Luận văn Nghiên cứu mô hình Slow

Luận văn thực hiện được những công việc sau: 1. Tóm tắt một cách cô đọng các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân, sai phân và tính ổn định nghệm 2. Nghiên cứu mô hình Solow thời gian liên tục bằng cách thay thế luật tăng trưởng cố cổ điển bằng một vài luật tăng trưởng mới hơn, sát thực tế hơn. Nghiên cứu định trính của mô hình trong trường hợp đó. 3. Đưa vào mô hình yếu tố có tiến bộ công nghệ, so sánh và giải thích bản chất của sự gia tăng các yếu tố kinh tế cơ bản ở trạng thái cân bằng 4. Sai phân hóa để được kết quả tương ứng cho mô hình Solow với luật tăng trưởng dạng Richards

pdf53 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu mô hình Slow, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfa1.PDF
Tài liệu liên quan