Tiểu luận Phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa

MỞ BÀI Luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hành chính. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính không phải là bản thân qủn lý nhà nước mà những hoạt động hình thành trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Và đối tượng điều chỉnh là tiêu chuẩn để phân biệt các ngành luật. Nhưng cũng có trường hợp cùng với đối tượng điều chỉnh cũng phải sử dụng phương pháp điều chỉnh thì mới có thể phân biệt rõ ràng. NỘI DUNG 1. khái niện 2. Những biểu hiện của phương pháp điều chỉnh KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3857 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài: phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa. MỞ BÀI Luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hành chính. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính không phải là bản thân qủn lý nhà nước mà những hoạt động hình thành trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Và đối tượng điều chỉnh là tiêu chuẩn để phân biệt các ngành luật. Nhưng cũng có trường hợp cùng với đối tượng điều chỉnh cũng phải sử dụng phương pháp điều chỉnh thì mới có thể phân biệt rõ ràng. NỘI DUNG khái niện Phương pháp điều chỉnh của bất cứ ngành luật nào cũng là tổng thể biện pháp, cách thức, phương thức mà ngành luật đó sử dụng tác động đến ý chí và thông qua ý chí tác động đến hành vi của các bên tham gia các quan hệ xã hội do ngành luật điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh là cách thức mà nhà nước áp dụng trong việc điều chỉnh bằng pháp luật để tác động đến các quan hệ xã hội. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh được hình thành từ quan hệ “ quyền lực- phục tùng” giữa một bên có quyền nhân danh nhà nước ra những mệnh lệnh bắt buộc với bên kia là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nghĩa vụ phục tùng. Để làm rõ hơn ta có thể so sánh phương pháp điều chỉnh của luật dân sự mà đặc trưng là sự bình đẳng ý chí của các bên tham gia quan hệ dân sự. Trong quan hệ dân sự hình thức hợp đồng được áp dụng rộng rãi. Còn trong luật hành chính có sự đặc trưng là sự không bình đẳng ý chí của các bên trong quan hệ hành chính bên này phải phục tùng bên kia. Những biểu hiện của phương pháp điều chỉnh Mối quan hệ “ quyền lực phục tùng thể hiện sự không bình đẳng giữa các bên tham gia quản lý hành chính nhà nước sự không bình đẳng đó là sự không bình đẳng về ý chí thể hiện rõ nét sau: - Sự không bình đẳng trong quản lý hành chính thể hiện ở chổ chủ thể quản lý có thể nhân danh nhà nước thể hiện ý chí của minh lên đối tượng quản lý cũng được thể hiện trong nhiều trường hợp khác nhau: + Hoặc một bên có quyền ra lệnh cụ thể hay đặt ra quy định bắt buộc đối với bên kia và kiểm tra bắt buộc chúng. Phía bên kia có nghĩa vụ thực hiện các quy định, mệnh lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: Quan hệ cấp trên cấp dưới trong một cơ quan. + Hoặc một bên đưa ra yêu cầu, kiến nghị còn một bên có quyền xem xét, giải quyết hay có quyền đáp ứng bác bỏ kiến nghị đó. Ví dụ: Công an có quyền yêu cầu (cùng với những tờ giấy nhất định) công an quận, huyện giải quyết cho hộ dân chuyển khẩu, công an xem xét có thể giải quyết yêu cầu (hồ sơ hợp lệ) hoặc không chấp nhận (nếu hồ sơ không hợp lệ). + Hoặc cả hai bên có quyền hạn nhất định nhưng bên này quyết định điều gì phải được bên kia cho phép hay phê chuẩn, cùng phối hợp quyết định. Ví dụ: Bộ giáo dục và đào tạo và các cán bộ khác về việc quyết định quy mô, hình thức đào tạo. Việc các cán bộ khác quyết định hình thức, quy mô phải được Bộ giáo dụcvà đào tạo cho phép và phê chuẩn. - Sự không bình đẳng thể hiện ở chổ một bên có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế buộc đối tượng phải thực hiện mệnh lệnh của mình. Sự không bình đẳng giữa các bên tham gia quản lý nhà nước luôn thể hiện rõ nét, xuất phát từ quy định pháp luật, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các bên tham gia quan hệ đó. Và các cơ quan trong bộ máy nhà nước bắt nguồn từ cấp trên và cấp dưới tronớctor chức bộ máy nhà nước. Sự không bình đẳng giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức xã hội đơn vị kinh tế, các tổ chức khác bắt nguồn từ quyền lực nhà nước. Trong quan hệ đó nhân danh nhà nước thể hiện chức năng chấp hành - điều hành trong lĩnh vực phân công và phụ trách - Sự không bình đẳng giữa các bên tham gia quản lý hành chính nhà nước được thể hiện rõ nét trong tính chất đơn phương và bắt buộc các quyết định hành chính. Các cơ quan hành chính và các chủ thể quản lý hành chính khác, dựa vào thẩm quyền của mình trên cơ sở đánh giá tình hình có quyền ra những mệnh lệnh và đề ra những phương pháp thích hợp với từng đối tượng cụ thể. Những quyết định ấy có tinh đơn phương vì nó theể hiện ý chí của chủ thể quan lý hành chính nhà nưới trên cơ sở pháp luật quy định. Nhưng quyết định hành chính đơn phương đều mang tinh chất bắt buộc với đối tượng quản lý. Tính chất bắt buộc thi hành của các quyết định hành chính được đảm bảo bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước. Nhưng các quyết định hành chính đơn phương không bao giờ thực hiện trên cơ sở cưỡng chế, mà thực nhiện trên phương pháp thuyết phục. Nhưng đôi khi chúng ta có thể bắt gặp trong quan hệ hành chính nhà nước có phương pháp thoả thuận.Ví dụ: trong ban hành các quyết định liên tịch (các bên thoả thuận ra quyết định chung như Thông tư liên bộ, Nghi quyết liên tịch giữa ban chấp hành Tổng liên đoàn Việt Nam với các ban quản lý hành chính nhà nước trung ương) KẾT LUẬN Như vậy phương pháp điều chỉnh luật hành chính nhà nước là phương pháp mệnh lệnh đơn phương, thương một bên trong tuyệt đại đa số trong các trường hợp mang tính quyền lực nhà nước: ra quyết định quản lý nhà nước, quản lý hoạt động bên kia áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo pháp luật. TÀI LIỆU THAM KHẢO / Giáo trình luật hành chính – ĐH Luật Hà Nội. / Giáo trình luật hành chính - Khoa luật, ĐH Quốc Gia Hà Nội. / Diễn đàn sinh viên luật – sinhvienluat.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docca nhan 51.doc
Tài liệu liên quan