Hướng dẫn học tập triết học - Học viện bưu chính viễn thông

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Biên soạn: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN ĐỖ MINH SƠN TRẦN THẢO NGUYÊN GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. GIỚI THIỆU CHUNG: Để phục vụ cho việc tự nghiên cứu và học tập của sinh viên theo chương trình “Đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa” của Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, sau khi được cấp trên thẩm định, bộ môn Mác-Lênin thuộc khoa Cơ bản I - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức biên soạn SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VÀ GIÁO TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN. Tập sách được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình Triết học Mác-Lênin do hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM. Tập sách cũng bám sát giáo trình Triết học Mác - Lênin do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng. Sách hướng dẫn học tập môn triết học Mác-Lênin sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng đi lên CNXH ở Việt Nam. Ngoài ra, tập sách còn cung cấp cơ sở phương pháp luận khoa học để người học tiếp tục nghiên cứu các môn khoa học khác thuộc bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn khoa học chuyên ngành. Nội dung cuốn sách được biên soạn theo trình tự: nêu rõ mục đích yêu cầu, trọng tâm, trọng điểm của bài, những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn rút ra từ những nguyên lý cơ bản của lý luận. Cuối mỗi chương là phần bài tập và những gợi ý trả lời thích hợp, bổ ích với đối tượng sinh viên theo hệ đào tạo từ xa.

pdf74 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn học tập triết học - Học viện bưu chính viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftriethocBT.pdf
Tài liệu liên quan