Đề cương môn học giao tiếp trong kinh doanh

1.2. Lợi ích của việc lắng nghe 1.3. Các cấp độ nghe 1.4. Những rào cản của việc lắng nghe 1.5. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả Thực hành 2. Kỹ năng đặt câu hỏi 2.1 Đặt câu hỏi thu thập thông tin 2.2. Đặt câu hỏi với các mục đích khác Thảo luận trên lớp 3. Các kỹ năng xã giao thông thường 3.1. Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu 3.2. Giao dịch bằng giao tiếp 3.3. Gây thiện cảm trong giao tiếp

docx18 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học giao tiếp trong kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Dự án: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong kinh doanh (tự chọn) 1. Thông tin môn học (MH): - Tên MH: Giao tiếp trong kinh doanh - Mã MH: HP308 - Số tín chỉ: 3TC (2LT + 1TH) Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 30 tiết Tự học: 60 tiết - Hệ đào tạo: Đại học hệ chính quy và liên thông - Khoa: Quản trị - MH bắt buộc theo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thuộc khối kiến thức chuyên ngành - MH tiên quyết: - MH học trước: Quản trị học - MH song hành: - Yêu cầu khác (kiến thức/kỹ năng/thái độ) cần có để sinh viên tham gia môn học. Sinh viên có những kiến thức tổng quát về Giao tiếp trong kinh doanh và về tầm quan trọng, hiệu quả của quá trình giao tiếp, hình thành thái độ và phong cách của nhà trị kinh doanh. Có kỹ năng tự học, làm việc nhóm, có kỹ năng thuyết trình ở mức độ cơ bản; có thái độ tích cực trong học tập. 2. Thông tin giảng viên: - Họ và tên: Bùi Quang Xuân - Học vị: Tiến sỹ chuyên ngành QLKT - E-mail: buiquangxuandntu@gmail.com - Lịch tiếp sinh viên: Từ 7h30 đến 11h30 sáng thứ 4 tại văn phòng Khoa. 3. Mô tả khái quát môn học Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp,đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh như: Nội dung và hình thức giao tiếp; bản chất xã hội và hiệu quả của giao tiếp; các đặc điểm trong giao tiếp xã hội và giao tiếp trong kinh doanh; những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản trong giao tiếp phục vụ cho công việc kinh doanh. 4. Mục tiêu môn học: Môn học Giao Tiếp Kinh doanh được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và cơ hội để thực hành các kỹ năng liên quan đến giao tiếp có hiệu quả trong kinh doanh. Từ đó sinh viên, trên tư cách là một nhà quản trị, có thể phát triển và ứng dụng các lý thuyết và các kỹ năng  đã học để tăng cường hiệu quả của việc xử lý và truyền đạt thông tin đến nhân viên cũng như khách hàng của công ty một cách hiệu quả nhất  5. Chuẩn đầu ra môn học Sau khi hoàn thành xong môn học, sinh viên có khả năng đạt được những chuẩn như sau: 5.1. Về kiến thức (K) Sau khi học xong môn học này, SV: K1. Trình bày được một số vấn đề chung về giao tiếp (đặc điểm, cấu trúc của hoạt động giao tiếp, các hình thức, phương tiện giao tiếp) K2. Phân tích được vai trò của giao tiếp đối với đời sống và trong hoạt động QTKD, các nguyên tắc giao tiếp cơ bản trong quản trị kinh doanh. 5.2. Về kỹ năng (S) S1: Biết lắng nghe có hiệu quả; biết cách đặt câu hỏi thu thập được nhiều thông tin; gây thiện cảm với đối tượng giao tiếp; Trình bày rõ rang, mạch lạc, có hệ thống, lo6gic một đề tài/chủ đề trong hoạt động quản trị kinh doanh. S2: Biết giao tiếp, ứng xử phù hợp với tổ chức, khéo léo trong quan hệ với đối tác; chủ động trong quan hệ với khách hang, với nhà cung cấp và trong phỏng vấn tuyển chọn nhân sự. 5.3. Về thái độ (A) A1: Chủ động, tự tin trong giao tiếp; Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. A2: Say mê hứng thú với môn học; Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp 6. Nội dung môn học Giới thiệu về môn học (3 tiết) a. Giới thiệu về giảng viên giảng dạy b. Giới thiệu về thời lượng môn học c. Giới thiệu về giáo trình giảng dạy d. Giới thiệu về phương pháp đánh giá môn học e. Giới thiệu về nội quy lớp học f. Giới thiệu về phương pháp học tập CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP 1. Khái niệm, cấu trúc của giao tiếp 1.1. Khái niệm và đặc điểm của giao tiếp 1.2. Cấu trúc của giao tiếp 2. Chức năng và tầm quan trọng của giao tiếp 2.1. Các chức năng của giao tiếp 2.2. Tầm quan trọng của giao tiếp Thảo luận trên lớp 3. Các loại hình giao tiếp cơ bản 3.1. Phân loại theo nội dung giao tiếp 3.2. Phân loại theo đối tượng giao tiếp 3.3. Phân loại theo tính chất giao tiếp 3.4. Phân loại theo phương thức giao tiếp 3.5. Phân loại theo tâm thế giữa hai bên trong giao tiếp 3.6. Phân loại theo thái độ và sách lược giao tiếp 4. Các phương tiện giao tiếp 4.1. Ngôn ngữ 4.2. Các phương tiện phi ngôn ngữ Thảo luận, thực hành 5. Các nguyên tắc giao tiếp trong quản trị kinh doanh 5.1. Khái niệm nguyên tắc giao tiếp 5.2. Các nguyên tắc giao tiếp Thảo luận trên lớp CHƯƠNG II. CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP CƠ BẢN 1. Kỹ năng lắng nghe 1.1. Một số khái niệm 1.2. Lợi ích của việc lắng nghe 1.3. Các cấp độ nghe 1.4. Những rào cản của việc lắng nghe 1.5. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả Thực hành 2. Kỹ năng đặt câu hỏi 2.1 Đặt câu hỏi thu thập thông tin 2.2. Đặt câu hỏi với các mục đích khác Thảo luận trên lớp 3. Các kỹ năng xã giao thông thường 3.1. Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu 3.2. Giao dịch bằng giao tiếp 3.3. Gây thiện cảm trong giao tiếp 3.4. Khen, phê bình, từ chối 3.5 Tặng quà, nhận quà Thảo luận 4. Kỹ năng thuyết phục 4.1. Khái niệm thuyết phục 4.2 Quy trình thuyết phục 4.3. Những vấn đề cần lưu ý khi thuyết phục Thảo luận trên lớp 5. Kỹ năng diễn thuyết/trình bày miệng 5.1. Kỹ năng diễn thuyết 5.1. Kỹ năng trình bày miệng, phát biểu tùy hứng. Thực hành 6. Kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại 6.1. Khái niệm, đặc điểm của giao tiếp qua điện thoại 6.2. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại Thực hành CHƯƠNG III. GIAO TIẾP TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 1. Giao tiếp với cấp trên 1.1. Những điều nên nói khi giao tiếp với cấp trên 1.2. Những điều nên tránh khi giao tiếp với cấp trên 2. Giao tiếp với cấp dưới 2.1. Những điều nên nói khi giao tiếp với cấp dưới 2.1. Những điều nên tránh khi giao tiếp với cấp dưới 3. Giao tiếp với đồng nghiệp 3.1. Những điều nên nói khi giao tiếp với đồng nghiệp 3.2. Những điều nên tránh khi giao tiếp với đồng nghiệp Thực hành 4. Giao tiếp trong hội nghị, cuộc họp 4.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của hội nghị, cuộc họp 4.2. Kỹ năng giao tiếp trong các cuộc hội nghị, cuộc hop 4.4. Đánh giá, rút kinh nghiệm sau cuộc hội nghị, cuộc hop Kiểm tra định kỳ lần 2 (45 phút) CHƯƠNG IV. GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP 1. Giao tiếp với khách hàng 1.1. Giao tiếp giữa đại diện doanh nghiệp với khách hang là nhà phân phối sản phẩm 1.2. Giao tiếp giữa nhân viên bán hang với khách hàng là người tiêu thụ sản phẩm 2. Giao tiếp với nhà cung cấp 2.1. Giao tiếp với khách hang 2.2. Giao tiếp với nhà phân phối Thực hành 3. Giao tiếp với chính quyền 4. Giao tiếp với báo chí. Thực hành CHƯƠNG V. PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ 1. Các hình thức phỏng vấn 2. Tiến trình phỏng vấn 3. Kỹ năng hỏi và trả lới phỏng vấn 3.1. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn 3.2. Cư xử trong lúc phỏng vấn Thực hành Hướng dẫn ôn thi hết môn 7. Tài liệu 7.1. Tài liệu bắt buộc [1] TS. Bùi Quang Xuân, Giao tiếp trong kinh doanh, Biên soạn tài liệu nội bộ, 2017. 7.2. Tài liệu tham khảo [2] Tim Hindle, Kỹ năng thương lượng, NXB Tổng hợp,TP .HCM. [3] Asian Institute of Management, Chiến lược đàm phán (strategic Negotiations) [4] Phương pháp đàm phán đi đến thành công, NXB Lao động xã hội [5] Cẩm Nang Kinh Doanh – Giao Tiếp Thuơng Mại, Havard Business Essential, Nhóm First New biên dịch, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP HCM. [6] TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp, thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê [7] Ths. Nguyễn thị Thu, Nghệ thuật đàm phán, NXB Giao thông vận tải. 8. Phương pháp dạy và học Môn học này được tiến hành bằng cách giảng trên lớp và SV được chia thành nhiều nhóm (2-6 SV) để làm bài tập thực hành. Trong quá trình dạy, giảng viên sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: Thuyết giảng chủ động Động não Hỏi đáp Thảo luận nhóm Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ Phương pháp đóng vai Bài tập thực hành Giảng trên lớp Sĩ số tối đa để giảng trên lớp là 61, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, vì đây là một môn học rất khô khan. Số tiết giảng là 28 tiết diễn ra trong 14 tuần, nghĩa là mỗi tuần có một buổi học. Trước khi đến lớp, SV phải tự đọc tài liệu ở nhà theo từng chương trong đề cương. SV bắt buộc phải đến lớp và nghe giảng viên nhấn mạnh các các khái niệm và các luận điểm quan trọng của từng chương. SV sẽ làm việc theo nhóm để giải các bài tập ngay trong lớp. Giờ thực hành SV có14 tiết dành cho thực hành. SV sẽ thực hành theo sự hướng dẫn của giảng viên. Khi có thắc mắc, thì liên hệ với giảng viên. Mỗi khi thực hành nhóm (2-6 SV) xong, thì nhóm sẽ lên trình bày kết quả thảo luận cho cả lớp cùng nghe. Để học tập tốt môn Giao tiếp trong kinh doanh, yêu cầu sinh viên đọc trước tài liệu ở nhà và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện bài học. 9. Tổ chức dạy và học Thời lượng Nội dung Phương pháp giảng dạy Hoạt động chi tiết Tài liệu Đánh giá Chuẩn đầu ra Giảng viên Sinh viên Giới thiệu môn học a. Giới thiệu về giảng viên giảng dạy b. Giới thiệu về thời lượng môn học c. Giới thiệu về giáo trình giảng dạy d. Giới thiệu về phương pháp đánh giá môn học e. Giới thiệu về nội quy lớp học f. Giới thiệu về phương pháp học tập g. Hướng dẫn sinh viên lập dự án Thuyết giảng Thuyết giảng Nghe và ghi chú Chia nhóm học tập [1] [2] [3] [4] 10 tiết CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP 1. Khái niệm, cấu trúc của giao tiếp 1.1. Khái niệm và đặc điểm của giao tiếp 1.2. Cấu trúc của giao tiếp 2. Chức năng và tầm quan trọng của giao tiếp 2.1. Các chức năng của giao tiếp 2.2. Tầm quan trọng của giao tiếp Thảo luận trên lớp 3. Các loại hình giao tiếp cơ bản 3.1. Phân loại theo nội dung giao tiếp 3.2. Phân loại theo đối tượng giao tiếp 3.3. Phân loại theo tính chất giao tiếp 3.4. Phân loại theo phương thức giao tiếp 3.5. Phân loại theo tâm thế giữa hai bên trong giao tiếp 3.6. Phân loại theo thái độ và sách lược giao tiếp 4. Các phương tiện giao tiếp 4.1. Ngôn ngữ 4.2. Các phương tiện phi ngôn ngữ Thảo luận, thực hành 5. Các nguyên tắc giao tiếp trong quản trị kinh doanh 5.1. Khái niệm nguyên tắc giao tiếp 5.2. Các nguyên tắc giao tiếp Thảo luận trên lớp Thuyết giảng chủ động. Phương pháp đặt câu hỏi Tư duy sáng tạo Tư duy phản biện Từng cặp Trình chiếu và hướng dẫn. Xem 1 video hoặc câu chuyện, hoặc câu hỏi để dẫn dắt vào bài học Đặt câu hỏi Dẫn giải Yêu cầu đọc trước tài liệu tại thư viện Gọi ngẫu nhiên trả lời Nêu câu hỏi và giải quyết những câu hỏi của giáo viên và của lớp học Kết luận vấn đề Nghe và ghi chú. Sinh viên tìm và đọc tài liệu theo hướng dẫn giáo viên tại thư viện Làm việc theo nhóm về câu hỏi có vấn đề của giáo viên Trình bày trước lớp Phản biện [1] [2] [3] [4] Cộng điểm phát biểu đúng K1,K2, S1,S2, A1, A2 5 tiết CHƯƠNG II. CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP CƠ BẢN 1. Kỹ năng lắng nghe 1.1. Một số khái niệm 1.2. Lợi ích của việc lắng nghe 1.3. Các cấp độ nghe 1.4. Những rào cản của việc lắng nghe 1.5. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả Thực hành 2. Kỹ năng đặt câu hỏi 2.1 Đặt câu hỏi thu thập thông tin 2.2. Đặt câu hỏi với các mục đích khác Thảo luận trên lớp 3. Các kỹ năng xã giao thông thường 3.1. Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu 3.2. Giao dịch bằng giao tiếp 3.3. Gây thiện cảm trong giao tiếp 3.4. Khen, phê bình, từ chối 3.5 Tặng quà, nhận quà Thảo luận 4. Kỹ năng thuyết phục 4.1. Khái niệm thuyết phục 4.2 Quy trình thuyết phục 4.3. Những vấn đề cần lưu ý khi thuyết phục Thảo luận trên lớp 5. Kỹ năng diễn thuyết/trình bày miệng 5.1. Kỹ năng diễn thuyết 5.1. Kỹ năng trình bày miệng, phát biểu tùy hứng. Thực hành 6. Kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại 6.1. Khái niệm, đặc điểm của giao tiếp qua điện thoại 6.2. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại Thực hành Thuyết giảng chủ động. Phương pháp đặt câu hỏi Tư duy sáng tạo Tư duy phản biện Từng cặp Trình chiếu và hướng dẫn. Xem 1 video hoặc câu chuyện, hoặc câu hỏi để dẫn dắt vào bài học Đặt câu hỏi Dẫn giải Yêu cầu đọc trước tài liệu tại thư viện Gọi ngẫu nhiên trả lời Nêu câu hỏi và giải quyết những câu hỏi của giáo viên và của lớp học Kết luận vấn đề Nghe và ghi chú. Sinh viên tìm và đọc tài liệu theo hướng dẫn giáo viên tại thư viện Làm việc theo nhóm về câu hỏi có vấn đề của giáo viên Trình bày trước lớp Phản biện [1] [2] [4] Cộng điểm phát biểu đúng K1,K2, S1,S2, A1, A2 5 tiết CHƯƠNG III. GIAO TIẾP TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 1. Giao tiếp với cấp trên 1.1. Những điều nên nói khi giao tiếp với cấp trên 1.2. Những điều nên tránh khi giao tiếp với cấp trên 2. Giao tiếp với cấp dưới 2.1. Những điều nên nói khi giao tiếp với cấp dưới 2.1. Những điều nên tránh khi giao tiếp với cấp dưới 3. Giao tiếp với đồng nghiệp 3.1. Những điều nên nói khi giao tiếp với đồng nghiệp 3.2. Những điều nên tránh khi giao tiếp với đồng nghiệp Thực hành 4. Giao tiếp trong hội nghị, cuộc họp 4.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của hội nghị, cuộc họp 4.2. Kỹ năng giao tiếp trong các cuộc hội nghị, cuộc hop 4.4. Đánh giá, rút kinh nghiệm sau cuộc hội nghị, cuộc hop Kiểm tra định kỳ lần 2 (45 phút) Thuyết giảng chủ động. Phương pháp đặt câu hỏi Tư duy sáng tạo Tư duy phản biện Từng cặp Trình chiếu và hướng dẫn. Xem 1 video hoặc câu chuyện, hoặc câu hỏi để dẫn dắt vào bài học Đặt câu hỏi Dẫn giải Yêu cầu đọc trước tài liệu tại thư viện Gọi ngẫu nhiên trả lời Nêu câu hỏi và giải quyết những câu hỏi của giáo viên và của lớp học Kết luận vấn đề Nghe và ghi chú. Sinh viên tìm và đọc tài liệu theo hướng dẫn giáo viên tại thư viện Làm việc theo nhóm về câu hỏi có vấn đề của giáo viên Trình bày trước lớp Phản biện [1] [2] [4] Cộng điểm phát biểu đúng K1,K2, S1,S2, A1, A2 5 tiết CHƯƠNG IV. GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP 1. Giao tiếp với khách hàng 1.1. Giao tiếp giữa đại diện doanh nghiệp với khách hang là nhà phân phối sản phẩm 1.2. Giao tiếp giữa nhân viên bán hang với khách hàng là người tiêu thụ sản phẩm 2. Giao tiếp với nhà cung cấp 2.1. Giao tiếp với khách hang 2.2. Giao tiếp với nhà phân phối Thực hành 3. Giao tiếp với chính quyền 4. Giao tiếp với báo chí. Thực hành Thuyết giảng chủ động. Phương pháp đặt câu hỏi Tư duy sáng tạo Tư duy phản biện Từng cặp Trình chiếu và hướng dẫn. Xem 1 video hoặc câu chuyện, hoặc câu hỏi để dẫn dắt vào bài học Đặt câu hỏi Dẫn giải Yêu cầu đọc trước tài liệu tại thư viện Gọi ngẫu nhiên trả lời Nêu câu hỏi và giải quyết những câu hỏi của giáo viên và của lớp học Kết luận vấn đề Nghe và ghi chú. Sinh viên tìm và đọc tài liệu theo hướng dẫn giáo viên tại thư viện Làm việc theo nhóm về câu hỏi có vấn đề của giáo viên Trình bày trước lớp Phản biện [1] [2] [4] Cộng điểm phát biểu đúng K1,K2, S1,S2, A1, A2 5 tiết CHƯƠNG V. PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ 1. Các hình thức phỏng vấn 2. Tiến trình phỏng vấn 3. Kỹ năng hỏi và trả lới phỏng vấn 3.1. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn 3.2. Cư xử trong lúc phỏng vấn Thực hành Hướng dẫn ôn thi hết môn Thuyết giảng chủ động. Phương pháp đặt câu hỏi Tư duy sáng tạo Tư duy phản biện Từng cặp Trình chiếu và hướng dẫn. Xem 1 video hoặc câu chuyện, hoặc câu hỏi để dẫn dắt vào bài học Đặt câu hỏi Dẫn giải Yêu cầu đọc trước tài liệu tại thư viện Gọi ngẫu nhiên trả lời Nêu câu hỏi và giải quyết những câu hỏi của giáo viên và của lớp học Kết luận vấn đề Nghe và ghi chú. Sinh viên tìm và đọc tài liệu theo hướng dẫn giáo viên tại thư viện Làm việc theo nhóm về câu hỏi có vấn đề của giáo viên Trình bày trước lớp Phản biện [1] [2] [4] Cộng điểm phát biểu đúng K1,K2, S1,S2, A1, A2 Lý thuyết: - Thường kỳ: 20%, trong đó: 10% điểm phát biểu cộng trên lớp (mỗi phát biểu 1 điểm cộng, tương ứng 1 điểm) và 10% điểm bài tập nhóm (trung bình cộng của 5 bài nhóm). - Giữa kỳ: 20%, trong đó: 10% bài kiểm tra lý thuyết và 10% bài kiểm tra thực hành. - Cuối kỳ: 60%: Thi tự luận trên giấy, đề đóng. 11. Các quy định lớp học - Không vắng quá 9 tiết (20%). - Không nói chuyện riêng trong lớp làm ảnh hưởng đến bạn cùng học. - Không sử dụng điện thoại để làm chuyện riêng. - Mặc đúng đồng phục theo quy định của Khoa, Nhà trường. - Mang tài liệu học tập khi lên lớp. - Không ăn vặt trong lớp học. GIẢNG VIÊN BÙI QUANG XUÂN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxgiaotiep_8435.docx