¾p khung cöa, sau ®ã x©y hÕt phÇn t­êng cßn l¹i. - Khu«n cöa ph¶i dùng ngay th¼ng, gãc ph¶i ®¶m b¶o 900. - L¾p cöa khung kÝnh: c«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn sau khi thi c«ng xong c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c. C«ng t¸c nµy ®¶m b¶o yªu cÇu bÒn v÷ng vµ mü quan. b. tæ chøc thi c«ng phÇn th©n. i. thèng kª khèi l­îng c¸c c«ng t¸c. Khèi l­îng vµ khèi l­îng lao ®éng cña c¸c c«ng t¸c thi c«ng ®­îc lËp thµnh b¶ng tÝnh. (Xem b¶ng thèng kª khèi l­îng vµ thèng kª khèi l­îng c¸c c«ng t¸c). ii. lËp tiÕn ®é thi c«ng. Dùa vµo khèi l­îng lao ®éng cña c¸c c«ng t¸c ta sÏ tiÕn hµnh tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng sao cho hîp lý, hiÖu qu¶ nh»m ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao, gi¶m chi phÝ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu vµ tæ chøc x©y dùng mét c¸ch chÆt chÏ ®ång thêi ph¶i t«n träng c¸c quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt. Tõ khèi l­îng c«ng viÖc, ®Þnh møc lao ®éng cho tõng c«ng viÖc cô thÓ vµ c«ng nghÖ thi c«ng ta lªn ®­îc kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng, x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh tù vµ thêi gian hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc : -Sè c«ng lao ®éng cho toµn bé khèi l­îng mét c«ng viÖc nµo ®ã theo c«ng thøc: Ci = CoixMi . (c«ng). Trong ®ã:Mi : lµ tæng khèi l­îng c«ng viÖc. Coi : lµ ®Þnh møc lao ®éng øng víi lo¹i c«ng viÖc i;®¬n vÞ lµ C«ng/®¬n vÞ cv.Tra theo s¸ch h­íng dÉn §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña Bé X©y dùng xuÊt b¶n n¨m 1999. -X¸c ®Þnh sè nh©n c«ng trong mét tæ ®éi s¶n xuÊt vµ thêi gian hoµn thµnh mét lo¹i c«ng viÖc quan hÖ víi nhau theo c«ng thøc: Ci = Nixti . Trong ®ã:Ci :lµ tæng sè c«ng lao ®éng cho c«ng viÖc i. Ni: sè nh©n c«ng trong tæ ®éi thi c«ng c«ng viÖc i. ti :thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc i. Trªn thùc tÕ,c¶ Ni vµ ti ®Òu lµ Èn sè ch­a biÕt .Cã thÓ ­u tiªn chän mét Èn sè vµ suy ra gi¸ trÞ cßn l¹i.ë ®©y sö dông c¶ hai c¸ch chän nh­ sau: Víi nh÷ng c«ng viÖc b×nh th­êng, ta chän Èn sè Ni lµ sè c«ng nh©n trong tæ ®éi hîp lý, phï hîp víi thùc tÕ lao ®éng vµ bè trÝ trªn mÆt b»ng.Tõ ®ã suy ra thêi gian lao ®éng ti . VÝ dô:C«ng t¸c bª t«ng cét cã sè c«ng lµ: Cb= ....c«ng.Trªn mÆt b»ng ,chän sè c«ng nh©n lµ....ng­êi gåm cã:....phôc vô tr¹m trén(xóc vµo, ®æ bª t«ng ra, l¾p vµo cÈu);...®ãn bª t«ng lªn vµ h¹ bª t«ng ;....ng­êi ®æ;...ng­êi ®Çm;...ng­êi lµm c«ng viÖc phô kh¸c.Tæng céng lµ ... ng­êi.Tõ ®ã suy ra thêi gian hoµn thµnh bª t«ng cét 1 tÇng lµ....ngµy. Dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña khu vùc x©y dùng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c theo tiÖn ®é thi c«ng ta sÏ tÝnh to¸n ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ cung cÊp vËt t­, thêi h¹n cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ theo tõng giai ®o¹n thi c«ng. §Ó lËp tiÕn ®é thi c«ng ta cã 3 ph­¬ng ph¸p : - Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å ngang : DÔ thùc hiÖn, dÔ hiÓu nh­ng chØ thÓ hiÖn ®­îc mÆt thêi gian mµ kh«ng cho biÕt vÒ mÆt kh«ng gian thi c«ng. Ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh quy m« nhá, trung b×nh. - Ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn : Ph­¬ng ph¸p nµy cho biÕt ®­îc c¶ vÒ thêi gian vµ kh«ng gian thi c«ng, ph©n phèi lao ®éng, vËt t­, nh©n lùc ®iÒu hoµ, n¨ng suÊt cao. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c«ng tr×nh cã khèi l­îng c«ng t¸c lín, mÆt b»ng ®¬n gi¶n. - Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng : Ph­¬ng ph¸p nµy thÓ hiÖn ®­îc c¶ mÆt kh«ng gian, thêi gian vµ mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c c«ng viÖc, ®iÒu chØnh tiÕn ®é ®­îc dÔ dµng. Ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp víi thùc tÕ thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cã mÆt b»ng phøc t¹p. C¨n Cø mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh ta chän ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn tiÕn ®é b»ng Ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn. TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ tiÕn ®é thi c«ng. iii. tÝnh to¸n chän m¸y thi c«ng. 1. Chän cÇn trôc th¸p. - CÇn trôc ®­îc chän hîp lý lµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, gi¸ thµnh rÎ. - Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän cÇn trôc lµ : mÆt b»ng thi c«ng, h×nh d¸ng kÝch th­íc c«ng tr×nh, khèi l­îng vËn chuyÓn, gi¸ thµnh thuª m¸y. Ta thÊy r»ng c«ng tr×nh cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt, chiÒu réng b»ng mét nöa chiÒu dµi do ®ã hîp lý h¬n c¶ lµ chän cÇn trôc th¸p ®èi träng cao ®Æt cè ®Þnh gi÷a c«ng tr×nh. TÝnh to¸n khèi l­îng vËn chuyÓn: CÇn trôc th¸p chñ yÕu phôc vô cho c¸c c«ng t¸c bª t«ng, cèt thÐp, v¸n khu«n. XÐt tr­êng hîp xÊu nhÊt lµ cÇn trôc phôc vô cho c¶ ba c«ng t¸c trong cïng mét ngµy. - Khèi l­îng bª t«ng phôc vô lín nhÊt trong mét ca lµ 40,812 m3 øng víi c«ng t¸c ®æ bª t«ng cét, lâi, thang tÇng mét : 2,5.40,812/4. = 25,5 (TÊn). - Khèi l­îng v¸n khu«n vµ dµn gi¸o cÇn phôc vô trong mét ca: 10 tÊn. - Khèi l­îng cèt thÐp cÇn phôc vô trong mét ca lµ : 17,87/4=4,47 tÊn. Nh­ vËt tæng khèi l­îng cÇn vËn chyÓn lµ : 25,5 + 10 + 4,47 = 40 (TÊn). TÝnh to¸n c¸c th«ng sè chän cÇn trôc : - TÝnh to¸n chiÒu cao n©ng mãc cÈu: Hyc = H0 + h1 + h2 + h3 Trong ®ã: H0 : ChiÒu cao n©ng cÈu cÇn thiÕt. (ChiÒu cao tõ mÆt ®Êt tù nhiªn ®Õn cao tr×nh m¸i). H0 = 33,3 + 0,5 = 33,8 (m). h1 : Kho¶ng c¸ch an toµn, h1 = 0,5 ¸ 1 m. h2 : ChiÒu cao n©ng vËt, h2 = 1,5 m. h3 : ChiÒu cao dông cô treo buéc, h3 = 1 m. VËy chiÒu cao n©ng cÇn thiÕt lµ : Hyc = 33,8 + 1 + 1,5 + 1 = 37,3 (m). - TÝnh to¸n tÇm víi cÇn thiÕt: Ryc. Ryc = B : BÒ réng c«ng tr×nh. B = l + a + b + 2.bg. Trong ®ã : l : ChiÒu réng cÈu l¾p. l = 15,6 m. a : Kho¶ng c¸ch gi÷a dµn gi¸o vµ c«ng tr×nh. a = 0,3 m. bg : BÒ réng gi¸o. bg = 1,2 m. b : Kho¶ng c¸ch gi÷a gi¸o chèng tíi trôc quay cÇn trôc. b = 2,5 m. Þ B = 15,6 + 0,3 + 2,5 + 2.1,2 = 20,8(m). L : BÒ dµi c«ng tr×nh. L = 19,5 + 0,3 + 1,2 = 21 (m). Þ Ryc = (m). - Khèi l­îng mét lÇn cÈu : Khèi l­îng thïng ®æ bª t«ng thÓ tÝch 0,7 m3 lµ 1.85 tÊn kÓ c¶ khèi l­îng b¶n th©n cña thïng. Qyc = 1,85 (T). Dùa vµo c¸c th«ng sè trªn ta chän lo¹i cÇn trôc th¸p lo¹i ®Çu quay CITY CRANE MC 120-P16A do h·ng POTAIN , Ph¸p s¶n xuÊt. C¸c th«ng sè kü thuËt cña cÇn trôc th¸p MC 120-P16A : + ChiÒu dµi tay cÇn : 31,3 m. + ChiÒu cao n©ng : 47 m. + Søc n©ng : 3,65 ¸ 6 tÊn. + TÇm víi : 30 m. + Tèc ®é n©ng : 19 m/phót. + Tèc ®é di chuyÓn xe con : 15 m/phót. + Tèc ®é quay : 0,8 vßng/phót. + KÝch th­íc th©n th¸p : 1,6x1,6 m. + Tæng c«ng suÊt ®éng c¬ : 44,8 kW. + T­ thÕ lµm viÖc cña cÇn trôc : cè ®Þnh trªn nÒn. - TÝnh n¨ng suÊt cÇn trôc : N = Q.nck.8.ktt.ktg Trong ®ã : Q : Søc n©ng cña cÇn trôc. Q = 1,85 (T). nck : Sè chu kú lµm viÖc trong mét giê. n = 3600/T. T : Thêi gian thùc hiÖn mét chu kú lµm viÖc. T = E.Sti. E : HÖ sè kÕt hîp ®ång thêi c¸c ®éng t¸c. E = 0,8. ti : Thêi gian thùc hiÖn thao t¸c i vã vËn tèc Vi (m/s) trªn ®o¹n di chuyÓn Si (m). ti = Si/Vi. Thêi gian n©ng h¹ : tnh = 43,4.60/19 = 137 (s). Thêi gian quay cÇn : tq = 0,5.0,8.60 = 24 (s). Thêi gian di chuyÓn xe con : txc = 60.30/15 = 120 (s). Thêi gian treo buéc, th¸o dì : tb = 60 (s). Þ T = 0,8.(2.137 + 2.24 + 60) = 294 (s). k tt : HÖ sè sö dông t¶i träng. ktt = 0,7. Ktg : HÖ sè sö dông thêi gian. ktg = 0,8. Þ N = 1,85.(3600/294).8.0,7.0,8 = 101,5 (T/ca). Nh­ vËy cÇn trôc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. 2. Chän th¨ng t¶i. Th¨ng t¶i ®­îc dïng ®Ó vËn chuyÓn g¹ch, v÷a, xi m¨ng, .. phôc vô cho c«ng t¸c hoµn thiÖn. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËn chuyÓn : - Khèi l­îng t­êng tÇng mét : 160,98m3. Þ Qt = 160,98.1,8 = 289,8 (T). Khèi l­îng cÇn vËn chuyÓn trong mét ca : 289,8/8 = 36,22 (T). - Khèi l­îng v÷a tr¸t cho mét tÇng : 29,4 m3. Þ Qv = 29,4.1,6 = 47(T). Khèi l­îng v÷a tr¸t cÇn vËn chuyÓn trong mét ca : 47/5 = 9,4 (T). Tæng khèi l­îng cÇn vËn chuyÓn b»ng vËn th¨ng trong mét ca : 36,22 + 9,4 = 45,6 4 (T). Chän th¨ng t¶i TP-5 (X953), cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : + ChiÒu cao n©ng tèi ®a : H = 50 m. + VËn tèc n©ng : v = 0,7 m/s. + Søc n©ng : 0,5 tÊn. N¨ng suÊt cña th¨ng t¶i : N = Q.n.8.kt. Trong ®ã : Q : Søc n©ng cña th¨ng t¶i. Q = 0,5 (T). kt : HÖ sè sö dông thêi gian. Kt = 0,8. n : Chu kú lµm viÖc trong mét giê. n = 60/T. T : Chu kú lµm viÖc. T = T1 + T2. T1 : Thêi gian n©ng h¹. T1 = 2.33,3/0,7 = 95(s). T2 : Thêi gian chê bèc xÕp, vËn chuyÓn cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ. T2 = 5 (phót) = 300 (s) Do ®ã : T = T1 + T2 = 95 + 300 = 395 (s). N = 0,5.(3600/395).8.0,8 = 29,2 (T/ca). VËy chän hai m¸y vËn th¨ng TP-5 (X953),. 3. Chän m¸y ®Çm bª t«ng. a. Chän m¸y ®Çm dïi. Chän m¸y ®Çm dïi phôc vô c«ng t¸c bª t«ng cét, lâi, dÇm. Khèi l­îng bª t«ng lín nhÊt lµ 128 m3 øng víi c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng dÇm vµ sµn tÇng b¶y. (49,85 m3 bª t«ng dÇm +78,15 m3 bª t«ngsµn) Chän m¸y ®Çm hiÖu U50, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : + §­êng kÝnh th©n ®Çm : d = 5 cm. + Thêi gian ®Çm mét chç : 30 (s). + B¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm : 30 cm. + ChiÒu dµy líp ®Çm : 30 cm. N¨ng suÊt ®Çm dïi ®­îc x¸c ®Þnh : P = 2.k.r02.d.3600/(t1 + t2). Trong ®ã : P : N¨ng suÊt h÷u Ých cña ®Çm. K : HÖ sè, k = 0,7. r0 : B¸n kÝnh ¶nh h­ëng cña ®Çm. r0 = 0,3 m. : ChiÒu dµy líp bª t«ng mçi ®ît ®Çm. d = 0,3 m. t1 : Thêi gian ®Çm mét vÞ trÝ. t1 = 30 (s). t2 : Thêi gian di chuyÓn ®Çm. t2 = 6 (s). Þ P = 2.0,7.0,32.0,3.3600/(30 + 6) = 3,78 (m3/h). Sè l­îng ®Çm CÇn thiÕt n=49,85/3,78.8.0.85=1,9 VËy ta cÇn hai ®Çm dïi U50. b. Chän m¸y ®Çm bµn. Chän m¸y ®Çm bµn phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng sµn. Khèi l­îng bª t«ng lín nhÊt trong mét ca lµ 78,15 m3 øng víi giai ®o¹n thi c«ng bª t«ng sµn tÇng b¶y. Chän m¸y ®Çm U7, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : + Thêi gian ®Çm mét chç : 50 (s). + B¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm : 20 ¸ 30 cm. + ChiÒu dµy líp ®Çm : 10 ¸ 30 cm. + N¨ng suÊt 5 ¸ 7 m3/h, hay 28 ¸ 39,2 m3/ca. VËy ta cÇn chän hai m¸y ®Çm bµn U7. 4. Chän m¸y trén v÷a. Chän m¸y trén v÷a phôc vô cho c«ng t¸c x©y vµ tr¸t t­êng. - Khèi l­îng v÷a x©y cÇn trén : Khèi l­îng t­êng x©y mét tÇng lín nhÊt lµ : 160,98 (m3) øng víi giai ®o¹n thi c«ng tÇng 1. Khèi l­îng v÷a x©y lµ : 160,98.0,3 = 48,294 (m3). Khèi l­îng v÷a x©y trong mét ngµy lµ : 48,294/8 = 6,04 (m3). - Khèi l­îng v÷a tr¸t cÇn trén : Khèi l­îng v÷a tr¸t øng víi tÇng 1 lµ : 1807.0,15 = 271(m3). Khèi l­îng v÷a tr¸t trong mét ngµy lµ : 271/5 = 54,21 (m3). - Tæng khèi l­îng v÷a cÇn trén lµ : 6,04 + 54,21 = 60,25 (m3). VËy ta chän m¸y trén v÷a SB-97, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : + ThÓ tÝch thïng trén : V = 325 (l). + ThÓ tÝch suÊt liÖu : Vsl = 250(l). + N¨ng suÊt 10 m3/h, hay 80 m3/ca. + VËn tèc quay thïng : v = 34,2 (vßng/phót). + C«ng suÊt ®éng c¬ : 5,5 KW. PhÇn iii: thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng (Trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n) i. c¬ së thiÕt kÕ: 1. MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vÒ khu ®Êt x©y dùng: C«ng tr×nh ®­îc x©y chen trong thµnh phè víi mét tæng mÆt b¨ng rÊt h¹n chÕ.Nh­ ®· giíi thiÖu ë phÇn ®Çu(phÇn kiÕn tróc), khu ®Êt x©y dùng cã vÞ n»m s¸t mÆt ®­êng Lª DuÈn, rÊt thuËn tiÖn cho viÖc di chuyÓn c¸c lo¹i xe cé, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµo c«ng tr×nh, vµ thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Õn c«ng tr­êng.ë hai phÝa hai bªn c«ng tr­êng lµ c¸c c«ng tr×nh nh­ cöa hµng , nhµ d©n ®ang sö dông;tiÕp gi¸p phÝa ®»ng sau còng lµ khu vùc nhµ d©n. -M¹ng l­íi cÊp ®iÖn vµ n­íc cña thµnh phè ®i ngang qua ®»ng sau c«ng tr­êng,®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vÒ ®iÖn vµ n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña c«ng tr­êng. Khu ®Êt x©y dùng trªn t¹o ra tõ khu ®Êt trèng vµ mét phÇn ph¸ dì c«ng tr×nh cò ®Ó lÊy mÆt b»ng.Mùc n­íc ngÇm c¸ch mÆt ®Êt tù nhiªn kho¶ng 5m; mÆt b»ng ®Êt kh«, kh«ng bïn lÇy,do ®ã c¸c c«ng tr×nh t¹m cã thÓ ®Æt trùc tiÕp lªn trªn nÒn ®Êt tù nhiªn mµ kh«ng ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p gia cè nÒn( ngo¹i trõ ®­êng giao th«ng). 2. C¸c tµi liÖu thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng: ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng chñ yÕu lµ phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.V× vËy,viÖc thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn c¸c sè liÖu, tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng .ë ®©y, ta thiÕt kÕ TMB cho giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n nªn c¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng bao gåm: -C¸c b¶n vÏ vÒ c«ng nghÖ:cho ta biÕt c¸c c«ng nghÖ ®Ó thi c«ng phÇn th©n gåm c«ng nghÖ thi c«ng bª t«ng dÇm sµn b»ng m¸y b¬m bª t«ng; thi c«ng bª t«ng cét b»ng cÇn trôc th¸p Thi c«ng dÇm sµn b»ng bª t«ng th­¬ng phÈm...Tõ c¸c sè liÖu nµy lµm c¬ së ®Ó thiÕt kÕ néi dung TMB x©y dùng.Ch¼ng h¹n nh­,C«ng nghÖ thi c«ng bª t«ng dÇm sµn ®æ bª t«ng b»ng bª t«ng th­¬ng phÈm ...VËy , trong thiÕt kÕ TMB ta ph¶i thiÕt kÕ tr¹m trén bª t«ng thi c«ng cét , thiÕt kÕ kho, tr¹m trén v÷a, kho b·i gia c«ng v¸n khu«n, cèt thÐp...Nãi tãm l¹i,c¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ cho ta c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh néi dung thiÕt kÕ TMB x©y dùng gåm nh÷ng c«ng tr×nh g×. -C¸c tµi liÖu vÒ tæ chøc:cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n cô thÓ cho nh÷ng néi dung cÇn thiÕt kÕ.§ã lµ c¸c tµi liÖu vÒ tiÕn ®é; biÓu ®å nh©n lùc cho ta biÕt sè l­îng c«ng nh©n trong c¸c thêi ®iÓm thi c«ng ®Ó thiÕt kÕ nhµ t¹m vµ c¸c c«ng tr×nh phô; tiÕn ®é cung cÊp biÓu ®å vÒ tµi nguyªn sö dông trong tõng giai ®o¹n thi c«ng ®Ó thiÕt kÕ kÝch th­íc kho b·i vËt liÖu. Tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng lµ tµi liÖu chÝnh , quan träng nhÊt ®Ó lµm c¬ së thiÕt kÕ TMB , t¹o ra mét hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh phô hîp lý phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. 3. C¸c tµi liÖu kh¸c: Ngoµi c¸c tµi liÖu trªn, ®Ó thiÕt kÕ TMB hîp lý , ta cÇn thu thËp thªm c¸c tµi liÖu vµ th«ng tin kh¸c ,cô thÓ lµ: -C«ng tr×nh n»m trong thµnh phè , mäi yªu cÇu vÒ cung øng vËt t­ x©y dùng, thiÕt bÞ m¸y mãc , nh©n c«ng...®Òu ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ nhanh chãng. -Nh©n c«ng lao ®éng bao gåm thî chuyªn nghiÖp cña c«ng ty vµ huy ®éng lao ®éng nhµn rçi theo tõng thêi ®iÓm.TÊt c¶ c«ng nh©n ®Òu cã nhµ quanh Hµ Néi cã thÓ ®i vÒ, chØ ë l¹i c«ng tr­êng vµo buæi tr­a.C¸n bé qu¶n lý vµ c¸c bé phËn kh¸c còng chØ ë l¹i c«ng tr­êng mét nöa sè l­îng. -Xung quanh khu vùc c«ng tr­êng lµ nhµ d©n vµ cöa hµng ®ang ho¹t ®éng, yªu cÇu ®¶m b¶o tèi ®a gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn sinh ho¹t cña ng­êi d©n xung quanh. ii. thiÕt kÕ tmb x©y dùng chung (TMB VÞ TRÝ): Dùa vµo sè liÖu c©n cø vµ yªu cÇu thiÕt kÕ, tr­íc hÕt ta cÇn ®Þnh vÞ c¸c c«ng tr×nh trªn khu ®Êt ®­îc cÊp.C¸c c«ng tr×nh cÇn ®­îc bè trÝ trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n bao gåm: +X¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh:Dùa vµo m¹ng l­íi tr¾c ®Þa thµnh phè , c¸c b¶n vÏ tæng mÆt b»ng quy ho¹ch; c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Ó ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh trong TMB x©y dùng. +Bè trÝ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ:M¸y mãc thiÕt bÞ trong giai ®o¹n thi c«ng th©n gåm cã: -M¸y vËn th¨ng, cÇn trôc th¸p, m¸y trén v÷a,m¸y trén bª t«ng; m¸y b¬m bª t«ng,xe vËn chuyÓn bª t«ng vµ h­íng di chuyÓn cña chóng. C¸c m¸y trªn ho¹t ®éng trong khu vùc c«ng tr×nh.Do ®ã trong giai ®o¹n nµy kh«ng ®Æt mét c«ng tr×nh cè ®Þnh nµo trong ph¹m vi c«ng tr×nh , tr¸nh c¶n trë sù di chuyÓn , lµm viÖc cña m¸y. -M¸y b¬m bª t«ng vµ c¸c xe cung cÊp bª t«ng th­¬ng phÈm ®æ cét dÇm sµn phÝa sau c«ng tr×nh. -Tr¹m trén bª t«ng,v÷a x©y tr¸t ®Æt phÝa sau c«ng tr×nh gÇn khu vùc b·i c¸t, sái ®¸ vµ kho xi m¨ng. -M¸y vËn th¨ng ®Æt s¸t mÐp c«ng tr×nh gÇn b·i g¹ch kho v¸n khu«n cét chèng, kho thÐp -CÇn trôc th¸p ®Æt cè ®Þnh gi÷a c«ng tr×nh. + Bè trÝ hÖ thèng giao th«ng:V× c«ng tr×nh n»m ngay s¸t mÆt ®­êng lín,do ®ã chØ cÇn thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng trong c«ng tr­êng.HÖ thèng giao th«ng ®­îc bè trÝ xung quanh c«ng tr×nh.§­êng ®­îc thiÕt kÕ lµ ®­êng mét chiÒu(1lµn xe)víi hai lèi ra/vµo ë hai phÝa n¬i tiÕp gi¸p ®­êng Lª DuÈn.TiÖn lîi cho xe vµo ra vµ vËn chuyÓn , bèc xÕp. +Bè trÝ kho b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn: Trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n, c¸c kho b·i cÇn ph¶i bè trÝ gåm c¸c kho ®Ó dông cô m¸y mãc nhá; kho xi m¨ng , thÐp , v¸n khu«n ; c¸c b·i c¸t, ®¸ sái, g¹ch. C¸c kho b·i nµy ®­îc ®Æt ë phÝa sau b·i ®Êt trèng, võa tiÖn cho b¶o qu¶n, gia c«ng vµ ®­a ®Õn c«ng tr×nh.C¸ch ly víi khu ë vµ nhµ lµm viÖc ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng do bôi,ån, bÈn..Bè trÝ gÇn bÓ n­íc ®Ó tiÖn cho viÖc trén bª t«ng, v÷a. +Bè trÝ nhµ t¹m: Nhµ t¹m bao gåm:Phßng b¶o vÖ, ®Æt gÇn cæng chÝnh; Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé chØ huy c«ng tr­êng; khu nhµ nghØ tr­a cho c«ng nh©n; c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­ tr¹m y tÕ,nhµ ¨n, phßng t¾m,nhµ vÖ sinh ®Òu ®­îc thiÕt kÕ ®Çy ®ñ.C¸c c«ng tr×nh ë vµ lµm viÖc ®Æt c¸ch ly víi khu kho b·i, h­íng ra phÝa c«ng tr×nh ®Ó tiÖn theo dâi vµ chØ ®¹o qu¸ tr×nh thi c«ng.Bè trÝ gÇn ®­êng giao th«ng c«ng tr­êng ®Ó tiÖn ®i l¹i.Nhµ vÖ sinh bè trÝ c¸c ly víi khu ë ,lµm viÖc vµ sinh ho¹t vµ ®Æt ë cuèi h­íng giã. +ThiÕt kÕ m¹ng l­íi kü thuËt:: M¹ng l­íi kü thuËt bao gåm hÖ thèng ®­êng gi©y ®iÖn vµ m¹ng l­íi ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc. -HÖ thèng ®iÖn lÊy tõ m¹ng l­íi cÊp ®iÖn thµnh phè, ®­a vÒ tr¹m ®iÖn c«ng tr­êng.Tõ tr¹m ®iÖn c«ng tr­êng, bè trÝ m¹ng ®iÖn ®Õn khu nhµ ë,khu kho b·i vµ khu vùc s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng. -M¹ng l­íi cÊp n­íc lÊy trùc tiÕp ë m¹ng l­íi cÊp n­íc thµnh phè ®­a vÒ bÓ n­íc dù tr÷ cña c«ng tr­êng.M¾c mét hÖ thèng ®­êng èng dÉn n­íc ®Õn khu ë, khu s¶n xuÊt .HÖ thèng tho¸t n­íc bao gåm tho¸t n­íc m­a, tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc bÈn trong s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c néi thiÕt kÕ trong TMB x©y dùng chung tr×nh bµy trªn ®©y ®­îc bè trÝ cô thÓ trªn b¶n vÏ kÌm theo. iii. tÝnh to¸n chi tiÕt tmb x©y dùng: 1. TÝnh to¸n ®­êng giao th«ng: a) S¬ ®å v¹ch tuyÕn: HÖ thèng giao th«ng lµ ®­êng mét chiÒu bè trÝ xung quanh c«ng tr×nh nh­ h×nh vÏ sau.Kho¶ng c¸ch an toµn tõ mÐp ®­êng ®Õn mÐp c«ng tr×nh( tÝnh tõ ch©n líp gi¸o xung quanh c«ng tr×nh) lµ e=1,5m. b) KÝch th­íc mÆt ®­êng: Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, víi ®­êng mét lµn xe ch¹y th× c¸c th«ng sè bÒ réng cña ®­êng lÊy nh­ sau. BÒ réng ®­êng: b= 3,75 m. BÒ réng lÒ ®­êng: c=2x1,25=2,5m. BÒ réng nÒn ®­êng: B= b+c=6,25 m. Víi nh÷ng chç ®­êng do h¹n chÕ vÒ diÖn tÝch mÆt b»ng, do ®ã cã thÓ thu hÑp mÆt ®­êng l¹i B=4m(kh«ng cã lÒ ®­êng). Vµ lóc nµy , ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn qua ®©y ph¶i ®i víi tèc ®é chËm( < 5km/h).vµ ®¶m b¶o kh«ng cã ng­êi qua l¹i. -B¸n kÝnh cong cña ®­êng ë nh÷ng chç gãc lÊy lµ :R = 15m.T¹i c¸c vÞ trÝ nµy,phÇn më réng cña ®­¬ng lÊy lµ a=1,5m. -§é dèc mÆt ®­êng: i= 3%. c) KÕt cÊu ®­êng: San vµ ®Çm kü mÆt ®Êt, sau ®ã gi¶i mét líp c¸t dµy15-20cm, ®Çm kü xÕp ®¸ héc kho¶ng 20-30cm trªn ®¸ héc d¶i ®¸ 4x6cm, ®Çm kü trªn d¶i ®¸ m¹t.` 2. TÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i: a) X¸c ®Þnh l­îng vËt liÖu dù tr÷: +Khèi l­îng xi m¨ng dù tr÷: Xi m¨ng dïng cho viÖc trén bª t«ng thi c«ng cét, trén v÷a x©y vµ tr¸t( v× bª t«ng dÇm, sµn ®æ b»ng bª t«ng th­¬ng phÈm). Khèi l­îng t­êng x©y mét tÇng lín nhÊt lµ : 160,98 (m3) øng víi giai ®o¹n thi c«ng tÇng 1. Khèi l­îng v÷a x©y lµ : 160,98.0,3 = 48,294 (m3). Khèi l­îng v÷a x©y trong mét ngµy lµ : 48,294/8 = 6,04 (m3). Khèi l­îng bª t«ng cét tÇng mét (lín nhÊt) lµ: 40,8 (m3). Khèi l­îng bª t«ng trong mét ngµy lµ : 2,5.40,8/4 = 10,2 (m3). L­îng xi m¨ng cÇn dïng lµ: G = 6,04xg+10,2xg' =6,04x200,02+10,2.405 = 5339,12.kG=5,34 tÊn. Trong ®ã,g=200,02 kG/m3 v÷a lµ l­îng xi m¨ng cho 1m3 v÷a . g'=405 kG/m3 bª t«ng lµ l­îng xi m¨ng cho 1m3 bª t«ng Thêi gian thi c«ng lµ T= 4ngµy, xi m¨ng ®­îc cÊp 1 lÇn vµ dù tr÷ trong 2 ngµy.VËy khèi l­îng cÇn dù tr÷ xi m¨ng ë kho lµ D= 10,68 tÊn. +Khèi l­îng thÐp dù tr÷ : Tæng khèi l­îng thÐp cho c«ng t¸c cét dÇm sµn tÇng hai lµ: M = 18381 kG= 18,4 tÊn. Khèi l­îng cèt thÐp nµy ®­îc cÊp 1 lÇn dù tr÷ cho bèn ngµy thi c«ng .VËy lµ khèi l­îng cÇn dù tr÷ : D=M =18,4 tÊn. +Khèi l­îng v¸n khu«n dù tr÷ : T­¬ng tù nh­ cèt thÐp , v¸n khu«n dù tr÷ ®­îc cÊp mét lÇn ®Ó thi c«ng cét dÇm sµn trong 4 ngµy lµ:D= 1117 m2. +Khèi l­îng c¸t sái dù tr÷: C¸t sái dù tr÷ nhiÒu nhÊt ë giai ®o¹n thi c«ng bª t«ng cét lâi, thang tÇng mét( v× trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n , chØ cã ®æ bª t«ng cét lµ dïng bª t«ng ë tr¹m trén cña c«ng tr­êng, bª t«ng dÇm vµ sµn ®Òu dïng bª t«ng th­¬ng phÈm).§¸ sái cho 1m3 bª t«ng lµ:1,309 m3. D= 40,8 .1.309 = 53,42 m3. +Khèi l­îng g¹ch x©y t­êng: Tæng thÓ tÝch t­êng:V=160,98 m3. Sè viªn g¹ch trong 1m3 t­êng :550 viªn. Þ tæng sè g¹ch cña t­êng: N= 160,98.550 =88540 viªn. g¹ch dù tr÷ ®­îc cÊp mét lÇn ®Ó thi c«ng trong 2 ngµy lµ:N= 22135 viªn. b) DiÖn tÝch kho b·i: +DiÖn tÝch kho xi m¨ng yªu cÇu: DiÖn tÝch kho b·i yªu cÇu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Sxm = (m2). Trong ®ã:dxm:l­îng vËt liÖu xi m¨ng ®Þnh møc chøa trªn 1m2 diÖn tÝch kho. Tra b¶ng ta cã: dxm=1,3 T/m2. Sxm = (m2). +DiÖn tÝch kho thÐp yªu cÇu: Ta cã: dt=3,7 TÊn/m2. St = (m2). Kho thÐp ph¶i lµm cã chiÒu dµi ®ñ lín ®Ó ®Æt c¸c thÐp c©y.(l ³ 11,7 m). +DiÖn tÝch kho v¸n khu«n yªu cÇu: Ta cã: dvk=1,8 m2/m2. ÞSvk = (m2). +DiÖn tÝch b·i c¸t sái yªu cÇu: Ta cã: d®=3 m3/m2. ÞS® = (m2). +DiÖn tÝch b·i g¹ch yªu cÇu: Ta cã: dg=700 viªn/m2. ÞSg = (m2). +DiÖn tÝch c¸c x­ëng gia c«ng v¸n khu«n, cèt thÐp: - DiÖn tÝch kho (x­ëng) chøa cèt thÐp lµ 45 m2 víi chiÒu dµi phßng lµ 15m. -DiÖn tÝch x­ëng gia c«ng v¸n khu«n lÊy lµ :40 m2. +Kho ®Ó chøa c¸c lo¹i dông cô s¶n xuÊt ,thiÕt bÞ m¸y mãc lo¹i nhá nh­ m¸y b¬m, m¸y hµn, m¸y ®Çm... lÊy diÖn tÝch lµ 60m2. 3. TÝnh to¸n nhµ t¹m: a) X¸c ®Þnh d©n sè c«ng tr­êng: DiÖn tÝch x©y dùng nhµ t¹m phô thuéc vµo d©n sè c«ng tr­êng.ë ®©y, tÝnh cho giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n. Tæng sè ng­êi lµm viÖc ë c«ng tr­êng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: G = 1,06( A+B+C+D+E). Trong ®ã: A=Ntb:lµ qu©n sè lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh ë hiÖn tr­êng: Ntb = (ng­êi). B:sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt vµ phô trî: B= k%.A. Víi c«ng tr×nh d©n dông trong thµnh phè lÊy : k= 25% ÞB = 25%.64=16 (ng­êi). C:sè c¸n bé kü thuËt ë c«ng tr­êng; C=6%(A+B) =6%(64+16) = 4,8; lÊy C=5ng­êi. D:sè nh©n viªn hµnh chÝnh : D=5%(A+B+C) = 5%(64+16+5) = 4 (ng­êi). E:sè nh©n viªn phôc vô: E= s%(A+S+C+D) = 4%(64+16+5+4) = 4 (ng­êi). Sèng­êi lµm viÖc ë c«ng tr­êng: G= 1,06(64+16+5+4+4)=94 (ng­êi). b) DiÖn tÝch yªu cÇu cña c¸c lo¹i nhµ t¹m: Dùa vµo sè ng­êi ë c«ng tr­êng vµ diÖn tÝch tiªu chuÈn cho c¸c lo¹i nhµ t¹m, ta x¸c ®Þnh ®­îc diÖn tÝch cña c¸c lo¹i nhµ t¹m theo c«ng thøc sau: Si = Ni .[S]i. Trong ®ã: Ni:Sè ng­êi sö dông lo¹i c«ng tr×nh t¹m i. [S]i:DiÖn tÝch tiªu chuÈn lo¹i c«ng tr×nh t¹m i, tra b¶ng 5.1-trang 110,s¸ch Tæng mÆt b»ng x©y dùng-TrÞnh Quèc Th¾ng. +Nhµ nghØ tr­a cho c«ng nh©n: Tiªu chuÈn: [S] = 3 m2/ng­êi. Sè ng­êi nghØ tr­a t¹i c«ng tr­êng N= 50%.G=50%=47 ng­êi. Þ S1 = 47x43 = 140 m2. +Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé: Tiªu chuÈn: [S] = 4 m2/ng­êi. Þ S2 = 5x4 = 20 m2. +Nhµ ¨n: Tiªu chuÈn: [S] = 1 m2/ng­êi. Þ S3 = 47x1 = 47 m2. +Phßng y tÕ: Tiªu chuÈn: [S] = 0,04 m2/ng­êi. Þ S4 = 94x0,04 = 3,76 m2. +Nhµ t¾m: Hai nhµ t¾m víi diÖn tÝch 2,5 m2/phßng. +Nhµ vÖ sinh:T­¬ng tù nhµ t¾m, hai phßng víi 2,5 m2/phßng. 4. TÝnh to¸n cÊp n­íc: a) TÝnh to¸n l­u l­îng n­íc yªu cÇu: N­íc dïng cho c¸c nhu cÇu trªn c«ng tr­êng bao gåm: -N­íc phôc vô cho s¶n xuÊt -N­íc phôc vô cho sinh ho¹t ë hiÖn tr­êng. -N­íc cøu ho¶. +N­íc phôc vô cho s¶n xuÊt: l­u l­îng n­íc phôc vô cho s¶n xuÊt tÝnh theo c«ng thøc sau: Q1 = 1,2. (l/s). Trong ®ã: Ai :l­u l­îng n­íc tiªu chuÈn cho mét ®iÓm s¶n xuÊt dïng n­íc thø i(l/ngµy). ë ®©y,c¸c ®iÓm s¶n xuÊt dïng n­íc phôc vô c«ng t¸c trén bª t«ng cét, lâi, thang m¸y tiªu chuÈn b×nh qu©n :200-400l/ngµy lÊy A1 = 300 l/ngµy. kg:HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê. K=2,5. Þ Q1 = 1,2. (l/s). +N­íc phôc vô sinh ho¹t ë hiÖn tr­êng: Gåm n­íc phôc vô t¾m röa, ¨n uèng,x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q2 = (l/s). Trong ®ã: Nmax :sè ng­êi lín nhÊt lµm viÖc trong mét ngµy ë c«ng tr­êng: Nmax=94 (ng­êi). B:Tiªu chuÈn dïng n­íc cho mét ng­êi trong mét ngµy ë c«ng tr­êng, lÊy B=20 l/ngµy. kg:HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê. K=2. Þ Q2 = (l/s). +N­íc cøu ho¶: Víi quy m« c«ng tr­êng nhá, tÝnh cho khu nhµ t¹m cã bËc chÞu löa dÔ ch¸y, diÖn tÝch bÐ h¬n 3000m3 Þ Q3 10 (l/s). L­u l­îng n­íc tæng céng cÇn cÊp cho c«ng tr­êng x¸c ®Þnh nh­ sau: Ta cã: = Q1 + Q2 = 0,0315+0,131=0,1625 (l/s) < Q3=10 (l/s). Do ®ã:QT = 70%( Q1 + Q2)+ Q3=0,7.0,1625+10=10,114 (l/s). VËy: QT =10,114 (l/s). b) X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng dÉn chÝnh: §­êng kÝnh èng dÉn n­íc ®­¬ch x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: D= Trong ®ã:Qt =10,114 (l/s):l­u l­îng n­íc yªu cÇu. V:vËn tèc n­íc kinh tÕ, tra b¶ng ta chän V=1m/s. Þ D= (m). chän D= 12 cm. èng dÉn chÝnh dÉn n­íc tõ m¹ng l­íi cÊp n­íc thµnh phè vÒ bÓ n­íc dù tr÷ cña c«ng tr­êng.Tõ ®ã dïng b¬m cung cÊp cho tõng ®iÓm tiªu thô n­íc trong c«ng tr­êng. 5. TÝnh to¸n cÊp ®iÖn: a) C«ng suÊt tiªu thô ®iÖn c«ng tr­êng: §iÖn dïng trong c«ng tr­êng gåm cã c¸c lo¹i sau: +C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt: (KW). Trong ®ã:P1:C«ng suÊt danh hiÖu cña c¸c m¸y tiªu thô ®iÖn trùc tiÕp: ë ®©y, sö dông m¸y hµn ®iÖn 75KG ®Ó hµn thÐp cã c«ng suÊt P1=20 KW. K1:HÖ sè nhu cÇu dïng ®iÖn ,víi m¸y hµn,K1 =0,7 Cosj:HÖ sè c«ng suÊt: Cosj =0,65. Þ (KW). +C«ng suÊt ®iÖn ®éng lùc: (KW). Trong ®ã:P2:C«ng suÊt danh hiÖu cña c¸c m¸y tiªu thô ®iÖn trùc tiÕp K1:HÖ sè nhu cÇu dïng ®iÖn Cosj:HÖ sè c«ng suÊt -Tr¹m trén bª t«ng 250l: P = 3,8KW; K= 0,75 ; Cosj = 0,68. -§Çm dïi hai c¸i: P = 1KW; K= 0,7 ; Cosj = 0,65. -§Çm bµn hai c¸i: P = 1 KW; K= 0,7 ; Cosj = 0,65. Þ (KW). +C«ng suÊt ®iÖn dïng cho chiÕu s¸ng ë khu vùc hiÖn tr­êng vµ xung quanh c«ng tr­êng: (KW). Trong ®ã:P3:C«ng suÊt tiªu thô tõng ®Þa ®iÓm. K1:HÖ sè nhu cÇu dïng ®iÖn . ë ®©y gåm: -Khu vùc c«ng tr×nh: P = 0,8.811,5=649 W =0,649KW; K= 1 . -§iÖn chiÕu s¸ng khu vùc kho b·i: tæng céng:323 m2. Þ P= 323.0,5=161,5W=0,162KW; K= 1. -§iÖn chiÕu s¸ng khu vùc x­ëng s¶n xuÊt: tæng céng:85 m2 Þ P= 85.18=1530W=1,53KW; K= 1. -§­êng giao th«ng:tæng céng chiÒu dµi lµ 140m=0,14 Km Þ P= 0,14.2,5=0,35KW; K= 1 . VËy ta cã: Þ =0,649+0,162+1,53+0,35=2,691 (KW). VËy tæng c«ng suÊt ®iÖn cÇn thiÕt tÝnh to¸n cho c«ng tr­êng lµ: PT=1,1(++)=1,1(21,54+8,5+2,691) = 36 KW. b)Chän m¸y biÕn ¸p ph©n phèi ®iÖn: +TÝnh c«ng suÊt ph¶n kh¸ng: . Trong ®ã:hÖ sè cosjtb tÝnh theo c«ng thøc sau: Þ (KW). +TÝnh to¸n c«ng suÊt biÓu kiÕn: (KVA). +Chän m¸y biÕn thÕ: Víi c«ng tr­êng kh«ng lín , chØ cÇn chän mét m¸y biÕn thÕ ;ngoµi ra dïng mét m¸y ph¸t ®iÖn diezen ®Ó cung cÊp ®iÖn lóc cÇn. M¸y biÕn ¸p chän lo¹i cã c«ng suÊt: S ³= 80 (KVA0. Tra b¶ng ta chän lo¹i m¸y cã c«ng suÊt 100 KVA. PhÇn iv: mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong thi c«ng . Trong mçi c«ng t¸c ta ®Òu ®Ò cËp ®Õn c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng t¸c ®ã. ë phÇn nµy ta chØ kh¸i qu¸t chung mét sè yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng trong thi c«ng. BiÖn ph¸p an toµn khi thi c«ng ®æ bª t«ng: - CÇn kiÓm tra, neo ch¾c cÇn trôc, th¨ng t¶i ®Ó ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh, an toµn trong tr­êng hîp bÊt lîi nhÊt : khi cã giã lín, b·o, .. - Tr­íc khi sö dông cÇn trôc, th¨ng t¶i, m¸y mãc thi c«ng cÇn ph¶i kiÓm tra, ch¹y thö ®Ó tr¸nh sù cè x¶y ra. - Trong qu¸ tr×nh m¸y ho¹t ®éng cÇn ph¶i cã c¸n bé kü thuËt, c¸c bé phËn b¶o vÖ gi¸m s¸t, theo dâi. - Bª t«ng, v¸n khu«n, cèt thÐp , gi¸o thi c«ng, gi¸o hoµn thiÖn, cét chèng, .. tr­íc khi cÈu lªn cao ph¶i ®­îc buéc ch¾c ch¾n, gän gµng. Trong khi cÈu kh«ng cho c«ng nh©n lµm viÖc trong vïng nguy hiÓm. - Khi c«ng tr×nh ®· ®­îc thi c«ng lªn cao, cÇn ph¶i cã l­íi an toµn chèng vËt r¬i, cã v¶i b¹t bao che c«ng tr×nh ®Ó kh«ng lµm mÊt vÖ sinh c¸c khu vùc l©n cËn. - Tr­íc khi ®æ bª t«ng, c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu c«ng t¸c v¸n khu«n, cèt thÐp, ®é v÷ng ch¾c cña sµn c«ng t¸c, l­íi an toµn. BiÖn ph¸p an toµn khi hoµn thiÖn: - Khi x©y, tr¸t t­êng ngoµi ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n lµm viÖc trªn cao, ®ång thêi ph¶i khoanh vïng nguy hiÓm phÝa d­íi trong vïng ®ang thi c«ng. - Dµn gi¸o thi c«ng ph¶i neo ch¾c ch¾n vµo c«ng tr×nh, lan can cao Ýt nhÊt lµ 1,2 m; nÕu cÇn ph¶i buéc d©y an toµn ch¹y theo chu vi c«ng tr×nh. - Kh«ng nªn chÊt qu¸ nhiÒu vËt liÖu lªn sµn c«ng t¸c, gi¸o thi c«ng tr¸nh sôp ®æ do qu¸ t¶i. BiÖn ph¸p an toµn khi sö dông m¸y: - Th­êng xuyªn kiÓm tra m¸y mãc, hÖ thèng neo, phanh h·m d©y c¸p, d©y cÈu. Kh«ng ®­îc cÈu qu¸ t¶i träng cho phÐp. - C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i cã ghi chó cÈn thËn, cã vá bäc c¸ch ®iÖn. - Tr­íc khi sö dông m¸y mãc cÇn ch¹y kh«ng t¶i ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng lµm viÖc. - CÇn trôc th¸p, th¨ng t¶i ph¶i ®­îc kiÓm tra æn ®Þnh chèng lËt. - C«ng nh©n khi sö dông m¸y mãc ph¶i cã ý thøc b¶o vÖ m¸y. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng : - Lu«n cè g¾ng ®Ó c«ng tr­êng thi c«ng gän gµng, s¹ch sÏ, kh«ng g©y tiÕng ån, bôi bÆm qu¸ møc cho phÐp. - Khi ®æ bª t«ng, tr­íc khi xe chë bª t«ng, m¸y b¬m bª t«ng ra khái c«ng tr­êng cÇn ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ t¹i vßi n­íc gÇn khu vùc ra vµo. - NÕu mÆt b»ng c«ng tr×nh lÇy léi, cã thÓ l¸t thÐp tÊm ®Ó xe cé, m¸y mãc ®i l¹i dÔ dµng, kh«ng lµm bÈn ®­êng s¸, bÈn c«ng tr­êng, ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctmtc-v.doc
  • dwgNoiluc.dwg
  • doctmkc-v.doc
Tài liệu liên quan