Chính sách nhập khẩu hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam

6. Kết luận Nền kinh tế tuặn hoàn là một xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới để hựớng tới phật triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường. Các chính sách nhập khấu cấm nhập khấu rác thải của Trung Quốc đã mang lại nhũng hiệu quả tích cực từ quy mô nhập khấu rác thải nhựa, phế liệu giảm mạnh mẽ đến thay đổi cơ chế xử lý rác thải từ các đối tác. Tuy nhiên, cũng gây ra ảnh hưởng tiêu cực như gây đứt gãy chuỗi giá tn hàng hóa, các nước xuất khau buộc phải xử lý rác thải bằng hình thức đốt hay chộn lấp và các nước đang phát triển là đích đến của lượng lớn rác thải khi chưa có đủ điều kiện ve cợ sở vật chat hay công nghệ. Hiện nay, Việt Nam chưa có khung pháp lý chính thức về nền kinh tế tuần hoàn. Đó có thế là hạn chế trong quá trình triển khai các chính sách hạn chế nhập khấu phế liệu nhiều tạp chất nói riêng và rác thải nguy hại nói chung trong bôi cảnh Việt Nam gia nhập các hiệp định tự do, mở cửa biên giới cho một lượng hàng hóa nhập khâu từ nước ngoài mà chưa kiêm soát được chât lượng.

pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính sách nhập khẩu hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchinh_sach_nhap_khau_huong_toi_nen_kinh_te_tuan_hoan_tai_tru.pdf
Tài liệu liên quan