Chuyên đề Bài toán về tiếp tuyến

bài 1: Cho hàm số y=x^3 - 3x + 5 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết: a. Tại điển có hành độ x = 2 b. Tại điểm có tung độ y = 5

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2082 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Bài toán về tiếp tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfToanDABTTL_Bai_01_Phan_01_Hocmai.pdf
  • pdfToanBTTL_Bai_01_Phan_01_Hocmai.pdf
Tài liệu liên quan