Bài giảng Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

Phương tiện làm việc; Hiệu quả công việc đạt được trong thực tế khi thực hiện các mục tiêu chung; Quy chế làm việc và mức độ tuân thủ quy chế của công chức, nhân viên

pptx54 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNGĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAMBUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.comĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAMLÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG  Cấp phòng trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước hiện nayVận dụng kiến thức, kỹ năng trong quá trình lãnh đạo phòngLãnh đạo cấp phòng với việc xây dựng văn hóa công sởLÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG ĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAMTÀI LIỆU THAM KHẢOBusiness Egde (2007). Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn. Nhà xuất bản Trẻ (sách dịch).Harold Koontz, Cyril O”Donnell, Heinz Weihrich (1993). Những vấn đềcốt yếu của quản lý. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Hội đồng Anh (1998). Pháp luật và sự quản lý của Nhà nước. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.Luật Công chức, công chức năm 2008.Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003.Luật Viên chức năm 2010.Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.TÀI LIỆU THAM KHẢONghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.Nguyễn Văn Thâm (2003). Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở.Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.Noriyuki Sasaki (2012). Nhà quản lý tài năng. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.Peter F. Drucker và Jim Collins (2010). Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức. Nhà xuất bản Trẻ.Tracy B. (2006). Để hiệu quả trong công việc. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính (2013). Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Hà Nội.TS. BÙI QUANG XUÂNbuiquangxuandn@gmail.com 0913 183 168I. CẤP PHÒNG TRONG HỆ THỐNG BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HIỆN NAYĐH NỘI VỤ 1. VỊ TRÍ CỦA CẤP PHÒNGĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAMLà địa điểm hoạt động, hay còn gọi là trụ sở của cơ quan đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, Nơi tiến hành các hoạt động công vụ hoặc dịch vụ công.8CÔNG SỞ1CỤC, VỤ THUỘC BỘSỞỦY BAN NHÂN DÂNPHÓNG Và tương đươngPHÒNGPHÒNGSơ đồ 1.1: Vị trí của cấp phòng trong hệ thống quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hộiPhương thức thành lậpCông sở hành chính Công sở sự nghiệp10Theo luật định. Do cơ quan nhà nước cấp trên thành lập VD:UBND được thành lập trên cơ sở luật tổ chức chính quyền địa phươngTheo luật định. Căn cứ vào nhu cầu thực tế.PHÂN BIỆT CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH VỚI CÔNG SỞ SỰ NGHIỆPCÔNG SỞ HÀNH CHÍNH CÔNG SỞ SỰ NGHIỆP11Vì lợi ích cộng đồngVì lợi ích cộng đồngMỤC TIÊU CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH CÔNG SỞ SỰ NGHIỆP12Tuyển dụng công chức theo luật cán bộ, Công chức - Làm việc theo biên chế- Làm việc theo hợp đồngTuyển dụng viên chức theo luật viên chức - Làm việc theo biên chế- Làm việc theo hợp đồngPHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Chức năng chung của cấp phòng Chuyển tải và tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên trực tiếp Phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất của công chức đơn vị với lãnh đạo cấp trên. 1. VỊ TRÍ CỦA CẤP PHÒNGPhòng là một cấp có chức năng: (1) Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo; và (2) Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các quyết định quản lý của cấp trên. Vì vậy, nội dung công việc của phòng thường liên quan đến các lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ. 2. NHIỆM VỤ CỦA CẤP PHÒNGĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAMPHÒNG Xây dựng và hoàn thành dự thảo văn bản Trình Cục, Vụ thuộc Bộ hay Tổng CụcTrình lãnh đạo Bộ phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tiếp tục trình Chính phủ Nhiệm vụ của cấp phòng 2. NHIỆM VỤ CỦA CẤP PHÒNG2.1. Dự thảo các dự án, đề án và các văn bản2.2. Xây dựng, trình thủ trưởng cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn. 2. NHIỆM VỤ CỦA CẤP PHÒNG2.3. Xây dựng, trình thủ trưởng cơ quan ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý của phòng. 2.4. Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn của phòng: 2. NHIỆM VỤ CỦA CẤP PHÒNG2.5. Trực tiếp quản lý con người, cơ sở vật chất, tài chính được giao của phòng. 2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. TS. BÙI QUANG XUÂNbuiquangxuandn@gmail.com 0913 183 168II. VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNGĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAMII. VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNGLãnh đạo cấp phòng với việc điều hành hoạt động của phòngKiến thức chuyên môn và các kiến thức cơ bản cần có của lãnh đạo cấp phòngPhát triển năng lực tư duy và quan hệ con ngườiKỹ năng triển khai các hoạt động của lãnh đạo cấp phòngXác định rõ mục tiêuKhích lệ vật chất , tinh thần Thoâng tinThoâng tinThoâng tinThoâng tintiêu chí hoạt động , đánh giáLãnh đạo cấp phòng với việc điều hành hoạt động của phòngkhuyến khích, tạo điều kiện LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNGKiến thức chuyên môn nghiệp vụKiến thức về khoa học quản lý4. KỸ NĂNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNGKẾ HOẠCHTHIẾT KẾ CÔNG VIỆCPHÂN CÔNG THỰC HIỆNLỰA CHỌN QUY TRÌNH, THỦ TỤCTRIỂN KHAI CỤ THỂĐIỀU CHỈNHTHUẬN LỢI, KHÓ KHĂNCÁCH THỨCĐÁNH GIÁYÊU CẦU THỰC HIỆNCÁC NGUỒN LỰC DỰ BÁO KẾT QUẢSơ đồ 1.5: Thiết kế và triển khai một công việc của lãnh đạo cấp phòng1. LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VỚI VIỆC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNGTS. BÙI QUANG XUÂNbuiquangxuandn@gmail.com 0913 183 168III. LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞĐH NỘI VỤIII. LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞKhái niệm văn hóa công sởTầm quan trọng của văn hóa công sởVai trò của lãnh đạo phòng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở1. KHÁI NIỆM VĂN HÓA CÔNG SỞVĂN HÓA BUIQUANGXUAN 0913183168文化VĂN HÓACULTUS(gieo trồng)AGRICULTURE(Nông nghiệp)CULTURE(Văn hóa)Vì lợi ích mười năm: Trồng cây!Vì lợi ích trăm năm: Trồng người!文化“VĂN TRỊ GIÁO HÓA”THEO CÁI ĐẸPVĂN HÓAVĂN HOÁ Một dân tộc sống, nếu văn hoá của dân tộc đó sống.(Dòng chữ tại bảo tàng Kabul, Afganistan) Cân thơ trong đêm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”Chính là khẳng định vai trò của văn hóa và cán bộ văn hóa.Làm thầy thuốc mà lầm, thì giết một người.Làm thầy địa lý mà lầm, thì giết một họ.Làm chính trị mà lầm, thì giết một nước.Làm văn hoá mà lầm, thì giết cả một thế hệ.(Lão Tử – Khoảng 369 – 286 trước Công nguyên, thời Xuân Thu - Chiến Quốc) MỘT DÂN TỘC SỐNG, NẾU VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ĐÓ SỐNG.(Dòng chữ tại bảo tàng Kabul, Afganistan)VĂN HOÁ Nếu con người là thước đo của vạn vận, thi văn hóa là thước đo nhân tính của thế giới. (Exupery)Cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi – Cái đó chính là văn hoá.(E. Heriot) a, Khái niệm văn hóa: - Nghĩa rộng: Bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. - Nghĩa hẹp: chỉ bao gồm các giá trị trong lĩnh vực tinh thần.BẠN HIỂU THẾ NÀO VỀ VĂN HÓAVăn hóa là mộtcủa giá trị & do qua quá trình thực tiễn, trong sự tương tác với. tự nhiên và xã hội. Văn Hóa là gì ?tinh thần con ngườihoạt độngmôi trườngVật chấthệ thống hữu cơsáng tạo và tích lũyCHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA "Vì lẽ sinh tồn _mục đích của cuộc sống, Sáng tạo và phát minh.Toàn bộ _ đó tức là văn hóa. Là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nónhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.VĂN HÓA LÀ GÌ?“Văn hoá là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần được sáng tạo ra và tích luỹ lại trong quá trình phát triển của xã hội”Từ Điển Bách Khoa Toàn ThưKHÁI NIỆM VĂN HÓA CÔNG SỞVĂN HÓA CÔNG SỞLà một hệ thống giá trị phản ảnh sự đúng đắn, tính nhân bản, nét đẹp được hình thành trong quá trình hoạt động của công sở”.3. LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Tầm quan trọng của văn hóa công sởVăn hoá công sở tạo nên niềm tin, thái độ của công chức, công chức làm việc trong công sở. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều hành công sở và sự phát triển bền vững của công sở. Xây dựng văn hóa công sở của đơn vị cơ quan nói chung và ở đây vai trò của người lãnh đạo cấp phòng là rất quan trọng.3. VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞPhải thấu hiểu các biểu hiện của văn hóa trong đơn vị mình. Những biểu hiện rất đa dạng và nhiều khi rất cụ thể, gắn liền với các hành vi của từng thành viên trong công sở. CÁC BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TRONG ĐƠN VỊMức độ tự giác và sự đoàn kết trong công việc;Năng lực hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên và của cả đơn vị;Cách thức chỉ huy của lãnh đạo cấp phòng;CÁC BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TRONG ĐƠN VỊPhương tiện làm việc;Hiệu quả công việc đạt được trong thực tế khi thực hiện các mục tiêu chung;Quy chế làm việc và mức độ tuân thủ quy chế của công chức, nhân viên;CÁC BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TRONG ĐƠN VỊLề lối làm việc;Truyền thống của đơn vị;Thái độ trách nhiệm trước công việc chung;Mức độ của bầu không khí trong đơn vị;CÁC BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TRONG ĐƠN VỊCác chuẩn mực để đánh giá công việc;Cách sử dụng tiềm lực của cơ quan, đơn vị;Cách giải quyết các xung đột nội bộ;Thái độ, cách ứng xử trong quan hệ với công dân v.v..CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Trình bày vị trí và vai trò của lãnh đạo cấp phòng ? 2.Phân tích chức năng, nhiệm vụ của bản thân với tư cách là lãnh đạo cấp phòng? 3.Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về vận dụng kiến thức và kỹ năng quản lý và lãnh đạo tại cấp phòng. CHÚC THÀNH CÔNG BUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.comĐH NỘI VỤ - CƠ SỞ QUẢNG NAM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_giang_lanh_dao_cap_phong_va_van_dung_kien_thuc_ky_nang_c.pptx
Tài liệu liên quan