Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo - Bài 1: Tổng quan về kỹ năng lãnh đạo

1.3 Kỹ năng lãnh đạo (2) •Kỹ năng cần có của người lãnh đạo? 1. Kỹ năng tạo động lực 2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức 3. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán 4. Kỹ năng ra quyết định 5. Kỹ năng khơi dậy tinh thần làm việc của nhân viên/động viên 6. Kỹ năng hài hước .

pdf27 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo - Bài 1: Tổng quan về kỹ năng lãnh đạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO KNLĐ_2017 1 NỘI DUNG 1.1 Lãnh đạo 1.2 Năng lực lãnh đạo 1.3 Kỹ năng lãnh đạo KNLĐ_2017 2 1.1 Lãnh đạo 1.1.1 Quan niệm về lãnh đạo 1.1.2 Vai trò của lãnh đạo 1.1.3 Phân loại lãnh đạo KNLĐ_2017 3 1.1.1 Quan niệm về lãnh đạo Thế nào là lãnh đạo? •Lãnh đạo là gây ảnh hưởng •Lãnh đạo là người gây cảm hứng cho người khác làm việc hiệu quả •Lãnh đạo là đề ra chủ trương, động viên và tổ chức mọi người thực hiện >>> Lãnh đạo có nghĩa là quyền lực và trách nhiệm khuyến khích, tạo quyền và phát triển các năng lực của cá nhân trong một tập thể KNLĐ_2017 4 “Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo.” John Quincy Adams (Tổng thống thứ 6 Hoa Kỳ) KNLĐ_2017 5 1.2 Vai trò của lãnh đạo •Tạo nên sức mạnh tập thể •Hướng tới và đạt được mục tiêu (ngắn hạn và dài hạn) nhanh nhất •Tiết kiệm chi phí •Nâng cao hiệu quả (hiệu quả của các cá nhân và cộng đồng) •Ứng phó kịp thời và giảm thiểu rủi ro >>> Tạo ra lợi ích KNLĐ_2017 6 1.3 Phân loại lãnh đạo (1) 1. Xét theo lĩnh vực làm việc của tổ chức >>> •Lãnh đạo chính quyền, nhà nước •Lãnh đạo công ty •Lãnh đạo các cơ quan khoa học •Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội (Đảng, Đoàn thanh niên, Phụ nữ) •Lãnh đạo các hội nghề nghiệp (Hội nhà văn, Hội kinh tế, Hội làm vườn) KNLĐ_2017 7 1.3 Phân loại lãnh đạo (2) 2. Xét theo tố chất lãnh đạo trong mỗi con người >>> •Nhà lãnh đạo đẳng cấp (Lãnh tụ) •Nhà lãnh đạo thông thái •Nhà lãnh đạo tiềm năng •Nhà lãnh đạo hạn chế KNLĐ_2017 8 1.3 Phân loại lãnh đạo (3) 3. Xét theo phạm vi ảnh hưởng của người lãnh đạo >>> •Cấp độ 1: Chức vụ •Cấp độ 2: Sự chấp thuận •Cấp độ 3: Định hướng kết quả •Cấp độ 4: Phát triển con người KNLĐ_2017 9 Phân loại lãnh đạo Theo phạm vi ảnh hưởng > •Cấp độ 1: Chức vụ •Trở thành lãnh đạo do bổ nhiệm •Phạm vi ảnh hưởng: chỉ có ảnh hưởng trong bộ phận do người lãnh đạo quản lý KNLĐ_2017 10 Phân loại lãnh đạo Theo phạm vi ảnh hưởng > •Cấp độ 2: Sự chấp thuận •Trở thành lãnh đạo do điều phối và thực hiện tốt các mối quan hệ •Phạm vi ảnh hưởng: phụ thuộc vào uy tín và lợi ích của các mối quan hệ KNLĐ_2017 11 Phân loại lãnh đạo Theo phạm vi ảnh hưởng > •Cấp độ 3: Định hướng kết quả •Trở thành lãnh đạo do có tầm nhìn, năng lực tổ chức và hiệu quả công việc •Phạm vi ảnh hưởng: Cộng đồng tín nhiệm do có tài năng và làm việc hiệu quả được cấp dưới khâm phục KNLĐ_2017 12 Phân loại lãnh đạo Theo phạm vi ảnh hưởng •Cấp độ 4: Phát triển con người •Trở thành lãnh đạo do tài năng, đạo đức và đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng •Phạm vi ảnh hưởng: Ảnh hưởng rộng, có uy tín, có sự trung thành của cấp dưới KNLĐ_2017 13 1.2 Năng lực lãnh đạo 1.2.1 Quan niệm về năng lực lãnh đạo 1.2.2 Những nhóm yếu tố hình thành nên nhà lãnh đạo 1.2.3 Tố chất cơ bản của người làm lãnh đạo KNLĐ_2017 14 1.2.1 Quan niệm về năng lực lãnh đạo Thế nào là năng lực lãnh đạo? •Là khả năng người lãnh đạo hướng cộng đồng đến mục tiêu chiến lược •Là khả năng thu hút cộng đồng đi theo mình, thực hiện hiệu quả công việc •Là khả năng liên kết, khuyến khích và phát huy năng lực của cộng đồng hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả KNLĐ_2017 15 Theo bạn NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP CẦN CÓ NHỮNG NĂNG LỰC GÌ? • NĂNG LỰC VỀ: •Ngoại giao •Phân tích (bối cảnh/ tình thế, con người, thị trường, công nghệ, tài chính) •Ra quyết định •Nghệ thuật kinh doanh (mưu, mẹo) • ..??? KNLĐ_2017 16 1.2.2 Những nhóm yếu tố hình thành nên nhà lãnh đạo 1. Tố chất cá nhân (sức khỏe, sự thông minh, sáng tạo, nhạy bén, thích nghi) 2. Quan hệ con người (tính đại diện, xây dựng quan hệ, quy định, thể chế, mạng lưới quan hệ) 3. Thông tin (nguồn thông tin, phân tích thông tin, truyền đạt thông tin, phát ngôn) 4. Quyết định (ý tưởng, thực hiện, phân phối, đàm phán) ...??? KNLĐ_2017 17 1.2.3 Tố chất cơ bản của người làm lãnh đạo (1) •Có trí tuệ, có học vấn, có kinh nghiệm chuyên môn và cuộc sống •Có tầm nhìn chiến lược, biết đặt mục tiêu và phấn đấu đạt được mục tiêu •Có sức khỏe tốt •Linh hoạt sáng tạo nhưng kiên định KNLĐ_2017 18 1.2.3 Tố chất cơ bản của người làm lãnh đạo (2) •Có nghị lực, bình tĩnh, sáng suốt vượt qua các thử thách •Biết tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể có khả năng cố vấn và tư vấn •Niềm nở, gần gũi và dứt khoát •? KNLĐ_2017 19 NHÀ LÃNH ĐẠO TỐT? •Biết tìm kiếm và thực hiện các cơ hội •Kiên trì các hoạt động để vượt qua trở ngại •Cam kết thực hiện hợp đồng •Đáp ứng chất lượng và hiệu quả •Chấp nhận rủi ro •Có mục tiêu trước mắt và lâu dài rõ ràng •Lập kế hoạch khả thi và giám sát, đánh giá •Xây dựng và sử dụng mạng lưới thông tin hiệu quả •Tạo lập hình ảnh để thuyết phục đối tác •Tự tin •. KNLĐ_2017 20 NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG TỐT (1) 1. NLĐ độc tài 2. NLĐ lười biếng 3. NLĐ lạm dụng chức quyền 1. Độc tài: -Không tin tưởng cấp dưới -Luôn bắt mọi người theo mệnh lệnh -Không quan tâm đến nguyện vọng của cấp dưới -Không tạo cơ hội cho nhân viên phát huy năng lực phát triển -Quản lý thời gian, nhân viên nghiêm ngặt KNLĐ_2017 21 NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG TỐT (2) 1. NLĐ độc tài 2. NLĐ lười biếng 3. NLĐ lạm dụng chức quyền 2. Lười biếng: -Giao hết việc cho nhân viên -Không suy nghĩ cho mục tiêu dài hạn -Dễ thỏa mãn KNLĐ_2017 22 NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG TỐT (3) 1. NLĐ độc tài 2. NLĐ lười biếng 3. NLĐ lạm dụng chức quyền 3. Lạm dụng chức quyền -Sử dụng quá quyền hạn của mình -Không tạo được môi trường thân thiện -Tạo ra sự chống đối ngầm KNLĐ_2017 23 1.3 Kỹ năng lãnh đạo (1) •Kỹ năng lãnh đạo? Kỹ năng lãnh đạo là nói về khả năng vận dụng những kiến thức về lãnh đạo vào hoạt động thực tế để đạt được hiệu quả lãnh đạo cao nhất. KNLĐ_2017 24 1.3 Kỹ năng lãnh đạo (2) •Kỹ năng cần có của người lãnh đạo? 1. Kỹ năng tạo động lực 2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức 3. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán 4. Kỹ năng ra quyết định 5. Kỹ năng khơi dậy tinh thần làm việc của nhân viên/động viên 6. Kỹ năng hài hước. KNLĐ_2017 25 NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN RẤT NHIỀU KỸ NĂNG HỌC PHẦN TẬP TRUNG VÀO: 1. Kỹ năng tạo động lực 2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức 3. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán 4. Kỹ năng ra quyết định KNLĐ_2017 26 HẾT BÀI 1. Tìm đọc thêm về PHÂN LOẠI LÃNH ĐẠO 2. Đọc tìm hiểu về sự khác biệt giữa LÃNH ĐẠO và QUẢN LÝ 3. TỰ HÌNH NHÓM ĐỂ LÀM BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC (Max 10 người) KNLĐ_2017 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_ky_nang_lanh_dao_bai_1_tong_quan_ve_ky_nang_lanh.pdf