Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 3: Cơ sở lý luận kỹ thuật trong thiết kế

HÔ Sơ THIẾT KẾ Cơ SỞ (ít) □ Bán vẽ thiết kế CO' sò’: v' Bản vè công nghệ; ✓ Bản vè xây dựng thể hiện các giái pháp về tông mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tâng kỹ thuật công trinh với các kích thước và khôi lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây đựng: ✓ Bản vè sơ dồ hệ thống phòng chống cháy nổ. HÔ SO THIẾT KÍ: KỲ THUẬT- Dự TOÁN □ Căn cứ để thiết kế: SCác tài liệu về kháo sát xây dựng, kill tượng thuỷ văn và các văn bàn pháp lý có hên quan: ^Tliiết kế cơ sở; ^Danli mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng dược áp dụng; SCác quy định về kiến trúc, quy hoạch xây dựng. □ Tài liệu thiết kế bao gồm thuyết minh, các bán vẽ thiết kế, dự toán xây dựng công trinh; biên bán nghiệm thu thiết kế, kháo sát; báo cáo thâm tra thiết

pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 3: Cơ sở lý luận kỹ thuật trong thiết kế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_quan_ly_chuong_3_co_so_ly_luan_ky_thuat_tr.pdf