Bài tập cá nhân công pháp đề số 4

TH4. Tháng 1/2010 hai quốc gia Sova và Leta kí kết điều ướcquốc tế, theo đó sova cho phép leta khai thác 10 triệu tấn cá một năm trongvùng đặc quyền kinh tế của Sova. Tháng 2/2012, Sova tuyên bố chấm dứt hiệu lựccủa điều ước đã kí kết với Leta, không cho phép các tàu đánh cá của leta tiếptục khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hai lí do được Sova đưa ralà: (i) những tác động của điều kiện tự nhiên khiến số lượng cá trong vùng đặcquyền kinh tế của Sova suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sản lượngđánh bắt hải sản của Sova; (ii) nội dung điều ước không phù hợp với các quyđịnh của pháp luật Sova về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngay lậptức Leta đã phản đối tuyên bố của Sova và cho rằng cả hai lí do mà Sova đưa ra đểchấm dứt hiệu lực của điều ước đều không phù hợp với các quy định của luật quốctế. Hãy cho biết ý kiến của anh, chị về lập luận của Sova và Leta BÀI LÀM Với lí do (i) những tác động của điều kiện tự nhiên khiếnsố lượng cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Sova suy giảm mạnh, ảnh hưởng đếnhệ sinh thái và sản lượng đánh bắt hải sản của Sova thì Sova đã đúng theo điều61 công ước về luật biển bảo tồn các nguồn lợi sinh vật : 1. Quốc gia ven biển ấn định khối lượng đánh bắt có thểchấp nhận được đối với các tài nguyên sinh vật ở trong vùng đặc quyền về kinh tế củ a mình. 2. Quốc gia ven biển dựa vào các số liệu khoa học đáng tin cậy nh ất mà mình có,thi hành các biệ n pháp thích hợp về bảo tồn và quản lý nhằm làm cho việc duytrì các nguồn lợi sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế của mình khỏi bị ảnh hưởng do khai thác quá mức. Quốc gia venbiển và các tổ chức quốc tế có thẩmquyền, các tổ chức phân khu vực, khu vực hay thế giới, hợp tác với nhau mộtcách thích hợp để thực hiện mục đích này

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập cá nhân công pháp đề số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TH4. Tháng 1/2010 hai quốc gia Sova và Leta kí kết điều ước quốc tế, theo đó sova cho phép leta khai thác 10 triệu tấn cá một năm trong vùng đặc quyền kinh tế của Sova. Tháng 2/2012, Sova tuyên bố chấm dứt hiệu lực của điều ước đã kí kết với Leta, không cho phép các tàu đánh cá của leta tiếp tục khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hai lí do được Sova đưa ra là: (i) những tác động của điều kiện tự nhiên khiến số lượng cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Sova suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sản lượng đánh bắt hải sản của Sova; (ii) nội dung điều ước không phù hợp với các quy định của pháp luật Sova về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngay lập tức Leta đã phản đối tuyên bố của Sova và cho rằng cả hai lí do mà Sova đưa ra để chấm dứt hiệu lực của điều ước đều không phù hợp với các quy định của luật quốc tế. Hãy cho biết ý kiến của anh, chị về lập luận của Sova và Leta Với lí do (i) những tác động của điều kiện tự nhiên khiến số lượng cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Sova suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sản lượng đánh bắt hải sản của Sova thì Sova đã đúng theo điều 61 công ước về luật biển bảo tồn các nguồn lợi sinh vật : 1. Quốc gia ven biển ấn định khối lượng đánh bắt có thể chấp nhận được đối với các tài nguyên sinh vật ở trong vùng đặc quyền về kinh tế củ a mình. 2. Quốc gia ven biển dựa vào các số liệu khoa học đáng tin cậy nh ất mà mình có, thi hành các biệ n pháp thích hợp về bảo tồn và quản lý nhằm làm cho việc duy trì các nguồn lợi sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế của mình khỏi bị ảnh hưởng do khai thác quá mức. Quốc gia ven biển và các tổ chức quốc tế có thẩm quyền, các tổ chức phân khu vực, khu vực hay thế giới, hợp tác với nhau một cách thích hợp để thực hiện mục đích này 3. Các biên pháp đó cũng nhằm để duy trì hay khôi phục các đàn hải sản được khai thác ở mức đảm bảo đạt năng suất ổn định tối đa, có tính đến các yếu tố sinh thái và kinh tế thích đáng, kể cả nhu cầu kinh tế của tập thể ven bờ sống bằng nghề đánh bắt hải sản và nhu cầu riêng của các quốc gia đang phát triển, cà có tính đến các phương thức đánh bắt, đến quan hệ hỗ tương giữa các đàn và đến tất cả các quy phạm quốc tế tối thiểu thường được kiến nghị ở cấp phân khu vực, khu vực hay thế giới 4. Khí áp dụng các biện pháp đó, quốc gia ven biển chú ý tới tác động của chúng đối với các loài quần hợp và các loài được khai thác hoặc phụ thuộc vào các loài đó để duy trì hoặc khôi phục các đàn của những loài quần hợp hay phụ thuộc này ở một mức độ làm việc sinh sản của chúng khỏi nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng 5. Các thông tin khoa học có thể sử dụng, các số liệu thống kê liên quan đến đánh bắt và đến sức đánh bắt và các số liệu khác liên quan đến việc bảo tồn các đàn cá được phổ biến và trao đổi đều đặn qua trung gian của các tổ chức quốc tế có thẩm quyền, các tổ chức phân khu vực hoặc thế giới và khi có điều kiện thì tiến hành với sự tham gia của tất cả các quốc gia hữu quan, nhất là các quốc gia có công dân được phép đánh bắt trong vùng về đặc quyền kinh tế Và Theo điều 46 công ước Viên các quy định của luật trong nước về thẩm quyền ký kết các điều ước : 1. Việc một quốc gia đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước được thể hiện trái với một quy định của luật trong nước về thẩm quyền ký kết điều ước sẽ không thể được nêu lên như là một khiếm khuyết của việc đồng ý của họ, trừ khi sự vi phạm đó là quá rõ ràng và liên quan đến một quy phạm có tính chất cơ bản của luật trong nước của quốc gia đó. 2. Một vi phạm là quá rõ ràng nếu vi phạm đó thể hiện một cách khách quan đối với mọi quốc gia khi xử trí về vấn đề này là phù hợp với thực tế thông thường và với thiện chí. Thì lí do (ii) nội dung điều ước không phù hợp với các quy định của pháp luật Sova về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường là đúng vì đây là vấn đề có liên quan đến một quy phạm có tính chất cơ bản của luật pháp Sova. Và đối với mọi quốc gia đây cũng là một cách giải quyết phù hợp khi vấn đề này liên quan đến khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Công ước Viên năm 1969 2. Công ước luật biển năm 1982

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docca nhan 32.doc
Tài liệu liên quan