Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bên thuê và bên nhận thuê đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản để yêu cầu chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã; Riêng Việc công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước. - Bước 2: công chức Tư pháp- hộ tịch, viên chức tiếp nhận, kiểm tra và thụ lý - Bước 3: cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bên thuê và bên nhận thuê đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản để yêu cầu chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã; Riêng Việc công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước. - Bước 2: công chức Tư pháp- hộ tịch, viên chức tiếp nhận, kiểm tra và thụ lý - Bước 3: cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã hoặc tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước (trên địa bàn thị xã Đồng xoài). c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Dự thảo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. - Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (kèm theo bản chính để đối chiếu) - Đơn xin tách thửa, hợp thửa ( nếu có) - xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình và bản chính các giấy tờ chứng minh quyền về tài sản; * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) d. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); - Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chứng thực h. Lệ phí: Lệ phí thủ tục này thu theo giá trị của hợp đồng thế chấp quyền xử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với mức thu như sau: - Hợp đồng dưới 20.000.000đ..............thu 10.000đ - Hợp đồng từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ.................thu 20.000đ - Hợp đồng từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ.....................thu 50.000đ - Hợp đồng từ 100.000.000đ đến dưới 300.000.000đ..................thu 100.000 - Hợp đồng từ 300.000.000đ đến dưới 1.000.000.000đ................thu 200.000 - Hợp đồng từ 1.000.000.000đ đến dưới 2.000.000.000đ...........thu 500.000đ - Hợp đồng từ 2.000.000.000đ đến dưới 3.000.000.000đ........thu 1.000.000đ - Hợp đồng từ 3.000.000.000đ đến dưới 5.000.000.000đ........thu 1.500.000đ - Hợp đồng từ trên 5.000.000.000đ trở lên, thu 2.000.000đ i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: không k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Đất không có tranh chấp; - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án dân sự; - Việc chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có liên quan đến hộ gia đình thì các thành viên của hộ gia đình phải có mặt; l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; - Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai - Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng lệ phí công chứng, chứng thực. - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. - Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Bình phước về giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình phước thực hiện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhanh_chinh_tu_phap_17_86621.pdf
Tài liệu liên quan