Đề tài Hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong

Mở đầu . 4 Phần I : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG I - Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Phong 5 1 - Lịch sử hình thành về quá trình phát triển của công ty . 5 2 - Đặc điểm của công ty . 8 II - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY : 1 - Tình hình chung của Công ty : 14 2 - Phân tích số lượng lao động quản lý 20 3 - Phân tích chất lượng lao động quản lý 22 4 - Phân tích mô hình bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong 25 5 - Phân cấp, phân quyền trong quản lý của công ty . 28 III - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 1- Ưu điểm. 31 2 - Nhược điểm. 31 3 - Nguyên nhân . 32 PHẦN II - MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG 1 - Về số lượng lao động quản lý 33 2 - Về chất lượng lao động quản lý. 35 3 - Về tổ mô hình chức bộ máy quản lý. . . 37 4 - Phân cấp phân quyền trong bộ máy quản lý. . 40 5 - Vai trò của giám đốc 43 6 - Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý 45 PHẦN KẾT LUẬN . 46

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhân lực của Công ty về nhân lực được thể hiện qua những con số sau: Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty đến nay là : 237 người. Lao động làm quản lý : 43 người. Tỉ lệ lao đông ql /Tổng : 18.14 % Trong đó nữ có : 30 người. Có trình độ đại học : 48 người. Có trình độ cao đẳng :13 người. Công nhân kỷ thuật, trung cấp : 176 người. Trình độ phổ thông làm theo công trình là rất lớn. Công ty tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên đi học nhằm nâng cao nhận thức và năng lực nhằm phục vụ công việc được tốt hơn. 3 - Phân tích chất lượng lao động quản lý. Xây dựng là một ngành yêu cầu kỹ thuật cao phức tạp, với số lượng công việc lớn vì thế để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất thì nguồn nhân lực phải có trình độ cao. Đặc biệt là cán bộ quản lý, trong xây dựng thì khoa học công nghệ kỹ thuật và máy móc càng được áp dụng nhanh chóng, máy móc dần thay thế sức người trong những công đoạn phức tạp nguy hiểm trong thi công. Do vậy để nhanh chóng nắm bắt được được khoa học kỹ thuật trong thi công cũng như trong quản lý đòi hỏi người lao động phải có trình độ và người quản lý là một trong những khâu trọng điểm quyết định tới sự phát triển của Công ty. Số lượng lao động có trình độ của Công ty : Tổng lao động quản lý : 43 người Có tình độ đại học và trên đại học : 26 người Có tình độ Cao đẳng : 13 người Trình độ khác : 4 người Tỷ lệ lao động quản lý / Tổng lao động là: 18.14% Trong Công ty cổ phần Tiền Phong thì các cán bộ quản lý hầu hết là có trình độ đại học và đây cũng là điểm mạnh của Công ty so với các Công ty khác, tuy nhiên các cán bộ quản lý chủ cột Công ty tuổi cũng khá cao trung bình là 45,4 tuổi. Bên cạnh ấy lực lượng trẻ của Công ty chủ yếu là được đào tạo trong nước nên chủ yếu là phần lý luận và thường không nhạy bén với những thay đổi thực tế trên thương trường nhất là trong giai đoạn hiện nay cạnh tranh mạnh vì thế mà phải tăng cường công tác tự học và luôn phải đào tạo thực tế trong công việc nhằm nâng cao trình độ nhằm phục vụ nhiệm vụ của Công ty được tốt hơn. Trong số những cán bộ quản lý của Công ty có trình độ đại học và trên đại học được đào tạo phần lớn là tại các trờng và viện đại học trong nước ngoài ra còn một số cán bộ quản lý được đào tạo tại nước ngoài. Tại nhiều nước trên thế giới nên có trình độ cao và phong phú. Tuy nhiên những người được đào tạo từ nước ngoài phần lớn đã có tuổi và được đào tạo khá lâu nên kinh nghiệm và kỹ thuật có phần lạc hậu. Nhưng đây vẫn là lực lương nòng cốt của công ty. TT Nước đào tạo Chuyên nghành được đào tạo Số lượng 1 Nga Xây dựng cơ bản 4 2 Pháp Cơ khí 2 3 Tiệp Khắc Điện nước 4 4 Đức Quản trị kinh doanh 1 5 Mỹ Thiết kế 2 6 Tổng số 13 Đơn là vị : Người BÁNG SỐ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGOÀI NƯỚC Kế hoạch nhân sự : Là một Công ty xây dựng nên đặc điểm số lao động không ổn định nên công tác kế hoạch lao động được Công ty hết sức chú trọng. Sau khi có kế hoạch sản xuất trong năm thì phòng kế hoạch sẽ phải đưa ra ngay được kế hoạch nhân sự và từ đó giúp cho phòng nhân sự của Công ty có thể chuẩn bị tốt kế hoạch nhân sự cho Công ty. Do là Công ty xây dựng nên nhu cầu lao động phụ thuộc vào từng hạng mục từng công trình, với mỗi công trình với quy mô khác nhau thì có nhu cầu lao động khác nhau và đây là cũng khó khăn của Công ty trong công tác kế hoạch lao động. Tuy còn nhiều bất cập nhưng vượt lên khó khăn trong công việc, phòng kế hoạch của Công ty vẫn liên tục hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Luôn đảm bảo cho Công ty luôn đủ lao động trong thi công các hạng mục công trình, đó là nhờ sự cố gắng nổ lực của toàn thể các cán bộ lập kế hoạch và sự quản lý tốt của các cán bộ của công ty. Thông qua công tác kế hoạch mà Công ty có thể phải tuyển dụng thêm hay đào tạo thêm sao cho phù hợp với từng công trình xây dựng và phải luôn luôn đảm bảo cho Công ty luôn có đủ lực lượng lao động cả về lượng và chất lượng đáp ứng tốt cho công tác thi công các công trình ngày một phức tạp. Đơn vị là : Người. TT 2001 2002 2003 2004(KH) Có trình đại học 38 42 48 45 Có trình độ Cao đẳng 13 11 13 16 Côngnhân kỷ thuật, trung cấp 148 152 176 178 Số lao động nữ 25 25 30 32 Tỷ lệ % nữ 12,56 11,62 12,65 13,38 Lao động phổ thông 150- 200 170 – 220 200 - 250 250 -300 Tổng số cán bộ công nhân 199 205 237 239 BẢN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY Thông qua bản nhân lực của Công ty những năm gần đây ta thấy lực lượng nhân lực của Công ty đang tăng nhanh, đặc biệt là lao động có trình độ tăng nhanh và đây là dấu hiệu tốt trong việc phát triển của công ty. Công ty cần tăng nhanh lực lượng lao động có trình độ để đáp ứng nhu cầu phục vụ công việc trong những năm tới. Giải quyết tốt việc làm cho lao động xã hội. 4 - Phân tích mô hình bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong. Nhằm tìm ra những thiếu xót và những mặt hạn chế của mô hình bộ máy Công ty thông qua đó để có thể đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý của Công ty một cách tốt hơn, tận dụng những ưa điểm và khắc phục những hạn chế của mô hình. Để có thể tìm ra mặt hạn chế của Công ty ta phải tìm hiểu thực trạng của Công ty trên mọi phương diện của Công ty đặc biệt là về mặt tổ chức của bộ máy lãnh đạo của công ty. Để từ đó có những biện pháp hoàn thiện. Công tác điều hành quản lý là vô cùng quan trọng đối với mỗi công ty. Công ty cổ phần và xây dựng Tiền Phong cũng là một Công ty như vậy, là một Công ty cổ phần nên bộ máy tổ chức của nó mang đặc trưng đầy đủ của một Công ty cổ phần. Bên cạnh những ưu điểm thi nó cũng như các mô hình khác cũng chứa nhiều nhược điểm. Bộ máy quản lý của Công ty có thể mô tả như sau. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức và xây dựng theo mô hình liên hệ trực tuyến chức năng. Mô hình của Công ty là phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty khi quy mô của Công ty còn nhỏ và sẽ khó khăn khi quy mô tăng lên. Sự sắp xếp này chỉ phù hợp để cho Công ty hoạt động khi quy mô nhỏ và nó cần được hoàn thiện khi quy mô của Công ty đang tăng lên và được mở rộng cho hôm nay và trong tương lai. Đại hội cổ đông : Là bao gồm tất cả những người sở hữu của công ty, nói cách khác là những người nắm giữ cổ phiếu của công ty. Và đây là chủ thể có quyền lực lớn nhất của Công ty. Đại hội cổ đông là nơi quyết định những công việc quan trọng nhất của Công ty. Đại hội cổ đông của Công ty được thành lập và tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp do nhà nước ban hành Phòng giám định kỷ thuật Phòng kế toán Phòng kỹ thuật xây dựng Phòng kế hoạch và vật tư Các đội xe. Các đội sản xuất Các công trường đang thi công. Các phân xưởng phụ trợ. Phòng lao động tiền lương Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị : Là bao những người được đại hội cổ đông tiến nhiệm bầu ra nhằm lãnh đạo Công ty. Hội đồng quản trị chịu tránh nhiệm giải quyết những công việc thực tế thường gặp trong kinh doanh sản suất hàng ngày của Công ty. Quyền hành và nghĩa vụ của hội đồng quản trị được qui định theo luật doanh nghiệp và những qui định của công ty. Ban kiểm soát : Là những người được đại hội cổ đông chọn ra. Là những người kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong hoạt động của các bộ phận của công ty. Đặc biệt là trong công tác kế toán tài chính. Giám đốc Công ty : Giám đốc Công ty là người được Hội đồng Quản trị tín nhiệm bầu ra hoặc phụ thuộc vào số cổ phiếu sở hữu chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông về việc kinh doanh của công ty. Giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Chỉ đạo trực tiếp đến các phòng ban và các đội sản xuất phân xưởng, công trường. Nhân viên trong Công ty nhân lệnh và làm theo trực tiếp từ giám đốc. Giám đốc là người thay mặt Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên đối tác cùng với các mối quan hệ của công ty. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc Công ty được hoạt động theo luật doanh nghiệp. Giám đốc hiện tại của Công ty là ông Lê Thanh Đại là chủ sở hữu 25 % cổ phiếu của Công ty. Các phòng ban và các tổ : Các phòng ban và các tổ sản xuất và phục vụ sản xuất, được thành lập theo nhu cầu thực tại của công ty. Các phong ban này hoạt động chủ yếu là theo chỉ thị của giám đốc để thực hiện theo chức năng của mình. Bên cạnh đó các phòng ban của Công ty phải hoạt động theo qui định của Công ty và pháp luật. Đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban với nhau tạo mối liên kết hài hoà nhằm nâng cao năng xuất lao động. Phòng lao động tiền lương : Gồm có bảy nhân viên, chịu tránh nhiệm về vấn đề nhân sự. Đảm bảo nguồn lao động của Công ty hợp lý, cân đối nguồn lao động, tuyển nguồn nhân lực mới cho công ty. Lập kế hoạch tiền lương cho người lao động trong công ty. Ngoài ra phòng còn có nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho người lao động và tổ chức khen thưởng cho nhân viên của công ty. Phòng kế hoạch vật tư : Trong phòng cũng gồm có bảy nhân viên, chịu tránh nhiệm trước giám đốc về đầu vào và đầu ra của các nguyên vật liệu dùng trong thi công. Tùy theo nhu cầu của từng công trình riêng biệt mà phòng lập kế hoạch về mua nguyên vật liệu, có kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu đúng và đủ chủng loại cho các công trình. Ngoài ra phòng còn phải chịu tránh nhiệm về việc tìm hiểu thị trường và bảng giá nguyên vật liệu tại nơi thi công công trình. Phòng kỹ thuật xây dựng : Với đặc trưng là một Công ty xây dựng nên nhân sự của phòng kỹ thuật nhiều với số lượng là 15 người. Chịu tránh nhiệm giám sát việc thi công các công trình, bóc tách tính toán chi phí các dự án có khả năng đấu thầu. Bên cạnh đó phòng còn nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công các công trình do khách hàng yêu cầu và những cấu kiện bê tông cần thiết. Ngoài ra còn phải tính chi phí mua nguyên vật liệu cho công trình và tham sửa chữa các loại máy móc khi có sự sai hỏng. Phòng kế toán : Với số nhân viên là 8 người phòng có chịu tránh nhiệm về vấn đề sổ sách tài chính kế toán của công ty. Ghi sổ kế toán, hạch toán lổ lãi và thanh toán tiền lương cho công nhân viên của công ty. Thanh quyết toán với bên chủ đầu tư thanh toán các hóa đơn và làm báo cáo thuế. Ngoài ra còn chịu tránh nhiệm thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho khách hàng. Phòng giám định : Công việc giám định các công trình xây dựng thi công xong rồi cũng như đang trong giai đoạn thi công là rất cần thiêt để làm công việc đó phòng chỉ có nhân lực là 5 người. Phòng chịu tránh nhiệm giám sát chất lượng công trình trong giai đoạn thi công và thi công song rồi trước khi bàn giao. Việc giám sát chất lượng trong thi công làm giảm chi phí sửa chữa sau này nâng cao chất lượng công trình. Các đội xe : Các đội xe trong Công ty có tránh nhiệm vận chuyển các nguyên vật liệu thi công từ kho tới nơi thi công các công trình. Bên cạnh đấy là việc chuyên chở cán bộ công nhân viên của Công ty trong việc. Các phân xưởng phụ trợ. Các phân xưởng phụ trợ có tránh nhiệm sản xuất tại chỗ những sản phẩm, cấu kiện cần thiết cho công tác thi công các công trình. Việc tự sản xuất một phần các phụ kiện trong thi công các công trình làm giảm chi phí thi công và đẩy nhanh tiến độ thi công. Các đội thi công : Các đội thi công trực tiếp có tránh nhiệm là thi công trực tiếp các công việc. Chất lượng của các công trình phụ thuộc rất lớn vào việc các đội thi công. Các cấp trong Công ty có mối liên hệ trực tuyến chức năng, mối liên hệ giữa thủ trưởng với các cán bộ, nhân viên trong Công ty là xác định rõ ràng đúng đắn. Cán bộ cấp trên có cương vị chỉ huy trực tuyến với cấp dưới. 5 - Phân cấp, phân quyền trong quản lý của công ty. Việc phân cấp phân quyền trong Công ty được thể hiện trong mối liên hệ giữa các phòng ban. Mối liên hệ giữa các cấp trong Công ty là mối liên hệ trực tuyến điều này có nghĩa là mệnh lệnh được đi theo một chiều từ trên xuống dưới. Mối liên hệ giữa các cấp được xác định rõ ràng. Cấp trên có quyền chỉ huy cấp dưới theo mệnh lệnh hành chính. Để có thể hiểu rõ việc phân cấp phân quyền trong công ta có thể phân tích. Hiện tại thì trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Tiền Phong thì việc phân cấp phân quyền trong Công ty được thể hiện như sau : - Đứng đầu có quyền lớn nhất trong Công ty là đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Là nơi quyết định các loại cổ phần và tổng số cổ phần được phát hành và bán ra và quyết định lợi tức cho các loại cổ phần. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng quản trị, thành viên của ban kiểm soát. Xem xét và xử lý các vi pham của các thành viên của hội đồng quản trị và ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty Là nơi quyết định tổ chức lại hay giải thể công ty, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty. Là nơi thông qua báo cáo tài chính hàng năm. Thông qua định hướng phát triển của công ty. - Sau đại hội cổ đông là hội đồng quản trị, hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty. Hội đồng quản trị được hội đồng cổ đông bầu ra, là nơi thay mặt đại hội cổ đông quyết định những việc, chính sách những việc trong kinh doanh sản xuất và mọi lợi ích của công ty. Hội đồng quản trị chịu tránh nhiệm giải quyết những công việc thực tế thường gặp trong kinh doanh sản. Hội đồng quản trị là nơi quyết định chiến lược phát triển của Công ty. Là nơi kiến nghị các loại cổ phần và sổ lượng cổ phần phát hành thêm, quyết định các giải pháp phát triển của Công ty phát triển thị trường và công nghệ thông qua các hợp đồng mua, bán vay, cho vay cac hợp đồng có giá trị. Là nơi bổ nhiệm bãi nhiệm chức vụ giám đốc và các cán bộ quan trọng của Công ty và quyết định mức lương và lợi ích của các cán bộ quản lý, quyết định cơ cấu tổ chức quy chế quản lý nộ bộ của công ty, quyết định thành lập Công ty con và các chi nhánh văn phòng đại diện và việc góp vẫn. - Giám đốc Công ty là người được hội đồng quản trị tín nhiệm bầu ra hoặc phụ thuộc vào số cổ phiếu sở hữu chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông về việc kinh doanh của công ty. Giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Chỉ đạo trực tiếp đến các phòng ban và các đội sản xuất phân xưởng, công trường. Giám đốc là người thay mặt Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên đối tác và các mối quan hệ của công ty. Là người tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty. Là người bổ nhiệm miễn nhiệm các cán bộ quản trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc Công ty được hoạt động theo luật doanh nghiệp. Giám đốc hiện tại của Công ty là ông Lê Thanh Đại là chủ sở hữu 25 % cổ phiếu của công ty - Ban kiểm soát của Công ty là ban do hội đồng cổ đông lựa chọn ra và nó có quyền giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của các phòng ban của Công ty Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty, kiểm tra các hoạt động của công nếu cần thiết. Báo cáo hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực hợp pháp của ghi chép và lưu chữ chứng từ và lập hô sơ kế toán. Tính trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành trong kinh doanh của Công ty Phân cấp thực chất là phân chia quyền hành quản trị. Trong một tổ chức hay một Công ty thì phân cấp để cho sự kết hợp và hợp tác của các thành viên trong tổ chức có hiệu quả. Hiện tại phân cấp phân quyền trong Công ty là không tốt, nó chỉ phù hợp khi quy mô của Công ty còn là quy mô nhỏ khi mới thành lập còn hiện tại thì sự phân cấp này không tốt làm cản trở sự hoạt động của công ty. Đứng đầu trong bộ máy của Công ty là hội đồng cổ đông, hội đồng cổ đông là nơi quyết định những công việc lớn đến những chiến lược lớn của công ty. Là nơi tập trung những người sở hữu về tài sản của công ty. Hiện tại nhưng cổ đông của Công ty vừa là người sở hữu Công ty vừa là người tham gia gia công tác lãnh đạo trong công ty. III - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 1- Ưu điểm. Bộ máy của Công ty hoạt động theo mô hình trực tuyến chức năng nên nó có ưu điểm tốt khi mà quy mô của Công ty còn nhỏ. Khi quy mô Công ty còn nhỏ hoạt động trọng một lĩnh vực cố định thì việc bộ máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng thì có những ưu điểm lợi thế. - Việc phân cấp phân quyền trong bộ máy của Công ty là rõ ràng. Các cấp lãnh đạo và phong ban trong Công ty liên hệ với nhau qua mối liên hệ chức năng, do vậy mà hoạt động của bộ máy lãnh đạo của Công ty là thông qua mối liên hệ trực tuyến chức năng.Thông qua mối liên hệ trực tuyến mà việc kiểm soát của giám đốc tới các phòng ban được thuận tiện nhanh chóng. Bên cạnh đấy thông qua mối liên hệ chức năng mà việc các phong ban có thể nhân biết rõ chức năng của mình. Và các phòng ban liên hệ với nhau thông qua mối liên hệ chức năng. - Mô hình bộ máy của Công ty là mô hình cơ cấu chức năng nên có ưu điểm là việc phân cấp rõ ràng, tránh nhiệm phân công rõ ràng đến từng cá nhân nên việc xử dụng cán bộ quản lý ít hơn. Giảm được chi phí cho lao động tăng lợi nhuận. - Cho phép người giám đốc có quyền phân bổ các nhiệm vụ và các nguồn lực một cách dễ dàng cho các bộ phận phòng ban. Tạo ra tính hiệu lực cao, chuyên môn hoá cao nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận của công ty. quy trách nhiệm chính xác cho các bộ phận để đề cao tránh nhiệm trong sản xuất kinh doanh từng mảng của công ty. - Công việc được thực hiện nhanh chóng và chính xác vì người thực hiện nhận lệnh ngày từ cấp lãnh đạo cấp trên, tránh sự chồng chéo các mệnh lệnh. Tăng cường tránh nhiệm cho cá nhân. - Tận dụng được những ưu điểm của mô hình truyền thống trong quản lý khi Công ty còn quy mô bé và đây cũng giúp Công ty tồn tại và phát triển. 2 - Nhược điểm. Công Tiền Phong là Công ty cổ phần tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng nên phân cấp phân quyền trong Công ty thể hiện rõ, các cấp có quyền lực riêng biệt tạo ra bộ máy lãnh đạo có rất nhiều ưu điểm nhưng bên cạnh đó nó có những nhược điểm sau. - Việc phân cấp phân quyền còn nhiều bất cập không hợp lý, đặc biệt là việc phân quyền không đồng bộ với phân cấp vì thế không tận dụng tốt khả năng làm việc của các phòng ban trong công ty. - Quyền lực tập chung trong tay giám đốc do vậy áp lực công việc đối với giáp đốc là rất lớn và yêu cầu giám đốc là người toàn diện mọi lĩnh vực áp lực càng tăng lên khi quy mô Công ty đang được mở rộng. - Công ty sẽ hoạt động kém linh động khi Công ty kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau và đặc biệt là khi quy mô Công ty ngày một được mở rộng. Vì mô hình bộ máy tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng chỉ phù hợp với quy mô khi Công ty còn ở quy mô nhỏ. 3 - Nguyên nhân. Là một Công ty hoạt đông trong lĩnh vực xây dựng và được thành lập từ rất sớm đối với mô hình Công ty cổ phần, nên việc gặp phải những khó khăn như trên là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Đó là do các nguyên nhân sau : - Công ty được thành lập từ rất sớm trong mô hình Công ty cổ phần nên còn nhiều bỡ ngỡ bên cạnh đấy còn nhiều chính sách chưa được ban hành đầy đủ. Tạo nên những khó khăn không nhỏ cho Công ty. Lực lượng lao động quản lý của Công ty một phần đã không theo kịp với sự thay đổi của khoa học công nghệ trong xây dựng đã tạo ra những lỗ hổng kỷ thuật. Bên cạnh đấy lực lượng lao động vừa thiếu vừa yếu chưa đáp ứng đủ phục vụ cho công ty. - Mô hình Công ty còn nhiều thiếu sót vì đây vẫn còn là mô hình mới trong nền kinh tế Việt Nam. Vì thế mà việc áp dụng nó vẫn còn nhiều thiếu sót là điều dễ hiểu. - Bên cạnh đó việc phân cấp phân quyền trong Công ty vẫn chưa được hoàn thiện, các phòng ban vẫn chưa hoạt động hiệu quả hết công suất chưa hoàn thành đầy đủ tránh nhiệm của mình. PHẦN II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG Công tác điều hành quản lý là vô cùng quan trọng đối với mỗi công ty. Công ty cổ phần và xây dựng Tiền Phong cũng là một Công ty như vậy, là một Công ty cổ phần nên mô hình tổ chức của nó mang đặc trưng đầy đủ của một Công ty cổ phần. Bên cạnh những ưu điểm thi nó cũng như các mô hình khác cũng chứa nhiều nhực điểm. Nhằm hạn chế những thiếu xót và những mặt hạn chế của Công ty thông qua đó để có thể đưa ra những biện pháp nhằm hoạn thiện mô hình quản lý của công ty. Để có thể những biện pháp hoàn thiện bộ máy Công ty ta phải hoàn thiện tất cả các khâu thiếu sót đang còn tồn tại trong bộ máy lãnh đạo của công ty. Bộ máy lãnh đạo của Công ty trên mọi phương diện, từ mặt tổ chức, quản lý, nhân lực, lãnh đạo của bộ máy của công ty. Nhứng giải pháp kiến nghị nhằm phát huy tốt nhất những mặt tích cực của bộ máy của Công ty và khắc phục được những mặt hạn chế của bộ máy lãnh đạo của công ty. 1 - Về số lượng lao động và lao động quản lý. Lực lượng lao động và đặc biệt là lao động quản lý là yếu tố đầu vào cực kỳ quan trọng của mọi tổ chức mọi công ty. Công ty cổ phần đâu tư và xây dựng Tiền Phong cũng là một trong những Công ty như vậy. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp bao gồm một hệ thống những phương pháp nhằm quản trị có hiệu quả nhất về lượng lao động của doanh nghiệp đảm bảo lợi ích và sự phát triển toàn diện cho người lao động trong doanh nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu của quản trị số lượng lao động đặc biệt là lao động quản lý là nhằm mục đích cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, quản trị số lượng nhân sự phải đảm bảo định hướng các mục tiêu sau. Mục tiêu kinh tế : Quản lý số lượng lao động nói chung và số lượng lao động quản lý nói riêng nhằm mục đích xử dụng hiệu quả nhất sức lao động đặc biệt là chất sám của lao động quản lý, nhằm tăng năng suất lao động. Tạo điều kiện tăng thu nhập, thỏa mãn nhu cầu trang trang trải chi phí sản xuất, nâng cao sức lao động. Mục tiêu xã hội : Quản lý lao động tốt là tạo ra nhiều vị trí việc làm mới giúp ổn định xã hội và Công ty phát triển một cách bền vững. Mục tiêu cũng cố và phát triển Công ty : Lực lượng lao đông nhất là lao động quản lý là yếu tố sống còn của công ty. Quản lý lực lượng lao động cũng là phương pháp khai thác và xử dụng có hiệu quả nguồn nội lực là nhân tố khẳng định giá trị vô hình của công ty, thực hiện mục tiêu kinh doanh. Mục tiêu thực hiện các chức năng của Công ty : Mỗi Công ty đều có một tổ chức bộ máy riêng và có lực lượng lao động quản lý của mình. Sức mạnh của bộ máy của Công ty phụ thuộc vào lực lượng lao động quản lý ở các cấp. Đánh giá đúng nhu cầu số lao động quản lý và số lao đông trực tiếp cung với việc bố chí hợp lý là một yếu tố thành công của công ty. Về lực lượng lao động quản lý hiện tại của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong có cơ cấu như sau : Tổng lao động quản lý : 43 người Có tình độ đại học và trên đại học : 26 người Có tình độ cao đẳng : 13 người Trình độ khác : 4 người Tỷ lệ lao động quản lý / Tổng lao động là : 18.14% Lực lượng lao động quản lý được bố chí vào các phòng ban như sau : Giám đốc : 1 người. Phòng lao động tiền lương :7 người. Phòng kế hoạch vật tư : 7 người Phòng kỹ thuật xây dựng :15 người. Phòng kế toán : 8 người. Phòng giám định : 5 người. Là một Công ty xây dựng đang trong giai đoạn phát triển và trưởng thành nhanh chóng, quy mô Công ty không ngừng được mở rộng nên việc bố chí lực lượng lao động quản lý như trên chưa hoàn thiện và còn nhiều vị chí thiếu chưa đáp được nhu cầu cuả công việc. Việc thêm lao động quản lý và điều chỉnh số lượng lao động ở các phòng ban là việc cần thiết. Với một Công ty quy mô nhỏ thì việc chỉ một giám đốc là tốt vì gọn nhẹ nhưng hiện tại và tương thì quy mô Công ty đã mở rộng nên việc cần có một phó giám đốc giúp việc là thật sự cần thiết. Bên cạnh đấy việc bổ sung nhân lực quản lý thêm cho các phong ban là thật sự cần thiết đặc biệt là phong kỹ thuật xây dựng và phòng kế toán vì chỉ có như thế mới đáp ứng được nhu cầu cho công việc hiện tại và tương lai. Để có thể đáp ứng giải quyết tốt với công việc và giảm áp lực công việc lên người giám đốc thì Công ty nên bố chí thêm vào bộ máy lãnh đạo của Công ty thêm hai vị chí phó giám đốc. Chịu tránh nhiệm giải quyết hai lĩnh vực lớn trong Công ty là bên kỹ thuật và bên hành chính. Việc bố chí thêm nhân lực vào vị trí này không làm cho quyền lực bị phân nhỏ trong Công ty mà là thực tế công việc cần phải bổ sung thêm hai vị chí này vì như vậy mới đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu công việc ở hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên việc bố chi thêm nhân lực vào Công ty sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề tuy nhiên đây là việc cần thiết vì thế Công ty nên chú ý. Luôn duy trì đủ lực lượng lao động trong Công ty không một cách hợp lý về số lượng, tránh tình trạng gây sốc khi thừa khi thiếu quá nhiều làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất và thi công các công trình. Thì việc quản lý số lượng lao động của Công ty cần được chú trọng từ việc tuyển chọn, tuyển dụng, xa thải, bố chí xử dụng và công tác đào tạo phải được thực hiện theo kế hoạch một cách chính xác và nhịp nhàng. 2 - Về chất lượng lao động quản lý : Đáp ứng đủ số lượng lao động nói chung và lao động quản lý nói riêng chỉ đáp ứng được một mặt của vấn đề. Vấn đề cần quan tâm tiếp theo là chất lượng nguồn lao động nhất là lao động quản lý. Xây dựng là một ngành đòi hỏi phải có trình độ hiểu biết cao vì nó là một ngành phức tạp trong thi công xây dựng đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định. Nhìn vào thực tế thì nguồn lao động của Công ty cổ phần đâu tư và xây dựng Tiền Phong hiện có như sau : Tổng lao động quản lý : 43 người. Có tình độ Đại học và trên đại học : 26 người. Có tình độ Cao đẳng : 13 người. Trình độ khác : 4 người. Tỷ lệ lao động quản lý / Tổng lao động là : 18.14% Qua số liệu về trình độ thực tế của cán bộ nhân viên quản lý trong bộ máy của Công ty ta nhìn thấy một thực tế là lao động quản lý của Công ty có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên phần lớn nguồn lao động có học vấn cao được đào tạo ở nước ngoài lạ có tuổi cao không phù hợp với công việc phức tạp và nặng nhọc. Bên cạnh đó thì lực lưọng trẻ có học vấn cao lại thiếu kinh nghiêm làm việc vì thực tế trong qúa trình đào tạo đã không được thực tế đây là vấn đề lớn mà Công ty cần quan tâm giải quyết tốt và dung hòa mối quan hệ này. Việc kết hợp hài hòa giữa hai thế hệ là việc cần thiết, việc bố chí công việc nên xắp xếp kết hợp giữa hai thế hệ sao cho phù hợp. Việc bổ sung cho nhau giữa hai thế hệ là tiền đề cho thành công. Một thực tế đang tồn tại ở Công ty đó là những người chủ sở hữu Công ty đồng thời kim luôn vai trò là người lãnh đạo người quản lý. Việc này ngoài những mặt tích cực như việc người chủ sở hữu luôn có tránh nhiệm với tài sản của mình vì thế sẽ làm việc tích cực hơn nhưng bên cạnh đấy đó là không phải người chủ sở hữu nào cũng có năng lực quản lý làm cho công viẹc điều hành trở nên khó khăn và không tránh khỏi những sai lầm. Vì thế việc giải quyết tách bạch quyền sở hữu với việc quản lý sẽ giúp Công ty có một lực lượng quản lý tốt hơn.Tuy nhiên đây là vấn đề tế nhị và khó trong điều kiên Việt Nam vì thế mà cần cải tiến hoàn thiện dần. Việc tách quyền sở hữu khỏi việc quản lý là việc cần thiết. Khoa học và công nghệ không phải là bất biến, nên việc nâng cao trình độ hiểu biết cập nhật những thông tin mới nhất cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là cán bộ quản lý là việc phải làm. Do vậy việc Công ty tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên của Công ty tăng cường vẫn chi thức bằng việc học thêm là việc làm cần thiêt. Nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên không chỉ phục vụ cho công việc hôm nay mà cả công việc cho ngày mai. Việc nâng cao trình độ quản lý cũng như chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên là việc vô cùng quan trọng. Để có một lực lượng lao động tốt phục vụ cho việc mở rộng Công ty thì công tác tuyển chọn cũng cần được chú ý thận trọng. Công ty nên tuân thủ nguyên tắc chỉ tuyển chọn những người có năng lực thực sự đáp ứng được sự đòi hỏi của công việc cần hạn chế việc tuyển chọn nhiều lần gây lãng phí và làm mất uy tín của công ty. Tuy nhiên đây cũng là công việc khó đòi hỏi các cán bộ quản lý của Công ty cần chú ý và bỏ nhiều công sức quan tâm tói. 3 - Về tổ chức mô hình tổ chức bộ máy quản lý : Quản lý là một yếu tố quan trọng để phát triển Công ty vì thế để Công ty phát triển mạnh và bền vững thì việc có một bộ máy hoàn thiện là việc vô cùng quan trọng Quy mô của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong ngày một mở rộng vì thế mô hình bộ máy phù hợp với Công ty là mô hình tổ chức theo đa bộ phận. Mô hình hình tổ chức bộ máy lãnh đạo theo đa bộ phận thực chất nó cũng theo mô hình trực tuyến trức năng nhưng có thêm nhiều sự cải tiến mới mà từ đó cho phép Công ty vẫn có khả năng kiểm soát mọi hoạt động của công ty. Trước hết mỗi bộ phận phòng ban trong Công ty được giao tránh nhiệm riêng với đầy đủ những bộ phận chức năng hổ tợ để hoàn thành công việc riêng của minh một cách tốt nhất. Trong mô hình tổ chức đa bộ phận thì các công việc hàng ngày của các phòng ban và các tổ sản xuất thuộc tránh nhiệm của các cán bộ quản lý phòng ban, quản lý các phòng ban phải có tránh nhiệm thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên các cán bộ quản lý của các phòng ban vẫn là thầnh viên của ban giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ tránh. Cũng như giám đốc phải có tránh nhiệm điều hành, phối hợp hướng dẫn các phòng ban thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Giám đốc cũng phải chịu tránh nhiệm trước hội đồng quản trị về việc quản lý của mình. Chính sự liên kết giữa các phòng ban trong Công ty cùng với sự quản lý tập trung trong toàn Công ty cho thấy sự phân cấp dọc và ngang trong Công ty là rất cao. Nếu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo mô hình tổ chức theo đa bộ phận cho bộ máy quản lý của Công ty Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong thì có những mặt tốt sau đây. - Khi có sự quản lý hiệu quả ở cả hai cấp Công ty và cấp phòng ban thì Công ty có thể tăng lợi nhuận toàn doanh nghiệp vì chúng cho phép Công ty thực hiện được nhiều công việc hơn. - Tăng cường được công tác kiểm tra tài chính : Khi các phòng ban hoạt động mang tính chủ động và độc lập hơn khi đó việc kiểm soát tài chính từng phòng ban sẽ dễ hơn. Lợi nhuận của các mảng kinh doanh mổi công trình trong Công ty được xem xét rõ ràng trong cỏ cấu đa bộ phận. Bởi vì mỗi mảng mỗi công trình là một trung tâm lợi nhuận riêng, do vậy mà có thể áp dụng biện pháp kiểm tra tài chính cho từng mảng và từng công trình của Công ty kinh doanh theo quan điểm lợi nhuận. Đặc biệt việc kiểm tra này có liên quan đến việc xác định các mục tiêu và nhiệm vụ của các phòng ban và có thể can thiệp cần thiết khi có các vấn đề nảy sinh. Trung tâm quản lý của Công ty cũng giữ một vi trí quan trọng trong việc đầu tư các khoản tài chính và các nguồn lực cho các mảng các công trình và các phòng ban trong công ty. - Công ty nên bố chí thêm hai vị chí phó giám đốc, phó giám đốc chịu tránh nhiệm về mãng kỹ thuật và một chịu mãng hành chính của công ty. Việc này nhằm làm giảm gánh nặng cho giám đốc nhất là khi công việc điều hành trở nên khó khăn và nhiều hơn. Việc bố chí thêm vị trí giám đốc cũng hợp lý tạo điều kiện tốt cho quá trình phân cấp phân quyền trong công ty. Việc phân cấp phân quyền tốt trong Công ty sẽ tạo điều kiện tốt cho họat động của công ty. - Tăng cường công tác kiểm tra chiến lược: Cơ cấu đa bộ phận giúp Công ty Tiền Phong cho phép nhân viên tổ chức tự chủ thực hiện công việc tránh nhiệm công việc của mình. Vì vậy các nhân viên phòng ban có thể tập trung thờ gian hơn vào những vấn đề chiến lược và sự phát triển bộ máy tổ chức đáp ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh. Cơ cấu này cũng cho phép bộ phận trung tâm quản lý thu được những thông tin cần thiết cho việc thực hiện các chức năng lập kế hoạch chiến lược. Chẳng hạn, việc phân tích các các đơn vị kinh doanh riêng biệt là một sự cần thiết cho việc áp dụng các kỹ thuật lập kế hoạch danh mục đầu tư. - Cho phép Công ty giải quyết những hạn chế của tổ chức của bộ máy để có thể tăng trưởng. Bằng cách giảm các thông tin chồng chéo ở bộ phận trung tâm để có thể quản lý kinh doanh tốt hơn. Nó đảm bảo nhiều cơ hội cho sự tăng trưởng và đa dạng hóa sản phẩm. Vấn đề quản lý truyền thống cũng giảm bớt bằng việc kiểm tra kế toán tài chính và bộ phận trung tâm lãnh đạo của Công ty chỉ can thiệp khi có những vấn đề nảy sinh - Mô hình tổ chức theo đa bộ phận xác định rõ ràng tránh nhiệm của từng đơn vị rõ ràng, do đó hiệu quả của từng đơn vị có thể trực tiếp nhận thấy và xác định được tính xác. uyền tự chủ làm cho các nhà quản lý có tránh nhiệm đến kết quả công việc của mình và từ đó bộ phận quản lý trung tâm có thể nhận thấy rõ những vấn đề không hiệu quả vướng mắc có biện pháp khắc phục ngay. Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Phó giám đốc kỷ thuật Phó giám đốc hành chính Phòng kế toán Phòng kế hoạch và vật tư Phòng kỹ thuật xây dựng Phòng kế toán Phòng giám định kỷ thuật Các đội xe. Các công trường đang thi công. Các đội xe. Các phân xưởng phụ trợ. - Mô hình tổ chức theo đa bộ phận xác định rõ ràng tránh nhiệm của từng đơn vị rõ ràng, do đó hiệu quả của từng đơn vị có thể trực tiếp nhận thấy và xác định được tính xác. Quyền tự chủ làm cho các nhà quản lý có tránh nhiệm đến kết quả công việc của mình và từ đó bộ phận quản lý trung tâm có thể nhận thấy rõ những vấn đề không hiệu quả vướng mắc có biện pháp khắc phục ngay. Mặc dù mô hình tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình đa bộ phận có nhiều ưu điểm nhưng khi tổ chức thực hiện phải chú ý những vấn đề sau nếu không sẽ gặp một số vấn đề khó khăn phức tạp : - Tăng cường công tác hình thành mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng trong Công ty với Công ty về tư cách pháp nhân. Mối quan hệ pháp nhân giữa các phong ban với trung tâm lãnh đạo phải được xác định rõ ràng chính xác. Vấn đề cần quan tâm là quyết định quyền tư cách pháp nhân và quyền kiểm tra của trung tâm lãnh đạo cho các phòng ban đến đâu. Những quyền tối cao phải thuộc trung tâm quản lý của công ty. - Vấn đề trọng tâm trong bộ máy máy quản lý của Công ty theo mô hình đa bộ phận là quyền lực tập trung ở trung tâm lãnh đạo là bao nhiêu và phân cấp cho các phòng ban bao nhiêu. Vấn đề nay không phải dễ nhất là khi Công ty phải thay đổi liên tục cho phù hợp với thi công theo môi trường xây dựng vì thế mà nó phụ thuộc lớn vào năng lực của giám đốc người trực tiếp điều hành. -Vấn đề mà mô hình đa bộ phận thường gặp phải đó là sự phân hóa các phòng ban, mối liên kết giữa các phong ban các bộ phận trở nên rời xa nhau và tranh nhau nguồn lực của công ty. Việc áp dụng mô hình tổ chức bộ máy theo mô hình đa bộ phận là việc dung hòa được những ưu điểm và nhược điểm của mô hình. Những nhược điểm phải được các nhà quản trị chuyên môn và lãnh đạo của Công ty tập chung chú ý giải quyết vì thường những chỗ thường nảy sinh nhiều vấn đề không tốt. 4 - Phân cấp phân quyền trong bộ máy quản lý : Từ một mô hình Công ty tổ chức bộ máy theo mô hình trực tuyến chức năng sang mô hình tổ chức đa bộ phận thì việc phân cấp phân quyền trong Công ty có sự thay đổi sao cho phù hợp. Từ việc phân cấp phân quyền trong Công ty được thể hiện trong mối liên hệ giữa các phòng ban. Mối liên hệ giữa các cấp trong Công ty là mối liên hệ trực tuyến điều này có nghĩa là mệnh lệnh được đi theo một chiều từ trên xuống dưới. Mối liên hệ giữa các cấp được xác định rõ ràng. Cấp trên có quyền chỉ huy cấp dưới theo mệnh lệnh hành chính, các mệnh lệnh mang nội dung rõ ràng. Khi chuyển sang mô hình bộ máy tổ chức theo đa bộ phận thì mệnh lệnh của cấp trên vẫn đi từ trên xuống, nhưng số mệnh lệnh hành chính sẽ giảm xuống chỉ còn những mệnh lệnh quan trọng mang tính định hướng. Việc tổ chức phân cấp phân quyền trong Công ty theo mô hình cải tiến mới vẫn tiếp thu toàn bộ những ưu điểm của mô hình Công ty cũ. Quyền lực điều hành vẫn tập chung trong tay giám đốc và. - Đứng đầu có quyền lớn nhất trong Công ty vẫn là đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Là nơi quyết định các loại cổ phần và tổng số cổ phần được phát hành và bán ra và quyết định lợi tức cho các loại cổ phần. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng quản trị, thành viên của ban kiểm soát. Xem xét và xử lý các vi pham của các thành viên của hội đồng quản trị và ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty Là nơi quyết định tổ chức lại hay giải thể công ty, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty. Là nơi thông qua báo cáo tài chính hàng năm. Thông qua định hướng phát triển của công ty. - Sau đại hội cỏ đông là hội đồng quản trị, hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty. Hội đồng quản trị được hội đồng cổ đông bầu ra, là nơi thay mặt đại hội cổ đông quyết định những việc, chính sách những việc trong kinh doanh sản xuất và mọi lợi ích của công ty. Hội đồng quản trị chịu tránh nhiệm giải quyết những công việc thực tế thường gặp trong kinh doanh sản. Hội đồng quản trị là nơi quyết định chiến lược phát triển của công ty. Là nơi kiến nghị các loại cổ phần và sổ lượng cổ phần phát hành thêm, quyết định các giải pháp phát triển của Công ty phát triển thị trường và công nghệ thông qua các hợp đồng mua, bán vay, cho vay cac hợp đồng có giá trị. Là nơi bổ nhiệm bãi nhiệm chức vụ giám đốc và các cán bộ quan trọng của Công ty và quyết định mức lương và lợi ích của các cán bộ quản lý. quyết định cơ cấu tổ chức quy chế quản lý nộ bộ của công ty, quyết định thành lập Công ty con và các chi nhánh văn phòng đại diện và việc góp vẫn. - Giám đốc Công ty là người được hội đồng quản trị tín nhiệm bầu ra hoặc phụ thuộc vào số cổ phiếu sở hữu chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông về việc kinh doanh của công ty. Giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Chỉ đạo trực tiếp đến các phòng ban và các đội sản xuất phân xưởng, công trường. Giám đốc là người thay mặt Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên đối tác và các mối quan hệ của công ty. Là người tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty. Là người bổ nhiệm miễn nhiệm các cán bộ quản trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc Công ty được hoạt động theo luật doanh nghiệp. Giám đốc hiện tại của Công ty là ông Lê Thanh Đại là chủ sở hữu 25 % cổ phiếu của công ty. - Theo mô hình mới Công ty nên bổ nhiệm thêm hai vị trí giám đốc, chịu tránh nhiệm hai mãng lớn của công ty. Vị trí phó giám đốc có thể do giám đốc chọn hoặc do hội đồng quản trị bổ nhiệm. Khi thêm vị trí phó giám đóc thì việc phân cấp phân quyền Công ty càng trở nên rõ nét hơn. Và việc quan trọng nhaats đó là giải tỏa cho giám đốc khỏi áp lực công việc. Để có thể tập chung vào những công việc chính. - Ban kiểm soát của Công ty là ban do hội đồng cổ đông lựa chọn ra và nó có quyền giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của các phòng ban của Công ty Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty, kiểm tra các hoạt động của công nếu cần thiết. Báo cáo hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực hợp pháp của ghi chép và lưu chữ chứng từ và lập hô sơ kế toán. Tính trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành trong kinh doanh của Công ty Phân cấp thực chất là phân chia quyền hành quản trị. Trong một tổ chức hay một Công ty thì phân cấp để cho sự kết hợp và hợp tác của các thành viên trong tổ chức có hiệu quả. Hiện tại phân cấp phân quyền trong Công ty là không tốt, nó chỉ phù hợp khi quy mô của Công ty còn là quy mô nhỏ khi mới thành lập còn hiện tại thì sự phân cấp này không tốt làm cản trở sự hoạt động của công ty. Đứng đầu trong bộ máy của Công ty là hội đồng cổ đông, hội đồng cổ đông là nơi quyết định những công việc lớn đến những chiến lược lớn của công ty. Là nơi tập trung những người sỏ hữu về tài sản của công ty. Hiện tại nhưng cổ đông của Công ty vừa là người sở hữu Công ty vừa là người tham gia gia công tác lãnh đạo trong công ty. Khi áp dụng cải tiến mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thì việc phân cấp phân quyền sẽ trở nên tốt hơn. Các phòng ban trong Công ty có nhiều quyền hành hơn nhưng không có nghĩa là Công ty không quản lý tập trung. Các phòng ban được giám đốc phân quyền lớn hơn có thể hoạt động rộng hơn và chỉ xin chỉ thị của giám đốc khi xảy ra những việc vượt khỏi quyền hạn của mình. 5 - Vai trò của giám đốc : Có người nói, kinh tế thị trường sản sinh ra những giám đốc tài ba. Điều đó hoàn toàn chính xác, kinh tế thị trường ngày nay đưa đến cho giám đốc quá nhiều thông tin cần phải xử lý. Việc có quá nhiều thông tin làm cho giám đốc bối rối và họ không biết phải làm gì với cái mớ thông tin đó. Việc xử lý thông tin là chia khóa của sự thành công, nếu không thích ứng thì sẽ bị đào thải. Người giám đốc giỏi là người có được sự năng nổ, nhiệt tình, tài ba và luôn tìm tòi đổi mới sáng tạo. Nước ta vừa bước sang cơ chế thị trường tạo môi trường tốt cho việc sản sinh ra những giám đốc tài ba phục vụ cho việc dân giàu nước mạnh. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh sản xuất hàng ngày của Công ty và là người chịu tránh nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ đươc giao. Giám đốc là người được ủy quyền đầy đủ quyền hạn để điều hành Công ty và có quyền hoạt động nhân danh Công ty trong moị trường hợp. Giám đốc doanh nghiệp là người được chủ sở hữu doanh nghiệp giao cho quyền quản lý điều hành doanh nghiệp theo chế độ thủ trưởng, chịu tránh nhiệm trước chủ sở hữu về mọi việc của mình. Giám đốc hiện tại của Công ty là ông Nguyễn Thanh Đại là người có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý tốt. Là người có công lớn trong việc thành lập và xây dựng Công ty cổ phần xây dựng Tiền Phong tồn tại và phát triển không ngừng lớn mạnh được mở rộng về qui mô, hình thức kinh doanh. Hiện tại ông vừa là giám đốc vừa là người chủ sở hữu ông sở hữu 30 % số cổ phiếu của công ty. Lao động của người giám đốc là lao động trí óc là quản lý các loại lao động khác trong doanh nghiệp. Để làm tốt công việc đó người giám đốc phải là người có kiến thức về khoa học công nghệ, về giao tiếp với xã hội, phải biết ngoại ngữ, kiến thức tâm lý, kinh tế, kỹ thật, tổng hợp chi thức của cuộc sống. Bên cạn đấy giám đốc phải biết phân quyền, biết giao nhiệm vụ cho cấp dưới và tạo mọi điều kiện cho họ hoàn thành công việc của mình. Lao động của giám đốc là lao động quản lý kinh doanh, quản lý về nguồn vẫn, nguồn nhân lực, về việc sản xuất kinh doanh. Giám đốc như một người sư phạm biết viết và truyền đạy ý kiến chính xác, biết chuyền đạt đồng thời cũng là một nhà tâm lý, là nhà hoạt động xã hội. Tóm lại lao động của giám đốc là lao động đa dạng, phức tạp và có phạm vi hoạt động rộng lớn. Với vai trò và vị trí quan trọng của mình nên người giám đốc phải luôn được đào tạo và học tập để cập nhật thông tin nhằm nâng cao trình độ cho mình để thực hiện trách nhiệm của mình. Với tránh nhiệm là người có ảnh hưởng tới toàn doanh nghiệp nên áp lực với giám đốc ngày một càng nhiều hơn khi công việc và Công ty được mở rộng. Do vậy việc Công ty nên thêm hai vị trí phó giám đốc chịu trách nhiệm về hai mảng lớn của Công ty đó là về kỹ thuật và hành chính của công ty. Khi có thêm vị trí phó giám đốc thì việc giảm áp lực cho giám đốc làm cho giám đốc có thời gian thực hiện các công việc của mình tốt hơn Việc bố chí người vào vị trí giám đốc cũng cần chú ý phải tìm người có năng lực sự có thể thay mặt giám đốc để giải quyết một số công việc quan trọng trong công ty. Trong cơ chế thị trường thì việc xuất hiện khái niệm giám đốc là một nghề không còn xa lạ với các Công ty và thị trường lao động. Việc này Công ty cũng nên chú ý vì việc Công ty mở rộng thêm, kinh doanh thêm các lĩnh vực khác thì việc thuê người làm giám đốc trong tương lai là việc cần thiết. Để tuyển chọn giám đốc thì người đó phải có các tố chất sau. Là một người giám đốc thì tố chất đầu tiên và quan trọng nhất là khát vọng làm giàu chính đáng, khác với hi vọng thì khát vọng làm giàu đòi hỏi với một sự thôi thúc mạnh mẽ đến cháy bỏng, là động lực nội tâm luôn luôn day dứt thúc đẩy con người cần đạt tới. Bản chất của họ là luôn tìm tòi khám phá và sẵn sàng chịu trả giá để đạt đựơc mục tiêu của mình là ngày một giàu hơn. Tuy nhiên với khát vọng làm giàu là chưa đủ mà cần phải có kiến thức, kiến thức ở đây là kiến thức tổng hợp không chỉ học tập ở trường mà có mà phải tổng hợp được ở mọi nơi mọi lúc. Và phải có năng lực quản lý và kinh nghiệm tích lũy, tạo dựng cho mình một ê kíp giúp việc hoàn hảo. Giám đốc là công việc khó khăn nhiều thử thách và luôn chịu áp lực công việc lớn, vì thế để có thể thành công thì giám đốc phải là người hiểu biết trong mọi lĩnh vực. Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và đâu tư là một người như vậy. 6 - Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý : Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cho việc phát triển sản xuất là một yếu tố tất nhiên và được áp dụng khá lâu. Còn khái niệm ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý là khái niệm mới xuất hiện trong thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt nó được nhắc tới nhiều khi loài người đang bước vào nền kinh tế tri thức. Khoa học công nghệ trong quản lý là một khái niệm vẫn còn mới, nó là việc ứng dụng các thành tựu mới nhất về kỹ thuật thông tin và tin học vào việc quản lý. Đặc biệt là sự ra đời của mạng lưới internet là nơi cung cấp mọi thông tin tri thức của nhân loại.Việc các phần mền quản lý tiên tiến liên tục ra đời và đang được ứng dụng thành công trong mọi lĩnh vực xã hội là một minh chứng thực tế cho việc ứng dụng công nghệ khoa học vào quản lý vào công ty. Khoa học công nghệ trong quản lý ngày nay còn là một vũ khí, công cụ cạnh tranh hiệu quả giữa các công ty. Vì thế việc tận dụng những ưu điểm của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quản lý là một việc cần thiết. Tiền Phong là một Công ty xây dựng nên việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nói chung và vào công tác quản lý nói riêng là một việc rất cần thiết. Một khi Công ty được trang bị đầy đủ về máy móc vi tính và các phần mềm liên quan thì năng xuất lao động của Công ty sẽ được nâng cao. Việc Công ty ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và vào quản lý không chỉ phục vụ cho hiện tại của Công ty mà còn phục vụ vì tương lai của công ty. Và khoa học công nghệ sẽ là vũ khí cạnh tranh thắng thế của Công ty trên thương trường của Công ty trong tương lai nếu Công ty chú trọng đầu tư và phát triển ngay từ bây giờ. PHẦN KẾT LUẬN Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong với một công nghệ thiết bị máy móc xây dựng hiện đại cùng với một đội ngũ cán bộ công nhân viên, kỹ sư trẻ giàu lòng nhiệt huyết có tình độ cao và được đào tạo cơ bản. Bên cạnh đấy một trong những yếu tố quan trọng không thể không kể đến đó là yếu tố quản lý trong công ty. Quản lý cũng là yếu tố quan trọng của đầu vào mà lâu may thường không được chú trọng. Để có thể tồn tại và phát triển bền vững đến ngày hôm nay và mai sau tập thể cán bộ lãnh đạo của Công ty là tập thể đoàn kết và vững mạnh tạo ra một bộ máy hoạt động có hiệu quả. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã luôn xác định mục tiêu phục vụ thỏa mãn tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng. Không ngừng vượt qua mọi khó khăn tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Để có thành tích như ngày hôm nay thì tập thể cán bộ lãnh đạo Công ty phải làm việc cần cù gian khổ. Tuy nhiên sự đi lên của Công ty để phát triển bền vững cho mai sau thi bên cạnh đấy Công ty còn gặp một số khó khăn sau. - Công ty vẫn là Công ty nhỏ trong lĩnh vực xây dựng. - Thiết bị máy móc công nghệ hiện đại Công ty có ít. - Lực lượng lao động và vẫn của Công ty đang thiếu và yếu khi tham gia đấu thầu những công trình lớn. - Việc mua sắm thay đổi các thiết bị gặp khó khăn vì giá máy móc cao. - Giá thi công, công tình còn cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn mà Công ty gặp phải ấy thì Công ty cũng gặp nhiều thuận lợi đó là. - Các cán bộ công nhân viên trong Công ty phần lớn là cán bộ được đào tạo cơ bản và đang còn trẻ vì thế là nguồn nhân lực rồi rào cho Công ty ngày nay và sau này. - Uy tín và tín nhiệm của Công ty là sức mạnh cho Công ty tiến lên và dành nhiều thắng lợi trên thương trường. - Đội ngũ cán bộ công nhân viên quản lý có trình độ và nhiệt tình. Khó khăn có nhiều nhưng không phải không có thuận lợi và đặc biệt chắc chắn nhất là sự điều hành, lãnh đạo sáng tạo nhiệt tình và đang thay đổi của các cán bộ quản lý trong bộ máy lãnh đạo của Công ty thì chắc chắn Công ty Tiền Phong sẽ thành công và phát triển thành một Công ty lớn. Qua thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Tiền Phong, được sự giúp đỡ nhiệt tình của quí Công ty tôi đã hoàn thành chuyên đề. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Điều lệ hoạt động của công ty. - Các bảng báo cáo tài chính của công ty. - Quyết định thành lập của công ty. - Một số tài liệu văn bản của công ty. MỤC LỤC Mở đầu …………………………………………… …………………………. 4 Phần I : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG ………………………………...… 5 I - Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Phong…………………………………………………………………..… 5 1 - Lịch sử hình thành về quá trình phát triển của công ty…………..…. 5 2 - Đặc điểm của công ty………………………………………………. 8 II - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY : 1 - Tình hình chung của Công ty : …………………………………….. 14 2 - Phân tích số lượng lao động quản lý……………………………….. 20 3 - Phân tích chất lượng lao động quản lý……………………………… 22 4 - Phân tích mô hình bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Phong ………………………………………………………………………... . 25 5 - Phân cấp, phân quyền trong quản lý của công ty………………….. . 28 III - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 1- Ưu điểm. …………………………………………………………… 31 2 - Nhược điểm. ……………………………………………………….. 31 3 - Nguyên nhân ………………………………………………….….. 32 PHẦN II - MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG 1 - Về số lượng lao động quản lý………………………………..…….. 33 2 - Về chất lượng lao động quản lý. ………………………………….. 35 3 - Về tổ mô hình chức bộ máy quản lý. …………………….………... 37 4 - Phân cấp phân quyền trong bộ máy quản lý. ………………………. 40 5 - Vai trò của giám đốc …………………………………………..…… 43 6 - Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý…………………..…… 45 PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………………...… 46

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC1899.Doc
Tài liệu liên quan