Bài tập ETS 1000 - Test 1

Hoang có đủ các điều kiện như biết làm các món Cajun (I have been the line cook for a cafe serving traditional Cajun meals), làm việc tại nhà hàng nổi tiếng (I completed my apprenticeship at the famous Hotel Lenoir) và làm ra món ăn sáng tạo (able to develop creative new recipes) như trong điều kiện của nhà hàng (The ideal candidate will have at least one year of related cooking experience or will have completed a two-year apprenticeship in a well-established restaurant. Demonstrated ability to prepare innovative dishes as well as classic Cajun-style cuisine is required) nên câu B là đáp án đúng. 198. Who is Mr. Overbeck? (A) An executive chef (B) An associate director (C) A culinary teacher (D) A restaurant owner 198. Ông Overbeck là ai? (A) Đầu bếp điều hành (B) Phó giám đốc (C) Giáo viên ẩm thực (D) Chủ nhà hàng Ông Overbeck là giáo viên của anh Hoang tại đại học ẩm thực (my mentor and instructor at Boudreau Community College) nên câu C là đáp án đúng. 199. What is suggested about Boudreau Community College? (A) It gives out culinary awards (B) It offers free cooking workshops. (C) It needs a new chef for its cafeteria. (D) It invites celebrity chefs as guest speakers 199. Những gì nói về Đại học cộng đồng Boudreau? (A) Đưa ra giải thưởng ẩm thực (B) Cung cấp các hội thảo nấu ăn miễn phí. (C) Cần một đầu bếp mới cho quán ăn. (D) Mời các đầu bếp nổi tiếng làm diễn giả Hoang đã đạt giải thưởng về món ăn sáng tạo tại trường đại học (I was awarded the Excellence in Innovation Prize for a Vietnamese-style sandwich recipe I crafted, which is now on the menu at the college’s cafeteria) nên câu A là đáp án đúng. 200. Where does Ms. Riou most likely work? (A) At the River Ferry Cafe (B) At Hotel Lenoir (C) At Picard Seafood (D) At the Delphine Street Grill 200. Cô Riou có khả năng làm việc ở đâu? (A) Quán cà phê River River (B) Khách sạn Lenoir (C) Nhà hàng hải sản Picard (D) Tại Delphine Street Grill Ta có thể thấy Hoang làm việc tại nhà hàng hải sản Picard trong 3 tháng (Picard Seafood, Intern Time employed: Three months) và cô Riou được giới thiệu là người giám sát Hoang trong 3 tháng (Sabine Riou, the renowned chef who supervised his three-month internship) nên t có thể móc nối là cô ấy làm tại nhà hàng Picard. Câu C là đáp án đúng.

pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t kiệm tiền của công ty. Các phương án B, C, D đều không được nhắc đến trong bài, chỉ có phương án A được thể hiện theo thông tin “nó cho phép nhân viên làm việc trong các nhiệm vụ có thể khó hoàn thành trong một văn phòng đầy sự gián đoạn.” (it allows employees to work on tasks that may be difficult to complete in an office full of disruptions), trong đó “it” chính là telecommuting. Từ đó có thể suy ra nếu nhân viên thực hiện việc làm việc từ xa, không làm ở văn phòng thì tránh được những gián đoạn. Vậy A là phương án đúng. 170. What is the company planning to do in the new year? (A) Hire a new human resources manager (B) Reorganize the management team (C) Change the layout of its building (D) Introduce a new Web site 170. Công ty đang lên kế hoạch làm gì trong năm mới? (A) Thuê 1 quản lý nhân sự mới (B) Tái tổ chức nhóm quản lý (C) Thay đổi kiến trúc của tòa nhà của nó (D) Ra mắt 1 trang Web mới. Ta thấy có thông tin “Với dự án tái cấu hình tòa nhà sắp ra mắt vào tháng 1” (With the building reconfiguration project coming up in January), tháng 1 nghĩa là vào năm sau đúng với thông tin “new year” trong câu hỏi. Ngoài ra việc “tái cấu hình tòa nhà” cũng đồng nghĩa với việc thay đổi cấu trúc tòa nhà, trong 4 phương án chỉ có phương án C là phù hợp với thông tin này nên là phương án đúng. 171. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? 171. Vị trí nào trong các vị trí [1], [2], [3], [4] là phù hợp cho câu sau đây nhất? “Nên được ghi nhớ rằng chưa có quyết định nào về làm việc từ xa được đưa ra.” Tài liệu độc quyền 22 "It should be noted that no decisions about telecommuting have been made." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Ta loại 2 phương án A và B vì 2 chỗ trống này nằm ở đoạn 1, khi chưa có thông tin nào về “telecommuting” được đưa ra nên câu này không phù hợp ở 2 vị trí này. Phương án D cũng không phù hợp vì vị trí [4] nằm giữa 2 câu nói về trang Web của Nhân sự nên hoàn toàn không có sự liên kết về nghĩa. Phương án C là phương án phù hợp nhất khi nói về việc “Tại thời điểm này, Nhân sự chỉ đơn giản là thu thập thông tin” (At this point, Human Resources is simply gathering information.), đây là phương án liên quan đến việc đưa ra quyết định có áp dụng làm việc từ xa hay không nên phù hợp với câu trong đề. Vậy C là phương án đúng. The Uppsala International Book Fair 22-24 September • Berglund Conference Hall • Uppsala, Sweden Schedule for Friday, 22 September Outthinking Public Opinion 12:00 noon-1:00 P.M., Salon A Touring to promote his latest book, Outthinking Public Opinion, author Damian Schnauz makes a stop at the Uppsala International Book Fair to discuss his latest subject, take questions, and sign his books. Introductory Course in Graphic Design 1:30-2:30 P.M., Visual Media Centre Professional digital designers Allen Doubek and Ivanette Lacasse will present useful techniques and provide attendees with hands-on practice opportunities. Seminar on Online Publishing 3:00-4:30 P.M., Lindqvist Auditorium Releasing and promoting e-books and audiobooks on the Internet. Speakers: Kenneth Pulaski, editor-in-chief of Vendler Publishing, and Tina Savona, marketing manager at Vendler Publishing. All accompanying materials will be sold at the venue immediately before and after the seminar. Readership in the Digital Age 5:00-6:30 P.M., Room 210 Hội chợ sách quốc tế Uppsala 22-24 Tháng 9 • Phòng họp Berglund • Uppsala, Sweden Lịch cho thứ 6, 22 tháng 9 Outhinking Public Opinion 12:00 trưa – 1:00 chiều, phòng họp A Trong chuyến đi quảng bá cuốn sách mới nhất của mình, nhà văn Damian Schnauz đã dừng chân tại hội chơ sách quốc tế Uppsalo để bàn luận về chủ đề mới nhất, tiếp nhận câu hỏi và kí sách. Khóa học giới thiệu về thiết kế đồ họa 1: 30-2: 30 P.M., Trung tâm truyền thông hình ảnh Các nhà thiết kế kỹ thuật số chuyên nghiệp Allen Doubek và Ivanette Lacasse sẽ trình bày các kỹ thuật hữu ích và cung cấp cho người tham dự cơ hội thực hành. Hội thảo về xuất bản trực tuyến 3: 00-4: 30 P.M., Thính phòng Lindqvist Phát hành và quảng bá sách điện tử và sách nói trên Internet. Diễn giả: Kenneth Pulaski, tổng biên tập của Vendler Publishing, và Tina Savona, giám đốc tiếp thị tại Vendler Publishing. Tất cả các tài liệu đi kèm sẽ được bán tại địa điểm ngay trước và sau hội thảo. Độc giả trong thời đại kỹ thuật số Tài liệu độc quyền 23 Is literacy promoted or inhibited by digital media? Debate moderated by Greg Gunnarson. • To attend these or any other sessions, purchase a daily admission ticket for 100 kr. • Note that reservations are not required for any session, but seating is limited, so please arrive a few minutes before the scheduled time to ensure a seat. Also note that while photos are permitted, no video recordings may be made of any presentation. • Meals are available for purchase at locations throughout Berglund Conference Hall. Information about accommodations may be obtained on our Web site at uibf.se/hotels. 5: 00-6: 30 P.M., Phòng 210 Là việc xóa mù chữ được thúc đẩy hay bị ức chế bởi truyền thông kỹ thuật số? Cuộc tranh luận được tổ chức bởi Greg Gunnarson. • Để tham dự những phiên này hoặc bất kỳ các phiên nào khác, hãy mua vé vào cửa hàng ngày với giá 100 kr. • Lưu ý rằng không yêu cầu đặt chỗ cho bất kỳ phiên họp nào, nhưng chỗ ngồi thì hạn chế, vì vậy vui lòng đến một vài phút trước thời gian dự kiến để đảm bảo chỗ ngồi. Cũng lưu ý rằng dù chụp ảnh được cho phép, nhưng không có bản ghi hình nào có thể được thực hiện trong bất kỳ dạng nào. • Các bữa ăn có sẵn để mua tại các địa điểm trên khắp Hội trường Berglund. Thông tin về những chỗ ở có thể được lấy trên trang web của chúng tôi tại uibf.se/hotels. 172. What is suggested about the first day of the Uppsala International Book Fair? (A) It is being organized by a team of publishers. (B) No sessions are scheduled for the morning hours. (C) Attendance is expected to be the highest on that day. (D) Mr. Schnauz will announce the subject of his next book. 172. Điều gì được gợi ý về ngày đầu tiên của Hội chợ sách quốc tế Uppsala? (A) Nó được tổ chức bởi 1 nhóm nhà xuất bản. (B) Không phiên họp nào được xếp lịch vào giờ buổi sáng. (C) Số người tham gia được trông chờ cao nhất vào ngày đó. (D) Ông Schnauz sẽ thông báo chủ đề của cuốn sách tiếp theo của ông ấy. Các phương án A và C và D đều không được nhắc đến trong bài, chỉ có phương án B là đúng khi ta thấy giờ của của buổi học trải dài từ 12 giờ trưa ( giờ mở đầu phiên họp đầu tiên) đến 6 giờ 30 chiều (giờ kết thúc phiên họp cuối cùng). 173. Where will book fair attendees be able to participate in interactive activities? (A) In Salon A (B) In the Visual Media Centre (C) In Lindqvist Auditorium (D) In Room 210 173. Những người tham gia hội chợ sách sẽ tham gia các hoạt động tương tác ở đâu? (A) Ở phòng họp A (B) Ở trung tâm truyền thông hình ảnh (C) Ở thính phòng Lindqvist (D) Ở phòng 210 Trong các buổi họp chỉ có buổi họp về khóa học giới thiệu về thiết kế đồ họa là “cung cấp cho người tham dự cơ hội thực hành.” (provide attendees with hands-on practice opportunities.), đồng nghĩa với cung cấp hoạt động tương tác cho người tham gia. Buổi họp này có vị trí là ở trung tâm truyền thông hình ảnh nên B là phương án chính xác. 174. What is mentioned about the accompanying materials for the seminar? (A) They can be purchased on-site. (B) They can be downloaded online. (C) They are available in limited numbers. 174. Điều gì được nhắc đến về các tài liệu đi kèm trong khóa học? (A) Chúng có thể được mua ngay tại chỗ. (B) Chúng có thể được tải về trên mạng. (C) Chúng chỉ có số lượng giới hạn. Tài liệu độc quyền 24 (D) They should be ordered from the presenters. (D) Chúng nên được đặt từ những người diễn thuyết. Các tài liệu trong bài được nhắc đến trong câu “Tất cả các tài liệu đi kèm sẽ được bán tại địa điểm” (All accompanying materials will be sold at the venue), vậy tài liệu sẽ được bán ở ngay tại địa điểm đó, vậy A là phương án chính xác. 175. What are book fair attendees encouraged to do? (A) Ask questions after sessions (B) Post photos on social media (C) Rearrange seats as necessary (D) Arrive early for sessions 175. Những người tham gia hội chợ sách được khuyến khích làm gì? (A) Hỏi các câu hỏi sau các buổi họp. (B) Đăng hình trên mạng xã hội. (C) Sắp xếp lại chỗ ngỗi khi cần (D) Đến sớm cho các buổi họp Các phương án A, B và C đều không được nhắc đến trong bài, chỉ có phương án D được nhắc đến trong câu “vui lòng đến một vài phút trước thời gian dự kiến” (please arrive a few minutes before the scheduled time), vậy D là phương án chính xác. Clothing Gear Customer Service About us Mountain and Forest Company The Leader in Quality Camping and Hiking Gear Please note that most regular electronic or phone orders can be processed and made ready for shipping almost immediately. Custom and personalized orders may take up to five days for processing before they are shipped. Please direct any questions or concerns to our customer service department at service@mountainandforest.ca. We will respond within 24 hours Our shipping rates: Order cost with tax Overnight shipping (1 day) Express shipping (3 days) Standard (6 – 8 days) Under $25 $8 $5 $3 $25 to $100 $13 $7 $5 Over $100 $18 $15 FREE Quần áo Đồ hỗ trợ Dịch vụ khách hàng Về chúng tôi Công ty Mountain and Forest Người đi đầu trong chất lượng đồ hỗ trợ cắm trại và leo núi Xin lưu ý rằng hầu hết các đơn đặt hàng điện tử hoặc điện thoại thông thường có thể được xử lý và sẵn sàng để vận chuyển gần như ngay lập tức. Đơn đặt hàng tùy chỉnh và cá nhân hóa có thể mất đến năm ngày để xử lý trước khi chúng được chuyển đi. Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại service@mountainandforest.ca. Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ Các mức phí chuyển hàng của chúng tôi: Giá đơn hàng với thuế Giao hàng xuyên đêm (1 ngày) Giao hàng nhanh ( 3 ngày) Tiêu chuẩn (6-8 ngày) Dưới $25 $8 $5 $3 $25 đến $100 $13 $7 $5 Trên $100 $18 $15 MIỄN PHÍ To: service@mountainandforest.ca From: jinheeshin@sharemail.ca Date: 10 January Đến: service@mountainandforest.ca Từ: jinheeshin@sharemail.ca Ngày: 10 January Tài liệu độc quyền 25 Subject: Order B75022 I recently placed an order for $135 for hiking boots and a thermal jacket intended for a camping trip this weekend. According to the confirmation I received at the time of my purchase, my order should have arrived yesterday. Since I paid an additional fee for three-day shipping, I was expecting that my order would arrive in a timely fashion. As it has not, I am requesting a refund of the shipping cost. Additionally, if my order has not been delivered by tomorrow, please cancel my order as I will have to purchase similar items at a local shop. Sincerely, Jin-Hee Shin Chủ đề: Order B75022 Gần đây tôi đã đặt 1 đơn hàng 135 đô cho giày leo núi và áo khoác nhiệt dành cho chuyến đi cắm trại vào cuối tuần này. Theo xác nhận tôi nhận được tại thời điểm mua hàng, đơn hàng của tôi đáng lẽ phải đến vào ngày hôm qua. Vì tôi đã trả một khoản phí bổ sung cho việc vận chuyển trong ba ngày, tôi đã hy vọng rằng đơn hàng của mình sẽ đến kịp thời. Vì nó không đến, tôi yêu cầu hoàn lại chi phí vận chuyển. Ngoài ra, nếu ngày mai đơn hàng của tôi chưa được giao, vui lòng hủy đơn hàng của tôi vì tôi sẽ phải mua các mặt hàng tương tự tại một cửa hàng địa phương. Trân trọng, Jin-Hee Shin 176. In the Web page, what is indicated about Mountain and Forest's shipping? (A) Standard shipping is free for orders under $25. (B) Some shipped orders may take up to eight days to arrive. (C) The shipping cost depends on the total weight of an order. (D) Custom orders are not eligible for standard delivery. 176. Ở trang Web, điều gì được chỉ ra từ việc giao hàng của Mountain and Forest? (A) Giao hàng tiêu chuẩn thì miễn phí cho các đơn hàng dưới 25 đô. (B) 1 vài đơn hàng đã được chuyển có thể mất đến 8 ngày để đến nơi. (C) Phí giao hàng tùy thuộc vào tổng cân nặng của 1 đơn hàng. (D) Các đơn hàng tùy chỉnh thì không thích hợp cho vận chuyển tiêu chuẩn. Các phương án sau đây đều sai: A (trong bảng có ghi giao hàng tiêu chuẩn với đơn hàng dưới 25 đô thì phí là 3 đô), C (cân nặng của đơn hàng không hề được nhắc tới) và D (đơn hàng tùy chỉnh và vận chuyển tiêu chuẩn không được nhắc đến cùng nhau). Chỉ có phương án B là đúng khi nhìn trong hình ta thấy thời gian cao nhất là vận chuyển tiêu chuẩn (standard) khi mất từ 6 đến 8 ngày để vận chuyển. 177. In the Web page, the word "direct" in paragraph 2, line 1, is closest in meaning to (A) address (B) supervise (C) prescribe (D) handle 177. Trong trang Web, từ “direct” trong đoạn 2, dòng 1 thì có nghĩa gần nhất với (A) gửi (B) giám sát (C) quy định (D) đối xử, sử dụng Ta thấy động từ “direct” đi với danh từ là “các câu hỏi hoặc các thắc mắc” (questions or concerns) và điểm đến là bộ phận dịch vụ khách hàng (customer service), vậy chỉ có “gửi” (address) là mang nghĩa đúng và phù hợp nhất trong 4 phương án. Vậy A là phương án đúng. 178. What is the purpose of the e-mail? (A) To suggest a new service policy (B) To inquire about an order packing error (C) To request a personalized item (D) To report a delivery problem 178. Mục đích của e-mail là gì? (A) Để gợi ý 1 chính sách dịch vụ mới (B) Để hỏi về 1 lỗi đóng gói hàng (C) Để yêu cầu 1 món hàng cá nhân hóa (D) Để báo cáo về 1 vấn đề vận chuyển hàng Ta thấy câu này “đơn hàng của tôi đáng lẽ phải đến vào ngày hôm qua “(my order should have arrived yesterday) chỉ ra rằng việc đơn hàng được đặt vẫn chưa đến dù đáng lẽ nó phải đến trước Tài liệu độc quyền 26 thời điểm viết e-mail 1 ngày, từ đó suy ra đây là 1 vấn đề về việc chuyển hàng, vậy D là phương án đúng. 179. How much did Ms. Shin pay for shipping? (A) $5 (B) $8 (C) $15 (D) $18 179. Cô Shin trả bao nhiêu cho việc chuyển hàng? (A) $5 (B) $8 (C) $15 (D) $18 Ta thấy trong e-mail có nói rằng “tôi đã trả một khoản phí bổ sung cho việc vận chuyển trong ba ngày “(I paid an additional fee for three-day shipping) cộng với việc đơn hàng của cô Shin là 135 đô (an order for $135) nghĩa là trên $100 nên theo bảng mức phí của công ty ta thấy cô Shin phải trả 15 đô, vậy C là phương án chính xác. 180. According to the e-mail, why might Ms. Shin decide to visit a local shop? (A) She expects to purchase her items for a lower price. (B) She wants to support businesses in her town. (C) She needs to have her items before a certain date. (D) She hopes to find a greater selection of sportswear. 180. Theo e-mail, vì sao có thể cô Shin quyết định ghé 1 cửa hàng địa phương? (A) Cô ấy mong chờ mua các món đồ của mình với giá thấp hơn. (B) Cô ấy muốn hỗ trợ các doanh nghiệp ở thị trấn của mình. (C) Cô ấy cần phải có các món hàng trước 1 ngày nhất định. (D) Cô ấy hi vọng tìm được lựa chọn đa dạng hơn cho đồ thể thao của mình. Ở đầu e-mail ta thấy cô Shin nói mình cần những món hàng cho chuyến đi cắm trại cuối tuần này (for a camping trip this weekend) và cô ấy cũng nói nếu các món hàng không được giao vào ngày hôm sau, cô ấy sẽ phải mua những món hàng tương tự ở 1 cửa hàng địa phương (if my order has not been delivered by tomorrow . as I will have to purchase similar items at a local shop.). có thể hiểu cô ấy cần có các món hàng trước “ngày mai” để chuẩn bị cho chuyến đi, vậy “ngày mai” chính là ngày nhất định mà cô ấy phải có các món hàng, vậy C là phương án đúng khi thể hiện đúng ý này. Society for Trade and Industry (STI) "The Role of Distance Education in Professional Training" City University of Abu Dhabi, 11-13 October DRAFT: Schedule for Wednesday, 11 October 7:30 A.M.-9:00A.M. Conference Registration 9:00 A.M.-9:10A.M. Welcome and Opening Remarks: Yasmin AI Gaood, Conference Chair 9:15 A .M.-10:00 A.M. Opening Keynote Address: Ayurni Murakami, STI President 10:05 A.M.- 10:50 A.M. Title of presentation unknown: Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp (STI) "Vai trò của giáo dục từ xa trong đào tạo chuyên nghiệp" Đại học thành phố Abu Dhabi, 11-13 / 10 DRAFT: Lịch trình cho Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 7:30 A.M.- 9:00A.M. Đăng kí hội nghị 9:00 A.M.- 9:10A.M. Phát biểu chào mừng và khai mạc: Yasmin AI Gaood, Chủ tịch hội nghị 9:15 A .M.-10:00 A.M. Xác định các điểm chính khai mạc : Tài liệu độc quyền 27 representative to be selected, Yaounde College of Agriculture, Cameroon 10:55 A.M.-11:40 A.M. Innovative Online Resources: Chia Po Cheng, Taipei Business Management Institute, Taiwan 11:45 A .M.-1:20 P.M. Lunch (Turquoise Center, central campus) 1:30 P.M.-2:15P.M. Distance Education in the Film Industry: representative from Scotland to be selected 2:20 P.M.- 3:05P.M. Improving Course Content Quality: Andrei Durchenko, Moscow Journalism Academy, Russia 3:10 P .M.-4:00P.M. Learner Support Systems: Marcel Peralta, School of Pediatric Dentistry, Asuncion, Paraguay Ayurni Murakami, chủ tịch STI 10:05 A.M.- 10:50 A.M. Tiêu đề của bài thuyết trình không rõ: đại diện sẽ được chọn, Đại học Nông nghiệp Yaounde, Cameroon 10:55 A.M.-11:40 A.M. Nguồn tài nguyên trực tuyến tân tiến: Chia Po Cheng, Viện quản lý doanh nghiệp Đài Bắc, Đài Loan 11:45 A .M.-1:20 P.M. Ăn trưa (Trung tâm Turquoise, trung tâm khuôn viên trường) 1:30 P.M.- 2:15P.M. Giáo dục từ xa trong ngành công nghiệp điện ảnh: đại diện từ Scotland sẽ được chọn 2:20 P.M.- 3:05P.M. Cải thiện chất lượng nội dung khóa học: Andrei Durchenko, Học viện báo chí Moscow, Nga 3:10 P .M.- 4:00P.M. Các hệ thống hỗ trợ người học: Marcel Peralta, Trường Nha khoa Nhi, Asuncion, Paraguay From: Ayumi Murakami To: Yasmin Al Gaood Subject:Re: Draft conference schedule for Wednesday Date: 25 August Hello, Yasmin, As per your request, I have filled the slots that were listed as still available on the tentative conference Từ: Ayumi Murakami <amurakami@ sti.org> Đến: Yasmin Al Gaood Chủ đề:Re: Lịch nháp cho hội nghị vào thứ 4 Ngày: 25 tháng 8 Xin chào, Yasmin, Theo yêu cầu của bạn, tôi đã điền vào các vị trí được liệt kê là vẫn còn chỗ trong lịch trình hội nghị dự kiến vào thứ Tư. Tiến sĩ Alban Tài liệu độc quyền 28 schedule for Wednesday. Dr. Alban Buchanan in Scotland says that he is eager to talk about distance education as it is practiced within the film academies in his country. Also, my contact in Yaounde wrote to let me know that Ms. Marie- Therese Tchangou will be the school's representative. Mr. Andrei Durchenko has informed me that he is withdrawing from the conference. His replacement from the same school, Ms. Melina Vakhitova, will submit the title of her presentation shortly. I also wanted to add that I will be arriving in Abu Dhabi at 6:00A.M. on Wednesday. That should give me plenty of time to set up for my presentation. Regards, Ayumi Buchanan ở Scotland nói rằng ông rất háo hức nói về giáo dục từ xa vì nó được thực hiện trong các học viện điện ảnh ở nước ông. Ngoài ra, liên hệ của tôi ở Yaounde đã viết thư để cho tôi biết rằng cô Marie-Therese Tchangou sẽ là đại diện của trường. Ông Andrei Durchenko đã thông báo với tôi rằng ông sẽ rút khỏi hội nghị. Người thay thế đến từ cùng trường, cô Melina Vakhitova, sẽ sớm gửi tiêu đề cho bài thuyết trình của mình. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi sẽ đến Abu Dhabi lúc 6:00 A.M. vào thứ Tư. Điều đó sẽ cho tôi nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình. Trân trọng, Ayumi 181. What is indicated about Ms. Murakami? (A) She will speak on the first day of the conference. (B) She was recently elected STI president. (C) She will be available to answer questions. (D) She is scheduled to present in the afternoon. 181. Điều gì được chỉ ra từ cô Murakami? (A) Cô ấy sẽ nói vào ngày đầu tiên của hội nghị. (B) Cô ấy gần đây được bầu làm chủ tịch STI. (C) Cô ấy sẽ rảnh để trả lời các câu hỏi. (D) Cô ấy được xếp lịch để thuyết trình vào buổi chiều. Các phương án B và C đều không được nhắc đến trong bài, phương án D thì sai khi theo lịch thì phần của cô ấy là từ 9 giờ 15 đến 10 giờ sáng, chỉ có phương án A là đúng khi cô ấy có bài nói trong ngày 11 tháng 10 (11 October), là ngày đầu tiên của hội nghị vì hội nghị kéo dài từ 11 đến 13 tháng 10 (11 – 13 October). Vậy A là phương án đúng. 182. When will a specialist in business management be speaking? (A) At 10:05 A.M. (B) At 10:55 A.M. (C) At 2:20P.M. (D) At 3:10P.M. 182. Khi nào 1 chuyên gia về quản lý doanh nghiệp sẽ thuyết giảng? (A) Vào 10 giờ 5 phút sáng. (B) Vào 10 giờ 55 phút sáng. (C) Vào 2 giờ 20 chiều. (D) Vào 3 giờ 10 chiều. Trong những diễn giả, ta thấy chỉ có Chia Po Cheng là liên quan đến quản lý doanh nghiệp khi đến từ viện quản lý doanh nghiệp Đài Bắc (Taipei Business Management Institute) và người này thuyết giảng bắt đầu buổi giảng của mình vào lúc 10 giờ 55 phút sáng. Vậy B là phương án chính xác. 183. In the e-mail, in paragraph 1, line 1, the word "slots" is closest in meaning to (A) reservations (B) machines (C) openings (D) buildings 183. Trong e-mail, ở đoạn 1, dòng 1, từ “slots” có nghĩa gần nhất với (A) Những chỗ đặt trước (B) Những máy móc (C) Những chỗ còn trống (D) Những tòa nhà Ta thấy danh từ “slots” nằm trong câu “Tôi đã điền vào “slots” được liệt kê là còn trống” (I have filled the slots that were listed as still available) và người dùng là 1 trong những diễn giả cho buổi Tài liệu độc quyền 29 hội nghị đó, vậy các phương án A, B và D đều không phù hợp với ngữ cảnh này. Chỉ có C là phù hợp nhất nên là phương án đúng. 184. What presentation will have to be canceled? (A) Innovative Online Resources (B) Distance Education in the Film Industry (C) Improving Course Content Quality (D) Learner Support Systems 184. Bài thuyết trình nào sẽ bị hủy? (A) Nguồn tài nguyên trực tuyến tân tiến (B) Giáo dục từ xa trong ngành công nghiệp điện ảnh (C) Cải thiện chất lượng nội dung khóa học (D) Hệ thống hỗ trợ người học Trong e-mail có nói rằng “Ông Andrei Durchenko đã thông báo với tôi rằng ông sẽ rút khỏi hội nghị” (Mr. Andrei Durchenko has informed me that he is withdrawing from the conference) đồng nghĩa với việc bài thuyết trình của ông sẽ bị hủy, theo lịch trình thì bài của ông là “Cải thiện chất lượng nội dung khóa học”, vậy C là phương án chính xác. 185. According to the e-mail, what information is Ms. Murakami expecting to receive? (A) The title of a presentation (B) The name of a replacement speaker (C) The conference schedule for Thursday (D) The contact information for Mr. Buchanan 185. Theo e-mail, cô Murakami trông đợi sẽ nhận được? (A) Tên của 1 bài thuyết trình (B) Tên của diễn giả thay thế (C) Lịch hội nghị cho thứ 5 (D) Thông tin liên lạc cho ông Buchanan Các phương án B, C và D đều không được nhắc đến trong bài, chỉ có phương án A được thể hiện qua câu “Người thay thế đến từ cùng trường, cô Melina Vakhitova, sẽ sớm gửi tiêu đề cho bài thuyết trình của mình.” (His replacement from the same school, Ms. Melina Vakhitova, will submit the title of her presentation shortly.) Cô Murakami dùng từ “shortly” là để thể hiện sự mong đợi về việc diễn giả thay thế sẽ gửi tên của bài thuyết trình của mình, nói ngắn gọn là cô ấy mong đợi sẽ nhận được tên của bài thuyết trình này. From: mstoch@ hesidionclinic.com To: lstawinski @nostilde.com Date: March 20 Subject: Hesidion Clinic's Health Awareness Day Dear Ms. Stawinski, In appreciation of your loyalty as a long-time patient of Hesidion Clinic, we are pleased to invite you to our clinic's Health Awareness Day to be held at the clinic on Saturday, April 10. We would be delighted to see you attend, as we will offer a number of activities designed to promote health awareness in our community. If you sign up for this special event by responding to this e-mail by March 31, you will receive a code to present at the clinic for a surprise benefit. Martin Stoch, Communications Director, Hesidion Clinic Từ: mstoch @youidionclinic.com Tới: lstawinski @ nostilde.com Ngày: 20 tháng Ba Chủ đề: Ngày Nhận thức Sức khỏe của Phòng Khám Hesidion Thân gửi cô Stawinski, Để thể hiện sự trân trọng lòng trung thành của cô với tư cách là bệnh nhân lâu năm của Phòng khám Hesidion, chúng tôi rất vui được mời cô đến Ngày Nhận thức Sức khỏe sẽ được tổ chức tại phòng khám vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tư. Chúng tôi rất hân hoan chào đón cô vì ở đây sẽ cung cấp một số hoạt động thiết kế để thúc đẩy nhận thức về sức khỏe trong cộng đồng của chúng ta. Nếu cô đăng ký sự kiện đặc biệt này bằng cách trả lời email này trước ngày 31 tháng Ba, cô sẽ nhận được một đoạn mã để đưa ra tại phòng khám để nhận được điều bất ngờ. Tài liệu độc quyền 30 Martin Stoch, Giám đốc truyền thông, Phòng khám Hesidion Hesidion Clinic Health Awareness Day, April l0 Tasks and Responsibilities • Communications: Martin Stoch • Advertising: Adilene Walker • Presentations: Jillion Opala (Nutrition), Lance Verhoeven (Fitness) • Kids' Health Game: Susan Hayashi • Health Checkups/Talks: Anne Spillane, Rami AI-Araj, Kurt Yin, Thierry Daumas Ngày Nhận thức Sức khỏe Phòng khám Hesidion, Ngày 10 Tháng Tư Nhiệm vụ và trách nhiệm • Truyền thông: Martin Stoch • Quảng cáo: Adilene Walker • Thuyết trình: Jillion Opala (Dinh dưỡng), Lance Verhoeven (Thể hình) • Trò chơi sức khỏe cho trẻ em: Susan Hayashi • Kiểm tra sức khỏe / Trò chuyện: Anne Spillane, Rami AI-Araj, Kurt Yin, Thierry Daumas Health Day at Hesidion Clinic by Shai Herzog on April 14 Hesidion Clinic hosted a successful Health Awareness Day this past Saturday. The event was held as a way to thank the community for supporting the clinic over the past 15 years. It was well attended by both Hesidion Clinic patients and members of the general public. Attendees participated in a variety of presentations and everyone received free water bottles, notepads, and other items from event sponsors. Participants who provided a special code were offered a complimentary physical checkup from the team of clinic physicians. During the event, a sizable line formed at Dr. Thierry Daumas' table. "I came out today to learn about skin care and advances in eye-care technology. But Dr. Daumas' talk about how to prevent cavities and improve oral health provided me with the most helpful information," said attendee Liana Stawinski. By far the most popular event was nutritionist Jillian Opala's presentation on healthy eating habits. More than 100 people, many of them retirees, flocked to hear the latest on super foods. The event took nearly twice as long as expected, as Ms. Opala answered a steady stream of participant questions. Children were delighted to take part in a health contest involving questions about general health and hygiene. The winners received toys and certificates from the game host. The day was such a success that Hesidion Clinic director, Lance Verhoeven, is already considering making it an annual event. Ngày sức khỏe tại phòng khám Hesidion viết bởi Shai Herzog vào ngày 14 tháng 4 Phòng khám Hesidion đã tổ chức một Ngày Nhận Thức Sức khỏe thành công vào thứ Bảy vừa qua. Sự kiện này được tổ chức như một cách để tri ân cộng đồng đã hỗ trợ phòng khám trong 15 năm qua. Sự kiện đón nhận sự tham gia của cả bệnh nhân phòng khám Hesidion và thành viên cộng đồng. Người tham dự đã tham gia vào một loạt các bài thuyết trình và mọi người đều nhận được chai nước, sổ ghi và các vật phẩm miễn phí khác từ các nhà tài trợ sự kiện. Những người tham gia cung cấp mã đặc biệt được kiểm tra sức khỏe miễn phí từ đội ngũ bác sĩ phòng khám. Trong sự kiện này, một nhận định khá nổi bật được đưa ra từ sau bài nói của tiến sĩ Thierry Daumas. "Tôi tham dự hôm nay để tìm hiểu về chăm sóc da và những tiến bộ trong công nghệ chăm sóc mắt. Nhưng cuộc nói chuyện của bác sĩ Daumas về cách ngăn ngừa sâu răng và cải thiện sức khỏe răng miệng đã cho cho tôi thông tin hữu ích nhất". Cho đến nay, sự kiện nổi tiếng nhất là bài thuyết trình của chuyên gia dinh dưỡng Jillian Opala về thói quen ăn uống lành mạnh. Hơn 100 người, và nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu, đã đổ xô để nghe thông tin mới nhất về siêu thực phẩm. Sự kiện này đã kéo dài gần gấp đôi so với dự kiến, khi cô Opala trả lời một loạt các câu hỏi của người tham gia. Trẻ em rất vui mừng được tham gia một cuộc thi sức khỏe liên quan đến các câu hỏi về sức khỏe và vệ sinh chung. Những người thắng cuộc nhận được đồ chơi và giấy chứng nhận từ người tổ chức trò chơi. Ngày hôm đó là một thành công đã khiến giám đốc Tài liệu độc quyền 31 phòng khám Hesidion, Lance Verhoeven, xem xét để biến ngày hội thành một sự kiện hàng năm. 186. What is Ms. Slawinski encouraged to do? (A) Complete a survey (B) Go to an event (C) Organize some activities (D) Meet with Mr. Stoch 186. Cô Slawinski được khuyến khích làm gì? (A) Hoàn thành một cuộc khảo sát (B) Đi đến một sự kiện (C) Tổ chức một số hoạt động (D) Gặp ông Stoch Người viết thư khuyến khích cô Slawinski tham gia sự kiện ngày nhận thức sức khỏe của phòng khám (we are pleased to invite you to our clinic's Health Awareness Day to be held at the clinic on Saturday, April 10. We would be delighted to see you attend) nên câu B là đáp án đúng. 187. How did some attendees get a free health checkup? (A) By arriving when the clinic opened (B) By attending Dr. Daumas' talk (C) By responding to an e-mail from Mr. Stach (D) By winning a competition 187. Làm thế nào người tham dự được kiểm tra sức khỏe miễn phí? (A) Đến khi phòng khám mở (B) Tham dự buổi nói chuyện của tiến sĩ Daumas (C) Bằng cách trả lời email từ ông Stach (D) Bằng cách chiến thắng một cuộc thi Người viết thư đến là ông Stach, và ông ấy thông báo là người tham dự sẽ nhận đoạn mã đặc biệt nếu trả lời thư (If you sign up for this special event by responding to this e-mail by March 31, you will receive a code). Trong bài sau, ta thấy những người có đoạn mã sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí (Participants who provided a special code were offered a complimentary physical checkup) với “complimentary physical checkup” đồng nghĩa với “free health checkup”. 188. What does Dr. Daumas most likely specialize in? (A) Skin (B) Ears (C) Eyes (D) Teeth 188. Tiến sĩ Daumas có khả năng chuyên về gì nhất? (A) Da liễu (B) Tai (C) Mắt (D) Răng Bài nói của tiến sĩ Daumas là về sâu răng và sức khỏe răng miệng (Dr. Daumas' talk about how to prevent cavities and improve oral health) nên câu D – teeth là đáp án đúng nhất. 189. What is indicated about the presentation on food? (A) It was filmed. (B) It was postponed. (C) It attracted a lot of attention. (D) It was given by a retired clinic employee. 189. Điều gì nói về bài thuyết trình về thức ăn? (A) Bài nói đã được quay lại. (B) Bài nói đã bị hoãn lại. (C) Bài nói thu hút rất nhiều sự chú ý. (D) Bài nói được thực hiện bởi một nhân viên phòng khám đã nghỉ hưu. Câu C là đáp án đúng vì có đoạn nói về bài thuyết trình về thói quen ăn uốngsiểu thức ăn của chuyên gia dinh dưỡng là sự kiện được nổi tiếng nhất (By far the most popular event was nutritionist Jillian Opala's presentation on healthy eating habits. More than 100 people, many of them retirees, flocked to hear the latest on super foods) 190. Who most likely distributed certificates? (A) Mr. Stach (B) Ms. Hayashi (C) Ms. Spillane (D) Mr. Verhoeven 190. Ai có thể phát giấy chứng nhận nhất? (A) Ông Stach (B) Cô Hayashi (C) Cô Spillane (D) Ông Verhoeven Trẻ em tham gia sự kiện về sức khỏe, và sẽ nhận giấy chứng nhận từ người tổ chức (The winners received toys and certificates from the game host) trong đó người tổ chức là cô Hayashi (Kids' Health Game: Susan Hayashi) nên câu B là đáp án đúng. Tài liệu độc quyền 32 STUDY BUSINESS IN SINGAPORE The Singapore Business School (SBS) is located in the heart of Singapore's financial district. We offer a range of high-quality courses aimed at preparing students for graduate school. Between classroom sessions you can explore the city and cultivate business connections. We offer content-based classes, such as finance, economics, and international marketing, as well as classes on preparing graduate school applications, including developing CVs and writing personal statements. We have helped thousands of students gain entry into graduate programmes around the world. We boast a number of high-profile part-time instructors who are experts in their fields, including Diara Rhodes, chief financial officer of Auto Drive Korea, and Farah Wan, vice president of the Kuala Lumpur Union Lenders. For more information about our impressive faculty and course offerings, or to enroll online, visit our Web site at www.sbs.edu.sg. HỌC KINH DOANH TẠI SINGAPORE Trường Kinh doanh Singapore (SBS) nằm ở trung tâm khu tài chính của Singapore. Chúng tôi cung cấp nhiều khóa học chất lượng cao nhằm chuẩn bị cho sinh viên học sau đại học. Giữa các buổi học, bạn có thể khám phá thành phố và trau dồi mạng lưới kinh doanh. Chúng tôi cung cấp các lớp học dựa trên nội dung, như tài chính, kinh tế và tiếp thị quốc tế, cũng như các lớp về chuẩn bị đăng kí học sau đại học, bao gồm phát triển hồ sơ lí lịch và viết báo cáo cá nhân. Chúng tôi đã giúp hàng ngàn sinh viên tham dự chương trình sau đại học trên khắp thế giới. Chúng tôi tự hào có một số giảng viên bán thời gian cao cấp là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, bao gồm Diara Rhodes, giám đốc tài chính của công ty Auto Drive Korea, và Farah Wan, phó chủ tịch của Công ty cho vay Kuala Lumpur Uninion Lenders. Để biết thêm thông tin về các ngành khoa và khóa học ấn tượng của chúng tôi, hoặc để đăng ký trực tuyến, truy cập trang web của chúng tôi tại www.sbs.edu.sg. Reviews What Our Students Are Saying 3 June by Atsushi Koshi I took a finance course at SBS. The school I am now attending in the United Kingdom had a prerequisite that I had not fulfilled while earning my Bachelor's degree, so the eight-week course was convenient. However, I couldn't afford the high rent in the area, so I had to commute, and the traffic in that area is terrible. I wish SBS offered a dormitory for students at the school. The quality of instruction was superb. My lecturer was Diara Rhodes. Though she tended to rush through lectures, discussing a wide range of topics in a small amount of time, I did learn a lot from the reading and from her descriptions of real- world experiences. The way she solved business problems was a source of inspiration during my graduate school interview, and it is also helping me in my current classes. Nhận xét Học sinh của chúng tôi nói gì Ngày 3 tháng Sáu bởi Atsushi Koshi Tôi đã tham gia một khóa học tài chính tại SBS. Trường tôi đang theo học tại Vương quốc Anh có một điều kiện tiên quyết mà tôi đã không hoàn thành trong quá trình học Cử nhân, vì vậy khóa học tám tuần rất thuận tiện cho tôi. Tuy nhiên, tôi không có đủ tiền thuê nhà đắt đỏ trong khu vực, vì vậy tôi phải đi từ nhà đến và giao thông trong khu vực đó rất tệ. Tôi muốn SBS cung cấp một ký túc xá cho sinh viên trong trường. Chất lượng giảng dạy rất tuyệt vời. Giảng viên của tôi là Diara Rhodes. Mặc dù cô ấy có xu hướng đi nhanh qua các bài giảng, thảo luận về một loạt các chủ đề trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã học được rất nhiều từ việc đọc và từ những mô tả của cô ấy về kinh nghiệm thực tế. Cách cô ấy giải quyết các vấn đề kinh doanh là nguồn cảm hứng cho cuộc phỏng vấn ở sau đại học của tôi, và nó cũng giúp tôi trong các lớp học hiện tại. To: atsushi.koshi @scholarmail.co.uk Đến: atsushi.koshi @scholarmail.co.uk Tài liệu độc quyền 33 From: Isommersell @sbs.edu.sg Subject: Your review Date: 15 August Dear Mr. Koshi, Thank you for your feedback. You're not the first person to voice this particular concern. Just so you know, we plan on addressing it by following your recommendation. Students who take classes with us starting as early as 1 January will be able to take advantage of this new benefit. Please be sure to mention this to anyone you know who is thinking about taking a class with us. Kind regards, Lauri Sommersell Từ: Isommersell @ sbs.edu.sg Chủ đề: Đánh giá của bạn Ngày: 15 tháng 8 Gửi bạn Koshi Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn không phải là người đầu tiên nói lên mối quan ngại đặc biệt này. Tôi muốn báo cho bạn biết rằng, chúng tôi dự định giải quyết vấn đề bằng cách làm theo khuyến nghị của bạn. Học viên tham gia lớp học của chúng tôi bắt đầu sớm nhất là vào ngày 1 tháng Một sẽ có thể tận dụng lợi ích mới này. Hãy chắc chắn là đề cập việc này với bất cứ ai mà bạn biết đang nghĩ đến việc tham gia một lớp học với chúng tôi. Trân trọng, Lauri Sommersell 191. Who is the brochure intended for? (A) Business professionals (B) Potential graduate students (C) Instructors seeking employment (D) Aspiring writers 191. Sách quảng cáo dành cho ai? (A) Chuyên gia kinh doanh (B) Sinh viên sau đại học tiềm năng (C) Giảng viên tìm kiếm việc làm (D) Nhà văn có tham vọng Người viết giới thiệu là chương trình để chuẩn bị cho sinh viên học sau đại học (We offer a range of high-quality courses aimed at preparing students for graduate school) nên câu B là đáp án đúng. 192. What is indicated about SBS? (A) It is located in a busy area. (B) It offers financial assistance. (C) It provides internship opportunities. (D) It has employment-assistance services. 192. Điều gì nói về SBS? (A) Nằm trong một khu vực bận rộn. (B) Cung cấp hỗ trợ tài chính. (C) Cung cấp cơ hội thực tập. (D) Có các dịch vụ hỗ trợ việc làm. SBS nằm ở trung tâm khu vực tài chính Singapore (The Singapore Business School (SBS) is located in the heart of Singapore's financial district) nên ta có thể hiểu đó là nơi bận rộn nên câu A là đáp án đúng. 193. What does Mr. Koshi mention about his lecturer? (A) She required a lot of reading. (B) She covered topics quickly. (C) She provided few examples. (D) She encouraged in-class participation. 193. Koshi nói gì về giảng viên của anh ấy? (A) Cô ấy yêu cầu đọc rất nhiều. (B) Cô ấy dạy về các chủ đề một cách nhanh chóng. (C) Cô ấy cung cấp một vài ví dụ. (D) Cô ấy khuyến khích tham gia hoạt động trong lớp. Koshi giới thiệu giảng viên của anh ấy giảng nhiều chủ đề trong thời gian ngắn (she tended to rush through lectures, discussing a wide range of topics in a small amount of time) với “quickly” đồng nghĩa với “a small amount of time” nên câu B là đáp án đúng. 194. Where does Mr. Koshi's instructor work when she is not teaching? (A) At SBS (B) At a bank in Singapore's financial district (C) At Auto Drive Korea (D) At Kuala Lumpur Union Lenders 194. Giảng viên của Koshi làm việc ở đâu khi cô ấy không dạy? (A) Tại SBS (B) Tại một ngân hàng ở khu vực tài chính Singapore (C) Tại Auto Drive Korea (D) Tại Công ty cho vay Kuala Lumpur Union Tài liệu độc quyền 34 Giảng viên của anh ấy là giám đốc tài chính của công ty Auto Drive Korea (Diara Rhodes, chief financial officer of Auto Drive Korea) nên câu C là đáp án đúng. 195. How will SBS be addressing Mr. Koshi's complaint? (A) By hiring more faculty (B) By reducing the length of classes (C) By adding more transportation options (D) By building student housing on campus 195. SBS sẽ giải quyết lời khiếu nại của Koshi như thế nào? (A) Thuê thêm giảng viên (B) Giảm thời gian tiết học (C) Thêm nhiều lựa chọn giao thông (D) Xây dựng nhà ở sinh viên trong khuôn viên trường Koshi đi lại nhiều và muốn có kí túc xá ở trường (I had to commute, and the traffic in that area is terrible. I wish SBS offered a dormitory for students at the school) và SBS quyết định dùng lời đề nghị đó (we plan on addressing it by following your recommendation) nên câu D là đáp án đúng với “student housing” và “dormoitory” đều có nghĩa là kí túc xá. SEEKING FULL-TIME LINE COOK The Delphine Street Grill is a high-profile restaurant serving New Orleans since 1924. We are seeking a line cook to prepare select sauteed items and sauces under the supervision of the executive chef. The ideal candidate will have at least one year of related cooking experience or will have completed a two-year apprenticeship in a well- established restaurant. Demonstrated ability to prepare innovative dishes as well as classic Cajun-style cuisine is required. To apply, go to www.delphinestreetgrill.com/careers. TUYỂN DỤNG PHỤ BẾP TOÀN THỜI GIAN Delphine Street Grill là một nhà hàng cao cấp kinh doah tại New Orleans từ năm 1924. Chúng tôi đang tìm kiếm một đầu bếp phụ để chuẩn bị các món xào và nước sốt tuyển chọn dưới sự giám sát của đầu bếp điều hành. Ứng cử viên lý tưởng có ít nhất một năm kinh nghiệm nấu ăn liên quan hoặc sẽ hoàn thành hai năm học việc trong một nhà hàng lâu đời. Yêu cầu khả năng chuẩn bị các món ăn sáng tạo cũng như các món ăn theo phong cách Cajun cổ điển. Để đăng ký, hãy truy cập www.delphinestreetgrill.com/careers. www.delphinestreetgrill.com/careers/line cook/apply Name: Anton Hoang E-mail: antonh94@textmail.com Phone: 504.555.0177 Related education: Associates degree in culinary arts, Boudreau Community College Current employer/title: River Ferry Cafe, Line Cook Time employed: Six months Previous employer/title: Hotel Lenoir, Apprentice Time employed: Two years Previous employer/title: Picard Seafood, Intern Time employed: Three months Resume: ☒Attached Reference list: ☒ Attached Cover letter: I am very interested in the position of line cook at the Delphine Street Grill. For the past six months, I have been the line cook for a cafe serving traditional Cajun meals. Since the cafe has only recently been opened, I am www.delphinestreetgrill.com/careers/line cook / apply Tên: Anton Hoàng E-mail: antonh94@textmail.com Điện thoại: 504.555.0177 Ngành liên quan: Bằng liên kết về nghệ thuật ẩm thực, Cao đẳng cộng đồng Boudreau Nơi làm việc hiện tại / chức danh: quán cà phê River Ferry, bếp phụ Thời gian làm việc: Sáu tháng Nơi làm việc trước đây / chức danh: Khách sạn Lenoir, Học việc Thời gian làm việc: Hai năm Nơi làm việc trước đây / chức danh trước: nhà hàng hải sản Picard, Thực tập Thời gian làm việc: Ba tháng Hồ sơ: ☒ Đính kèm Danh sách giới thiệu: ☒Đính kèm Thư xin việc: Tài liệu độc quyền 35 responsible for preparing nearly all menu items. I completed my apprenticeship at the famous Hotel Lenoir, working side-by-side with Celebrity Chef Eugenie Mirone. In addition, as Ted Overbeck (my mentor and instructor at Boudreau Community College) can confirm, I am able to develop creative new recipes. In fact, while at the college, I was awarded the Excellence in Innovation Prize for a Vietnamese-style sandwich recipe I crafted, which is now on the menu at the college’s cafeteria. Tôi rất quan tâm đến vị trí đầu bếp phụ tại nhà hàng nướng Delphine Street Grill. Trong sáu tháng qua, tôi là đầu bếp phụ cho một quán cà phê phục vụ các món ăn Cajun truyền thống. Vì quán cà phê chỉ mới được mở gần đây, tôi chịu trách nhiệm chuẩn bị gần như tất cả các món trong thực đơn. Tôi đã hoàn thành thời gian học việc tại Khách sạn Lenoir nổi tiếng, làm việc cùng với Đầu bếp nổi tiếng Eugenie Mirone. Ngoài ra, vì Ted Overbeck (người cố vấn và giảng viên của tôi tại Đại học cộng đồng Boudreau) có thể xác nhận, tôi có thể phát triển các công thức nấu ăn sáng tạo mới. Trên thực tế, khi còn học đại học, tôi đã được trao giải Đổi mới Xuất sắc cho công thức bánh kẹp kiểu Việt Nam do tôi chế biến, hiện đang có trong thực đơn tại quán ăn trường đại học. BOUDREAU COMMUNITY COLLEGE School of Culinary Arts Marie Beaumont Delphine Street Grill 3248 Delphine Street New Orleans, LA 70117 Dear Ms. Beaumont: I am writing in regard to Anton Hoang's application for employment. Since Mr. Overbeck is on leave this semester, he asked me to respond in his place. Mr. Hoang, who graduated in the top five of his class, demonstrated exceptional culinary skill and a strong desire to learn. He received a glowing review from Sabine Riou, the renowned chef who supervised his three-month internship. I am confident Mr. Hoang will be a valuable asset to your establishment. Sincerely, Liz Flores Liz Flores Associate Director of Culinary Arts TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG BOUDREAU Trường nghệ thuật ẩm thực Marie Beaumont Nhà hàng nướng Delphine Street Grill 3248 Đường Delphine New Orleans, LA 70117 Cô Beaumont thân mến: Tôi viết thư liên quan đến đơn xin việc của Anton Hoang. Vì ông Overbeck nghỉ học kỳ này, ông ấy đã yêu cầu tôi trả lời thay. Anh Hoang, người tốt nghiệp trong tốp năm của lớp, đã thể hiện kỹ năng nấu nướng xuất sắc và khao khát học hỏi mạnh mẽ. Anh ấy nhận được một đánh giá tuyệt vời từ Sabine Riou, đầu bếp nổi tiếng, người giám sát quá trình thực tập ba tháng của anh. Tôi tin rằng anh Hoang sẽ là một thành viên quý giá cho nhà hàng của cô. Trân trọng, Liz Flores Liz Flores Phó giám đốc nghệ thuật ẩm thực 196. What is indicated about the line cook position? (A) It is a two-year contract. (B) It requires working the late-night shift. (C) It includes supervising the apprentices. (D) It involves preparing a limited variety of dishes 196. Điều gì nói về vị trí bếp phụ? (A) Đó là một hợp đồng hai năm. (B) Cần phải làm việc ca đêm. (C) Bao gồm giám sát người học việc. (D) Liên quan đến việc chuẩn bị không nhiều món ăn. Công việc bếp phụ chỉ bao gồm chuẩn bị món xào và nước sốt (We are seeking a line cook to prepare select sauteed items and sauces) nên câu D là đáp án đúng Tài liệu độc quyền 36 197. What is true about Mr. Hoang? (A) He is applying to work at several restaurants. (B) He meets the requirements of the position. (C) He has appeared on television with Ms. Mirone. (D) He taught at a culinary school in Vietnam. 197. Điều gì đúng về Hoang? (A) Anh ấy đang xin vào làm việc tại một số nhà hàng. (B) Anh ấy đáp ứng các yêu cầu của vị trí. (C) Anh ấy đã xuất hiện trên truyền hình với cô Mirone. (D) Anh ấy dạy ở một trường ẩm thực ở Việt Nam Hoang có đủ các điều kiện như biết làm các món Cajun (I have been the line cook for a cafe serving traditional Cajun meals), làm việc tại nhà hàng nổi tiếng (I completed my apprenticeship at the famous Hotel Lenoir) và làm ra món ăn sáng tạo (able to develop creative new recipes) như trong điều kiện của nhà hàng (The ideal candidate will have at least one year of related cooking experience or will have completed a two-year apprenticeship in a well-established restaurant. Demonstrated ability to prepare innovative dishes as well as classic Cajun-style cuisine is required) nên câu B là đáp án đúng. 198. Who is Mr. Overbeck? (A) An executive chef (B) An associate director (C) A culinary teacher (D) A restaurant owner 198. Ông Overbeck là ai? (A) Đầu bếp điều hành (B) Phó giám đốc (C) Giáo viên ẩm thực (D) Chủ nhà hàng Ông Overbeck là giáo viên của anh Hoang tại đại học ẩm thực (my mentor and instructor at Boudreau Community College) nên câu C là đáp án đúng. 199. What is suggested about Boudreau Community College? (A) It gives out culinary awards (B) It offers free cooking workshops. (C) It needs a new chef for its cafeteria. (D) It invites celebrity chefs as guest speakers 199. Những gì nói về Đại học cộng đồng Boudreau? (A) Đưa ra giải thưởng ẩm thực (B) Cung cấp các hội thảo nấu ăn miễn phí. (C) Cần một đầu bếp mới cho quán ăn. (D) Mời các đầu bếp nổi tiếng làm diễn giả Hoang đã đạt giải thưởng về món ăn sáng tạo tại trường đại học (I was awarded the Excellence in Innovation Prize for a Vietnamese-style sandwich recipe I crafted, which is now on the menu at the college’s cafeteria) nên câu A là đáp án đúng. 200. Where does Ms. Riou most likely work? (A) At the River Ferry Cafe (B) At Hotel Lenoir (C) At Picard Seafood (D) At the Delphine Street Grill 200. Cô Riou có khả năng làm việc ở đâu? (A) Quán cà phê River River (B) Khách sạn Lenoir (C) Nhà hàng hải sản Picard (D) Tại Delphine Street Grill Ta có thể thấy Hoang làm việc tại nhà hàng hải sản Picard trong 3 tháng (Picard Seafood, Intern Time employed: Three months) và cô Riou được giới thiệu là người giám sát Hoang trong 3 tháng (Sabine Riou, the renowned chef who supervised his three-month internship) nên t có thể móc nối là cô ấy làm tại nhà hàng Picard. Câu C là đáp án đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_ets_1000_test_1.pdf
  • mp3Test 01-Part 2-15.mp3
  • mp3Test 01-Part 2-24.mp3
  • mp3Test 01-Part 2-30.mp3
Tài liệu liên quan