Khóa luận Định lý Osofsky cho vành nửa đơn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 Luận văn: Định lý Osofsky cho vành nửa đơn Dài 43 trang chia làm 3 chương. Thực hiện tháng 5/2011 Trong khóa luận với đề tài " Định lý Osofsly cho vành nửa đơn", chúng tôi đã cố gắng tổng quan và trình bày một cách có hệ thống các khái niệm cũng như các đặc trưng và các khái niệm liên quan đến các lớp modun hữu hạn sinh, modun nội xạ, modun nửa đơn.

pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Định lý Osofsky cho vành nửa đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhamThiKhanhLy.pdf