Bài giảng Những quy định về giải quyết tranh chấp nhà ở

TẶNG CHO NHÀ Ở Có tranh chấp về hợp đồng, thủ tục chưa hoàn tất Bên được tặng đã nhận nhà, thì bên được tặng là chủ sở hữu Bên được tặng đã nhận nhà, thì bên được tặng là chủ sở hữu Bên được tặng chưa nhận nhà, thì hợp đồng bị huỷ bỏ, trừ trường hợp có thoả thuận khác Bên được tặng chưa nhận nhà, thì hợp đồng bị huỷ bỏ, trừ trường hợp có thoả thuận khác TẶNG CHO NHÀ Ở Hợp đồng đã hoàn tất thủ tục, nhưng bên được tặng cho chưa nhận nhà Bên tặng cho phải giao nhà trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bên được tặng có yêu cầu bằng văn bản Bên tặng cho phải giao nhà trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bên được tặng có yêu cầu bằng văn bản TẶNG CHO NHÀ Ở Hợp đồng có một phần hoặc toàn bộ nội dung vi phạm điều cấm hoặc trái đạo đức xã hội theo quy định của blds Hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tại Điều 146 BLDS Hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tại Điều 146 BLDS

pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Những quy định về giải quyết tranh chấp nhà ở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
47 93 5. NHỮNG VIỆC KHÁC Thay đổi người nuôi con sau ly hôn Chia tài sản sau ly hôn Những việc khác 94 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở Đề cương bài giảng 48 95 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở - Bộ luật dân sự - Nghị quyết ngày 28-10-1995 của Quốc hội - Thông tư liên tịch số 03 ngày 10-8-1996 - Quyết định 297/CT ngày 1-10-1991 - Thông tư số 383 ngày 5-10-1991 của bộ xây dựng - Nghị quyết số 58 - Pháp lệnh nhà ở 96 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ Ở Nhà ở có nguồn gốc tư nhân đang do nhà nước quản lý Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 49 97 1. NHÀ Ở CÓ NGUỒN GỐC TƯ NHÂN ĐANG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ Nhà cải tạo Nhà của người trong bộ máy cai trị trước đây Nhà vắng chủ Nhà của người xuất cảnh 98 1.1. NHÀ Ở DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THEO CHÍNH SÁCH CẢI TẠO Nhà đã có hoặc chưa có qđ quản lý nhưng đã bố trí sử dụng Nhà thuộc diện, nhưng đến 1-7-1991 không có qđ và không quản lý hoặc không sd Nhà thuộc sở hữu nhà nước Công nhận sở hữu của Chủ nhà 50 99 1.2. NHÀ CỦA NGƯỜI LÀM TRONG BỘ MÁY CAI TRỊ CŨ Nhà nước đã quản lý và sau đó đã bố trí nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước Nhà Nhà nước đã quản lý thuộc sở hữu nhà nước Nhà đã bố trí cho họ thuộc sở hữu của họ 100 1.3. NHÀ VẮNG CHỦ Nhà nước đã quản lý theo NĐ 19 ngày 20-6-1960; NĐ24 ngày 13-2-1961, QĐ 111 ngày 14-4-1977 Từ 1-7-1991 Thuộc sở hữu nhà nước 51 101 1.4. NHÀ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH Xuất cảnh hợp pháp Thuộc diện cải tạo Thuộc diện cải tạo Các trường hợp còn lại ác tr ng h p còn lại Phải giao Nhà cho nhà nước Bán hoặc uỷ quyền quản lý 102 1.4. NHÀ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH Xuất cảnh trái phép Còn một trong các đối tượng là cha, mẹ, vợ, chồng, con đang sống hợp pháp tại nhà đó Còn ột trong các đối tượng là cha, ẹ, vợ, chồng, con đang sống hợp pháp tại nhà đó Trường hợp còn lạirường hợp còn lại Họ được ở hữu một phần hoặc toàn bộ Thuộc sở hữu nhà nước 52 103 2. NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU TƯ NHÂN Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng hiệu lực của bộ luật dân sự Thông tư liên tịch số 03 ngày 10-8-1996 của Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao 104 2.1. PHÂN LOẠI CÁC TRANH CHẤP NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU TƯ NHÂN Giao dịch nhà ở xác lập trước 1- 7-1991 Giao dịch nhà từ 1-7-1991 đến trước 1-7-96 Giao dịch nhà từ 1-7- 1996 Nghị quyết số 58 ghị quyết số 58 Pháp lệnh nhà ở háp lệnh nhà Bộ luật dân sự ộ luật dân s 53 105 2.2. GIAO DỊCH NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU TƯ NHÂN XÁC LẬP TRƯỚC 1-7- 1991 Thuê nhà ở Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở Mua bán nhà ở Đổi nhà ở Tặng cho nhà ở Thừa kế nhà ở Quản lý nhà ở vắng chủ Giữa cá nhân với tổ chức 106 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở Thời hạn thuê đã hết trước 1- 1- 1999 Hai bên ký tiếp hợp đồng thuêHai bên ký tiếp hợp đồng thuê Chủ nhà được lấy lại nhà Chủ nhà được lấy lại nhà Nếu bên thuê đã có chỗ ở khác Nếu bên thuê có đk tạo lập chỗ ở hoặc bên cho thuê tự nguyện tạo chỗ ở mới cho bên thuê được lấy lại 1 phần hoặc toàn bộ được lấy lại 1 phần hoặc toàn bộ Nếu bên cho thuê không có chỗ ở Nếu bên cho thuê có chỗ ở, nhưng diện tích ở dưới 6m2/người Nếu không có các đk trên, chủ nhà được lấy nhà từ 1-7-2005 54 107 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở Thời hạn thuê đến ngày 1-7-2005 Được lấy nhà từ 1-7-2005, báo bằng văn bản trước ba tháng Được lấy nhà từ 1-7-2005, báo bằng văn bản trước ba tháng Thời hạn thuê còn sau ngày 1-7-2005 Được lấy nhà khi hết hạn hợp đồng Được lấy nhà khi hết hạn hợp đồng Hợp đồng thuê không xác định thời hạn Được lấy nhà từ 1-7-2005, báo bằng văn bản trước ba tháng Được lấy nhà từ 1-7-2005, báo bằng văn bản trước ba tháng 108 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở (TRANH CHẤP PHẦN SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP) Nhà được sửa chữa Nhà được cải tạo, nâng cấp Chủ nhà không phản đối Chủ nhà không phản đối Chủ nhà phản đối Chủ nhà phản đối Phải thanh toán giá trị đầu tư xây dựng còn lại Theo giá thị trường Thanh toán giá trị đầu tư xd còn lại Theo giá thị trường Thanh toán 1 phần giá trị đầu tư xd còn lại theo giá thị trường 55 109 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở (TRANH CHẤP DIỆN TÍCH LÀM THÊM, XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI) Chủ Nhà đồng ý bằng văn bản hoặc đến trước ngày 1-7-1996 không khiếu kiện việc làm thêm, xây dựng mới Diện tích làm thêm, xd mới sử dụng riêng biệt Diện tích là thê , xd ới sử dụng riêng biệt Diện tích làm thêm, xd mới không sử dụng riêng biệt Diện tích là thê , xd ới không sử dụng riêng biệt Thuộc sở hữu của bên thuê, nhưng phải thanh toán cho chủ nhà giá trị qsd đất Thuộc sở hữu của chủ nhà, nhưng phải thanh toán giá trị đầu tư xd còn lại cho bên thuê 110 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở (TRANH CHẤP DIỆN TÍCH LÀM THÊM, XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI) Chủ Nhà không đồng ý bằng văn bản hoặc đến trước ngày 1-7- 1996 có khiếu kiện việc làm thêm, xây dựng mới Diện tích làm thêm, xây dựng mới Thuộc sở hữu của chủ nhà, nhưng phải thanh toán giá trị đầu tư xd còn lại cho bên thuê iện tích là thê , xây d ng i Thuộc s h u của chủ nhà, nh ng phải thanh toán giá trị đầu t xd còn lại cho bên thuê 56 111 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở (TRANH CHẤP DIỆN TÍCH LÀM THÊM, XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI) Nhà cũ bị phá dỡ, bên thuê đã xây dựng nhà mới thay thế Chủ nhà đồng ý hoặc không khiếu kiện trước ngày 1-7- 1996 Chủ nhà đồng ý hoặc không khiếu kiện trước ngày 1-7- 1996 Thuộc sở hữu của chủ nhà, nhưng phải thanh toán giá trị đầu tư xd còn lại cho bên thuê Chủ nhà không đồng ý hoặc có khiếu kiện trước ngày 1-7-1996 Chủ nhà không đồng ý hoặc có khiếu kiện trước ngày 1-7-1996 Thuộc sở hữu của chủ nhà, nhưng phải thanh toán 1 phn giá trị đầu tư xd còn lại cho bên thuê 112 2.2.1. THUÊ NHÀ Ở (TRANH CHẤP DIỆN TÍCH LÀM THÊM, XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI) Các bên thoả thuận nhà ở mới Thuộc Sở hữu của bên thuê Nhà ở mới thuộc Sở hữu của bên thuê nhưng phải thanh toán cho chủ nhà giá trị quyền sử dụng đất 57 113 2.2.2. CHO MƯỢN, CHO Ở NHỜ NHÀ Thời hạn cho mượn, cho ở nhờ hết trước 1-1-1999 Được lấy nhà, báo bằng văn bản trước ba tháng Được lấy nhà, báo bằng văn bản trước ba tháng Thời hạn cho mượn, cho ở nhờ còn sau 1-1-1999 Được lấy nhà khi hết hạn hợp đồng, Được lấy nhà khi hết hạn hợp đồng, Hợp đồng không xác định thời hạn Được lấy nhà từ 1-7-2005, Được lấy nhà từ 1-7-2005, 114 2.2.3. MUA BÁN NHÀ Ở Không tranh chấp về hđ, thủ tục chưa hoàn tất Bên mua phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu ê a ải là t t c c yể yề s 58 115 2.2.3. MUA BÁN NHÀ Ở Có tranh chấp về hợp đồng, thủ tục chưa hoàn tất Hình thức của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết Hình thức của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết Hình thức của hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết Hình thức của hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết Hợp đồng được công nhận Hợp đồng được công nhận Chưa thực hiện nghĩa vụ theo hđ Chưa thực hiện nghĩa vụ theo hđ đã thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo hđ, hđ được công nhận đã thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo hđ, hđ được công nhận 116 2.2.3. MUA BÁN NHÀ Ở Hđ đã hoàn tất thủ tục, nhưng một bên không thực hiện nghĩa vụ Hđ được công nhận. Bên không thực hiện nghĩa vụ có lỗi và gây thiệt hại thì phải bồi thường Hđ được công nhận. Bên không thực hiện nghĩa vụ có lỗi và gây thiệt hại thì phải bồi thường Hđ có một phần hoặc toàn bộ nội dung vi phạm điều cấm hoặc trái đạo đức theo quy định của blds Hđ bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tị điều 146 blds Hđ bị vô hiệu ột phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tị điều 146 blds 59 117 2.2.4. ĐỔI NHÀ Ở Không tranh chấp về hợp đồng thủ tục chưa hoàn tất Các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu 118 2.2.4. ĐỔI NHÀ Ở Có tranh chấp về hợp đồng, thủ tục chưa hoàn tất Các bên đã giao nhà ở cho nhau, thì các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Các bên đã giao nhà ở cho nhau, thì các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Một bên chưa giao nhà, thì phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng Một bên chưa giao nhà, thì phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng Các bên chưa thực hiện hết nghĩa vụ, thì phải tiếp tục thực hiện hết nghĩa vụ theo hợp đồng Các bên chưa thực hiện hết nghĩa vụ, thì phải tiếp tục thực hiện hết nghĩa vụ theo hợp đồng Các bên chưa giao nhà, thì hợp đồng bị huỷ bỏCác bên chưa giao nhà, thì hợp đồng bị huỷ bỏ 60 119 2.2.4. ĐỔI NHÀ Ở Thủ tục đã hoàn tất, các bên chưa giao nhà cho nhau hoặc một bên chưa giao nhà cho bên kia Các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng Các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng 120 2.2.4. ĐỔI NHÀ Ở Các bên chỉ đổi quyền sử dụng, không đổi quyền sở hữu Các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại theo blds Các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại theo blds Hợp đồng có hạn, Hợp đồng có hạn, Các bên có quyền yêu cầu trở lại tình trạng ban dầu Các bên có quyền yêu cầu trở lại tình trạng ban dầu Hoàn lại tình trạng ban đầu trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày hết hạn. Hoàn lại tình trạng ban đầu trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày hết hạn. Hợp đồng không hạn Hợp đồng không hạn 61 121 2.2.4. ĐỔI NHÀ Ở Hợp đồng có một phần hoặc toàn bộ nội dung vi phạm điều cấm hoặc trái đạo đức xã hội theo quy định của BLDS Hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tại Điều 146 BLDS Hợp đồng bị vô hiệu ột phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tại Điều 146 BLDS 122 2.2.5. TẶNG CHO NHÀ Ở Không tranh chấp về hợp đồng, thủ tục chưa hoàn tất Bên được tặng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu 62 123 2.2.5. TẶNG CHO NHÀ Ở Có tranh chấp về hợp đồng, thủ tục chưa hoàn tất Bên được tặng đã nhận nhà, thì bên được tặng là chủ sở hữu Bên được tặng đã nhận nhà, thì bên được tặng là chủ sở hữu Bên được tặng chưa nhận nhà, thì hợp đồng bị huỷ bỏ, trừ trường hợp có thoả thuận khác Bên được tặng chưa nhận nhà, thì hợp đồng bị huỷ bỏ, trừ trường hợp có thoả thuận khác 124 2.2.5. TẶNG CHO NHÀ Ở Hợp đồng đã hoàn tất thủ tục, nhưng bên được tặng cho chưa nhận nhà Bên tặng cho phải giao nhà trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bên được tặng có yêu cầu bằng văn bản Bên tặng cho phải giao nhà trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bên được tặng có yêu cầu bằng văn bản 63 125 2.2.5. TẶNG CHO NHÀ Ở Hợp đồng có một phần hoặc toàn bộ nội dung vi phạm điều cấm hoặc trái đạo đức xã hội theo quy định của blds Hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tại Điều 146 BLDS Hợp đồng bị vô hiệu ột phần hoặc toàn bộ và hậu quả được giải quyết theo quy định tại Điều 146 BLDS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nhung_quy_dinh_ve_giai_quyet_tranh_chap_nha_o.pdf
Tài liệu liên quan