Bài giảng Những quy định mới của hôn nhân gia đình

CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI (ĐIỀU 76 LUẬT HNGĐ NĂM 2000) Cha mẹ nuôi và con nuôi thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi, ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi. Cha, mẹ nuôi có các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 67 hoặc khoản 5 Điều 69

pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Những quy định mới của hôn nhân gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
39 77 NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Đề cương bài giảng 78 NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Ly hôn Chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại Xác nhận cha, mẹ, con Huỷ việc nuôi con nuôi Các tranh chấp khác 40 79 1. VỤ ÁN LY HÔN (ÁP DỤNG PHÁP LUẬT) Thụ lý trước 1- 1-2001 Thụ lý sau 1-1- 2001 Hôn nhân không đăng ký Luật HN và GĐ năm 1986 Luật HN và GĐ năm 2000 NQ số 35/2000 80 1. VỤ ÁN LY HÔN (QUAN HỆ HÔN NHÂN – LUẬT NĂM 2000) Hôn nhân hợp pháp Hôn nhân trái pháp luật Không phải quan hệ hôn nhân -có đăng ký kết hôn. -đúng điều kiện kết hôn khác Ly hôn -có đăng ký kết hôn. -vi phạm đk kết hôn khác Huỷ hôn nhân trái pháp luật -không có đăng ký kết hôn. Không công nhận hôn nhân 41 81 1. VỤ ÁN HÔN NHÂN ( QUAN HỆ HÔN NHÂN KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN – NQ SỐ 35) 3-1-1987 1-1-2001 1-1-2003 Thủ tục ly hôn Thủ tục ly hôn Không công nhận quan hệ hôn nhân Không c/n 82 1. VỤ ÁN LY HÔN (XÁC ĐỊNH NGƯỜI NUÔI CON – Đ92, Đ93, Đ94) Nguyên tắc vợ chồng thoả thuận Toà án quyết định căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 9 tuổi trở lên Con dưới 3 tuổi được giao cho mẹ nếu các bên không thoả thuận khác 42 83 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT PHẦN TÀI SẢN VỢ CHỒNG) Tài sản riêng (Đ32) có trước kết hôn được thừa kế, tặng cho riêng đã chia trong thời kỳ hôn nhân đồ dùng, tư trang cá nhân Tài sản của ai thì thuộc sở hữu của người đó 84 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT PHẦN TÀI SẢN VỢ CHỒNG) Tài sản chung (Đ27) Tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh Thu nhập hợp pháp khác được thừa kế chung, tặng cho chung Do vợ chồng thoả thuận 43 85 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT PHẦN TÀI SẢN VỢ CHỒNG) Nguyên tắc chia tài sản chung (Đ95) Chia theo thoả thuận Chia đôi, xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất knh doanh và nghề nghiệp Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị 86 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT PHẦN TÀI SẢN VỢ CHỒNG) Tài sản là nhà ở Sh riêng: vẫn thuộc sh riêng, nhưng thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ công sức đóng góp (đ99) Sh riêng: vẫn thuộc sh riêng, nhưng thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ công sức đóng góp (đ99) Sở hữu chung: chia theo quy định chung Sở hữu chung: chia theo quy định chung 44 87 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT PHẦN TÀI SẢN VỢ CHỒNG LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT) Quyền sử dụng đất riêng của bên nào, khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó Quyền sử dụng đất chung: chia theo Điều 97 88 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT QUAN HỆ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP HUỶ HÔN NHÂN Đ 17) Tài sản riêng Thuộc sở hữu riêng của mỗi người Tài sản chung được chia theo thoả thuận hoặc tòa án sẽ chia, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên 45 89 1. VỤ ÁN LY HÔN (GIẢI QUYẾT QUAN HỆ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG NHẬN HÔN NHÂN (Đ111 LUẬT 2000; ĐIỂM C ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 35) Tài sản và con cái: áp dụng điều 17 luật hôn nhân và gia đình 90 2. CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI HÔN NHÂN CÒN TỒN TẠI (ĐIỀU 28, Đ 29) Căn cứ Đầu tư, kinh doanh riêng Thực hiện nghĩa vụ riêng Có lý do chính đáng khác Nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản không được chấp nhận Hậu quả Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ ts đã chia thuộc sở hữu riêng Phần tài sản không chia vẫn thuộc sở hữu chung 46 91 3. XÁC NHẬN CHA, MẸ, CON Có thoả thuận UBNDcó thẩm quyền (Công văn số 410) Không thoả thuận Toà án nhân dân: Đ64, Đ65, Đ66 92 4. CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI (ĐIỀU 76 LUẬT HNGĐ NĂM 2000) Cha mẹ nuôi và con nuôi thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi, ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi. Cha, mẹ nuôi có các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 67 hoặc khoản 5 Điều 69 47 93 5. NHỮNG VIỆC KHÁC Thay đổi người nuôi con sau ly hôn Chia tài sản sau ly hôn Những việc khác 94 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở Đề cương bài giảng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nhung_quy_dinh_moi_cua_hon_nhan_gia_dinh.pdf
Tài liệu liên quan